20.11.2012

Starostové se bouří proti rušení stavebních úřadů

Prostřednictvím reportáže České televize věnované reformě veřejné správy, která byla odvysílána v neděli 18. listopadu 2012 v Událostech, se konečně dostalo mediální pozornosti dopadům rušení úřadů na obcích s pověřeným úřadem a obcích základního typu. Na tuto problematiku Svaz dlouhodobě upozorňuje a snaží se plošnému rušení zamezit.

Prostřednictvím reportáže České televize věnované reformě veřejné správy, která byla odvysílána v neděli 18. listopadu 2012 v Událostech, se konečně dostalo mediální pozornosti dopadům rušení úřadů na obcích s pověřeným úřadem a obcích základního typu. Na tuto problematiku Svaz dlouhodobě upozorňuje a snaží se plošnému rušení zamezit.

V těchto dnech jsou obce vyzývány k podpoře zastavení dokončení druhé fáze reformy veřejné správy starosty obcí II. typu. Rada Svazu se na svém pátečním jednání bude reformou veřejné správy, a tedy i otázkou existence stavebních úřadů, opakovaně zabývat. Již na předcházejících jednáních Rada Svazu jasně deklarovala, že zásadně nesouhlasí s rušením pověřených obecních úřadů a odebíráním kompetencí výkonu státní  správy obcím I. typu. O výstupech z pátečního jednání Rady vás budeme informovat.