Anketa

Souhlasíte s tím, aby podle nového zákona o kontrole ve veřejné správě byl zrušen kontrolní přezkum hospodaření obcí ze strany krajů?

Ano Ano 141
Ne Ne 245
Nevím Nevím 2

Zajímavosti ze Svazu

Diskuzní fórum
Diskuzní fórum

Zajímá vás názor předsedy Svazu měst a obcí ČR? Položit otázku přímo Danu Jiránkovi můžete v diskuzi na těchto stránkách. 

Rubriku můžete, po registraci jako člen Svazu, využít i pro nákup a prodej. Stačí jen zveřejnit Vaši nabídku či poptávku.

Nový občanský zákoník
Nový občanský zákoník

Do sekce Smlouvy podle NOZ postupně doplňujeme - ke stažení pro členy Svazu - vzory smluv podle nového Občanského zákoníku. O této zásadní změně se diskutovalo také na Krajských setkáních 2014.  

Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů
Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů

Vůbec poprvé vznikl komplexní „Obrazový katalog“, který obsahuje fotografie a popis kradených kovových materiálů v dopravě či obcích, které nelegálně končí ve výkupnách kovů. Doplňuje ho také metodika. Obojí si můžete stáhnout z webu IURMO.

Soutěž Vesnice roku
Soutěž Vesnice roku

Svaz měst a obcí ČR je spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku. Vítězům prestižní akce věnuje peněžitou odměnu.

Ročník 2014 vyhrály Kateřinice ze Zlínského kraje. Druhé místo získal Ořechov z kraje Vysočina a třetí příčku obsadila Nová Hradečná z Olomouckého kraje. 

 

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 562 obcí, tj. 40 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 042 257 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje téměř 77 %.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu Odpovědný zastupitel nedávno vyšla nová Příručka pro člena zastupitelstva obce, jejímž obsahem jsou témata týkající se legislativy, jednotlivých oblastí komunální politiky a konkrétní příklady z praxe. 

Novinky

 
V kontextu s plánovanými změnami v odděleném sběru odpadu Svaz doporučuje obcím počkat na vydání metodického pokynu, který připravuje Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem vnitra.
 
Na Svaz se obrátila některá města a obce s dotazem, zda lze v souvislosti s odměnami pro zastupitelstvo obce zahrnout do počtu obyvatel všechny cizince s trvalým pobytem. Odpověď přináší stanovisko Ministerstva vnitra.
 
I když novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu během legislativního procesu doznala řady změn, prosazovaných Svazem, právní předpis i nadále obsahuje ustanovení, s kterými města a obce nesouhlasí. Norma jde teď do Senátu.
 
V rámci veletrhu Regiontour se 15. ledna 2015 v Brně uskuteční seminář na téma "TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA MĚST A OBCÍ - První krok na vašich cestách". Určený je pro starosty měst a obcí a pořádá ho Asociace turistických informačních center ČR.
 
V rámci projektu „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec“ vyšla nová Příručka pro člena zastupitelstva obce. Obsahuje aktuální informace z oblasti legislativy, komunální politiky a konkrétní příklady dobré praxe. Jde o 4. vydání praktického průvodce.
 
Ve čtvrtek 15. ledna 2015 se v ČS VTS v Praze koná „Seminář pro zastupitele, zaměstnance a další veřejné funkcionáře obcí, měst a krajů k právní problematice pro územní samosprávu“ pod vedením bývalého náměstka ministra spravedlnosti Františka Korbela.
 
Poslanecká sněmovna na svém zasedání schválila návrh rozpočtu SFRB, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Podle ní celkový objem nově poskytovaných úvěrových podpor dosahuje více než jedné miliardy korun.


Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce


Z činnosti orgánů Svazu

 
17. prosince 2014

Z 50. zasedání Předsednictva Svazu dne 5. prosince 2014 v Praze

Z 50. zasedání Předsednictva Svazu dne 5. prosince 2014 v Praze

Z programu jednání: stav členské základny, zpráva o hospodaření Svazu k 30.9.2014, průběžná informace o realizaci projektů Svazu, průběžná informace k novému programovému období pro čerpání fondů EU, aktuálně projednávaná legislativa, návrh nového Jednacího řádu Předsednictva Svazu, příprava priorit činnosti Svazu na období 2015-2017, schválení termínů Krajských setkání 2015, členství v komisích Předsednictva Svazu

 
17. prosince 2014

Z jednání Předsednictva Komory obcí ze dne 9. prosince 2014 v Praze

Z jednání Předsednictva Komory obcí ze dne 9. prosince 2014 v Praze

Z programu jednání: aktuálně projednávaná legislativa, organizační informace o činnosti Komory obcí a Svazu měst a obcí ČR.

 
8. prosince 2014

Z jednání Kontrolní komise Svazu ze dne 2. prosince 2014

Z jednání Kontrolní komise Svazu ze dne 2. prosince 2014

Z programu jednání: volba předsedy a místopředsedy Kontrolní komise, projednání podkladových materiálů na 50. zasedání Předsednictva Svazu.

 

Právní poradna

17. prosince 2014 Různé: Cena darovaného pozemku
Dobrý den, naše obec obdržela darem určité pozemky. Jak je máme ocenit do stavu majetku v našem účetnictví, když je to dar? Máme dělat znalecký posudek nebo to jde i jinak?
16. prosince 2014 Školství: Pravomoce kontrolního výboru
Dobrý den, mohou kontrolovat kontrolní výbory měst a obcí příspěvkové organizace, v jakém rozsahu a jakými zákony se musí řídit? Hledáme pro naší obec právníka znalého ve správním právu, potřebujeme pomoci s právními podklady kontroly příspěvkových organizací... [pokračování]
15. prosince 2014 Zákon o obcích: Pronájem hrobového místa
Obec je majitelem hřbitova. Nyní se sepisují nové nájemní smlouvy na hrobová místa. Musí být smlouvy schváleny zastupitelstvem (každá smlouva zvlášť nebo hromadně)?

Naše akce

XVII. CFK


 
 

Buďte IN v INS
 
 

Naši partneři

Kalendář

15. ledna 2015 09:00-15:00

Seminář pro zastupitele, zaměstnance a další veřejné funkcionáře obcí, měst a krajů k právní problematice pro územní samosprávu

ČS VTS

Bližší informace naleznete na bovapolygon.cz.

 
20. ledna 2015 09:00-11:30

Kontrolní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
23. ledna 2015 09:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
7. dubna 2015 09:00-11:30

Kontrolní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
10. dubna 2015 09:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


 

Průvodce světem
finančních podpor


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace

Rada evropských obcí a regionů


 

Evropská sociální síť


 

e-radnice