Anketa

Co si myslíte o povinném předškolním vzdělávání?

Souhlasím, je to potřeba Souhlasím, je to potřeba 72
Nesouhlasím, je to věc rodičů Nesouhlasím, je to věc rodičů 43
Nevím, nemám na to vyhraněný názor Nevím, nemám na to vyhraněný názor 11

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 645 obcí, tj. 42,3 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 199 724 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje téměř 78,0 %.

Diskuzní fórum
Diskuzní fórum

Zajímá vás názor předsedy Svazu měst a obcí ČR? Položit otázku přímo Františku Luklovi můžete v diskuzi na těchto stránkách. 

Rubriku můžete, po registraci jako člen Svazu, využít i pro nákup a prodej. Stačí jen zveřejnit Vaši nabídku či poptávku.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla brožura "Inspirujte se z meziobecní spolupráce", která obsahuje příklady dobré praxe z celé České republiky. 

Novinky

 
Rozvojová spolupráce není jen o tom, že se starosta zamiluje do nějakého města a udělá z něj partnera. Důležitá je dlouhodobá perspektiva. I to zaznělo na konferenci „Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci“, kterou uspořádal Svaz měst a obcí ČR v partnerství s Charitou ČR.
 
Podpořit to, co funguje a inspirovat zákonodárce k tomu, co by měli změnit. O tom bylo jednání vedení Generálního ředitelství Úřadu práce ČR se zástupci předsednictva Svazu měst a obcí ČR. Obě strany navázaly na dříve uzavřené memorandum o spolupráci, rekapitulovaly dosavadní společnou činnost a nastínily záměry do budoucnosti.
 
Členové Fóra cestovního ruchu se shodují, že chybí zákon o podpoře cestovního ruchu a problémem je i nedostatečná spolupráce podnikatelů se státem. Podle Svazu měst a obcí ČR by se podpora cestovního ruchu mohla zvýšit změnou rozpočtových pravidel.
 
Koeficient, který města a obce dostávají z DPH v rámci rozpočtového určení daní (RUD), by se měl vrátit na výši dohodnutou před důchodovou reformou. Shoduje se na tom prezident České republiky Miloš Zeman se Svazem měst a obcí ČR.
 
Připravili jsme pro vás kalkulačku RUD s předpokládanými daňovými výnosy obcí v roce 2016. Je aktualizována k 12. listopadu 2015, vstupní údaje o očekávaných příjmech vycházejí z návrhu státního rozpočtu na rok 2016. (Foto: marcolm / FreeDigitalPhotos.net)
 
Zástupci venkovských komunit ze 40 evropských zemí na druhém Evropském venkovském parlamentu schválili ambiciózní Manifest. Vyzvali v něm k plnému uznání práv venkovských komunit na kvalitu života a životní úroveň srovnatelnou s městem, a na plné účasti v politických procesech na všech úrovních.
 
Mediální skupina MAFRA připravuje na pátek 27. listopadu 2015 konferenci "Alternativní zdroje energií". Uskuteční se v AUREOLE Fusion Restaurant & Lounge na pražské Pankráci. Partnerem akce je také Svaz.
 
Finanční správa ČR upozorňuje daňovou veřejnost, že posledním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách finančních úřadů a jejich územních pracovišť v roce 2015 bude středa 16. prosince. Daňové pokladny budou opět otevřeny v pondělí 4. ledna 2016.
 
V pátek 4. prosince 2015 se v Poslanecké sněmovně koná kulatý stůl o připravovaných zákonech o České televizi a Českém rozhlase. Náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová představí základní legislativní rámec chystaných právních předpisů.
 
K poslednímu říjnu zjistila Finanční správa 3 500 nesprávně směrovaných plateb na zrušené účty finančních úřadů. Částka platby se sice vrátí zpět, ale poplatníci se vystavují nebezpečí, že řadně nesplní svou daňovou povinnost a hrozí jim sankce z prodlení.
 
Půjčku od SFŽP mohou získat úspěšní žadatelé o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na kofinancování vodohospodářských projektů. Záměrem je zlepšit stav povrchových a podzemních vod a kvalitu dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo.
 
