Anketa

Zkomplikovala život ve vaší obci novela zákona o ZPF?

Ano Ano 122
Ne Ne 11
Nesetkali jsme se s tím Nesetkali jsme se s tím 10

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 638 obcí, tj. 42 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 179 008 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje téměř 77,8 %.

Diskuzní fórum
Diskuzní fórum

Zajímá vás názor předsedy Svazu měst a obcí ČR? Položit otázku přímo Františku Luklovi můžete v diskuzi na těchto stránkách. 

Rubriku můžete, po registraci jako člen Svazu, využít i pro nákup a prodej. Stačí jen zveřejnit Vaši nabídku či poptávku.

Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů
Katalog, který pomůže omezit nelegální výkup kovů

Vůbec poprvé vznikl komplexní „Obrazový katalog“, který obsahuje fotografie a popis kradených kovových materiálů v dopravě či obcích, které nelegálně končí ve výkupnách kovů. Doplňuje ho také metodika. Obojí si můžete stáhnout z webu IURMO.

Soutěž Vesnice roku
Soutěž Vesnice roku

Svaz měst a obcí ČR je spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku. Vítězům prestižní akce věnuje peněžitou odměnu.

Ročník 2014 vyhrály Kateřinice ze Zlínského kraje. Druhé místo získal Ořechov z kraje Vysočina a třetí příčku obsadila Nová Hradečná z Olomouckého kraje. 

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla brožura "Inspirujte se z meziobecní spolupráce", která obsahuje příklady dobré praxe z celé České republiky. 

Novinky

 
V Kaiserštejnském paláci v Praze se ve čtvrtek 22. října 2015 uskuteční mezinárodní konference „Rovné příležitosti na úrovni obcí a měst“. Zúčastní se jí ministr Jiří Dienstbier, velvyslankyně Norského království Siri Ellen Sletner, místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, náměstkyně ministra vnitra Jana Vildumetzová či předseda Svazu František Lukl.
 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR pořádá ve čtvrtek 15. října 2015 odbornou konferenci na téma PÉČE O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ. Akce pod záštitou a za přítomnosti předsedy Poslaneckého klubu ČSSD Mgr. Romana Sklenáka se uskuteční v prostorách Poslanecké sněmovny.
 
Vítěze již šestého ročníku celostátní výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí ocenila v prostorách bývalého klášterního refektáře opatství Emauzy ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký, akademický malíř Kristian Kodet a patron slavnostního vyhlášení Michal Nesvadba. Partnerem soutěže je Svaz měst a obcí ČR.
 
Zástupci Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory ČR a energetické společnosti ČEZ stvrdili vznik Národního centra energetických úspor, z.s.(NCEÚ). Hlavním posláním této neziskové organizace je poskytovat komplexní poradenství týkající se energetických úspor a napomoci tak plnit cíle České republiky v této oblasti. Do roku 2020 je na realizaci energetických úspor připraveno v operačních programech Evropské unie a dalších národních zdrojích přibližně 80 miliard korun.
 
V pátek 23. října 2015 pořádá Státní fond dopravní infrastruktury, Ministerstvo dopravy, Svaz měst a obcí ČR a Asociace měst pro cyklisty konferenci „Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy či na výstavbu cyklostezek“.
 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, jimi zřizované nebo zakládané organizace a další subjekty mohou žádat o dotace na sociální služby. Díky výzvě z IROPu. Podporované budou projekty zaměřené na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších komunitních center.
 
Mediální skupina MAFRA připravuje na čtvrtek 15. října 2014 konferenci "Budoucnost českého zbrojního průmyslu". Uskuteční se v AUREOLE Fusion Restaurant & Lounge na pražské Pankráci. Akce, jejímž partnerem je Svaz, se koná pod záštitou ministra obrany Martina Stropnického.
 
Na Svaz se obrátilo Ministerstvo průmyslu a obchodu se žádostí o spolupráci při mapování průmyslových zón. S cílem přispět k rozvoji území a podpořit tvorbu nových pracovních míst. Mapování průmyslových zón má vést k vytipování nových rozvojových ploch. (Foto: http://www.triangle-city.cz/)
 
Na výstavišti v pražských Letňanech se při mezinárodním veletrhu FOR ARCH konal již druhý ročník svazového architektonického semináře, tentokrát na téma „Revitalizace městských center a veřejného prostoru“. Zde bychom chtěli poděkovat všem, kteří vážili cestu do Prahy, a také všem přednášejícím, především zástupcům svazových měst, kteří se nebáli a hrdě přednesli příklady z praxe ve svém městě.
 
Fond Otakara Motejla v rámci expertního programu Fórum pro otevřená data vyhlásil třetí ročník soutěže o nejlepší aplikaci nad otevřenými daty. Cílem soutěže je přispět k rozvoji a zkvalitnění služeb pro občany a zviditelnit společenský přínos a podnikatelský potenciál otevřených dat.
 
