Školení pro obce

Exkluzivně pro zástupce členských obcí Svazu měst a obcí ČR nabízejí společnosti Aliaves & Co., a.s. a KVB advokatní kancelář s.r.o. za zvýhodněných podmínek celou škálu vzdělávacích kurzů, jak formou prezenční, tak i on-line.

Nabízené vzdělávání volně navazuje na úspěšný projekt Svazu měst a obcí ČR s názvem EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ – ESO.

Slevy Vám budou započteny při objednávce.


duben 2024

On-line školení

 10:00 - 11:00 (0 hod)


 Cena on-line: 0,-

 Pro členy SMO: 0,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Seznámit účastníky webináře s on-line Poradnou pro obce, její strukturou, funkcionalitami (typy služeb) a principy využívání.
 • Pomoci klientům s orientací a vyhledáváním v databázi. 
 • Předvést Poradnu pro obce jako užitečný nástroj zastupitelů/úředníků při výkonu jejich funkce.
 • Usnadnit každodenní práci s předpisy v různých právních oblastech.

Webinář je určen zastupitelům, úředníkům, dalším zaměstnancům obcí, městysů, (statutárních) měst, případně dalším zájemcům o aktivní využívání služeb právní poradny.

 

 • Struktura a funkcionality Poradnyproobce.cz.
 • Principy využívání Poradnyproobce.cz.
 • Systém vyhledávání v databázi.  
 • Předvedení Poradnyproobce.cz na příkladu.
 • Jak správně položit dotaz, kdy a jak obdržím odpověď.
 • Jak službu objednat, kolik to stojí (cenové balíčky, paušál, kredity, …).
 • Vzájemné vazby Poradnyproobce.cz a KVB vzdělávání (např. bezplatný měsíční poradenský servis po kurzu). 

 


 JUDr. Mgr. Lukáš Váňa Ph.D.

Advokát, který se specializuje na právo územních samospráv a problematiku financování územních samosprávných celků. V letech 2001–2008 působil na pozici vedoucího právníka Svazu měst a obcí České republiky. V letech 2007–2010 byl členem pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády České republiky, v současnosti je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

Podílel se na řízení projektu financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí České republiky zaměřeného na právní poradenství obcím. Působil v realizačním týmu projektu Ministerstva vnitra k podpoře prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů. Dlouhodobě přednáší problematiku zákona o obcích. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem respektované publikace „Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2008“.

 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

Platná legislativa.

Vymezení pojmů: pokladna, druhy pokladních dokladů, jejich číslování, okamžik vystavení dokladů, povinné náležitosti pokladních dokladů, vazba na oběh účetních dokladů, vazba na směrnice určující hmotnou zodpovědnost, oprávnění podepisovat doklady, podpisové vzory, formální a věcná kontrola pokladních dokladů, oprava pokladních dokladů.

Omezení plateb v hotovosti.

Ceniny: šeky, známky, kolky, stravenky, šeky jako platební prostředky. Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy, dohoda o hmotné odpovědnosti.

Platební karty: evidence, účtování, časté chyby. Kdy je ceninou? Úhrady platební kartou zaměstnance za zaměstnavatele

Elektronická stravenka: kdy je a kdy není ceninou, jak účtovat

Valutové pokladny, pokladna a cizí měny – zásady účtování, účtování záloh na zahraniční služební cesty, vyúčtování služebních cest, použití směnných kurzů cizích měn, účtování kurzových rozdílů.

Pokladní doklady z hlediska zákona o DPH a z hlediska zákona o účetnictví, způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti dokladů, běžné a zjednodušení daňové doklady, opravné doklady a úpravy v prokázání okamžiku, kdy je doklad dán do dispozice příjemci, údaje pro potřeby účetní jednotky,

Inventarizace pokladny, zjištěné rozdíly, odpovědnost za škodu, falešné bankovky, nejčastější chyby zjišťované při vedení pokladen. Chybějící hotovost a ceniny – právní řešení, účtování.

Pokladní kniha - ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC, obraty, zůstatky, protokolární předávání.

Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových. Podklady – paragony, cestovní příkazy …, zaúčtování dokladů hrazených z provozních záloh poskytnutých zaměstnanci.

Provozní zálohy – vnitřní pravidla, zákonné omezení pro p.o. zřízené státem.

Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, vnitřní kontrolní systém - kumulace funkcí.

Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona, NOZ.

Obsah směrnice pro činnost pokladny: organizační struktura účetní jednotky, druhy pokladních dokladů, oběh účetních dokladů, podpisové vzory. 

Diskuse, dotazy.


 Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

Platná legislativa.

Vymezení pojmů: pokladna, druhy pokladních dokladů, jejich číslování, okamžik vystavení dokladů, povinné náležitosti pokladních dokladů, vazba na oběh účetních dokladů, vazba na směrnice určující hmotnou zodpovědnost, oprávnění podepisovat doklady, podpisové vzory, formální a věcná kontrola pokladních dokladů, oprava pokladních dokladů.

Omezení plateb v hotovosti.

Ceniny: šeky, známky, kolky, stravenky, šeky jako platební prostředky. Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy, dohoda o hmotné odpovědnosti.

Platební karty: evidence, účtování, časté chyby. Kdy je ceninou? Úhrady platební kartou zaměstnance za zaměstnavatele

Elektronická stravenka: kdy je a kdy není ceninou, jak účtovat

Valutové pokladny, pokladna a cizí měny – zásady účtování, účtování záloh na zahraniční služební cesty, vyúčtování služebních cest, použití směnných kurzů cizích měn, účtování kurzových rozdílů.

Pokladní doklady z hlediska zákona o DPH a z hlediska zákona o účetnictví, způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti dokladů, běžné a zjednodušení daňové doklady, opravné doklady a úpravy v prokázání okamžiku, kdy je doklad dán do dispozice příjemci, údaje pro potřeby účetní jednotky,

Inventarizace pokladny, zjištěné rozdíly, odpovědnost za škodu, falešné bankovky, nejčastější chyby zjišťované při vedení pokladen. Chybějící hotovost a ceniny – právní řešení, účtování.

Pokladní kniha - ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC, obraty, zůstatky, protokolární předávání.

Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových. Podklady – paragony, cestovní příkazy …, zaúčtování dokladů hrazených z provozních záloh poskytnutých zaměstnanci.

Provozní zálohy – vnitřní pravidla, zákonné omezení pro p.o. zřízené státem.

Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, vnitřní kontrolní systém - kumulace funkcí.

Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona, NOZ.

Obsah směrnice pro činnost pokladny: organizační struktura účetní jednotky, druhy pokladních dokladů, oběh účetních dokladů, podpisové vzory. 

Diskuse, dotazy.


 Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Říkáme, že nerozumíme světu dětí a dospívajících. Ale to je nesmysl, ten svět si nevytvořily děti, ale my dospělí, ve většině případů ze zištných důvodů.

