Anketa

Je pro vaše město/obec problém nárokovost předškolního vzdělávání?

Ano, nemáme na to kapacity Ano, nemáme na to kapacity 372
Ne, vyřeší to dotace z MŠMT Ne, vyřeší to dotace z MŠMT 40
Je mi to jedno Je mi to jedno 33

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 669 obcí, tj. 42,6 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 274 197 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,5 %.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Diskuzní fórum
Diskuzní fórum

Zajímá vás názor předsedy Svazu měst a obcí ČR? Položit otázku přímo Františku Luklovi můžete v diskuzi na těchto stránkách. 

Rubriku můžete, po registraci jako člen Svazu, využít i pro nákup a prodej. Stačí jen zveřejnit Vaši nabídku či poptávku.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Novinky

 
Obezřetně, pokud jste do schránek dostali zásilky s modrým pruhem, které se tváří jako úřední obsílka od finančního úřadu. Finanční správa se od těchto dopisů distancuje.
 
Blahopřejeme vítězným městům a obcím, které dlouhodobě podporují rodiny a zlepšujít podmínky pro jejich život. Seznamte se s kompletními výsledky soutěže, kterou pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí, Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR.
 
Pouze deset dnů. Tolik času dostanou samosprávy na připomínky k zákonu o sociálním bydlení. Paragrafové znění právního předpisu by Svaz měst a obcí ČR měl od Ministerstva práce a sociálních věcí dostat až dnes, tedy v pátek 29. července 2016. Byť se původně se mluvilo o tom, že už letos v létě zákon projedná vláda.
 
Encyklopedie mapuje relevantní témata a pojmy, které souvisejí se současnou tzv. uprchlickou krizí, tak, aby se široká veřejnost mohla spolehlivě, aktuálně a čtenářsky přístupným způsobem informovat o nastalé situaci a jejím kontextu.
 
Mayors Adapt pořádá dne 25. 8. 2016 webinář pro obce s názvem „Pakt starostů a primátorů pro klima a energii: příležitost pro česká města“. Cílem webináře je představit obcím iniciativu Pakt starostů a primátorů, zaměřenou na:snižování emisí CO2 prostřednictvím úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, a zvyšování odolnosti měst vůči dopadům klimatických změn.
 
Ministerstva financí představí všechny nové instituty nové právní úpravy, zejména nový způsob povolovacího řízení, druhy hazardních her, správní dozor a daňová správa. Školení se koná v Praze dne 19. září 2016.
 
Na základě jednání vedení Ministerstva vnitra s předsednictvem Svazu měst a obcí ČR mimo jiné vznikne pracovní skupina, která se bude zabývat případnou úpravou volebního zákona do obecních zastupitelstev. Zástupce v ní bude mít ministerstvo i Svaz. (Foto: Ministerstvo vnitra a SMO ČR)
 
O 15 % za posledních pět let stoupla míra automobilizace v České republice. S otázkou, jak zachovat města dostupná, prosperující a přitom přívětivá pro život, si dopravní odborníci lámou hlavu už řadu let. Situaci by měla pomoci řešit nová platforma pro udržitelnou mobilitu, která vznikla v rámci "Města s dobrou adresou".
 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu k předkládání projektů, které spadají do Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ). Týká se zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Podpora je zaměřena zejména na tři hlavní oblasti, a to na vybrané kulturní památky, muzea zřizovaná státem nebo krajem a krajské knihovny. Půjde konkrétně o obnovu památek, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů.
 
Novou sérii tří půldenních seminářů zaměřených na boj se suchem a likvidaci ekologických zátěží připravilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Semináře se uskuteční na přelomu července a srpna v Ostravě, Praze a Brně. Určeny jsou starostům, zástupcům městských či krajských úřadů i poradenským firmám zpracovávajícím projektové žádosti.
 
Logickým partnerstvím vyústila nezbytná spolupráce a shodné oblasti zájmu Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR). Memorandum o spolupráci podepsali předsedové obou organizací - František Lukl za SMO ČR a František Barák za SOVAK ČR.
 
Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR dnes při svém zasedání v Ostravě schválila oficiální zahájení projektu Lepší města. Dvacet pět největších měst v České republice se rozhodlo, že budou ve spolupráci s akademickou sférou i podniky rozvíjet chytrá řešení pro zlepšení chodu měst.

Z činnosti orgánů Svazu

 
8. července 2016

Z 15.zasedání Předsednictva Svazu dne 17. června 2016 v Karlových Varech

Z 15.zasedání Předsednictva Svazu dne 17. června 2016 v Karlových Varech

Z programu jednání: průběžná informace o přípravě projektu Centra společných služeb, představení Institutu hedvábné stezky, navázání spolupráce s Asociací regionálních a lokálních televizí, stav členské základny, zpráva o hospodaření Svazu k 31.3.2016, návrh na změnu rozpočtu Svazu na rok 2016 - licence Office 365, vystoupení náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzany Stöklové, průběžná informace o programovém období pro čerpání fondů EU 2014+,  projednání témat pro jednání s vládou ČR, zhodnocení Krajských setkání 2016, nominace do delegace CLRAE a CEMR, žádosti o záštity Svazu.

 
30. června 2016

Jednání Dopravní komise ze dne 14. června 2016 konané v administrativním centru Navigačního systému Galileo (GSA)

Dopravní komise tentokrát zasedala v administrativním centru navigačního systému Galileo (GSA) v Praze, kde se dozvěděla informace o činnosti mateřské evropské kosmické agentury a o možnostech využití navigačního systému Galileo. Zástupci Ministerstva dopravy seznámili přítomné s realizaci kosmických
 
21. června 2016

Z jednání Kontrolního výboru Svazu ze dne 14. června 2016 v Praze

Z programu jednání: projednání podkladových materiálů na 15. zasedání Předsednictva Svazu.

 

Právní poradna

20. července 2016 Zákon o obcích: Volba starosty
Dobrý den, v obci rezignoval starosta (neuvolněný). Musí volba nového starosty proběhnout na "ustavujícím" zasedání , nebo stačí pouze usnesení o volbě nového starosty na "běžném" řádném zasedání zastupitelstva. Děkuji.
15. července 2016 Zákon o obcích: Sídlo firmy v budově OÚ
Dobrý den z Petrovic u Sedlčan, okres Příbram. Srdečně Vás zdravím a žádám Vás o právní názor na následující problematiku. Obec Petrovice vlastní mimo jiné i administrativní budovu, ve které pronajímá zájemcům nebytové prostory. Obrátil se na nás živnostník,... [pokračování]
13. července 2016 Zákon o obcích: Registr smluv
Chtěl jsem se přihlásit na kurz zveřejňování smluv v registru smluv. Po podání přihlášky mi bylo odpovězeno, že na naši obec se tento zákon nevztahuje. Tak se ptám zda je obec Libkovice pod Řípem povina zveřejňovat smlouvy nad 50 tis. Kč podle zákona o registru smluv... [pokračování]
 

Naši partneři

 

Kalendář

25. - 26. srpna 2016

Předsednictvo Svazu

Kyjov
 
8. - 9. září 2016

Předsednictvo Komory obcí

Liběšice
 
13. září 2016 10:00-13:00

PS obcí II

Praha, Kancelář Svazu
 
15. září 2016 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
20. září 2016 09:30-12:00

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


 

Průvodce světem
finančních podpor


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace

Rada evropských obcí a regionů


 

Evropská sociální síť


 

e-radnice

Regionální stálá konference Ústeckého kraje