Anketa

Je pro vaše město/obec problém nárokovost předškolního vzdělávání?

Ano, nemáme na to kapacity Ano, nemáme na to kapacity 213
Ne, vyřeší to dotace z MŠMT Ne, vyřeší to dotace z MŠMT 33
Je mi to jedno Je mi to jedno 28

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 669 obcí, tj. 42,6 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 274 197 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,5 %.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Diskuzní fórum
Diskuzní fórum

Zajímá vás názor předsedy Svazu měst a obcí ČR? Položit otázku přímo Františku Luklovi můžete v diskuzi na těchto stránkách. 

Rubriku můžete, po registraci jako člen Svazu, využít i pro nákup a prodej. Stačí jen zveřejnit Vaši nabídku či poptávku.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Novinky

 
Kamýk nad Vltavou, Praha 22 a Kraj Vysočina. Tyto úřady nejlépe podporují rovné příležitosti žen a mužů v České republice. Vyhrály soutěž „Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem v roce 2016“. Jubilejní 10. ročník tradičně uspořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Alternativou 50+, Fórem 50 % a společností Gender Consultinga a Svazem měst a obcí ČR.
 
Obec Sebranice se raduje z vítězství v krajském kole Vesnice roku 2016. Uspěla v Pardubickém kraji. To v kraji Královéhradeckém oslavují v obci Rudník, která rovněž postupuje do velkého finále.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí novou výzvu na zateplování bytových domů. Má mít výhodnější podmínky pro žadatele. Současná 16. výzva „Energetické úspory v bytových domech“ bude končit 25. července 2016. (Foto: www.kvpoint.cz)
 
Vláda by měla připravit novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Shodla se na tom vedení Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. Na řadu přišly i církevní restituce a další společný postup: požadavek krajů, měst a obcí na stažení církevních žalob.
 
V Praze skončila 5. výroční konference reSITE 2016: Města a migrace. Registrovalo se rekordních 844 návštěvníků z 23 zemí, včetně 77 zástupců českých a zahraničních médií. reSITE 2017 se uskuteční příští rok 22. a 23. června. (Foto: 1. den reSITE 2016 © Tomáš Princ)
 
Od konce července do poloviny srpna se uskuteční povinná vstupní školení zaměstnanců projektu "Centra společných služeb." Budou se postupně konat v Praze, Ostravě a Brně.
 
Mediální skupina MAFRA připravuje na středu 29. června 2016 konferenci „VÝZVY REGIONU: Karlovarský kraj - Místo k žití, místo k podnikání. Uskuteční se v karlovarském Grandhotelu AMBASSADOR. Partnerem akce je také Svaz.
 
Nejvyšší soud vynesl 1. června 2016 rozsudek ve sporu církve a Královéhradeckého kraje a České republiky o klášter Opočno. Rozsudky nižších stupňů soudů zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Naplnilo se tak naše velké očekávání, když NS zaujal stanovisko, že blokační § 29 není překážkou přechodu majetku historického majetku církví do majetku kraje (a potažmo tedy i obce). (Ilustrace: www.nsoud.cz)
 
Na základě požadavků z Komory obcí Kancelář Svazu zpracovala informační materiál o tom, co přináší poslední novela zákona o obcích. Nejdůležitější je část týkající se majetkových dispozic, kde dochází k určitým pozitivním změnám týkajícím se inženýrských sítí, komunikací a nehmotných nemovitých věcí.
 
Jaké je pracovní vytížení vás, starostů, místostarostů a zastupitelů? Znáte svá práva související s výkonem veřejné funkce? Dejte nám to vědět do 30. června 2016. Vyplněním speciálního dotazníku, jehož výstupy budou sloužit při jednáních s resorty a dalšími subjekty nejen o přípravě nových zákonů.

Projekt Svazu Centra společných služeb

Z činnosti orgánů Svazu

 
21. června 2016

Z jednání Kontrolního výboru Svazu ze dne 14. června 2016 v Praze

Z programu jednání: projednání podkladových materiálů na 15. zasedání Předsednictva Svazu.

 
16. června 2016

Zápis z Finanční komise Předsednictva Svazu konaného dne 19. května 2016

Program jednání: 1. Pojištění vkladů obcí u bank 2. RUD – informace z jednání pracovní skupiny k RUD 3. Aktuální legislativa - Nový zákon o hazardu – informace 4. Různé - Projednání návrhu vytvoření pracovního týmu k dani z nemovitých
 
16. června 2016

Zápis z jednání PS obcí III. typu konaného dne 25. května 2016

Na programu jednání pracovní skupiny obcí III. typu dne 25. května 2016 byla tato témata: 1. Software pro vydávání občanských průkazů – snížení poplatku 2. Zajištění zkoušek řidičů motocyklů ORP – zvláštní plochy 3. Informace k novým dopravním značkám – změna vyhlášky č
 

Právní poradna

4. května 2016 Zákon o obcích: Zveřejnění záměru a výhodnější nabídka po termínu
Dobrý den, soukromý subjekt požádal město o prodej jedné z nemovitostí v majetku obce. Zveřejnili jsme záměr prodeje s tím, že v rozhodnutí je zároveň stanoven termín pro podání nabídky ceny k odkupu nemovitosti. Tento termín je dán na jeden týden před... [pokračování]
4. května 2016 Přestupky: Sousedské spory
Občan si stěžuje na souseda, že ho obtěžuje střílením z poplašné pistole. Dva sousedi, kteří bydlí cca 100 m za obcí a mají časté sousedské spory a momentálně se jeden rozhodl, že toho druhého bude obtěžovat střílením z poplašné pistole. Jakým způsobem... [pokračování]
4. května 2016 Různé: Oprávnění z mandátní smlouvy s advokátem
Dobrý den, město uzavřelo mandátní smlouvu s advokátkou - předmětem smlouvy je pro mandanta na jeho účet zařizovat za úplatu určité záležitosti uskutečněním právních úkonů jménem mandanta (mimo jiné vymáhání pohledávek a dluhů podle pokynů mandanta)... [pokračování]
 

Naši partneři

 

 

Kalendář

14. - 15. července 2016

Komora statutárních měst

Ostrava
 
21. - 22. července 2016

Předsednictvo Komory obcí

Drmoul
 
8. - 9. září 2016

Předsednictvo Komory obcí

Liběšice
 
13. září 2016 10:00-13:00

PS obcí II

Praha, Kancelář Svazu
 
15. září 2016 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


 

Průvodce světem
finančních podpor


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace

Rada evropských obcí a regionů


 

Evropská sociální síť


 

e-radnice

Regionální stálá konference Ústeckého kraje