Anketa

Měla by města a obce rozhodovat o tom, které herny zůstanou zachovány?

ano, samospráva zná nejlépe situaci v místě ano, samospráva zná nejlépe situaci v místě 157
ano, hazard se musí omezit ano, hazard se musí omezit 11
ne, vytvoří se prostor pro korupci ne, vytvoří se prostor pro korupci 44
ne, nejsou jasná pravidla, jak postupovat ne, nejsou jasná pravidla, jak postupovat 13
nevím nevím 3

Zajímavosti ze Svazu

Diskuzní fórum
Diskuzní fórum

Zajímá vás názor předsedy Svazu měst a obcí ČR? Položit otázku přímo Danu Jiránkovi můžete v diskuzi na těchto stránkách. 

Rubriku můžete, po registraci jako člen Svazu, využít i pro nákup a prodej. Stačí jen zveřejnit Vaši nabídku či poptávku.

Nový občanský zákoník
Nový občanský zákoník

Do sekce Smlouvy podle NOZ postupně doplňujeme - ke stažení pro členy Svazu - vzory smluv podle nového Občanského zákoníku. O této zásadní změně se diskutovalo také na Krajských setkáních 2014.  

Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů
Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů

Vůbec poprvé vznikl komplexní „Obrazový katalog“, který obsahuje fotografie a popis kradených kovových materiálů v dopravě či obcích, které nelegálně končí ve výkupnách kovů. Doplňuje ho také metodika. Obojí si můžete stáhnout z webu IURMO.

Soutěž Vesnice roku
Soutěž Vesnice roku

Svaz měst a obcí ČR je spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku. Vítězům prestižní akce věnuje peněžitou odměnu.

Ročník 2014 vyhrály Kateřinice ze Zlínského kraje. Druhé místo získal Ořechov z kraje Vysočina a třetí příčku obsadila Nová Hradečná z Olomouckého kraje. 

 

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 562 obcí, tj. 40 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 042 257 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje téměř 77 %.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V současné době v rámci projektu Odpovědný zastupitel připravuje nové vydání Příručky pro člena zastupitelstva obce, jejímž obsahem jsou témata týkající se legislativy, jednotlivých oblastí komunální politiky a konkrétní příklady z praxe. 

Novinky

 
Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil - v souvislosti s Operačním programem Životní prostředí - novinky k cenám vodného a stočného. Konkrétně aktualizaci standardních cenových indexů pro tvorbu těchto cen.
 
V rámci projektu Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec vyšla nová Příručka pro člena zastupitelstva obce. Obsahuje aktuální informace z oblasti legislativy, komunální politiky a konkrétní příklady dobré praxe.
 
V pátek 28. listopadu 2014 se na Ministerstvu financí uskuteční prezentace připravovaného zákona o kontrole ve veřejné správě. Určená je pro členy Svazu, novou legislativu představí 1. náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht.
 
Od 14. listopadu 2014 do 14. ledna 2015 lze ve druhém kole žádat o peníze z Norských fondů na prosazování rovných příležitostí mužů a žen a na snižování domácího násilí. Nadace Open Society Fund Praha rozdělí 21,5 milionů korun. (Foto: ambro / FreeDigitalPhotos.net)
 
Konference na téma "Obranný průmysl" se koná ve čtvrtek 4. prosince 2014 v pražském Erbia Congress Centru – Aureole. Pod záštitou ministra obrany Martina Stropnického a ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR ji pořádá mediální skupina MAFRA.
 
Koncem letošního roku se uskuteční 42. Den malých obcí. Tradiční konference určená zástupců nejen malých obcí a měst přináší nové informace, možnosti výměny zkušeností a setkání s novými kolegy z veřejné správy i samosprávy.
 
Pro lepší orientaci, jaké stromy a keře na zahradách, u rekreačních objektů a zahrádkářských koloniích lze kácet bez povolení, připravilo Ministerstvo životního prostředí seznam ovocných dřevin. (Foto: adamr / FreeDigitalPhotos.net)
 
Ministerstvo vnitra po podzimních komunálních volbách aktualizuje údaje o obcích v aplikaci Správa dat orgánů veřejné moci. Jsou důležité pro práci orgánů krizového řízení a bezpečnostních složek státu při řešení mimořádných situací.
 
Základní rámec pro čerpání fondů EU v programovém období 2014-2020 představí Ministerstvo pro místní rozvoj na konferenci Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi. Na akci naváží regionální setkání v osmi krajských městech.
 
Ve funkci budou jen chvíli a už je čeká změna rozpočtu. Řeč je o novém vedení radnic, které vzniká na základě podzimních komunálních voleb. Bude si muset mimo jiné poradit s valorizací platů ve veřejné správě a faktem, že příspěvek na tzv. přenesenou působnost zdaleka nestačí. (Foto: ponsulak / FreeDigitalPhotos.net)
 
Ústavní soud vydal v prvním pololetí roku 2014 poměrně důležitý a přelomový nález I. ÚS 59/14, v němž rozšířil okruh aktivně legitimovaných osob k návrhu na zrušení opatření obecné povahy či jeho části, kterým se vydává územní plán, o spolky (dříve občanská sdružení). (Foto: chanpipat / FreeDigitalPhotos.net)
 
Ve čtvrtek a v pátek 4. a 5. prosince 2014 se v Praze uskuteční Celostátní finanční konference (CFK). Půjde už o XVII. ročník tradiční akce určené pro představitele samosprávy, kterou pořádá Svaz měst a obcí ČR.
 