V září začal pátý ročník ankety Dřevěná stavba roku 2015. Pro své favority může od 5. do 11. října 2015 hlasovat i veřejnost a vyhrát tak nábytek v hodnotě 50 000 Kč.
 
Podpořit výměnu zkušeností mezi evropskými městy, posílit kvalitu strategického řízení a podnítit šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. To vše nabízí v tomto programovém období českým městům operační program URBACT III. Zástupci měst mají nyní příležitost připojit se k mezinárodní síti.
 
Na programy spojené se sociálním začleňováním vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí tři výzvy z nového Operačního programu Zaměstnanost. Prostředky budou určeny na pomoc chudým, hendikepovaným a jinak znevýhodněným lidem, u nichž hrozí společenská izolace. Celková alokace těchto výzev přesahuje jednu miliardu korun. (Foto: http://ec.europa.eu/esf/)
 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), tentokrát zaměřenou na zlepšení, zajištění kapacit a schopností místních akčních skupin. Podpora se tak dostane do venkovských oblastí.
 
Dejte, prosím, vědět, zda se chcete zapojit do nového projektu Svazu s názvem Centra společných služeb obcí. Má se zaměřit na vytváření servisních center v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence a rozvoj území.
 
V říjnu a v listopadu se uskuteční workshopy na téma "Realizace politiky přípravy na stárnutí". První se bude konat 8. října v Praze, 15. října bude následovat akce v Brně, 22. října v Ústí nad Labem a sérii zakončí seminář v Olomouci naplánovaný na 5. listopad. Akce jsou zdarma.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo čtvrtou výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Díky ní budou podpořeny aktivity vedoucích k úplnému elektronickému podání.
 
Obec Krásná z Karlovarského kraje zvítězila v jedenadvacátém ročníku soutěže Vesnice roku. Na druhém místě se umístila obec Vysočina z Pardubického kraje a třetí místo získala obec Černotín z Olomouckého kraje.


Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce


Z činnosti orgánů Svazu

 
8. října 2015

Ze 4. zasedání Předsednictva Svazu dne 25. září 2015 v Kyjově

Ze 4. zasedání Předsednictva Svazu dne 25. září 2015 v Kyjově

Z programu jednání: průběžné informace o realizacích projektů Svazu, příprava projektu Centra společných služeb obcí, zpráva o hospodaření Svazu k 30. červnu 2015, Návrhy na nové logo Svazu, aktuálně projednávaná legislativa, renominace řádného člena Komory místních samospráv CLRAE, hodnocení Sněmu Svazu, zřízení PS pro sport, projednání podkladů na společné jednání s vládou ČR, změna sídla Svazu.

 
29. září 2015

Z jednání Kontrolního výboru Svazu ze dne 22. září 2015

Z programu jednání: schválení nového Jednacího řádu Kontrolního výboru, projednání podkladových materiálů na 4. zasedání Předsednictva Svazu.

 

Právní poradna

2. října 2015 Zákon o obcích: Závazek budoucího převodu budovy po účinnosti NOZ
Dobrý den, obracím se na Vás se žádostí o pomoc, případně právní rozklad. Obec Stružinec v r. 1995 uzavřela smlouvu s manžely Cermanovými o dlouhodobém pronájmu restaurace se závazkem, že pokud splní smluvní ujednání a budou po celou dobu 20-ti let provozovat... [pokračování]
1. října 2015 Pracovní právo: Změna platové třídy
Převzal jsem mzdovou agendu. Zjistila jsem, že zaměstnanec obce ( úklid veř. prostranství) je zařazen do vyšší platové třídy (5). Práce z této pl.třídy nevykonává. Lze provést opravu a přeřadit ho do správné platové třídy? děkuji
23. září 2015 Zákon o obcích: Zveřejňování smluv
Přeji hezký den, prosím o sdělení jak je to se zveřejňování smluv od 50 tis. Kč. Na takové akce obec neuzavírá smlouvu, někdy ani nevystavuje objednávku. Co pak má zveřejnit? Děkuji za odpověď Pavel Prokop
 

Naše akce

Mezinárodní konference „Rovné příležitosti na úrovni obcí a měst“

Praha, 22. října 2015

Informace a registrace


XVIII. celostátní finanční konference

9. - 10. prosince 2015


 Buďte IN v INS


 

 

Naši partneři

Kalendář

15. října 2015 10:00-13:00

Komise pro informatiku

Praha, Kancelář Svazu
 
15. - 16. října 2015

Předsednictvo Komory obcí

Úsilné
 
5. listopadu 2015 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
10. listopadu 2015 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. listopadu 2015 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


 

Průvodce světem
finančních podpor


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace

Rada evropských obcí a regionů


 

Evropská sociální síť


 

e-radnice