15.01.2014

Posílejte MF své vyhlášky o regulaci hazardu!!

Na Svaz se obrátilo Ministerstvo financí s žádostí o spolupráci ve věci zákonné povinnosti zasílání obecně závazných vyhlášek obcí regulujících provozování loterií a jiných podobných her Ministerstvu financí. (Foto: Paul Martin Eldridge / FreeDigitalPhotos.net)

Ministerstvo financí, odbor 34, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi (dále jen „ministerstvo“) v rámci své činnosti postupuje dle platných a účinných právních předpisů, mezi něž spadají také obecně závazné vyhlášky obcí. V této souvislosti ministerstvo upozorňuje na ustanovení § 50 odst. 7 zákona č. 202/1999 Sb., o loteriích a jiných podobnýchhrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon“), které ukládá obcím zákonnoupovinnost informovat ministerstvo o přijetí obecně závazné vyhlášky regulující provozováníloterií a jiných podobných her přijaté na základě § 50 odst. 4 nebo 5 loterního zákona. Lhůta na zaslání obecně závazné vyhlášky je loterním zákonem stanovena na 15 dní od okamžiku jejího schválení zastupitelstvem.

 Vzhledem k dosavadním zkušenostem ministerstva není tato povinnost většinou dodržována, proto ministerstvo laskavě žádá obce, aby v případě přijetí nové obecně závazné vyhlášky regulující provozování loterií a jiných podobných her na jejich území tuto bezodkladně doručili Ministerstvu financí, odboru 34, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, a to nejlépe prostřednictvím datové schránky. Není totiž v personálních možnostech ministerstva každodenně kontrolovat úřední desky všech obcí na území České republiky za účelem zjištění, zda nebyly přijaty a zveřejněny nové obecně závazné vyhlášky. V případě, že ministerstvu nebude včas zaslána obecně závazná vyhláška, hrozí přes veškerou snahu ministerstva vydání, změna či zrušení rozhodnutí v rozporu s právními předpisy.

Více informací poskytne Mgr. Ludmila Němcová, nemcova@smocr.cz