Vznik a zánik zaměstnání je řešen v § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,ve znění pozdějších předpisů, pro uvolněné funkcionáře platí písm. f), pro neuvolněné funkcionáře písm. i). (Foto: Vichaya Kiatying-Angsulee / FreeDigitalPhotos.net)
 
Svaz měst a obcí ČR se nyní intenzivně věnuje přípravě implementačních plánů, které by měly být podkladem pro čerpání evropských peněz v budoucích letech. Z pohledu Svazu je nejdůležitější Strategický cíl 2 Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území. (Foto: Matt Banks / FreeDigitalPhotos.net)
 
O rozdělování dotací na sociální služby budou od roku 2015 rozhodovat krajská zastupitelstva. Díky iniciativě Svazu měst a obcí ČR s tím počítá novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterou nedávno podepsal prezident. (Foto: franky242 / FreeDigitalPhotos.net)
 
Koncem letošního či začátkem příštího roku by měly ČR a SRN podepsat smlouvu týkající se společného řešení kriminality. Země tak reagují na nárůst drogové trestné činnosti v česko-německém pohraničí. Situaci pomohla zmapovat studie Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí. (Foto: Mister GC / FreeDigitalPhotos.net)
 
Občanské sdružení Information and Records Management Society – Czech Republic Group ve spolupráci s partnery pořádá v úterý 25. listopadu 2014 v Erbia Congress Centru v Praze na Pankráci workshop s názvem „Změny v legislativě spisové služby“.
 
Poznat evropské instituce, jejich vliv na města i obce a navázat osobní kontakty. To vše budou moci vítězové soutěže „Nejlepší starosta / primátor 2010-2014“ na pracovní cestě do Štrasburku. Uskuteční se v prosinci na základě nabídky europoslance Jiřího Pospíšila.


Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce


Z činnosti orgánů Svazu

 
5. listopadu 2014

Z 49. korespondenčního hlasování Předsednictva Svazu

Členové Předsednictva Svazu se v rámci korespondenčního hlasování vyjadřovali k žádosti o poskytnutí záštity a spolupráci na distribuci metodické příručky pro práci knihoven s uživateli s postižením "Rovný přístup. Standart Handicap Friendly.", k žádosti o spolupráci a poskytnutí záštity projektu "Život ve stínu šibenice" k 70. výročí 2. světové války. Dále pak k zapojení Svazu do projektu Charity ČR: Partnerství pro rozvoj - přínos místním samospráv pro EYD 2015 a k nominaci zástupce Svazu do hodnotící komise Výzev CZ 11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, Ministerstva zdravotnictví ČR.

 
31. října 2014

Zápis z 10. zasedání Rady Svazu dne 3. října 2014 v Praze

Zápis z 10. zasedání Rady Svazu dne 3. října 2014 v Praze

Z programu jednání: průběžná informace o realizaci projektu Podpora meziobecní spolupráce, informace o realizaci projektu Odpovědný zastupitel, zpráva o hospodaření Svazu k 30.6.2014, návrh rozpočtu Svazu na rok 2015, průběžná informace o novém programovém období pro čerpání fondů EU, informace o průběžném plnění priorit a usnesení XIII. Sněmu Svazu, aktuální legislativa, stanovení termínů zasedání Rady svazu v roce 2015.

 
22. října 2014

Zápis ze společného jednání Sociální komise, Komise pro zdravotně postižené občany a PS pro financování soc. služeb ze dne 5. září 2014

Z programu jednání: Aktuální vývoj legislativního procesu novely zákona o sociálních službách; Aktuální informace z Generálního ředitelství Úřadu práce ke zlepšení situace v problematice sociálních dávek; Zpráva o postupu prací na projektu Podpora meziobecní spolupráce; Ženy a muži v rovnováze; Informace o postupu projektu Mapy bez bariér; Diskuze o možnostech spolupráce se SENSEN; Aktuální vývoj v přípravě věcného záměru zákona o veřejném opatrovnictví a informace z konference Obce a veřejné opatrovnictví; Různé
 

Právní poradna

19. listopadu 2014 Majetek a hospodaření obce: Dodatek ke smlouvě a záměr
Dobrý den, mám dotaz ohledně dočasné změny nájemního vztahu (10 měsíců) v nebytových prostorách (dočasné snížení nájmu a společné užívání soc.zařízení) z důvodu užívání dalším nájemcem. Je nutné toto uvádět do Dodatku smlouvy nebo stačí oznámení nájemci a Dodatek nemusí být... [pokračování]
6. listopadu 2014 Zákon o obcích: Nevyhlášení záměru
Dobrý den. Záměr prodeje na základě žádosti o prodej pozemku vyhlašuje v našem městě rada (podle § 102 odst. 3 zákona o obcích). Jestliže rada záměr nevyhlásí, je nutné automaticky předkládat žádost k projednání v zastupitelstvu? Nebo je možné použít... [pokračování]
5. listopadu 2014 Zákon o obcích: Náhradník
Pokud obdržím rezignaci na mandát řádně zvoleného zastupitele, je stanovena doba v jakém časovém období musím vyzvat ke slibu nového zastupitele(náhradníka).

Naše akce

XVII. CFK

Informace a registrace


 
 

Buďte IN v INS
 
 

Naši partneři

Kalendář

28. listopadu 2014 11:00-14:00

Dopravní komise

Kancelář Svazu
 
2. prosince 2014 09:00-11:30

Kontrolní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. - 5. prosince 2014

XVII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague
 
5. prosince 2014 09:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
9. prosince 2014 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


 

Průvodce světem
finančních podpor


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace

Rada evropských obcí a regionů


 

Evropská sociální síť


 

e-radnice