Anketa

 Souhlasíte s přesunem kompetencí obcí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční správní úřad), pouze na obce ORP?

ano ano 4
ne ne 6
nevím nevím 0

Zajímavosti ze Svazu

Buďte IN v INS
Buďte IN v INS

Svaz každý měsíc vydává časopis nazvaný Informační Servis = INS. Přispívat do něj můžete i vy. Nebo využít inzerce za zvýhodněné ceny.

Diskuzní fórum
Diskuzní fórum

Zajímá vás názor předsedy Svazu měst a obcí ČR? Položit otázku přímo Danu Jiránkovi můžete v nové diskuzi na těchto stránkách. 

Novou rubriku můžete, po registraci jako člen Svazu, využít i pro nákup a prodej. Stačí jen zveřejnit Vaši nabídku či poptávku.

Nový občanský zákoník
Nový občanský zákoník

Do sekce Smlouvy podle NOZ postupně doplňujeme - ke stažení pro členy Svazu - vzory smluv podle nového Občanského zákoníku. O této zásadní změně se diskutovalo také na Krajských setkáních 2014.  

Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů
Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů

Vůbec poprvé vznikl komplexní „Obrazový katalog“, který obsahuje fotografie a popis kradených kovových materiálů v dopravě či obcích, které nelegálně končí ve výkupnách kovů. Doplňuje ho také metodika. Obojí si můžete stáhnout z webu IURMO.

Soutěž Vesnice roku
Soutěž Vesnice roku

Svaz měst a obcí ČR je spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku. Vítězům prestižní akce věnuje peněžitou odměnu. Obce, které vyhrály ročník 2013, přijal v lednu 2014 na Pražském hradě prezident republiky Miloš Zeman.

 

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 561 obcí, tj. 40 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu tak zastupují na 8 040 644 obyvatel, což znamená 76,46 % všech lidí v ČR.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace. Najdete zde například 4. vydání Příručky pro člena zastupitelstva, která obsahuje informace týkající se legislativy, jednotlivých oblastí komunální politiky a konkrétní příklady z praxe.

Novinky

 
Mediální skupina MAFRA připravuje na středu 24. září 2014 konferenci "Vývoj cen energií, tepla a energetická soběstačnost ČR". Tematické okruhy akce jsou například energetická bezpečnost či domácí zdroje.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými partnery pořádá na podzim informační semináře k programům nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE a programům meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE a ESPON 2020. (Foto: franky242 / FreeDigitalPhotos.net)
 
Pouze podnikatelé a firmy by v budoucnosti mohli dávat kovy do výkupen odpadů za úplatu. Počítá s tím novela zákona o odpadech, kterou tento týden schválil Senát. Zákaz výkupu kovů od fyzických nepodnikajících osob dlouhodobě prosazuje Svaz měst a obcí ČR.
 
24. - 26. 9. 2014 se na Zámku Křtiny ve Křtinách u Brna koná Mezinárodní konference „MEDIACE ŠANCE PRÁCE“ s podtitulem „Efektivní komunikace ve veřejné správě, trh práce a nové příležitostí“.
 
Obce nebo kraje mohou do 31. října žádat o dotace, které jim pomohou vypořádat se z následků květnových a srpnových povodní. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novou výzvu v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. (Foto: Stoonn / FreeDigitalPhotos.net)
 
Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020 České republiky schválila Evropská komise. Dokument nastavuje parametry pro využívání podpory z evropských fondů v příštích deseti letech a Česká republika bude moci čerpat téměř 24 mld. euro.
 
Od 10. září můžete požádat o grant v rámci programu Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny s podtitulem souSedíme si. Má za cíl podpořit sousedskou pospolitost. Podpořené projekty získají až 100 000 Kč a nabídku průběžného vzdělávání. (Foto: franky242 / FreeDigitalPhotos.net)
 
Svaz měst a obcí České republiky inicioval vznik petice ve věci řešení veřejného pořádku a sociálních záležitostí, se kterou se chce obrátit na vládu České republiky a obě komory Parlamentu České republiky. Připojit se můžete i vy.


Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce


Z činnosti orgánů Svazu

 
28. srpna 2014

Z 46. mimořádného zasedání Předsednictva Svazu dne 7. srpna 2014 v Praze

Z 46. mimořádného zasedání Předsednictva Svazu dne 7. srpna 2014 v Praze

Z programu jednání: stav členské základny, průběžná informace o realizaci projektu Podpora meziobecní spolupráce, informace o realizaci projektu Odpovědný zastupitel, zapojení Svazu do evropského roku rozvoje, petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí, aktuální legislativa, složení Regionální stálé konference a nominace Svazu.

 
27. srpna 2014

Z 45. korespondenčního hlasování Předsednictva Svazu

Členové Předsednictva Svazu se v rámci korespondenčního hlasování vyjadřovali ke stavu členské základny, k nominaci delegaci Svazu do Výboru regionů, k poskytnutí slevy z účastnického poplatku na celostátní finanční konferenci Svazu a k navázání partnerství s mediální skupinou Mafra, a.s.

 
17. července 2014

Z jednání Předsednictva Komory obcí ze dne 11. července 2014 v Božanově

Z jednání Předsednictva Komory obcí ze dne 11. července 2014 v Božanově

Z programu jednání: problematika veřejně prospěšných prací, informace ze studijní cesty členů Komory obcí do Francie, soutěž Vesnice roku 2014, aktuální legislativa.

 

Právní poradna

13. srpna 2014 Zákon o obcích: Nevítaný návštěvník zasedání OZ
Dobrý den, zajímalo by mne, jak postupovat s návštěvou byť místostarosty z okolní obce, ovšem nemající ani trvalý pobyt ani nevlastní nemovistost na katastru naší obce a dostaví se tedy na jednání zastupitelstva naší obce. Tento člověk nebyl ani na zasedání pozván jako host... [pokračování]
7. srpna 2014 Majetek a hospodaření obce: Schválení věcného břemena
Kdo je podle nověho OZ oprávněn schvalovat smlouvu na věcné břemeno, třeba vedení kabelu NN v pozemcích obce - rada nebo zastupitelstvo. Děkuji za odpověď P. Souhrada
7. srpna 2014 Správní řád, správní řízení
Dobrý den, prosím tímto o odpověď na tuto otázku : je v pravomoci starosty na základě správního řízení, přihlásit k trvalému pobytu na OÚ občany obce, bez vědomí zastupitelů? Děkuji za odpověď Sečová Marcela

Naše akce


Seminář "PR jako transparentní nástroj pro veřejnou správu"

Přihláška a podrobnosti


Seminář k čerpání peněz na chodníky a cyklistické stezky

Informace a registrace


Seminář "Role městského architekta při rozvoji města"

Informace a registrace


XVII. CFK

Naši partneři

Kalendář

2. září 2014 10:00-14:00

Pracovní skupina obcí II. a III. typu

Kancelář Svazu, Praha
 
3. září 2014 10:00-12:30

Energetická komise

Kancelář Svazu, Praha
 
4. září 2014 10:00-13:00

Komise životního prostředí

Praha, Kancelář Svazu
 
5. září 2014 10:00-13:00

Sociální komise, Komise pro zdravotně postižené občany a PS pro financování soc. služeb

Kancelář Svazu, Praha
 
10. - 11. září 2014

Společné zasedání Předsednictev Komory obcí SMO ČR a ZMOS

Kunín
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


 

Průvodce světem
finančních podpor


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace

Rada evropských obcí a regionů


 

Evropská sociální síť


 

e-radnice