Obsah semináře

 

 • Proč mladí lidé pijí alkohol, (a proč ho pijí stále méně)
 • Marihuana, kratom, energetické nápoje, nikotinové sáčky a další
 • Užívání nelegálních drog mezi dětmi a dospívajícími
 • Poruchy příjmu potravy
 • Sebepoškozování, sebevraždy
 • Neuromarketing a sociální sítě
 • Mediální gramotnost, youtubeři, influenceři
 • Prevence závislostního chování, co funguje, co nefunguje, evaluace preventivních programů
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027
 • Vývoj mozku dětí a dospívajících, protektivní a rizikové faktory, neurobiologie závislosti
 • Dvě základní potřeby úspěšného vývoje dětí, potřeba poznávání a být součástí skupiny
 • Děti rodičů Mileniálů, Generace Z a Sněhových vloček
 • Hledání autenticity a identity
 • iPrev Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování 
 • Léčba závislostí dětí a dospívajících

         Ambulance dětské a dorostové adiktologie

         Dětský detox

         Stacionární léčba

         Pobytová léčba

Seminář je určen zejména školním metodikům prevence, úředníkům OSPOD na městech a krajích, státním zaměstnancům, kteří se mohou setkat s dětmi a dospívajícími ohroženými závislostí. Pracovníkům sociálních služeb pracujícími s dětmi a dospívajícími. Pracovníkům organizací, které zabezpečují preventivní programy pro děti a dospívající, pediatrům, pedopsychologům a dětským psychiatrům.


 Bc. František Trantina

Adiktolog a psychoterapeut, působí na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předseda pacientského sdružení RECOVERY, sdružení pacientů s diagnózou závislosti z.s., expertní pacient. Člen etické komise při Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti. Metodik reformy psychiatrické péče, Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Říkáme, že nerozumíme světu dětí a dospívajících. Ale to je nesmysl, ten svět si nevytvořily děti, ale my dospělí, ve většině případů ze zištných důvodů.

Obsah semináře

 

 • Proč mladí lidé pijí alkohol, (a proč ho pijí stále méně)
 • Marihuana, kratom, energetické nápoje, nikotinové sáčky a další
 • Užívání nelegálních drog mezi dětmi a dospívajícími
 • Poruchy příjmu potravy
 • Sebepoškozování, sebevraždy
 • Neuromarketing a sociální sítě
 • Mediální gramotnost, youtubeři, influenceři
 • Prevence závislostního chování, co funguje, co nefunguje, evaluace preventivních programů
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027
 • Vývoj mozku dětí a dospívajících, protektivní a rizikové faktory, neurobiologie závislosti
 • Dvě základní potřeby úspěšného vývoje dětí, potřeba poznávání a být součástí skupiny
 • Děti rodičů Mileniálů, Generace Z a Sněhových vloček
 • Hledání autenticity a identity
 • iPrev Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování 
 • Léčba závislostí dětí a dospívajících

         Ambulance dětské a dorostové adiktologie

         Dětský detox

         Stacionární léčba

         Pobytová léčba

Seminář je určen zejména školním metodikům prevence, úředníkům OSPOD na městech a krajích, státním zaměstnancům, kteří se mohou setkat s dětmi a dospívajícími ohroženými závislostí. Pracovníkům sociálních služeb pracujícími s dětmi a dospívajícími. Pracovníkům organizací, které zabezpečují preventivní programy pro děti a dospívající, pediatrům, pedopsychologům a dětským psychiatrům.


 Bc. František Trantina

Adiktolog a psychoterapeut, působí na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předseda pacientského sdružení RECOVERY, sdružení pacientů s diagnózou závislosti z.s., expertní pacient. Člen etické komise při Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti. Metodik reformy psychiatrické péče, Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní v České republice, s právy a povinnostmi držitelů zbraní.  Vedle důkladného seznámení se zákonem o zbraních je pozornost  věnována i zákonu č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jeho přínosům.  Zvláštní důraz je kladen na přestupky v oblasti zbraní, které jsou probírány prostřednictvím praktických příkladů.

Obsah semináře

 • Aktuální informace o fungování zákona o zbraních a dalších legislativních změnách v oblasti zbraní.
 • Rozsah působnosti a přínosy zákona č. 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jeho provazba na zákon o zbraních
 • Další právní předpisy upravující oblast civilních zbraní.
 • Struktura zákona o zbraních, základní pojmy a orientace v normě.
 • Jednotlivé kategorie zbraní – možnosti jejich držení.
 • Skupiny zbrojních průkazů – rozsah oprávnění jejich držitelů.
 • Práva a povinnosti držitelů zbraní.
 • Zabezpečení zbraní.
 • Zbraně a základní životní situace – úmrtí, dědění zbraně, nálezy zbraní, svěření zbraně, cestování se zbraní.
 • Přestupky podle zákona o zbraních a nadstavbového zákona – modelové případy, způsoby jejich řešení, právní kvalifikace, postup správních orgánů.

Určeno

Všem subjektům veřejné správy i soukromého sektoru, kterých se bezprostředně dotýká problematika zákona o zbraních, zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jejich aplikační praxe.


 Mgr. Milena Bačkovská

Vedoucí oddělení obecní policie, zbraní, dopravního inženýrství a soukromých bezpečnostních služeb Ministerstva vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky. Věnuje se primárně otázkám zbraňového práva.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní v České republice, s právy a povinnostmi držitelů zbraní.  Vedle důkladného seznámení se zákonem o zbraních je pozornost  věnována i zákonu č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jeho přínosům.  Zvláštní důraz je kladen na přestupky v oblasti zbraní, které jsou probírány prostřednictvím praktických příkladů.

Obsah semináře

 • Aktuální informace o fungování zákona o zbraních a dalších legislativních změnách v oblasti zbraní.
 • Rozsah působnosti a přínosy zákona č. 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jeho provazba na zákon o zbraních
 • Další právní předpisy upravující oblast civilních zbraní.
 • Struktura zákona o zbraních, základní pojmy a orientace v normě.
 • Jednotlivé kategorie zbraní – možnosti jejich držení.
 • Skupiny zbrojních průkazů – rozsah oprávnění jejich držitelů.
 • Práva a povinnosti držitelů zbraní.
 • Zabezpečení zbraní.
 • Zbraně a základní životní situace – úmrtí, dědění zbraně, nálezy zbraní, svěření zbraně, cestování se zbraní.
 • Přestupky podle zákona o zbraních a nadstavbového zákona – modelové případy, způsoby jejich řešení, právní kvalifikace, postup správních orgánů.

Určeno

Všem subjektům veřejné správy i soukromého sektoru, kterých se bezprostředně dotýká problematika zákona o zbraních, zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jejich aplikační praxe.


 Mgr. Milena Bačkovská

Vedoucí oddělení obecní policie, zbraní, dopravního inženýrství a soukromých bezpečnostních služeb Ministerstva vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky. Věnuje se primárně otázkám zbraňového práva.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením bez ohledu na jejich původ a druh. Péče o dřeviny je povinností vlastníka pozemku. Ke kácení těchto dřevin je nutné dle výše zmíněného zákona povolení, které vydává obecní úřad formou rozhodnutí. Právní úprava však stanovuje výjimky.  

Tato problematika však i přes obecné pojmy a praxi může přinášet řadu otazníků.

 • V jakých případech není třeba ke kácení dřevin povolení OÚ?
 • Kdy lze kácení těchto dřevin nařídit?
 • Co se rozumí obnovou porostů?
 • Jak na kácení dřevin na silničních pozemcích a u železničních tratí?
 • Jak nahlížet na údržbu břehových porostů?
 • Jak je to s povolováním kácení z důvodu výstavby? aj.

V rámci této problematiky jsme pro Vás připravili vzdělávací seminář s odborníkem v oblasti veřejné správy zaměřený na problematické okruhy a aktuální i připravovanou právní úpravu.

Cíl semináře

Seznámit účastníky s problematikou ochrany dřevin rostoucích mimo les ve správní praxi orgánů ochrany přírody po změnách zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů.

