Anketa

 Souhlasíte s přesunem kompetencí obcí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční správní úřad), pouze na obce ORP?

ano ano 86
ne ne 69
nevím nevím 6

Zajímavosti ze Svazu

Buďte IN v INS
Buďte IN v INS

Svaz každý měsíc vydává časopis nazvaný Informační Servis = INS. Přispívat do něj můžete i vy. Nebo využít inzerce za zvýhodněné ceny.

Diskuzní fórum
Diskuzní fórum

Zajímá vás názor předsedy Svazu měst a obcí ČR? Položit otázku přímo Danu Jiránkovi můžete v nové diskuzi na těchto stránkách. 

Novou rubriku můžete, po registraci jako člen Svazu, využít i pro nákup a prodej. Stačí jen zveřejnit Vaši nabídku či poptávku.

Nový občanský zákoník
Nový občanský zákoník

Do sekce Smlouvy podle NOZ postupně doplňujeme - ke stažení pro členy Svazu - vzory smluv podle nového Občanského zákoníku. O této zásadní změně se diskutovalo také na Krajských setkáních 2014.  

Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů
Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů

Vůbec poprvé vznikl komplexní „Obrazový katalog“, který obsahuje fotografie a popis kradených kovových materiálů v dopravě či obcích, které nelegálně končí ve výkupnách kovů. Doplňuje ho také metodika. Obojí si můžete stáhnout z webu IURMO.

Soutěž Vesnice roku
Soutěž Vesnice roku

Svaz měst a obcí ČR je spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku. Vítězům prestižní akce věnuje peněžitou odměnu. Obce, které vyhrály ročník 2013, přijal v lednu 2014 na Pražském hradě prezident republiky Miloš Zeman.

 

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 561 obcí, tj. 40 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu tak zastupují na 8 040 644 obyvatel, což znamená 76,46 % všech lidí v ČR.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace. Najdete zde například 4. vydání Příručky pro člena zastupitelstva, která obsahuje informace týkající se legislativy, jednotlivých oblastí komunální politiky a konkrétní příklady z praxe.

Novinky

 
Obce v okolí velkých měst s významným nárůstem obyvatel mohou žádat o dotace na posílení svých škol. Letos se to týká okresů Praha - západ a Praha - východ, v roce 2015 by mělo být možné peníze využít i v dalších obcích. (Foto: photostock / FreeDigitalPhotos.net)
 
Připravovaná legislativa má zrušit zvláštní způsob určování platového tarifu, který zaměstnavateli umožňoval, aby určil zaměstnanci tarif v rozpětí od nejnižšího po nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. (Foto: seaskylab / FreeDigitalPhotos.net)
 
Mediální skupina MAFRA připravuje na středu 8. října 2014 konferenci "Vývoj cen energií, tepla a energetická soběstačnost ČR". Tematické okruhy akce jsou například energetická bezpečnost či domácí zdroje.
 
Poslanci by měli projednat senátní novelu zákona o odpadech. Podporuje ji Svaz měst a obcí ČR. Podle něj je naprosto nezbytné okamžitě a finálně zpřísnit podmínky výkupu železa a barevných kovů a zakázat výkup kovů od fyzických osob.
 
Potýká se vaše obec s velkou vodou? Potřebujete odvlhčovače? Obraťte se na Svaz, který vám je může bezplatně zapůjčit!
 
Vyplatí se městu mít svého architekta? Jaké by měl mít povinnosti a kompetence? Na tyto a další otázky se snažili odpovědět účastníci semináře „Role městského architekta na rozvoji města“, který 16. září 2014 v pražských Letňanech zorganizoval Svaz.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvy k podávání žádostí o zařazení do databáze expertů spolupracujících na individuálním projektu MPSV s názvem Podpora procesů v sociálních službách. (Foto: Nutdanai Apikhomboonwaroot /FreeDigitalPhotos.net)
 
Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR připravil podzimní cyklus seminářů pro potencionální žadatele o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování.
 
V budoucnu se otvírání dat a zveřejňování informací většina subjektů veřejné správy nevyhne. Zveřejňování dat přináší, kromě prestiže i důvěryhodnost úřadu. Je také možné minimalizovat četnost dotazů na různé typy informací. (Foto: tungphoto / FreeDigitalPhotos.net)
 
Úspěšná realizace výzvy č. 22 potvrdila zájem obcí o čerpání dotací na smysluplné projekty pokrývající skutečné potřeby obcí. K identifikaci potřeb v území přispěly obce samotné. (Foto: watcharakun / FreeDigitalPhotos.net)
 
Soutěž Nejlepší starosta / primátor 2010-2014 má své vítěze. Čtrnáct starostů měst a obcí z každého kraje, jeden primátor, tři lidé ocenění veřejností a dva předsedou Svazu dnes na Pražském hradě převzali ceny od čelních představitelů státní správy, samosprávy a partnerů.
 
