Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 638 obcí, tj. 42 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 179 008 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje téměř 77,8 %.

Diskuzní fórum
Diskuzní fórum

Zajímá vás názor předsedy Svazu měst a obcí ČR? Položit otázku přímo Františku Luklovi můžete v diskuzi na těchto stránkách. 

Rubriku můžete, po registraci jako člen Svazu, využít i pro nákup a prodej. Stačí jen zveřejnit Vaši nabídku či poptávku.

Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů
Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů

Vůbec poprvé vznikl komplexní „Obrazový katalog“, který obsahuje fotografie a popis kradených kovových materiálů v dopravě či obcích, které nelegálně končí ve výkupnách kovů. Doplňuje ho také metodika. Obojí si můžete stáhnout z webu IURMO.

Soutěž Vesnice roku
Soutěž Vesnice roku

Svaz měst a obcí ČR je spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku. Vítězům prestižní akce věnuje peněžitou odměnu.

Ročník 2014 vyhrály Kateřinice ze Zlínského kraje. Druhé místo získal Ořechov z kraje Vysočina a třetí příčku obsadila Nová Hradečná z Olomouckého kraje. 

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla brožura "Inspirujte se z meziobecní spolupráce", která obsahuje příklady dobré praxe z celé České republiky. 

Novinky

 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první dvě výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Týkají se zvýšení regionální mobility, konkrétně rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních plánů u obcí s rozšířenou působností.
 
Pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera se v Praze ve čtvrtek 22. října 2015 uskuteční mezinárodní konference „Rovné příležitosti na úrovni obcí a měst“. Bude se konat v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze.
 
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje druhou výzvu na akutní sanace černých skládek. Z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR je pro kraje a obce s rozšířenou působností připraveno 65 milionů korun.
 
Vůbec poprvé se koná soutěž Komunální politik roku. Pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ji pořádá časopis Moderní obec, vydavatelství Profi Press, s podporou předsedy Výboru pro veřejnou správu Senátu a ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj rozdělí 50 milionů korun z dotačního titulu na podporu obnovy drobných sakrálních staveb v obcích mezi 273 projektů.
 
Předseda Svazu František Lukl požádal náměstkyni ministra financí Simonu Hornochovou o zodpovězení některých otázek, které se týkají daně z přidané hodnoty. S dopisem předsedy Lukla a odpovědí náměstkyně Hornochové se můžete seznámit i vy.
 
Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích je dokument vytvořený Radou evropských měst a regionů (CEMR) v roce 2006 za podpory Evropské komise. Charta je adresována místním a regionálním samosprávám Evropy. Podpisem Charty se samosprávy veřejně formálně zaváží k principům rovnosti žen a mužů.
 
Poslanci konečně vyslyšeli podněty Svazu měst a obcí. Připravili novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která ruší poplatek za vynětí zemědělské půdy, na které se staví domy nebo veřejně prospěšné stavby.
 
Vede vaše město či obec soudní spor v kontextu s církevními restitucemi? Dejte nám to vědět. Na e-mail nemcova@smocr.cz do 28. července 2015 pošlete, prosím, informace, které se těchto pří týkají.


Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce


Z činnosti orgánů Svazu

 
28. července 2015

Z jednání Předsednictva Komory obcí ze dne 14. července 2015 v Praze

Z jednání Předsednictva Komory obcí ze dne 14. července 2015 v Praze

Z programu jednání: průběžná informace o realizaci projektů Svazu, aktuální informace z přípravy programového období 2014+, venkovský parlament, členství v komisích a pracovních skupinách Předsednictva Svazu, aktuálně projednávaná legislativa, návrh na zřízení národního energetického centra, Vesnice roku 2015.

 
28. července 2015

Z 2. korespondenčního hlasování Předsednictva Svazu

Členové Předsednictva Svazu se v rámci korespondenčního hlasování vyjadřovali k navýšení členské základny, která čítá již 2 638 obcí a měst, a schválili zapojení Svazu měst a obcí ČR do společné iniciativy České rozvojové agentury a klíčových aktérů rozvojové spolupráce.

 
3. července 2015

Zápis z 1. zasedání Rady Svazu měst a obcí ČR dne 12. června 2015 v Praze

Zápis z 1. zasedání Rady Svazu měst a obcí ČR dne 12. června 2015 v Praze

Z programu jednání: stav členské základny, průběžné informace o realizaci projektů Svazu (Podpora meziobecní spolupráce a Odpovědný zastupitel), zpráva o hospodaření Svazu k 31. březnu 2015, změna rozpočtu Svazu, průběžná informace k novému programovému období pro čerpání fondů EU, Příprava akčního plánu k prioritám činnosti Svazu, volba Předsednictva Svazu.

 

Právní poradna

31. července 2015 Zákon o obcích: Čerpání dovolené
Můžete nám prosím sdělit jaký je nárok na dovolenou pro uvolněného starostu? Může se mu nevyčerpaná dovolená proplatit? Za jakých podmínek. Můžete nám prosím zaslat podrobné vysvětlení nebo odkázat na nějaký jasný materiál. Děkuji. M.Novotná
16. července 2015 Zákon o obcích: Zrušení předkupního práva
Dobrý den, chtěli bychom se zeptat na způsob zrušení předkupního práva. Město prodává stavební parcely a aby mělo nějakou pojistku, zřizuje předkupní právo k pozemku. Po kolaudaci stavby se předkupní právo vymaže. Dříve jsme toto řešili prohlášením o vzdání se práva... [pokračování]
15. července 2015 Různé: Údržba zeleně na soukromých pozemcích
Dobrý den, mám na Vás dotaz zda, obec má nějaké možnosti jak donutit vlastníky pozemků, aby se o ně starali a sekali je. Bohužel máme v obci několik pozemků, o které se majitelé nestarají, jsou zarostlé mnohde na nich rostou nálety. Bohužel se jedná o... [pokračování]
 

Naše akce

 Buďte IN v INS


 

 

Naši partneři

Kalendář

21. srpna 2015 10:00-13:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
10. - 11. září 2015

Předsednictvo Komory obcí

Liběšice
 
22. září 2015 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
25. září 2015 10:00-13:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
10. listopadu 2015 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


 

Průvodce světem
finančních podpor


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace

Rada evropských obcí a regionů


 

Evropská sociální síť


 

e-radnice