Obsah semináře

 • aktuální přehled platné právní úpravy včetně změn (2017);
 • popis role a postavení orgánů ochrany přírody;
 • praktické ukázky aplikace správních postupů;
 • seznámení s metodickými materiály z této oblasti;
 • diskuze, dotazy.

Určeno pro:

Pracovníky veřejné správy, investory, projektanty.


 Ing. Pavel Chotěbor

Dlouhodobě působil na oddělení ochrany krajiny a lesa, odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP. Spolupracoval mimo jiné na přípravě příslušných právních norem. Dále působil na České inspekci životního prostředí.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením bez ohledu na jejich původ a druh. Péče o dřeviny je povinností vlastníka pozemku. Ke kácení těchto dřevin je nutné dle výše zmíněného zákona povolení, které vydává obecní úřad formou rozhodnutí. Právní úprava však stanovuje výjimky.  

Tato problematika však i přes obecné pojmy a praxi může přinášet řadu otazníků.

 • V jakých případech není třeba ke kácení dřevin povolení OÚ?
 • Kdy lze kácení těchto dřevin nařídit?
 • Co se rozumí obnovou porostů?
 • Jak na kácení dřevin na silničních pozemcích a u železničních tratí?
 • Jak nahlížet na údržbu břehových porostů?
 • Jak je to s povolováním kácení z důvodu výstavby? aj.

V rámci této problematiky jsme pro Vás připravili vzdělávací seminář s odborníkem v oblasti veřejné správy zaměřený na problematické okruhy a aktuální i připravovanou právní úpravu.

Cíl semináře

Seznámit účastníky s problematikou ochrany dřevin rostoucích mimo les ve správní praxi orgánů ochrany přírody po změnách zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů.

Obsah semináře

 • aktuální přehled platné právní úpravy včetně změn (2017);
 • popis role a postavení orgánů ochrany přírody;
 • praktické ukázky aplikace správních postupů;
 • seznámení s metodickými materiály z této oblasti;
 • diskuze, dotazy.

Určeno pro:

Pracovníky veřejné správy, investory, projektanty.


 Ing. Pavel Chotěbor

Dlouhodobě působil na oddělení ochrany krajiny a lesa, odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP. Spolupracoval mimo jiné na přípravě příslušných právních norem. Dále působil na České inspekci životního prostředí.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří zabezpečují nakládání s komunálním odpadem v rámci obecního systému odpadového hospodářství, a to podle aktuální právní úpravy s důrazem na její aplikaci v praxi měst a obcí.

Obsah semináře

 • Nová právní úprava odpadového hospodářství – zákony a prováděcí předpisy
 • Základní vymezení působnosti zákona o odpadech
 • Původce odpadu, odpad, vedlejší produkt, ukončení odpadového režimu
 • Obecné povinnosti při nakládání s odpady
 • Obec jako původce odpadu a její povinnosti
 • Jednotlivé způsoby nakládání
 • Obecní systém
 • Povinnosti osob při nakládání s komunálním odpadem
 • Nakládání s vybranými druhy odpadů
 • Průběžná evidence a ohlašování odpadů
 • Správní činnost ve veřejné správě (rozhodnutí, závazná stanoviska, atd.)
 • Opatření k nápravě
 • Další související problematika a příklady z praxe
 • Aktuální legislativní tendence a směřování odpadové legislativy ČR

 Mgr. David Surý

Vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí na Ministerstvu životního prostředí ČR.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům kurzu přehled v otázkách práv a povinností jednotlivých aktérů pěstounské péče a vyjasnění jejich rolí a kompetencí.

Obsah semináře

 • Principy pěstounské péče.
 • Postavení dítěte, biologických rodičů, pěstouna, OSPOD a doprovázejícího subjektu při výkonu pěstounské péče.
 • Práva a povinnosti jednotlivých aktérů a objasnění jejich rolí a kompetencí (např. kontakt s biologickou rodinou, vyjádření názoru dítěte, role klíčového pracovníka, doprovázení, dávky pěstounské péče a další).
 • Rozdíly ve zprostředkované a nezprostředkované pěstounské péče.
 • Legislativní a metodické ukotvení práv a povinností v pěstounské péči.
 • Limity v pěstounské péči a její směřování
 • Terapeutické rodičovství.

 Mgr. Eliška Niklová

Dlouhodobě působí v oblasti náhradní rodinné péče v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Několik let se podílí na legislativní, metodické a kontrolní činnosti oddělení koncepce sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Vedla několik kurzů pro sociální pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí i neziskových organizací angažujících se v oblasti náhradní rodinné péče. Je lektorkou příprav zájemců o náhradní rodinnou péči systémem PRIDE. Pracovní zkušenosti má rovněž jako sociální pracovnice OSPOD a krizová interventka.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním předpisem pro procesní části českého správního práva optikou jeho jednotlivých ustanovení a názornými ukázkami jejich aplikace. Seminář je tedy veden tak, aby si jeho posluchač osvojil základní terminologii zákona, základní zásady činnosti správních orgánů a jednotlivé fáze správního řízení, které jsou dále rozebírány na praktických příkladech i s ohledem na aktuální metodická stanoviska a judikaturu.

Seminář je vhodný především pro začínající úředníky, neboť zásadní důraz se klade na vysvětlení zákona jako takového, jeho systematiky a pojmů, které obsahuje. Dále je však vhodný též pro středně pokročilé úředníky, neboť lektor rozvádí zákon na praktických příkladech a doprovází je související judikaturou.   

Obsah semináře

 • Působnost správního řádu
 • Základní zásady činnosti správních orgánů a jejich projekce
 • Správní řízení a správní orgán jako pojem
 • Věcná, místní a funkční příslušnost a jejich změny
 • Vedení řízení, jazyk, založení spisu, protokolace
 • Způsoby a pravidla při doručování
 • Účastníci řízení a jejich zástupci – práva a povinnosti
 • Lhůty a počítání času
 • Postup před zahájením řízení
 • Oficiózní řízení
 • Řízení o žádosti
 • Zajišťovací prostředky
 • Dokazování a důkazní prostředky
 • Rozhodnutí a jeho formy, včetně způsobu vyznačování doložky právní moci a jeho vykonatelnosti
 • Vady rozhodnutí a způsoby jejich odstranění
 • Odvolací řízení; řízení o rozkladu
 • Mimořádné opravné prostředky
 • Exekuce
 • Zvláštní ustanovení o správním řízení
 • Vyjádření, osvědčení a sdělení
 • Druhy veřejnoprávních smluv
 • Opatření obecné povahy
 • Stížnosti a způsoby jejich vyřizování

 Ing. Mgr. Jan Strakoš

Autor Praktického komentáře k zákonu o některých přestupcích a spoluautor několika dalších publikací v oblasti správního práva trestního. Aktivně se věnuje vzdělávací činnosti úředníků, strážníků, policistů a modernizaci státní správy, v rámci níž popularizuje především využívání chytrých technologií. Od roku 2020 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Kurz nabízí účastníkům úvod do základních komunikačních dovedností pro práci s rodiči ve sporu.

Obsah semináře

Účastníci kurzu získají základní znalosti o způsobech komunikace, jejích technikách a také překážkách ve vztahu ke konkrétní situaci v rodině. Vzdělávací program bude zaměřen též na práci s emocemi účastníků sporu a zaměstnanců sociálních služeb, OSPOD atd. Důraz je kladen také na základní kompetence jednání s lidmi, kteří mají tendenci manipulovat. V rámci výuky se účastníci seznámí též s inspirací pro komunikaci v náročných momentech při jednání s rodiči ve sporu.


