Anketa

Na jak dlouho by měl zákon povolovat automaty do herny či kasina?

méně než 1 rok méně než 1 rok 127
1 rok 1 rok 26
2 roky 2 roky 8
3 roky 3 roky 7
4 roky 4 roky 2
5 let (přes jedno volební období) 5 let (přes jedno volební období) 291
více než 5 let více než 5 let 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 629 obcí, tj. 42 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 140 314 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje téměř 77,4 %.

Diskuzní fórum
Diskuzní fórum

Zajímá vás názor předsedy Svazu měst a obcí ČR? Položit otázku přímo Danu Jiránkovi můžete v diskuzi na těchto stránkách. 

Rubriku můžete, po registraci jako člen Svazu, využít i pro nákup a prodej. Stačí jen zveřejnit Vaši nabídku či poptávku.

Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů
Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů

Vůbec poprvé vznikl komplexní „Obrazový katalog“, který obsahuje fotografie a popis kradených kovových materiálů v dopravě či obcích, které nelegálně končí ve výkupnách kovů. Doplňuje ho také metodika. Obojí si můžete stáhnout z webu IURMO.

Soutěž Vesnice roku
Soutěž Vesnice roku

Svaz měst a obcí ČR je spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku. Vítězům prestižní akce věnuje peněžitou odměnu.

Ročník 2014 vyhrály Kateřinice ze Zlínského kraje. Druhé místo získal Ořechov z kraje Vysočina a třetí příčku obsadila Nová Hradečná z Olomouckého kraje. 

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla brožura "Inspirujte se z meziobecní spolupráce", která obsahuje příklady dobré praxe z celé České republiky. 

Novinky

 
Novou radu zvolil XIV. sněm Svazu měst a obcí ČR, který se konal 21. a 22. května v Olomouci. Jde o druhý nejvyšší orgán Svazu tvořený stovkou členských měst a obcí s rozsáhlými pravomocemi, který řídí Svaz mezi sněmy.
 
Ministr Richard Brabec schválil 2 354 projektů v rámci dobíhajícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013. Zaměřují se na energetické úspory, nakládání s odpady, na oblast ochrany přírody a na rozvoj environmentálního vzdělávání.
 
Ministerstvo životního prostředí uvolnilo celkem 20 milionů Kč na zvýšení informovanosti veřejnosti o používání alternativních technologií v dopravě pro zlepšení stavu ovzduší především ve městech. Žádosti lze na Státní fond životního prostředí posílat do 30. června 2015.
 
Ve středu 27. a ve čtvrtek 28. května 2015 se v pražském hotelu Pyramida koná mezinárodní konference "Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům". Akce má za cíl přispět ke snížení genderově podmíněného násilí.
 
V úterý 26. května 2015 budou slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže "Obec přátelská rodině 2014". A to na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které akci ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a dalšími partnery pořádá.
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a dalšími partnery vyhlašuje další ročník tradiční výtvarné soutěže „Šťastné stáří očima dětí“. Děti v ní malují, jak si představují stáří.
 
Diskuzí o financování samospráv začal druhý den jednání XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR. 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš na něm řekl, že se podívá, zda rozpočet unese zvýšení příjmů měst a obcí.
 
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Alokace pro tento rok je celkem 50 milionů korun.
 
Na sedm set delegátů se účastní XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR. Koná se v Olomouci a jde o dvoudenní pracovní setkání starostek a starostů, primátorek a primátorů z celé České republiky.
 
V letošním roce podpoří Ministerstvo pro místní rozvoj venkovské obce z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova více než 83 miliony korun. Nyní uvolňuje dalších 70 milionů korun pro náhradní projekty.
 
V Olomouci dnes jednalo předsednictvo Komory obcí Svazu měst a obcí ČR s Asociací soukromého zemědělství ČR a Společností mladých agrárníků ČR. Společně chtějí prosazovat, aby se na venkově realizovaly zejména menší společné projekty zemědělců a obcí.
 
Projekt Senzační senioři (SenSen) Nadace Charty 77 vyhlašuje nový ročník Ceny Senior roku. Již potřetí hledáme seniory, kteří i přes svůj vyšší věk neztrácejí zájem o dění kolem sebe a k aktivnímu životu motivují i své okolí.
 
Jako šestý v pořadí byl dnes Evropskou komisí schválen Program rozvoje venkova, který má v gesci Ministerstvo zemědělství. Program rozvoje venkova se zaměřuje především na investice pro konkurenceschopnost, inovace zemědělských podniků a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Celkem bylo na tento program vyčleněno 2,14 mld. EUR z celkové alokace 24 mld. EUR, která je pro Českou republiku v období 2014–2020 k dispozici.
 