Ve Štrbském Plese jednali představitelé Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Svazu měst a obcí České republiky (SMO). Jedním z výsledků jednání je zřízení společné pracovní skupiny, která se bude věnovat komunální legislativě.
 
Finanční správa zavádí novou možnost, jak zaplatit daň z nemovitých věcí, a to prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Zájemce o tento způsob placení odevzdá nejpozději do 31. ledna 2016 svému správci daně Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO spolu se spojovacím číslem SIPO. V roce 2016 a dál už se nebude muset o nic starat.
 
MPSV vyhlásilo výzvy, které pomohou lépe skloubit osobní a pracovní život. Z OPZ uvolní na vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku jednu miliardu korun. Žádat o dotace mohou do 30. dubna 2017 také obce a kraje. (Foto: www.mpsv.cz)
 
V kontextu s přípravou rozpočtů a žádostí o dotace na příští rok, připomínáme postup, jak vypočítat potřebný podíl města či obce ve společnostech.
 
Na základě jednání s Ministerstvem vnitra České republiky a společnosti Microsoft si vám dovolujeme zprostředkovat a nabídnout nejvýhodnější formu pořízení produktů společnosti Microsoft.


Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce


Z činnosti orgánů Svazu

 
19. listopadu 2015

Z jednání Kontrolního výboru Svazu ze dne 10. listopadu 2015

Z jednání Kontrolního výboru Svazu ze dne 10. listopadu 2015

Z programu jednání: projednání podkladových materiálů na 6. zasedání Předsednictva Svazu.

 
4. listopadu 2015

Z jednání Předsednictva Komory obcí ze dne 16. října 2015 v Hluboké nad Vltavou

Z jednání Předsednictva Komory obcí ze dne 16. října 2015 v Hluboké nad Vltavou

Z programu jednání: aktuálně projednávaná legislativa (novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, stavební zákon, novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, novela vodního zákona, plán financování obnovy), průběžná informace o realizaci projektů Svazu, informace z jednání Předsednictva Svazu.

 
19. října 2015

Zápis z 2. mimořádného zasedání Rady Svazu dne 2. října 2015 v Praze

Zápis z 2. mimořádného zasedání Rady Svazu dne 2. října 2015 v Praze

Z programu jednání: zřízení Národního centra energetických úspor, z. s., změna sídla Svazu, příprava projektu Centra společných služeb, úprava rozpočtu - publikace Nové dotační možnosti pro obce a zhodnocení jejich dosavadních zkušeností.

 

Právní poradna

24. listopadu 2015 Zákon o obcích: Podpis smlouvy o dílo u ZVZ
Dobrý den, naše obec nemá radu obce, pouze zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce si nijak v minulosti nevyhradilo rozhodovat o těchto věcech usnesením, ani směrnicí o způsobu realizace veřejných zakázek malého rozsahu. Např. vybral jsem ze 3 nabídek... [pokračování]
24. listopadu 2015 Zákon o obcích: Výkon veřejné funkce
Je možno zařadit k osobám, které vykonávají veřejnou funkci (§ 201 Zákoníku práce) i členy výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce?
23. listopadu 2015 Zákon o obcích: Žádost o informace o PO
Má občan právo dle tohoto zákona žádat o veškeré podkladové materiály k těm bodům jednání zastupitelstva obce, které se vztahují k problematice školky za období od roku 2014. Nemá na mysli přílohy zápisu jednání ZO, ale chce pracovní podklady, nejde o veřejné listiny...... [pokračování]
 

Naše akce

XVIII. celostátní finanční konference

9. - 10. prosince 2015


 Buďte IN v INS


 

Naši partneři

Kalendář

3. prosince 2015 14:00-17:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. prosince 2015 10:00-13:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
9. - 10. prosince 2015

XVIII. celostátní finanční konference,

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9-Vysočany
 
9. prosince 2015 17:30-18:30

Komora měst

Clarion Congress Hotel Prague
 
10. prosince 2015 14:00-16:30

Rada Svazu

Praha 9, Clarion Congress Hotel
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


 

Průvodce světem
finančních podpor


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace

Rada evropských obcí a regionů


 

Evropská sociální síť


 

e-radnice