 Mgr. Ondřej Pečený

Uznávaný psychoterapeut, kouč a psycholog, bývalý vedoucí propagace Prima TV. Po dobu tří let působil jako tiskový mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy. V současné době pracuje jako psychoterapeut, ale i jako lektor kurzů měkkých dovedností. Propojuje teorii s vlastní zkušeností z pracovního prostředí s obohacením z pohledu psychoterapie. Jeho školícími specializacemi jsou: komunikace v různých i nesnadných podmínkách, prezentační dovednosti, práce a vedení lidí a vyvážení pracovního a osobního času.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Kurz nabízí účastníkům úvod do základních komunikačních dovedností pro práci s rodiči ve sporu.

Obsah semináře

Účastníci kurzu získají základní znalosti o způsobech komunikace, jejích technikách a také překážkách ve vztahu ke konkrétní situaci v rodině. Vzdělávací program bude zaměřen též na práci s emocemi účastníků sporu a zaměstnanců sociálních služeb, OSPOD atd. Důraz je kladen také na základní kompetence jednání s lidmi, kteří mají tendenci manipulovat. V rámci výuky se účastníci seznámí též s inspirací pro komunikaci v náročných momentech při jednání s rodiči ve sporu.


 Mgr. Ondřej Pečený

Uznávaný psychoterapeut, kouč a psycholog, bývalý vedoucí propagace Prima TV. Po dobu tří let působil jako tiskový mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy. V současné době pracuje jako psychoterapeut, ale i jako lektor kurzů měkkých dovedností. Propojuje teorii s vlastní zkušeností z pracovního prostředí s obohacením z pohledu psychoterapie. Jeho školícími specializacemi jsou: komunikace v různých i nesnadných podmínkách, prezentační dovednosti, práce a vedení lidí a vyvážení pracovního a osobního času.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 1. Novela účinná od 1.9.2023 resp. od 1. 1. 2024.
 2. Posílení postavení (odpovědnosti) ředitele školy - uznání předpokladu odborné kvalifikace nejvýše na dobu 3 let všem učitelům bez pedagogického vzdělání (odborníkům z praxe), pokud jejich praxe odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.
 3. Posílení pravomoci ředitele školy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - novela zužuje rozsah akreditací vzdělávacích programů v systému DVPP pouze na akreditace vzdělávacích programů, jimiž se získává odborná kvalifikace pedagogického pracovníka + na studia vedoucí k získání kvalifikačních předpokladů a dalších kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků).
 4. Zvýšení požadavků na kvalifikační předpoklady (např. u asistenta pedagoga + stanovení minimální úrovně prokázání znalosti českého jazyka…).
 5. Podpora začínajících učitelů – adaptační období, prováděcí učitel.
 6. Další úpravy (např. bezúhonnost pedagogického pracovníka, volno k samostudiu).

         Nad rámec novely ZPP:

   7.   Problematická ustanovení a úskalí dosavadního ZPP z hlediska jeho praktického dopadu.

Doporučená literatura

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a prováděcí předpisy (zejména nařízení vlády č. 75/2005 Sb. + vyhláška č. 317/2005 Sb.).
 Mgr. Martina Marková

Ministerstvo vnitra - odbor legislativní. Pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (v oddělení péče o pedagogické pracovníky – odborné kvalifikace, pracovně-právní problematika pedagogických pracovníků, správní rozhodnutí – odvolání a přezkumy). 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 1. Novela účinná od 1.9.2023 resp. od 1. 1. 2024.
 2. Posílení postavení (odpovědnosti) ředitele školy - uznání předpokladu odborné kvalifikace nejvýše na dobu 3 let všem učitelům bez pedagogického vzdělání (odborníkům z praxe), pokud jejich praxe odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.
 3. Posílení pravomoci ředitele školy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - novela zužuje rozsah akreditací vzdělávacích programů v systému DVPP pouze na akreditace vzdělávacích programů, jimiž se získává odborná kvalifikace pedagogického pracovníka + na studia vedoucí k získání kvalifikačních předpokladů a dalších kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků).
 4. Zvýšení požadavků na kvalifikační předpoklady (např. u asistenta pedagoga + stanovení minimální úrovně prokázání znalosti českého jazyka…).
 5. Podpora začínajících učitelů – adaptační období, prováděcí učitel.
 6. Další úpravy (např. bezúhonnost pedagogického pracovníka, volno k samostudiu).

         Nad rámec novely ZPP:

   7.   Problematická ustanovení a úskalí dosavadního ZPP z hlediska jeho praktického dopadu.

Doporučená literatura

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a prováděcí předpisy (zejména nařízení vlády č. 75/2005 Sb. + vyhláška č. 317/2005 Sb.).
 Mgr. Martina Marková

Ministerstvo vnitra - odbor legislativní. Pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (v oddělení péče o pedagogické pracovníky – odborné kvalifikace, pracovně-právní problematika pedagogických pracovníků, správní rozhodnutí – odvolání a přezkumy). 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seminář je určen sociálním pracovníkům, právníkům, psychologům a dalším profesím, které přicházejí do kontaktu s případy domácího násilí.  Seznamuje s domácím násilím z pohledu psychologa. Více než 40 let výzkumů přineslo zásadní novinky. Jde především o princip diferenciace, tedy rozlišování různých vzorců či typů domácího násilí. A různé podoby domácího násilí vyžadují různá řešení či intervence. Cílem semináře je poskytnout účastníkům poznatky, umožňující lepší „diagnózu“ násilím narušených vztahů a tím i účinnější strategie intervence v živých případech domácího násilí.

Obsah semináře

Dnes víme, že obětí domácího násilí jsou nejen ženy, ale také muži, děti a senioři. Víme, že existují lehčí a závažnější typy domácího násilí. Seminář povede účastníky k tomu, aby dovedli rozpoznat a diagnostikovat domácí násilí a také zvolit správnou strategii intervence vůči násilným a ohroženým osobám. Účastníci získají odpovědi zejména na následující otázky:

 • Jak se vyznat v domácím násilí? A je klasifikace různých typů domácího násilí důležitá pro praxi?
 • Jak odlišit týrání od konfliktního domácího násilí? A kdy hrozí separační násilí?
 • Jak identifikovat oběť domácího násilí a její potřeby? Jde o domácí násilí, když oběť „udeřila zpátky“?
 • Jaké jsou znaky psychického násilí a jeho dopady na oběť?
 • Jak souvisí domácí násilí mezi rodiči se zneužíváním a týráním dětí? Jak podpořit děti ohrožené domácím násilím mezi rodiči?
 • Jaké jsou zvláštnosti domácího násilí v seniorském věku? Jak souvisí EAN (Eleder Abuse and Neglect) s domácím násilím?