Ve čtvrtek 18. září se ukuteční diskuze starostů a architektů nazvaná "Lesk a bída českých architektonických soutěží". Setkání, které volně navazuje na debatu z jara 2014, pořádá České centrum Praha a Česká komora architektů.
 
Začátkem října se v Ostravě a v Praze uskuteční semináře "Evropské dotace a jak je získat". Pořádá je Technický a zkušební ústav stavební Praha , vystoupí zástupci MPO, MŽP a další odborníci. Jste srdečně zváni.
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, včetně podpory integrace příslušníků romské komunity na rok 2015. Žádosti o dotaci lze podávat do 3. října 2014.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce změnit celkový přístup společnosti, co se týče přípravy na stárnutí. V souvislosti s Národním akčním plánem podporujícím pozitivní stárnutí je rovněž důležité zajistit užší spolupráci se Svazem.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje konferenci a regionání setkání nazvaná "Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi". Uskuteční se říjnu a v listopadu a jsou na ně srdečně zváni zástupci měst a obcí, krajů, malých a středních podniků a dalších subjektů.
 
Začátkem srpna 2014 začal fungovat Registr sítí veřejné správy. Provozuje ho Kraj Vysočina a je dostupný na adrese www.registrsiti.cz. Sdílením dat o sítích veřejné správy má ušetřit peníze. Čím více subjektů se zapojí, tím větší úspora se dá čekat.
 
Svaz měst a obcí České republiky inicioval vznik petice ve věci řešení veřejného pořádku a sociálních záležitostí, se kterou se chce obrátit na vládu České republiky a obě komory Parlamentu České republiky. Připojit se můžete i vy.


Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce


Z činnosti orgánů Svazu

 
28. srpna 2014

Z 46. mimořádného zasedání Předsednictva Svazu dne 7. srpna 2014 v Praze

Z 46. mimořádného zasedání Předsednictva Svazu dne 7. srpna 2014 v Praze

Z programu jednání: stav členské základny, průběžná informace o realizaci projektu Podpora meziobecní spolupráce, informace o realizaci projektu Odpovědný zastupitel, zapojení Svazu do evropského roku rozvoje, petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí, aktuální legislativa, složení Regionální stálé konference a nominace Svazu.

 
27. srpna 2014

Z 45. korespondenčního hlasování Předsednictva Svazu

Členové Předsednictva Svazu se v rámci korespondenčního hlasování vyjadřovali ke stavu členské základny, k nominaci delegaci Svazu do Výboru regionů, k poskytnutí slevy z účastnického poplatku na celostátní finanční konferenci Svazu a k navázání partnerství s mediální skupinou Mafra, a.s.

 
17. července 2014

Z jednání Předsednictva Komory obcí ze dne 11. července 2014 v Božanově

Z jednání Předsednictva Komory obcí ze dne 11. července 2014 v Božanově

Z programu jednání: problematika veřejně prospěšných prací, informace ze studijní cesty členů Komory obcí do Francie, soutěž Vesnice roku 2014, aktuální legislativa.

 

Právní poradna

9. září 2014 Zákon o obcích
Dobrý den, prosíme o radu jak postupovat. Naší obcí je zřízena mateřská škola, kterou k 30.9.2013 navštěvovalo 28 dětí. Při kontrole přílohy k vyhl. 186/2014 o podílu jednotlivých obcí jsem zjistila, že v této příloze nemáme uvedeny žádné děti. Na koho... [pokračování]
8. září 2014 Zákon o obcích: Proplácení nevyčerpané dovolené
Uvolněný místostarosta požádal začátkem září 2014 radu města o poskytnutí náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou, a to za rok 2011 15 kalendářních dnů, za rok 2012 15 kalendářních dnů a za rok 2013 12 kalendářních dnů (celkem 42 kalendářních dnů)... [pokračování]
5. září 2014 Zákon o obcích: Odchodné starosty
Dobrý den, skončí-li po volbách uvolněnému starostovi jeho funkce má nárok na odměnu při skončení funkčního období pokud bude v dalším volebním období pokračovat jako neuvolněný místostarosta? Předem děkuji za zodpovězení dotazu.

Naše akce

Naši partneři

Kalendář

25. září 2014 09:30-12:00

Bezpečnostní komise

Kancelář Svazu
 
2. října 2014 14:00-18:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
3. října 2014 09:00-12:00

Rada Svazu

Praha, MHMP
 
5. listopadu 2014 10:00-12:30

Energetická komise

Zasedací místnost, Business Centrum Vyšehrad
 
6. listopadu 2014 10:00-13:00

Komise životního prostředí

Zasedací místnost Kanceláře Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


 

Průvodce světem
finančních podpor


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace

Rada evropských obcí a regionů


 

Evropská sociální síť


 

e-radnice