25.11.2013

Kapličky a jiné drobné kulturní památky

Drobné památky jako jsou kapličky, sochy a svaté kříže tvoří nenahraditelně ráz české krajiny a měst. Bohužel ne o všechny je náležitě pečováno, a tak jsou mnohdy jen nedůstojnou připomínkou dávno zašlých časů. Jestli obce chtějí, aby to mu bylo jinak, musejí do konce tohoto roku, resp. do nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, alespoň prohlásit třyto památky za věci ztracené.

Jak jsme již mnohokráte upozorňovali, tak se nový občanský zákoník vrací k tradičnímu pojetí nemovitostí, kdy se na stavby a jiná zařízení nacházející se na nebo pod pozemkem nahlíží jako na jejich součásti. Pro jistotu opakuji, že výjimkou z této právní konstrukce je, pokud se osoba majitele pozemku liší od osoby majitele stavby. Nicméně život zná i případy, kdy majitel stavby znám není. Jedná se často o drobné památky (kapličky, sochy, kříže, boží muka), ty většinou nebývají ani zapsány v katastru nemovitostí. Stávající občanský zákoník dává obcím možnost prohlásit tyto chátrající stavby za věci ztracené a posléze, v případě, že se vlastník do 6 měsíců k takové věci nepřihlásí, tak získat jejich vlastnictví. Což jim umožní se o ně náležitě postarat, až se jim v jejich rozpočtech uvolní dostatek finančních prostředků. Jinak totiž, podle stávajících právních rozborů, „hrozí“, že s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, v případech, kdy majitel není znám, připadne věc automaticky do vlastnictví majitele pozemku. Bohužel ne každý majitel projeví o nově nabytý majetek náležitý zájem, což může vyústit v jeho další chátrání až rozpad.

Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku stanoví, že se řízení zahájená podle dosluhujícího občanského zákoníku dokončí podle staré úpravy. Obcím tedy zbývá ještě několik týdnů na to, aby výše zmíněné stavby prohlásily za věci ztracené na základě toho proběhlého řízení se staly jejich vlastníky, a pokud to uznají za vhodné, tak je i uvedly do původního stavu.

 

Mgr. Marek Chlebik

Legislativně- právní oddělení

Kancelář Svazu