Výklad k nastíněným okruhům bude doplněn o kasuistiky z praxe lektorky. V rámci semináře bude dílčí pozornost věnována také psychologickým soudně znaleckým posudkům v kausách domácího násilí a dalším praktickým problémům souvisejícím s pomocí obětem domácího násilí.  


 doc. PhDr. Ludmila Čírtková CSc.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně, akademická pracovnice. Přednáší soudní psychologii na Právnické fakultě v Praze, je lektorkou Justiční akademie, členkou představenstva Bílého kruhu bezpečí a poradkyní pro oběti trestných činů a domácího násilí. Podílela se na přípravě zákona č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím a zákona č. 45/ 2013 Sb. o obětech trestných činů. Je autorkou řady odborných publikací a knih. V roce 2020 vydala knihu „Domácí násilí. Nebezpečné rodinné vztahy ve 21. století.“

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seminář je určen sociálním pracovníkům, právníkům, psychologům a dalším profesím, které přicházejí do kontaktu s případy domácího násilí.  Seznamuje s domácím násilím z pohledu psychologa. Více než 40 let výzkumů přineslo zásadní novinky. Jde především o princip diferenciace, tedy rozlišování různých vzorců či typů domácího násilí. A různé podoby domácího násilí vyžadují různá řešení či intervence. Cílem semináře je poskytnout účastníkům poznatky, umožňující lepší „diagnózu“ násilím narušených vztahů a tím i účinnější strategie intervence v živých případech domácího násilí.

Obsah semináře

Dnes víme, že obětí domácího násilí jsou nejen ženy, ale také muži, děti a senioři. Víme, že existují lehčí a závažnější typy domácího násilí. Seminář povede účastníky k tomu, aby dovedli rozpoznat a diagnostikovat domácí násilí a také zvolit správnou strategii intervence vůči násilným a ohroženým osobám. Účastníci získají odpovědi zejména na následující otázky:

 • Jak se vyznat v domácím násilí? A je klasifikace různých typů domácího násilí důležitá pro praxi?
 • Jak odlišit týrání od konfliktního domácího násilí? A kdy hrozí separační násilí?
 • Jak identifikovat oběť domácího násilí a její potřeby? Jde o domácí násilí, když oběť „udeřila zpátky“?
 • Jaké jsou znaky psychického násilí a jeho dopady na oběť?
 • Jak souvisí domácí násilí mezi rodiči se zneužíváním a týráním dětí? Jak podpořit děti ohrožené domácím násilím mezi rodiči?
 • Jaké jsou zvláštnosti domácího násilí v seniorském věku? Jak souvisí EAN (Eleder Abuse and Neglect) s domácím násilím?

Výklad k nastíněným okruhům bude doplněn o kasuistiky z praxe lektorky. V rámci semináře bude dílčí pozornost věnována také psychologickým soudně znaleckým posudkům v kausách domácího násilí a dalším praktickým problémům souvisejícím s pomocí obětem domácího násilí.  


 doc. PhDr. Ludmila Čírtková CSc.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně, akademická pracovnice. Přednáší soudní psychologii na Právnické fakultě v Praze, je lektorkou Justiční akademie, členkou představenstva Bílého kruhu bezpečí a poradkyní pro oběti trestných činů a domácího násilí. Podílela se na přípravě zákona č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím a zákona č. 45/ 2013 Sb. o obětech trestných činů. Je autorkou řady odborných publikací a knih. V roce 2020 vydala knihu „Domácí násilí. Nebezpečné rodinné vztahy ve 21. století.“

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 11:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Zákon č. 349/2023 Sb., známý jako tzv. konsolidační balíček, přinesl mnoho změn do zákona o dani z nemovitých věcí, a to i ve vztahu ke koeficientům na dani z nemovitých věcí, jejichž stanovení je v kompetenci měst a obcí. 
 • Zákon o dani z nemovitých věcí s účinností od letošního roku nově zavádí možnost úpravy místního koeficientu prostřednictvím vydání opatření obecné povahy. Obcemi dříve používaná forma obecně závazné vyhlášky je zachována pouze v případě stanovení místního koeficientu pro území celé obce, jednotlivého katastrálního území, městské části či městského obvodu, nebo pro jednotlivou skupinu nemovitých věcí. 
 • Pokud ovšem obec měla stanoven místní koeficient pro vymezené nemovité věci, typicky průmyslové areály a obchodní zóny, musí dle novely již v roce 2024 přijmout opatření obecné povahy, neboť od zdaňovacího období roku 2025 nebude dřívější obecně závazná vyhláška akceptována a koeficient tak nebude uplatňován. 
 • Obce a města přitom musí konat rychle, neboť lhůta pro nabytí účinnosti takového opatření obecné povahy je do 30. 6. 2024, v níž musí být opatření zasláno příslušnému správci daně. 

Webinář je určen všem představitelům obcí, kteří jsou v různých rolích, funkcích a pracovních pozicích zapojeni do stanovování koeficientu daně z nemovitosti.

 • Novela zákona o daních z nemovitých věcí.
 • Náležitosti opatření obecné povahy, kterým je nutné stanovit místní koeficient pro vymezené nemovité věci.
 • Podrobný popis procesu od schválení návrhu po zveřejnění opatření na úřední desce a zaslání finančnímu úřadu.
 • Zákonné lhůty, nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

 

 


 Mgr. Robin Mlynář

Advokát KVB advokátní kanceláře, ve které s krátkou přestávkou působí již od roku 2014. Studium absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od počátku svého působení v KVB advokátní kanceláři se v rámci právního poradenství pro členy Svazu měst a obcí ČR zabývá právem územních samosprávných celků. Spolupodílel se na realizaci programu Odpovědný zastupitel a pracoval též jako externí konzultant Odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj.

Ve své advokátní praxi setrvává ve své specializaci na právo územních samosprávných celků a dále ji rozšiřuje o oblast stavebního práva, správního řízení, včetně správního trestání a správního soudnictví. Problematiku stavebního práva, se zaměřením na černé stavby a jejich odstraňování či legalizaci, přednáší v rámci akreditovaných seminářů úředníkům stavebních úřadů. Je specialistou na smlouvy mezi developery a obcemi.

Je spoluautorem komentáře k zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Znalosti z oblasti práva územních samosprávných celků sám využívá jako zvolený zastupitel obce.

 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář je určen pro úředníky obecních a městských úřadů, kteří se v rámci své činnosti zabývají agendou hazardních her, tj. povolením k umístění herního prostoru či ohlášením hazardní hry. Tento seminář představuje obecný úvod do regulace hazardních her s detailnějším zaměřením na povolovací proces z pohledu obecních úřadů, přičemž kromě aktuálně platné právní úpravy bude představena i novela zákona o hazardních hrách účinná od 1.1.2024 a její dopad nejen pro města a obce.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit příslušné úředníky obecních a městských úřadů s problematikou agendy hazardních her ve vztahu k aktuální a nadcházející právní úpravě, jejich povolování a jejich regulaci vyplývající ze zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách se zaměřením na úskalí celého procesu povolování herních prostorů, nejčastější pochybení a jejich předcházení.

Obsah semináře

 • Aktuální právní úprava upravující provozování hazardních her podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Výklad nejdůležitějších pojmů
 • Ohlášení hazardní hry
 • Problematika povolovacího procesu z pohledu obecních úřadů
 • Oznámení změn skutečností
 • Změny, zrušení a zánik povolení k umístění herního prostoru
 • Nejčastější procesní pochybení a jejich předcházení
 • Zodpovězení nejčastějších dotazů
 • Obecné změny v návaznosti na novelu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách účinnou od 1. ledna 2024
 • Změny v povolovacím procesu od 1. ledna 2024
 • Změny u ohlašovaných hazardních her od 1. ledna 2024
 • Reakce na dotazy posluchačů

 Ing. Tomáš Bureš

Lektor je vedoucí oddělení 7302 – Regulace hazardu na Ministerstvu financí ČR.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář je určen pro úředníky obecních a městských úřadů, kteří se v rámci své činnosti zabývají agendou hazardních her, tj. povolením k umístění herního prostoru či ohlášením hazardní hry. Tento seminář představuje obecný úvod do regulace hazardních her s detailnějším zaměřením na povolovací proces z pohledu obecních úřadů, přičemž kromě aktuálně platné právní úpravy bude představena i novela zákona o hazardních hrách účinná od 1.1.2024 a její dopad nejen pro města a obce.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit příslušné úředníky obecních a městských úřadů s problematikou agendy hazardních her ve vztahu k aktuální a nadcházející právní úpravě, jejich povolování a jejich regulaci vyplývající ze zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách se zaměřením na úskalí celého procesu povolování herních prostorů, nejčastější pochybení a jejich předcházení.

