11.11.2014

Strategický rámec rozvoje veřejné správy - a jak dál?

Svaz měst a obcí ČR se nyní intenzivně věnuje přípravě implementačních plánů, které by měly být podkladem pro čerpání evropských peněz v budoucích letech. Z pohledu Svazu je nejdůležitější Strategický cíl 2 Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území. (Foto: Matt Banks / FreeDigitalPhotos.net)

Svaz měst a obcí ČR se nyní intenzivně věnuje přípravě implementačních plánů, které by měly být podkladem pro čerpání evropských peněz v budoucích letech. Z pohledu Svazu je nejdůležitější Strategický cíl  2 Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území. Tento cíl si klade za úkol vyřešit harmonizaci administrativního členění státu, právní základ existence statutárních měst a jejich členění, veřejnoprávní smlouvy či meziobecní spolupráci. Asi největší ambice má specifický cíl Úprava a optimalizace systému financování přeneseného výkonu státní správy, protože na něj budou provázány již zmiňované aktivity. Svazu se podařilo prosadit, aby příslušný Řídící výbor akceptoval připomínky k dopracovávaným implementačním plánům. Jde zejména o definování cílů pro směřování veřejné správy v ČR (což považuje Svaz za zásadní) a začlenění meziobecní spolupráce do jednotlivých části Implementačního plánu. Řídící výbor také podpořil ponechání indikátorů týkajících se zachování stávající dostupnosti výkonu veřejné správy a přiblížení veřejné správy občanům.

Výstupy z Řídícího výboru budou následně projednány 13. listopadu 2014 na Radě vlády pro veřejnou správu.

Mgr. Ludmila Němcová

Kancelář SMO ČR