Anketa

Na jak dlouho by měl zákon povolovat automaty do herny či kasina?

méně než 1 rok méně než 1 rok 85
1 rok 1 rok 15
2 roky 2 roky 3
3 roky 3 roky 0
4 roky 4 roky 0
5 let (přes jedno volební období) 5 let (přes jedno volební období) 1
více než 5 let více než 5 let 2

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 586 obcí, tj. 41,4 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 069 789 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje téměř 77 %.

Diskuzní fórum
Diskuzní fórum

Zajímá vás názor předsedy Svazu měst a obcí ČR? Položit otázku přímo Danu Jiránkovi můžete v diskuzi na těchto stránkách. 

Rubriku můžete, po registraci jako člen Svazu, využít i pro nákup a prodej. Stačí jen zveřejnit Vaši nabídku či poptávku.

Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů
Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů

Vůbec poprvé vznikl komplexní „Obrazový katalog“, který obsahuje fotografie a popis kradených kovových materiálů v dopravě či obcích, které nelegálně končí ve výkupnách kovů. Doplňuje ho také metodika. Obojí si můžete stáhnout z webu IURMO.

Soutěž Vesnice roku
Soutěž Vesnice roku

Svaz měst a obcí ČR je spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku. Vítězům prestižní akce věnuje peněžitou odměnu.

Ročník 2014 vyhrály Kateřinice ze Zlínského kraje. Druhé místo získal Ořechov z kraje Vysočina a třetí příčku obsadila Nová Hradečná z Olomouckého kraje. 

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla brožura "Inspirujte se z meziobecní spolupráce", která obsahuje příklady dobré praxe z celé České republiky. 

Novinky

 
Prezentace ze semináře, který se konal 16. dubna 2015, doplněná o podrobnější komentáře. Doplňující informace vám poskytne Kancelář Svazu na telefonním čísle: 234 709 723.
 
V sobotu 9. května 2015 v Praze na staroslavném Vyšehradě bude slavnostní zahájen 7. ročník národní putovní výstavy "Má vlast cestami proměn". Inspirativní proměny svědčící o úctě k domovu představí obyvatelé měst a obcí z celé ČR.
 
Na bezpečnost dětí v silničním provozu se zaměřuje již třetí Světový týden bezpečnosti silničního provozu. Vyhlášen je na 4. až 10. května. Zapojit se mohou všichni včetně měst a obcí.
 
Od 30. května do 5. června se v ČR historicky poprvé uskuteční Evropský týden udržitelného rozvoje. Jde o celoevropskou iniciativu, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy.
 
100 milionů korun bylo uvolněno na odstranění černých skládek či akutních havarijních stavů nelegálních skladů odpadů, které ohrožují zdraví obyvatel a životní prostředí. O dotaci si mohou zažádat kraje, města a obce s rozšířenou působností.
 
V souvislosti se Zprávou o stavu hazardního hraní v České republice za rok 2014, kterou zpracovává Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR, vyplňte elektronický dotazník.
 
Vláda ČR schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, kterou pořídilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v souladu se stavebním zákonem a ve spolupráci s příslušnými ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji.
 
V pátek 17. dubna 2015 se v Poslanecké sněmovně bude konat konference "Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích“. Určena je pro odbornou veřejnost včetně pracovníků veřejné správy.
 
Novinkou evropských fondů v novém období jsou tzv. Avíza pro žadatele o parametrech výzvy. Budou vyhlášena ještě před oficiálním schválením programů Evropskou komisí.
 
Systém pro sběr a třídění odpadu musí být stabilní, ohleduplný k životnímu prostředí, motivačně nastavený, s dostatečně hustou sběrnou sítí a se státní garancí. Myslí si to samosprávy sdružené ve Svazu měst a obcí ČR. Chápou tak rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které neudělilo autorizaci obalové společnosti Interseroh pro sběr odpadu. Firma totiž nesplnila státem požadované podmínky.
 
Svaz měst a obcí ČR odmítá současné znění Koncepce sociálního bydlení. Ministerstvo práce a sociálních věcí v ní samosprávám navrhuje řadu povinností, neřeší však potřebnou úpravu legislativy či otázku dotací a financování jako takového.
 
30. března 2015 byla vyhlášena první výzva v rámci Operačního programu URBACT III, ve které bude podpořeno dvacet sítí měst. Města, která mají zájem se zapojit, mohou předložit svoji žádost do 16. června 2015, kdy bude výzva uzavřena.
 
V pondělí 20. dubna 2015 se bude konat další konference z cyklu věnovaného praktickým zkušenostem s rekodifikací soukromého práva. Tentokrát bude ve formě workshopu a na téma "Katastr nemovitostí rok po rekodifikaci soukromého práva".
 
Prvních sto uměleckých škol, kulturních a vzdělávacích institucí či nezávislých umělců a uskupení se už přihlásilo do třetího ročníku akce, která chce upozornit na bohatství a různorodost uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby v České republice.
 
Monitorovací systém MS2014+ usnadní přípravu a realizaci projektů. Plně nahrazuje tři rozdílné systémy dotačního období 2007–2013, a tak sjednocuje a výrazně zjednodušuje proces podávání žádosti o dotaci.
 
