10.01.2013

Jednání se SPOV k reformě veřejné správy proběhlo ve shodě

V úterý 8. ledna 2013 proběhla schůze Spolku pro obnovu venkova, které se zúčastnili i zástupci Svazu. Stěžejním tématem byla koncepce dokončení reformy veřejné správy, jak ji předložilo ministerstvo vnitra do vlády.

V úterý 8. ledna 2013 proběhla schůze Spolku pro obnovu venkova, které se zúčastnili i zástupci Svazu. Stěžejním tématem byla koncepce dokončení reformy veřejné správy, jak ji předložilo ministerstvo vnitra do vlády. Na obhajobu a vysvětlení koncepce vystoupil náměstek ministra vnitra Robert Ledvinka, který uvedl, že v současnosti je materiál na jeho žádost stažen z vlády a bude po doplnění předložen v termínu do 30. června 2013. Celá argumentace zástupce MV se vedla v duchu připomínek původního konceptu reformy podle Yvonne Štrekové a její myšlenky na výkon státní správy na obcích s rozšířenou působností a zrušení okresů. Náměstek Ledvinka uvedl, že ono stále zmiňované přiblížení občanům mělo být právě přenesení působnosti z okresů na ORP a zmenšení dojezdové vzdálenosti o cca 20 km. V průběhu jednání zmínil, že pokud se reforma neprovede, hrozí nebezpečí návratu k duálnímu modelu.

Zástupci SMO ČR naprosto jednotně deklarovali nesouhlas s takto pojatou reformou, zejména záměr odebírat státní správu z území bez jakékoliv hlubší analýzy výkonu státní správy a zejména jejích nákladů. Všichni přítomní pak požadují, aby nejdříve byla dokončena reforma, teda reforma ústředních státních orgánů a teprve podle výsledků takové reformy posuzovat výkon státní správy v území.

Za Svaz se jednání zúčastnili Josef Bezdíček, předseda Komory obcí, Antonín Lízner, člen Předsednictva Svazu a Ludmila Němcová s Ingrid Štegmannovou z Kanceláře Svazu.