12.11.2014

Kdy se má odhlásit neuvolněný starosta ze zdravotního pojištění?

Vznik a zánik zaměstnání je řešen v § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,ve znění pozdějších předpisů, pro uvolněné funkcionáře platí písm. f), pro neuvolněné funkcionáře písm. i). (Foto: Vichaya Kiatying-Angsulee / FreeDigitalPhotos.net)

Podle zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je dnem skončení "zaměstnání" u neuvolněných zastupitelů den skončení výkonu funkce a u uvolněných je to den, od něhož jim nenáleží odměna za výkon funkce (s výjimkou dosavadního starosty, místostarosty či uvolněných členů dosavadní rady). V obou případech jde o den, ve kterém zaniká mandát členů zastupitelstva, a tím je první den konání nových voleb. Dnem skončení "zaměstnání" členů zastupitelstva obce je tedy pátek 10. října 2014.

V případě neuvolněného  starosty či místostarosty však končí mandát dnem voleb a i když ještě plní úkoly dosavadního starosty či místostarosty, hledí se na něj jako by skončil zaměstnání. Přestože zde existuje jistý nesoulad mezi postavením uvolněného dosavadního starosty a neuvolněného, musíme vycházet z výše uvedeného znění zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Mgr. Ludmila Němcová, Kancelář Svazu měst a obcí ČR