V úterý 5. května 2015 se v prostorách Státních akt Poslanecké sněmovny uskuteční seminář "Dobrá architektura - Jak stavět dobře a krásně". O své zkušenosti se podělí mimo jiné strůjce "Litomyšlského zázraku" Miroslav Brýd.
 
Ve čtvrtek 9. dubna 2015 se uskuteční další ze série odborných seminářů nazvaných „Hazardování s hazardem“. Bude se konat v Ostravě a mimo jiné na něm vystoupí místopředseda sněmovny Jan Bartošek či národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.
 
Ke konci března 2015 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 314,5 mld. Kč, celkové výdaje pak 294,6 mld. Kč a přebytek hospodaření státního rozpočtu byl 19,9 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím v roce 2014 se přebytek meziročně snížil o cca 23,7 mld. Kč.
 
Starostové obcí, které se potýkají s následky silného větru, se mohou obrátit na Úřad práce ČR (ÚP ČR). Všechna jeho kontaktní pracoviště v dotčených regionech úzce spolupracují a jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v březnu další semináře k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v krajích. V dubnu se budou konat poslední čtyři vzdělávací akce, a to v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci a Praze.
 
Ministerstvo životního prostředí otevřelo dotační program pro obce a správy národních parků na podporu rozvoje infrastruktury, environmentálního vzdělávání, ekologické dopravy apod. K dispozici je v něm 50 milionů Kč, žádosti lze podávat do 30. září na SFŽP.
 
Města a obce v současné době podléhají sedmi kontrolám od různých subjektů. Další by měl přibýt – Nejvyšší kontrolní úřad. Samosprávy nezpochybňují preventivní smysl kontrol, volají však po rozumném přístupu.
 
Jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni se může zúčastnit soutěže o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže. Organizuje ji Ministerstvo vnitra ve spolupráci s organizacemi Alternativa 50+, Fórum 50% a Gender Consulting. (Foto: photostock / FreeDigitalPhotos.net)
 
Mediální skupina MAFRA pořádá v pátek 17. dubna 2015 konferenci "Novela energetického zákona a energetická bezpečnost ČR". Koná se pod záštitou a za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a za přítomnosti předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové.
 
Podnikatelé rekapitulují kvalitu legislativy na český byznys – již pošesté v rámci ankety Zákon roku. Nominovat lze právní předpisy přijaté v uplynulém kalendářním roce s významným dopadem na podnikatelské prostředí.
 
V rámci 20. Mezinárodního stavebního veletrhu IBF, který se bude konat na brněnském výstavišti od 22. do 25. dubna 2015, se uskuteční také konference „Obnova historických a církevních památek II“.


Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce


Z činnosti orgánů Svazu

 
17. dubna 2015

Prezentace MF ČR k novele zákona č. 250/2000 Sb.

Prezentace  MF ČR k novele zákona č. 250/2000 Sb.

Prezentace ze semináře, který se konal 16. dubna 2015, doplněná o podrobnější komentáře. Doplňující informace vám poskytne Kancelář Svazu na telefonním čísle: 234 709 723.

 
10. dubna 2015

Z jednání Kontrolní komise Svazu ze dne 7. dubna 2015

Z programu jednání: projednání podkladových materiálů na 53. zasedání Předsednictva Svazu.

 
30. března 2015

Zápis z 11. mimořádného zasedání Rady Svazu dne 13. března 2015 v Praze

Zápis z 11. mimořádného zasedání Rady Svazu dne 13. března 2015 v Praze

Z programu jednání: průběžné informace o realizaci projektů Svazu - projekt Podpora meziobecní spolupráce a projekt Odpovědný zastupitel, projednání možnosti pořízení nového sídla Svazu.

 

Právní poradna

15. dubna 2015 Pracovní právo: Uvolněný předseda výboru
Dobrý den , na ustavujícím zasedání byl schválen neuvolněný předseda stavebního výboru . Lze z neuvolněné funkce schválit uvolněnou během volebního období a za jakých podmínek. Jedná se o osobu OSVČ.
14. dubna 2015 Zákon o obcích: Sídlo spolku na adrese OÚ
Dobrý den, místní organizace Českého svazu rybářů mění dle NOZ formu na z.s. a oslovilo obec s možností umístění sídla na Obecní úřad. Plynou z toho pro obec nějaká rizika a musí toto schvalovat zastupitelstvo. Samozřejmě chceme organizaci vyhovět a... [pokračování]
14. dubna 2015 Zákon o obcích: Právo na informace pro kontrolní výbor
Dobrý den, jsem zastupitel obce a předseda Kontrolního výboru. V rámci zastupitelstvem schváleného Plánu činnosti KV na r.2015 chceme provést kontrolu všech pohledávek a závazků obce. Odeslali jsme starostovi informace o plánované kontrole se specifikacemi... [pokračování]
 

Naši partneři

Kalendář

21. dubna 2015 10:00-13:00

Výbor městských částí a obvodů

Praha, Kancelář Svazu
 
23. dubna 2015 15:00-19:00

Komora obcí

Třeboň
 
23. dubna 2015 16:00-19:00

Komora měst

Třeboň
 
24. dubna 2015 09:00-12:00

Rada Svazu

Třeboň
 
28. dubna 2015 10:00-14:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


 

Průvodce světem
finančních podpor


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace

Rada evropských obcí a regionů


 

Evropská sociální síť


 

e-radnice