Obsah semináře

 • Aktuální právní úprava upravující provozování hazardních her podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Výklad nejdůležitějších pojmů
 • Ohlášení hazardní hry
 • Problematika povolovacího procesu z pohledu obecních úřadů
 • Oznámení změn skutečností
 • Změny, zrušení a zánik povolení k umístění herního prostoru
 • Nejčastější procesní pochybení a jejich předcházení
 • Zodpovězení nejčastějších dotazů
 • Obecné změny v návaznosti na novelu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách účinnou od 1. ledna 2024
 • Změny v povolovacím procesu od 1. ledna 2024
 • Změny u ohlašovaných hazardních her od 1. ledna 2024
 • Reakce na dotazy posluchačů

 Ing. Tomáš Bureš

Lektor je vedoucí oddělení 7302 – Regulace hazardu na Ministerstvu financí ČR.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit úředníky obecních úřadů s procesní novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, účinnou od 1. 1. 2024, která zásadním způsobem změnila podmínky pro stanovení místních poplatků, jakož i prohloubit znalosti účastníků semináře v této oblasti.  

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno především následující:

 

Vymezení základních cílů novely

Vymezení základních pojmů

o   poplatkový subjekt

o   stanovení poplatku

o   platební výměr

o   dodatečný platební výměr

o   hromadný předpisný seznam

Stanovení poplatku

o   předepsání do evidence poplatků

o   vyměření poplatku rozhodnutím

o   doměření poplatku rozhodnutím

o   vyměření poplatku na žádost

Sankce za opožděnou úhradu poplatku

o   zvýšení poplatku

Vyměření poplatku v insolvenčním řízení

o   rozdělení poplatkového období

o   vyměření poplatku v rozděleném poplatkovém období

o   počátek běhu lhůty v rozděleném poplatkovém období

Přechodná ustanovení

o   použití dosavadní právní úpravy

o   použití nové právní úpravy

Doporučená literatura

Zákon č. 252/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Seminář je určen úředníkům působícím v oblasti správy daní, kteří se zabývají správou místních poplatků.


 Mgr. Ing. Jana Josífková

Lektorka je vrchním ministerským radou v odboru Správní činnosti v oblasti daní, cel a poplatků na Ministerstvu financí. Přednášející je rovněž lektorkou a zkušební komisařkou, zapsanou v seznamu odborných lektorů Ministerstva vnitra, zajišťujících zkoušky odborné způsobilosti v oblasti daní a poplatků pro úředníky územních samosprávných celků.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit úředníky obecních úřadů s procesní novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, účinnou od 1. 1. 2024, která zásadním způsobem změnila podmínky pro stanovení místních poplatků, jakož i prohloubit znalosti účastníků semináře v této oblasti.  

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno především následující:

 

Vymezení základních cílů novely

Vymezení základních pojmů

o   poplatkový subjekt

o   stanovení poplatku

o   platební výměr

o   dodatečný platební výměr

o   hromadný předpisný seznam

Stanovení poplatku

o   předepsání do evidence poplatků

o   vyměření poplatku rozhodnutím

o   doměření poplatku rozhodnutím

o   vyměření poplatku na žádost

Sankce za opožděnou úhradu poplatku

o   zvýšení poplatku

Vyměření poplatku v insolvenčním řízení

o   rozdělení poplatkového období

o   vyměření poplatku v rozděleném poplatkovém období

o   počátek běhu lhůty v rozděleném poplatkovém období

Přechodná ustanovení

o   použití dosavadní právní úpravy

o   použití nové právní úpravy

Doporučená literatura

Zákon č. 252/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Seminář je určen úředníkům působícím v oblasti správy daní, kteří se zabývají správou místních poplatků.


 Mgr. Ing. Jana Josífková

Lektorka je vrchním ministerským radou v odboru Správní činnosti v oblasti daní, cel a poplatků na Ministerstvu financí. Přednášející je rovněž lektorkou a zkušební komisařkou, zapsanou v seznamu odborných lektorů Ministerstva vnitra, zajišťujících zkoušky odborné způsobilosti v oblasti daní a poplatků pro úředníky územních samosprávných celků.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Uplatňování zákoníku práce ve školství. Novela zákoníku práce 2023

Obsah semináře:

 • Pracovní smlouva
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Jmenování a odvolání ředitele školy
 • Jmenování a odvolání jiných vedoucích zaměstnanců školy
 • Pracovní poměr na dobu určitou u pedagogických pracovníků
 • Porušování pracovních povinností
 • Nesplňování předpokladů a požadavků pro řádný výkon práce
 • Neuspokojivé pracovní výsledky
 • Zdravotní nezpůsobilost k výkonu práce
 • Rozvržení pracovní doby
 • Novela zákoníku práce 2023

 JUDr. Jiří Doležílek

nynější řídící předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR, bývalý předseda Krajského soudu v Ostravě, z něhož po skončení funkčního období přestoupil na Nejvyšší soud

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

  • Cíl semináře

   Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou velmi složité problematiky ochrany veřejného zájmu v řízeních podle nového stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů, upozornit je na problémové otázky právní úpravy a na jejich řešení. Seminář bude zaměřen zejména na postavení dotčených orgánů, institut závazného stanoviska a vyjádření. Zvláštní pozornost bude věnována problematice fikce závazného stanoviska a vyjádření a novému institutu jednotného enviromentálního stanoviska podle zákona č. 148/2023 o jednotném environmentálním stanovisku.

   Seminář je vhodný jak pro posluchače z řad veřejné správy, ať již působí na stavebních úřadech nebo na dotčených orgánech,  tak pro posluchače ze soukromého sektoru, kteří se se zabývají přípravou nových developerských záměrů. 

   Obsah semináře

   V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

   -    Vymezení dotčeného orgánu

   -        Práva a povinnosti dotčeného orgánu

   -        Závazné stanovisko

   -        Vyjádření

   -        Součinnost stavebního úřadu a dotčeného orgánu v řízení o povolení záměru podle nového stavebního zákona

   -        Fikce závazného stanoviska a vyjádření

   -        Přezkum závazného stanoviska

   -        Koordinované závazné stanovisko

   -        Vázanost dotčeného orgánu svým předcházejícím stanoviskem, závazným stanoviskem a vyjádřením

   -        Podmínky závazného stanoviska a vyjádření (princip kontinuity stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů)

   -        Řešení rozporů

   -        Jednotné environmentální stanovisko

   -        Přehled dotčených orgánů a příklady vybraných ustanovení o dotčených orgánech a závazných stanoviscích ve zvláštních zákonech

   -        Specifika závazného stanoviska EIA, vztah závazného stanoviska EIA a jednotného environmentálního stanoviska

   -        Ustanovení o dotčených orgánech v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)

   -        Specifika ochrany přírody ve vztahu k řízení podle stavebního zákona – společné rozhonutí

   -        Stavební úřad jako dotčený orgán

   -        Přechodné období podle nového stavebního zákona a jeho význam pro ochranu dotčených veřejných zájmů

   -        Související judikatura

   -        Diskuse

   Doporučená literatura

   Zákon č. 283/2021, stavební zákon, zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, zákon č. 148/2023 o jednotném environmentálním stanovisku, zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Správní řád. Zákony vymezující dotčené orgány ve vztahu ke stavebnímu zákonu, zejména zákony v oblasti práva životního prostředí, zemědělství, památkové péče a ochrany veřejného zdraví, zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon).


