22.09.2015

Ministerstvo vnitra zjišťuje, jak veřejná správa využívá metody kvality

Na ředitele a tajemníky krajských úřadů, pražského magistrátu i všech ostatních měst a obcí v celé České republice se obrátilo Ministerstvo vnitra. V dotazníkovém šetření zjišťuje, jak územně-správní celky (ÚSC) využívají metody kvality. 

Na ředitele a tajemníky krajských úřadů, pražského magistrátu i všech ostatních měst a obcí v celé České republice se obrátilo Ministerstvo vnitra. Zjišťuje, jak územně-správní celky (ÚSC) využívají metody kvality. Výsledky dotazníkového šetření mají sloužit jako podklad pro Analýzu využívání metod kvality ve veřejné správě. Ta bude prvním opatřením, realizovaným v rámci plnění specifického cíle 1.3 Rozšíření metod kvality ve veřejné správě Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020.

Analýza využívání metod kvality na úrovni ÚSC má sloužit zejména:

  • ke zmapování stavu využívání metod kvality na úrovni územní samosprávy,
  • k získání podkladů pro nastavení dalšího rozšiřování metod kvality v území (podpora zavádění metod kvality, rozvoj metod kvality, resp. vzdělávání v oblasti řízení kvality);
  • ke zhodnocení názorů na využívání metod kvality organizacemi územní samosprávy, včetně sběru podnětů k dalšímu rozvoji řízení kvality v území.

Dotazník lze vyplnit do 5. října 2015 na adrese: http://mvcr.formees.cz/f/kvalita/.

Další informace najdete v dopise níže.