17.08.2014

Jak je to s dotazy podle zákona o svobodném přístupu k informacím?

Zapojte se do šetření, které se týká poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pracuje na něm nevládní nezisková organizace Oživení.

Nevládní nezisková organizace Oživení, která prosazuje principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje, zpracovává v rámci diskuze o novele zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, statistické údaje o množství a typech žádostí o informace adresovaných samosprávným celkům. V této souvislosti vznikl dotazník, který lze vyplnit na http://www.bezkorupce.cz/22508-2/.