 JUDr. Martina Franková Ph.D.

Dlouhodobě působí  a přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  Vedle toho dlouhodobě působila jako vrchní ministerský rada  na Ministerstvu pro místní rozvoj (odbor stavebního řádu), v současné době působí jako vrchní ministerský v odboru legislativním Ministerstva životního prostředí. Je lektorkou a zkušební komisařkou v Institutu pro veřejnou správu Praha, členkou rozkladové komise Ministra životního prostředí. Dlouhodobě se zabývá stavebním právem, právem životního prostředí, pozemkovým právem a vzájemnými vazbami mezi těmito obory, je autorkou řady odborných publikací věnujících se výše uvedeným tématům. 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače s problematikou právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku v zákoníku práce se zvláštním důrazem na problematiku pružné pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce a s vazbou této právní úpravy na další právní instituty, se kterými je nedílně provázána (práce na dálku, dovolená, překážky v práci).

Obsah semináře

Seminář je zaměřen především na základní instituty a minimální standardy obecné právní úpravy  právní problematiky pracovní doby a doby odpočinku obsažené v části čtvrté zákoníku práce, mezi než patří pracovní doba, doba odpočinku, práce přesčas, pracovní pohotovost, noční práce, nepřetržité odpočinky, přestávky v práci na jídlo a oddech, rovnoměrné a nerovnoměrné rozvrhování pracovní doby a směnné režimy, souvislosti s právní úpravou práce na dálku v § 317 připravované novely zákoníku práce, souvislosti s navrhovanou  evropskou právní úpravou tzv. ,,práva odpojit se,, při výkonu práce online/homeworkingem/teleworkingem a na vysvětlení jejich správné aplikace v praxi.

 Dále se věnuje popisu základních principů odchylek od obecné právní úpravy v případě zaměstnanců v oblasti dopravy a pedagogických pracovníků. S využití modelových příkladů a zkušeností s nesprávnou aplikací právní úpravy se v něm cílí na popis nejčastějších chyb v praxi a na standardně problémové oblasti (zdravotnictví, sociální pracovníci, městská policie, IZS).        


 JUDr. Jan Vácha Ph.D.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání, odbor pracovněprávní legislativy, aktuálně vyslaný národní expert do Evropské komise. V rámci pracovněprávní problematiky je expertem především na problematiku právní úpravy pracovní doby, doby odpočinku a dovolené a na problematiku kolektivního pracovního práva, zejména pak na právo kolektivního vyjednávání. 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře:

Obohatit sebe a ostatní o nové poznatky a postřehy z aplikační praxe. Prohloubit znalosti. Seznámit se s novinkami.

Obsah semináře:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • co se uveřejní,
 • kdy se uveřejní,
 • jak se uveřejní,
 • co se neuveřejní
 • a hlavě, co dělat, když se udělá chyba při uveřejnění

Doporučená literatura:

Zákon o registru smluv. Komentář

Autor: Bouda, Fadrný, Franc, Mazel

ISBN: 978-80-7400-626-5


 Mgr. Martin Kraus

Právník, odborník na právní aspekty eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti a odborník na Registr smluv.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seminář představí všechny oblasti oblastí schvalování technické způsobilosti. Zaměří se nejen na správnou aplikaci zákona č. 56/2001 Sb., ale i na změny, které se očekávají v roce 2024. Zároveň bude popsán vliv nových Evropských předpisů na tuto problematiku.

Obsah semináře

- Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel v jednom či více stupních.

- Aplikace nařízení (EU) č. 858/2018 a nařízení EU č. 167/2013 a 168/2013 do našeho právního řádu.

- Schvalování přestavby vozidla.

- Schvalování jednotlivé výroby vozidel.

- Zákon č.56/2001 Sb. Včetně jeho novel a novel prováděcích předpisů.

- COC listy.

- Zápis změny údajů

- legislativní změny v roce 2024

- posun a vývoj aplikační praxe v problematice schvalování technické způsobilosti vozidel

- EURO 7

- reakce na dotazy z praxe
 Ing. Martin Tichý

Dlouholetý pracovník Ministerstva dopravy odboru provozu silničních vozidel, krátce působil jako ředitel technické zkušebny TZV CZ.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seminář představí všechny oblasti oblastí schvalování technické způsobilosti. Zaměří se nejen na správnou aplikaci zákona č. 56/2001 Sb., ale i na změny, které se očekávají v roce 2024. Zároveň bude popsán vliv nových Evropských předpisů na tuto problematiku.

Obsah semináře

- Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel v jednom či více stupních.

- Aplikace nařízení (EU) č. 858/2018 a nařízení EU č. 167/2013 a 168/2013 do našeho právního řádu.

- Schvalování přestavby vozidla.

- Schvalování jednotlivé výroby vozidel.

- Zákon č.56/2001 Sb. Včetně jeho novel a novel prováděcích předpisů.

- COC listy.

- Zápis změny údajů

- legislativní změny v roce 2024

- posun a vývoj aplikační praxe v problematice schvalování technické způsobilosti vozidel

- EURO 7

- reakce na dotazy z praxe
 Ing. Martin Tichý

Dlouholetý pracovník Ministerstva dopravy odboru provozu silničních vozidel, krátce působil jako ředitel technické zkušebny TZV CZ.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky se základním zásadami zákona o obcích při každodenním výkonu činnosti v samostatné působnosti na obci.

Výklad je postaven na příkladech z praxe, upozorní na časté chyby, úskalí a seznámí s aktuálními poznatky a  doporučeními pro praxi.

Účastníci semináře se seznámí s novelou zákona o obcích aktuálně projednávanou v PS

Obsah semináře

 1. Postavení obcí – právní zakotvení samosprávy v ČR
 2. Samostatná a přenesená působnost obcí, vyhrazená působnost
 3. Občané obce a jejich práva
 4. Orgány obce:

        a) Zastupitelstvo obce

 • Práva a povinnosti člena zastupitelstva obce
 • Svolávání zastupitelstva obce, zápis z jednání ZO
 • Průběh jednání ZO
 • Jednací řád ZO

         b) Rada obce

 • Vyhrazená a nevyhrazená působnost rady obce
 • Jednání rady obce

         c) Starosta

 • Postavení starosty a místostarostů, jejich působnost
 • Postavení starosty obce vůči ostatním orgánům obce
 • Povinnosti starosty obce
 • Starosta v čele obecního úřadu

         d) Obecní úřad

 • Postavení a úkoly obecního úřadu
 • Organizace chodu obecního úřadu
 • Vedoucí úřadu
 1. Výbory a komise orgánů obce
 • Ustavení výborů a komisí
 • Činnost výborů a komisí
 • Nejčastější aplikační dotazy k činnosti výborů
 1. Základní procedurální povinnosti při nakládání s majetkem obce
 • Zveřejnění záměru
 • Projednání v orgánech obce
 • Vyhrazené působnosti orgánů obce při dispozici s majetkem obce
 1. Aktuální poznatky ze současné aplikační praxe
 2. Nejčastější pochybení při aplikaci zákona o obcích a jak jim předcházet, vč. příkladů dobré praxe
 3. Novela zákona o obcích a její dopad do aplikační praxe
 4. Řešení dotazů z praxe účastníků, diskuze

 Ing. Marie Kostruhová

Dlouhodobě působila a externě dále působí v oblasti veřejné správy. 20 let pracovala jako ředitelka odboru veřejné správy dozoru a kontroly. Podílela se na tvorbě koncepčních koordinačních a metodických materiálů souvisejících s veřejnou správou.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky se základním zásadami zákona o obcích při každodenním výkonu činnosti v samostatné působnosti na obci.

