06.03.2014

Smlouvy podle NOZ

Tyto vzory zpracoval z velké většiny Svaz měst a obcí České republiky a KVB advokátní kancelář, s.r.o. Zbylé smlouvy zpracovalo Sdružení místních samospráv České republiky. Upozorňujeme, že vzory je vždy nutné pečlivě přizpůsobit konkrétní potřebě obcí a okolnostem zamýšleného právního jednání a posoudit

Tyto vzory zpracoval z velké většiny Svaz měst a obcí České republikyKVB advokátní kancelář, s.r.o. Zbylé smlouvy zpracovalo Sdružení místních samospráv České republiky.

Upozorňujeme, že vzory je vždy nutné pečlivě přizpůsobit konkrétní potřebě obcí a okolnostem zamýšleného právního jednání a posoudit jejich užití účinné právní úpravě. Zpracovatelé vzorů neodpovídají za obsah vzorových smluv.

Dále upozorňujeme na povinnost podle §41 zákona o obcích, tedy povinnost vyhotovit u některých právních jednání doložku, viz Doložka- vzor a komentář. 

 

Vybrané typy smluv jsou volně ke stažení na www.odpovednyzastupitel.cz.