03.06.2013

Výklad postupu podle zákona o veřejných zakázkách pro oblasti postižené záplavami

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upozorňuje obce jako veřejné zadavatele na možnosti zjednodušeného postupu, který mohou využít při zadávaní veřejných zakázek v  oblastech postižených povodněmi.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upozorňuje obce jako veřejné zadavatele na možnosti zjednodušeného postupu, který mohou využít při zadávaní veřejných zakázek v  oblastech postižených povodněmi. Potřebné informace jsou k dispozici na internetových stránkách ÚOHS www.compet.cz v dokumentu Výklad postupu podle zákona o veřejných zakázkách pro zadavatele v oblastech postižených povodněmi 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také informoval, že bude rovněž odpovídat na všechny dotazy zadavatelů související s problematikou zadávání veřejných zakázek v důsledku povodní. Tyto odpovědi bude Úřad poskytovat na základě emailové žádosti zadavatele po sdělení konkrétních identifikačních údajů zadavatele.

Své dotazy na případný postup při zadávání veřejných zakázek lze zasílat na e-mail: vz.povodne@compet.cz.