Evropská unie zainvestuje do nově schváleného operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 2,78 mld. EUR z celkové částky téměř 24 mld. EUR, která je pro Českou republiku v období 2014–2020 k dispozici. Investice budou určeny zejména na rozvoj výzkumu a kvalitního vzdělávání na všech stupních.
 
Pro starosty je důležitý především výklad nové úpravy pracovního poměru ředitele školy. Sice zůstává šestileté funkční období, ale pracovní poměr se mění zákonem na dobu neurčitou. Jak se s tím vyrovnat, naznačuje právě uvedená metodika.
 
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová schválila na podporu rozvoje cestovního ruchu návrh dotací ze státního rozpočtu. Celková výše pro 40 projektů přesahuje 50 milionů korun.
 
Svaz měst a obcí ČR podporuje novelu zákona o poštovních službách navrženou ministerstvy vnitra a průmyslu a obchodu, kterou by měl zítra projednávat kabinet Bohuslava Sobotky. Služba, kterou Česká pošta poskytuje státu, totiž zvyšuje kvalitu života obyvatel a zejména pro občany malých obcí je naprosto zásadní.
 
Dobrá územní regulace je základ pro udržitelný rozvoj území i pro úspěšnou tvorbu veřejného prostoru. Pod tímto heslem byla vyhlášena soutěž „Urbanistický projekt roku 2015“.
 
Evropská komise dnes schválila Operační program Doprava, který je zaměřen především na zkvalitnění dopravní sítě v České republice. Program bude čerpat finance z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
"Opatrovnictví a jeho alternativy“ byl název závěrečné mezinárodní konference, která se v únoru uskutečnila v rámci projektu "Modely podpory pro rozhodování pro lidi s mentálním postižením" v Karlových Varech. Sborník z akce si můžete stáhnout.
 
Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost (OPZ). Celková alokace programu, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, je zhruba 70 miliard korun.
 
Asociace speciálních pedagogů vyzývá pedagogy, rodiče, zákonné zástupce a veřejnost, aby vyjádřili nesouhlas s požadavkem MŠMT na zrušení přílohy Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením


Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce


Z činnosti orgánů Svazu

 
17. května 2015

Z 54. korespondenčního hlasování Předsednictva Svazu

Členové Předsednictva Svazu se v rámci korespondenčního hlasování vyjadřovali k navýšení členské základny, která čítá již 2 629 obcí a měst, a schválili nominaci JUDr. Stanislava Kadečky, Ph.D. do pracovní skupiny nezávislých expertů pro Evropskou chartu místní samosprávy.

 
7. května 2015

Zápis z 12. zasedání Rady Svazu dne 24. dubna 2015 v Praze

Zápis z 12. zasedání Rady Svazu dne 24. dubna 2015 v Praze

Z programu jednání: průběžná informace o realizaci projektů Svazu - Podpora meziobecní spolupráce, Odpovědný zastupitel, zpráva o hospodaření Svazu k 31.12.2014, příprava XIV. Sněmu Svazu, průběžná informace k novému programovému období pro čerpání fondů EU, projednání změny sídla Svazu, aktuálně projednávaná legislativa.

 
5. května 2015

Z jednání Komory obcí ze dne 23. dubna 2015 v Třeboni

Z jednání Komory obcí ze dne 23. dubna 2015 v Třeboni

Z programu jednání: projednání podkladových materiálů na12. zasedání Rady Svazu měst a obcí ČR.

 

Právní poradna

13. května 2015 Zákon o obcích
Dobrý den, četla jsem článek, kde advokát Roman Moussavi radí v příloze deníku Blesk. Po pravdě mne zamrazilo a tak bych se ráda zeptala, zda tomu tak opravdu je. V článku se píše: Na otázku zda si nájemce, který má řádnou nájemní smlouvu může bez dalšího... [pokračování]
7. května 2015 Zákon o obcích: Licenční smlouva x orgán obce
Vážení, dovoluji si Vás požádat o Váš názor na problematiku uzavírání smluv ÚSC, konkrétně který orgán obce je oprávněný rozhodnout o uzavření licenční smlouvy.
5. května 2015 Zákon o obcích: Cena obvyklá
Dobrý den, žádám o objasnění výše uvedené problematiky v návaznosti na příp. neplatnost smluv v souvislosti s novým OZ. Úředníky MF jsme upozorňováni na aplikaci cen obvyklých při realizaci prodeje či nákupu obecního majetku, tedy především u nákupu pozemků... [pokračování]
 

Naše akce

Naši partneři

Kalendář

9. června 2015 09:00-11:30

Kontrolní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
11. června 2015 16:00-19:00

Komora měst

Praha
 
11. června 2015 16:00-19:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
12. června 2015 09:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
12. června 2015 09:00-12:00

Rada Svazu

Praha
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


 

Průvodce světem
finančních podpor


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace

Rada evropských obcí a regionů


 

Evropská sociální síť


 

e-radnice