19.03.2013

NKÚ nebude kontrolovat účelnost a hospodárnost!?

Minulý týden se sešli zástupci Svazu s paní vicepremiérkou Karolínou Peake nad návrhem zákona o NKÚ, který chce vicepremiérka opakovaně předložit do Sněmovny, aby byl naplněn další bod Programového prohlášení vlády. Předmětem jednání bylo vypořádání zásadní připomínky Svazu k rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ vůči obcím.

Minulý týden se sešli zástupci Svazu  s  paní vicepremiérkou Karolínou Peake nad návrhem zákona o NKÚ, který chce vicepremiérka opakovaně předložit do Sněmovny, aby byl naplněn další bod Programového prohlášení vlády. Předmětem jednání bylo vypořádání zásadní prřipomínky Svazu k rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ vůči obcím. Svaz po celou dobu legislativního procesu požadoval, aby bylo zaručeno, že NKÚ nebude v rámci kontrol posuzovat účelnost a hospodárnost nakládání s prostředky. V návrhu zákona obsažená kontrola "zákonnosti" by totiž rozhodně nezajistila svazový požadavek, ba právě naopak, jak potvrdilov jednom svém stanovisku i Ministerstvo spravedlnosti.  Svaz mnohokrát vyjádřil obavy, že právě hodnocení účelnosti a hospodárnosti a výsledky kontrolních zjištění NKÚ by mohly být velmi zneužitelné, např. v předvolební kampani. O tom, co je účelné a hospodárné, by si měla vždy rozhodovat pouze obec podle svých individuálních potřeb na základě veřejné objednávky svých občanů. Ve Sněmovně Svaz neuspěl, teprve Senát začal argumentům opravdu naslouchat, což vyústilo v neschválení novely ústavy, která zákonu o NKÚ musí předcházet.

Paní vice premiérka na jednání předložila dva alternativní návrhy, jeden z pera pana poslance Polčáka a jeden z dílny NKÚ, přičemž oba odrážejí základní požadavek Svazu. O návrzích rozhodovalo Předsednictvo Svazu, které doporučilo oba návrhy jako vyhovující a ponechalo na uvážení paní vicepremiérky, který do návrhu zákona zvolí. Nadto Svaz znovu zopakoval svoji další zásadní připomínku a to ke změně kontrolního systému. Kritizoval opakované kontroly jedné a té samé věci s různými kontrolními zjištěními, mnohdy si odporujícími, zbytečně přísné sankční postihy za porušení dotačních podmínek byť i jen drobným administrativním opominutím, nárůst byrokracie a zatěžování obcí a požádal paní vicepremiérku, aby tomuto problému vláda věnovala pozornost, protože snižování byrokracie, dualit a administrativní zátěže ve veřejné správě je zásadním pilířem Programového prohlášení vlády. Svaz bude i nadále sledovat návrh zákona o NKÚ v legislativním procesu.

Jednání se zúčastnili výkonný místopředseda Jaromír Jech a vedoucí legislativně-právního oddělení Mgr. Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu.