Anketa

Přijedete na letošní Krajská setkání?

Ano, účastním se pravidelně. Ano, účastním se pravidelně. 51
Ano, když budu mít čas. Ano, když budu mít čas. 7
Ne, bohužel nemohu. Ne, bohužel nemohu. 2
Ne, nezajímá mne to. Ne, nezajímá mne to. 2
Nevím. Nevím. 1

Zajímavosti ze Svazu

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 674 obcí, tj. 42,8 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 287 463 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,5 %.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Vesnicí roku 2016 je Kašava
Vesnicí roku 2016 je Kašava

Obec Kašava ze Zlínského kraje zvítězila ve dvaadvacátém ročníku soutěže Vesnice roku. Výsledky celostátního kola byly v sobotu 17. září 2016 vyhlášeny v Luhačovicích. Na druhém místě skončila obec Prysk z Libereckého kraje a třetí místo získala obec Kozojídky z Jihomoravského kraje. Prestižní klání se i letos těšilo obrovskému zájmu veřejnosti.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Diskuzní fórum
Diskuzní fórum

Zajímá vás názor předsedy Svazu měst a obcí ČR? Položit otázku přímo Františku Luklovi můžete v diskuzi na těchto stránkách. 

Rubriku můžete, po registraci jako člen Svazu, využít i pro nákup a prodej. Stačí jen zveřejnit Vaši nabídku či poptávku.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Novinky

 
Jménem Ministerstva zemědělství si vás dovolujeme pozvat na semináře 4. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020, které se budou konat v březnu 2017.
 
Už ve středu 22. února 2017 začnou Krajská setkání 2017 představitelů samospráv. Tradiční akce Svazu se budou týkat aktuálních témat, která trápí veřejnou správu. Připraven je i odborný seminář. Nezapomeňte se registrovat.
 
Upozorňujeme na nabídku aktivit zahraničních zastoupení agentury CzechTourism pro rok 2017, která obsahuje přehled aktivit zahraničních poboček agentury – veletrhů, prezentací, workshopů, kampaní či studijních cest, do kterých se můžete zapojit, prezentovat vaše služby zahraničním nákupčím, klientům či médiím.
 
Srdečně zveme na seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost“, který se uskuteční ve středu 15. března 2017 od 9.30 hodin, v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR. Pořádá jej Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci se Svazem.
 
Česká republika byla vybrána, aby se od 1. ledna 2017 stala koordinátorem „Partnerství městská mobilita“ (Partnership Urban Mobility - ve zkratce „PUM“). Jde o další z aktivit na poli Městské agendy pro EU, kterou bude za Českou republiku zajišťovat Ministerstvo pro místní rozvoj.
 
Řešte environmentální problém a získejte až 150 000 Kč na přípravu svého projektu a až 10 000 000 Kč na jeho kofinancování ze zdrojů Ministerstva životního prostředí.
 
Městům s dobrou praxí se touto výzvou otevírá možnost prezentovat svoji dobrou praxi prostřednictvím řady komunikačních kanálů (např. celoevropská propagační akce, nově spuštěný web, tištěné publikace) a dostat uznání na evropské úrovni (městům bude např. udělen titul URBACT město s dobrou praxí).

Projekty realizované a podporované Svazem

  

 

Z činnosti orgánů Svazu

 
7. února 2017

Z 20. zasedání Předsednictva Svazu dne 20. ledna 2017 v Brně

Z 20. zasedání Předsednictva Svazu dne 20. ledna 2017 v Brně

Z programu jednání: jednání s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Chvojkou,  stav členské základny, průběžná informace o projektu Centra společných služeb obcí, jednání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Valachovou, aktuální legislativa, krajská setkání 2017, zhodnocení XIX. celostátní finanční konference, koncepce komunikace mezi Kanceláří Svazu a delegací ČR do Výboru regionů, ustanovení Pracovní skupiny pro kohezní politiku, návrh na úpravu rozpočtu Svazu na rok 2017.

 
13. ledna 2017

Zápis z jednání Komise po zahraniční spolupráci dne 6. ledna 2017

Z jednání Komise: Priority Svazu v oblasti mezinárodní spolupráce, informace o Předsednictví ČR v Radě Evropy, aktuální agenda Výboru regionů, výstupy z jednání Politického výbor CEMR v Maastrichtu, aktuální informace o dotaci MMR na r. 2017, informace z jednání zemí V4 - Good Governance Forum ve Varšavě, stáže starostů z Bosny a Heregoviny v ČR.  

 
10. ledna 2017

Jednání Komise pro informatiku dne 15. listopadu 2016

Zasedání Komise pro informatiku projednalo tyto body: 1. Elektronický hlasovací systém pro občany v obci – diskuse o vytvoření platformy, prezentace zástupce RokIT PaedDr. Karla Myšky a zástupce CZ.NIC Pavla Nováka 2. Iniciativu 202020 e-služby obcí a další postup – prezentoval Mgr. Zdeněk Zajíček 3
 

Právní poradna

9. února 2017 Zákon o obcích: Spisový a skartační řád
Jsme obec, ve které není zřízena rada ani nemáme tajemníka. Je povinností schvalovat spisový a archivní řád zastupitelstvem obce? Nebo jej pouze vydává starosta obce? Ing. Jiří Flora
20. ledna 2017 Zákon o obcích: Výjimka u úvěrů
Dobrý den, s účinností zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, se objevují dotazy, zda mohou obce poskytovat v režimu tohoto zákona půjčky (zápůjčky) na bydlení. V případě našeho města se jedná o Fond rozvoje bydlení - jeden z peněžních fondů... [pokračování]
13. ledna 2017 Zákon o obcích: Neslučitelnost funkcí
Dobrý den, potřebovali bychom prověřit, zda je či není zákonem vyloučeno, aby zaměstnanec úřadu (zařazený do úřadu obce - technického úseku), který je současně členem zastupitelstva, byl předsedou kontrolního výboru? Děkujeme předem za zaslání stanoviska... [pokračování]
 

Naše akce

 registrace spuštěna

---------------------------------------

 seminář

„Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost“

15. března 2017

registrace

Naši partneři

 

 

Kalendář

22. února 2017 09:00-15:30

Krajská setkání 2017 - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál)
23. února 2017 09:00-15:30

Krajská setkání 2017 - Pardubický kraj

Congress Centre Pardubice (Velký sál)
23. února 2017 11:00-15:00

Jednání Školské komise

Brno
 
23. - 24. února 2017

Jednání Bezpečnostní komise

Skalka u Kyjova
 
28. února 2017 09:00-13:00

Krajská setkání 2017 - Královéhradecký kraj

Krajský úřad Královéhradeckého kraje (zastupitelský sál)
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů


 

Evropská sociální síť

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje