Anketa

Přibyla vám s novými dotačními pravidly administrativa?

Ano Ano 178
Ne Ne 12
Nevím Nevím 4
Je mi to jedno Je mi to jedno 8

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 638 obcí, tj. 42 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 179 008 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje téměř 77,8 %.

Diskuzní fórum
Diskuzní fórum

Zajímá vás názor předsedy Svazu měst a obcí ČR? Položit otázku přímo Františku Luklovi můžete v diskuzi na těchto stránkách. 

Rubriku můžete, po registraci jako člen Svazu, využít i pro nákup a prodej. Stačí jen zveřejnit Vaši nabídku či poptávku.

Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů
Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů

Vůbec poprvé vznikl komplexní „Obrazový katalog“, který obsahuje fotografie a popis kradených kovových materiálů v dopravě či obcích, které nelegálně končí ve výkupnách kovů. Doplňuje ho také metodika. Obojí si můžete stáhnout z webu IURMO.

Soutěž Vesnice roku
Soutěž Vesnice roku

Svaz měst a obcí ČR je spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku. Vítězům prestižní akce věnuje peněžitou odměnu.

Ročník 2014 vyhrály Kateřinice ze Zlínského kraje. Druhé místo získal Ořechov z kraje Vysočina a třetí příčku obsadila Nová Hradečná z Olomouckého kraje. 

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla brožura "Inspirujte se z meziobecní spolupráce", která obsahuje příklady dobré praxe z celé České republiky. 

Novinky

 
V Praze se na jaře 2016 uskuteční konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Evropský Habitat“. Chybět na ní nebude chybět ani Svaz měst a obcí. Ve spolupráci s CEMR plánuje zorganizovat doprovodný seminář. (Foto: www.czechtourism.cz)
 
Kdo získá Cenu veřejnosti v soutěži Vesnice roku 2015? Hlasujte na stránkách http://www.vesniceroku.cz/o-soutezi/isoutez, a to do 18. září 2015.
 
Poradenství především z oblasti ekonomiky, práva,dotací, veřejných zakázek, sociálních věcí či odpadového hospodářství. Takové služby by měla poskytovat servisní kancelář třiceti malým obcím na Chotěbořsku. Vyplynulo to z účasti chotěbořské samosprávy v projektu Svazu měst a obcí ČR na podporu meziobecní spolupráce.
 
Čtyřleté děti by měly mít od roku 2017 jisté místo ve školkách. Počítá s tím novela školského zákona, kterou upravila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Kateřina Valachová s ní seznámila předsedu Svazu a starostu Kyjova Františka Lukla a hejtmana Karlovarského kraje Martina Havla.
 
Ve čtvrtek 3. září 2015 od 9:00 do 14:00 hodin se v prostorách Státních akt Poslanecké sněmovny uskuteční seminář "Kulturní památky". O své zkušenosti se podělí mimo jiné starosta Modré Miroslav Kovářík, Chebu Petr Navrátil či Spáleného Pořící Pavel Čížek.
 
O rušení finančních úřadů jednal podvýbor rozpočtového výboru pro financování územních samospráv využívání prostředků EU. Doporučil rozpočtovému výboru vážně se zabývat touto problematikou a ministrovi financí a generálnímu finančnímu ředitelství danou věc nerealizovat a předložit nejdříve koncepci finanční správy.
 
Ministerstvo životního prostředí zjišťuje zájem měst a obcí o Pakt starostů a primátorů, související výzvu a koncept Smart Cities and Communities. MŽP dále zajímá, které aktivity pro zvyšování energetické účinnosti a z oblasti energetických úspor považují samosprávy za prioritní.
 
Pro zájemce o realizaci dobrých nápadů v oblasti sociálního podnikání je určena nejnovější výzva Ministerstva práce a sociálních věcí směřovaná na podporu sociálního podnikání, sociálního začleňování a boje s chudobou.
 
MŽP prostřednictvím SFŽP zahájilo příjem žádostí o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro roky 2014 až 2020. Spuštěné jsou výzvy na projekty v oblasti ochrany ovzduší, čištění vod a protipovodňová opatření, odpadů a ochrany přírody.
 
Chcete zvýšit zájem o vaše město či obec? Aby se o nich víc vědělo, ukázaly se jejich krásy a navštívilo je co nejvíce lidí? Pokud jste na všechny otázky odpověděli ano, zapojte se do tvorby webové a mobilní aplikace na podporu regionální turistiky a rozvoje mikroregionů, která se právě připravuje. Její podstatou jsou QR kódy, po jejichž načtení získáte více informací o zajímavých místech či akcích.
 
Ve čtvrtek 10. září 2015 se v Evropském domě v Praze uskuteční seminář „Projektová žádost – jak na to?“. Pořádá ho Svaz měst a obcí ČR v rámci projektu „Úloha místních samospráv v rozvojové spolupráci v kontextu EYD 2015“.
 
Pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera se v Lichtenštejnském paláci v Praze ve čtvrtek 22. října 2015 uskuteční mezinárodní konference „Rovné příležitosti na úrovni obcí a měst“. Bude se konat v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze.
 
Komerční banka a Svaz měst a obcí ČR uzavřely další tříletou smlouvu o spolupráci. Stvrzuje tradičně dobré vztahy mezi bankovní institucí a organizací, která hájí zájmy českých měst a obcí. Pokračování spolupráce má přispět k rozvoji samospráv, posílit znalosti zastupitelů v oblasti financování a bankéřů v oblasti veřejné správy.
 
Buďme patriotiy a zapojme se do celorepublikové happeningové akce nazvané "Dáme kroj" inspirované folklórem. Uskuteční se v den státního svátku 28. září 2015 s cílem upozornit na naše národní tradice. (Foto: www.slovackyrok.cz)
 
O možnostech čerpání z Evropské unie, o podpoře sociálního bydlení, o novém zákoně o zadávání veřejných zakázek či stavebním řízení jednal s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl. Dohodli se, že se budou pravidelně scházet a společně pracovat na zjednodušení uvedených systémů a pravidel.
 
Sladit rodinný a profesní život bývá pro rodiče oříšek. MPSV chce situaci zlepšit prostřednictvím tzv. dětských klubů zajišťujících mimoškolní aktivity. Z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) má jít na realizaci takových projektu celkem 200 milionů korun.
 
Jako první program přeshraniční spolupráce byl spuštěn Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Stalo se tak necelé dva měsíce po schválení Evropskou komisí.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Komunitně vedený místní rozvoj bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014 – 2020 na venkovském území České republiky pokrytém místními akčními skupinami. Jak vyplývá z evropských nařízení, místní akční skupiny jsou také jedinými oprávněnými žadateli.
 
Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí s rušením finančních úřadů, které nedávno oznámilo Generální finanční ředitelství. Poukazuje na to, že se sníží dostupnost veřejných služeb v území a lidé budou muset kvůli vyřízení svých záležitostí jezdit několik desítek kilometrů daleko. Svaz tak plně podporuje nedávné veřejné prohlášení tří obcí Kraje Vysočina a předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR nazvané „Máme toho dost“.


Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce


Z činnosti orgánů Svazu

 
28. července 2015

Z jednání Předsednictva Komory obcí ze dne 14. července 2015 v Praze

Z jednání Předsednictva Komory obcí ze dne 14. července 2015 v Praze

Z programu jednání: průběžná informace o realizaci projektů Svazu, aktuální informace z přípravy programového období 2014+, venkovský parlament, členství v komisích a pracovních skupinách Předsednictva Svazu, aktuálně projednávaná legislativa, návrh na zřízení národního energetického centra, Vesnice roku 2015.

 
28. července 2015

Z 2. korespondenčního hlasování Předsednictva Svazu

Členové Předsednictva Svazu se v rámci korespondenčního hlasování vyjadřovali k navýšení členské základny, která čítá již 2 638 obcí a měst, a schválili zapojení Svazu měst a obcí ČR do společné iniciativy České rozvojové agentury a klíčových aktérů rozvojové spolupráce.

 
3. července 2015

Zápis z 1. zasedání Rady Svazu měst a obcí ČR dne 12. června 2015 v Praze

Zápis z 1. zasedání Rady Svazu měst a obcí ČR dne 12. června 2015 v Praze

Z programu jednání: stav členské základny, průběžné informace o realizaci projektů Svazu (Podpora meziobecní spolupráce a Odpovědný zastupitel), zpráva o hospodaření Svazu k 31. březnu 2015, změna rozpočtu Svazu, průběžná informace k novému programovému období pro čerpání fondů EU, Příprava akčního plánu k prioritám činnosti Svazu, volba Předsednictva Svazu.

 

Právní poradna

12. srpna 2015 Zákon o obcích: Právo stavby - kompetentní orgán
Dobrý den, kdo schvaluje smlouvu o právu provést stavbu (jedná se vodovodní přípojku) na pozemku ve vlastnictví obce, starosta anebo Zastupitelstvo obce. Jedná se o obec bez rady. Děkuji za odpověď Jana Helekalová
11. srpna 2015 Doprava: Bránění v průjezdu po účelové komunikaci
Obec je vlastníkem účelové komunikace, která je zahrnuta v pasportu místních komunikací. Tato komunikace je využívána jako přístupová cesta k sousedově nemovitosti a k přístupu na další pozemky. Tato cesta vede částí, 55 m2 přes soukromý pozemek. Majitel... [pokračování]
6. srpna 2015 Zákon o obcích: Výše částky z RUD na děti v MŠ
Dobrý den ,Chtěl bych se zeptat zda jde zjistiti konkrétní částky které plynou do rozpočtu obce (Nezabylice okr.Chomutov) stačolo by i zpětně za rok 2014, která je zřizovatelem MŠ. Uvedená obec chce po naší obci příspěvěk přesahující částku 100tiskč na... [pokračování]
 

Naše akce

 Buďte IN v INS


 

 

Naši partneři

Kalendář

8. září 2015 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
22. září 2015 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
24. - 25. září 2015

Předsednictvo Svazu

Kyjov
 
8. října 2015 10:00-13:00

Komise životního prostředí + Energetická komise

Kancelář Svazu, Praha
 
10. listopadu 2015 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


 

Průvodce světem
finančních podpor


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace

Rada evropských obcí a regionů


 

Evropská sociální síť


 

e-radnice