Výklad je postaven na příkladech z praxe, upozorní na časté chyby, úskalí a seznámí s aktuálními poznatky a  doporučeními pro praxi.

Účastníci semináře se seznámí s novelou zákona o obcích aktuálně projednávanou v PS

Obsah semináře

 1. Postavení obcí – právní zakotvení samosprávy v ČR
 2. Samostatná a přenesená působnost obcí, vyhrazená působnost
 3. Občané obce a jejich práva
 4. Orgány obce:

        a) Zastupitelstvo obce

 • Práva a povinnosti člena zastupitelstva obce
 • Svolávání zastupitelstva obce, zápis z jednání ZO
 • Průběh jednání ZO
 • Jednací řád ZO

         b) Rada obce

 • Vyhrazená a nevyhrazená působnost rady obce
 • Jednání rady obce

         c) Starosta

 • Postavení starosty a místostarostů, jejich působnost
 • Postavení starosty obce vůči ostatním orgánům obce
 • Povinnosti starosty obce
 • Starosta v čele obecního úřadu

         d) Obecní úřad

 • Postavení a úkoly obecního úřadu
 • Organizace chodu obecního úřadu
 • Vedoucí úřadu
 1. Výbory a komise orgánů obce
 • Ustavení výborů a komisí
 • Činnost výborů a komisí
 • Nejčastější aplikační dotazy k činnosti výborů
 1. Základní procedurální povinnosti při nakládání s majetkem obce
 • Zveřejnění záměru
 • Projednání v orgánech obce
 • Vyhrazené působnosti orgánů obce při dispozici s majetkem obce
 1. Aktuální poznatky ze současné aplikační praxe
 2. Nejčastější pochybení při aplikaci zákona o obcích a jak jim předcházet, vč. příkladů dobré praxe
 3. Novela zákona o obcích a její dopad do aplikační praxe
 4. Řešení dotazů z praxe účastníků, diskuze

 Ing. Marie Kostruhová

Dlouhodobě působila a externě dále působí v oblasti veřejné správy. 20 let pracovala jako ředitelka odboru veřejné správy dozoru a kontroly. Podílela se na tvorbě koncepčních koordinačních a metodických materiálů souvisejících s veřejnou správou.

Více informací a objednávka

On-line školení

 08:00 - 12:00 (1990 hod)


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Seznámit účastníky s možnostmi úpravy prostředí MS WORD tak, aby bylo vhodné pro dlouhodobé využívání.
 • Poskytnout praktické rady a návody, jak využívat automatické funkce a efektivněji zpracovávat rozsáhlejší dokumenty.
 • Přiblížit možnosti a výhody hromadné korespondence.
 • Naučit upravovat vložené prvky.

Kurz je určen všem, kteří při své úřední práci využívají nebo by rádi využívali textový procesor Microsoft Word. Mohou se ho zúčastnit začátečníci, ale na své si přijdou také pokročilejší uživatelé.

1. Word - základní přehled, nastavení prostředí:

 • Přihlášení do portálu Office.
 • Popis prostředí portálu a běžná uživatelská nastavení.
 • Tenký / tlustý klient, instalace Office, přehled jednotlivých aplikací.

2. Styly a jejich využívání:

 • Základní využití nastavených stylů.
 • Hromadné úpravy na základě stylů.
 • Vytvoření vlastního stylu kopií.
 • Vytvoření vlastní sady stylů.
 • Automatické seznamy na základě stylů (obsah, rejstřík).

3. Hromadná korespondence:

 • Tvorba vizitek a pozvánek.
 • Tvorba e-mailů.
 • Unifikování dokumentů.

4. Vyhledávání a porovnávání:

 • Různé metody vyhledávání, upřesnění a využívání zástupných znaků.
 • Práce na jednom dokumentu z více míst, práce na více dokumentech současně a porovnání dvou stejných dokumentů proti změně.

5. Vložené objekty:

 • Vkládání různých objektů a editace.
 • Vliv vložených objektů na velikost dokumentu a e-mailu. Tomáš Malinský

Lektor s dlouhodobou pedagogickou praxí (od roku 1999) ve státním i soukromém středním školství, ale také ve vzdělávání dospělých. Působil také jako konzultant pro IT, GDPR a ochranu oznamovatelů (whistleblowing). Věnuje se výuce HW a realizaci servisních IT prací. Jako lektor se aktuálně zaměřuje na operační systémy Microsoft pro běžné uživatele a na tvorbu firemních i osobních webových prezentací prostřednictvím redakčního systému Wordpress.

Sám sebe považuje za trpělivého člověka s nadšením pro nové výzvy. Rád cestuje a uplatňuje při tom své orientační i průvodcovské schopnosti.


Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Posluchači by po absolvování semináře měli být sami schopni sepsat v civilní věci dovolání tak, aby nebylo Nejvyšším soudem pro nepřípustnost odmítnuto.

Obsah semináře

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud v současnosti odmítne pro nepřípustnost či neprojednatelnost přes 80 % civilních dovolání, bude předmětem semináře praktický „návod“ jak se vyvarovat nejčastějších chyb a nedostatků při sepisu dovolání a jak naopak argumentovat, aby dovolání Nejvyšší soud věcně projednal. Předmětem semináře budou i související otázky (placení soudních poplatků v dovolacím řízení, otázky povinného zastoupení, odklad vykonatelnosti rozhodnutí a právní moci, náklady dovolacího řízení apod.)

Určeno: pro advokáty, kteří zastupují klienty v civilním řízení, právníky měst a obcí, orgánů státní správy a samosprávy, pokud podávají dovolání nebo vystupují v dovolacím řízení.


 JUDr. David Vláčil

Předseda senátu Nejvyššího soudu

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

 • Legislativní rámec v r.2023 i pro r.2024 – zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416/2004 Sb., změny u dotací poskytovaných Regionálními radami, nově pro příjemce těchto dotací – oprávnění provádět kontroly, změny v systému promíjení odvodů a sankcí od r. 2022
 • Informace o připravovaném zákonu o řízení a kontrole veřejných financí a předpokládané propojení s novým zákonem o účetnictví pro vybrané účetní jednotky
 • Roční zprávy v metodice MFČR, aktuální výklady, vzhledem ke struktuře roční zprávy nutno upravit programy příslušných kontrol
 • Informace MFČR a MVČR, metodická pomoc Centrální harmonizační jednotky – aktuální informace jak k provádění řídících kontrol, tak ke správnému vykázání dotací a k jejich kontrole
 • Zákon o finanční kontrole

        - vymezení pojmů

        - obecná formulace finanční kontroly

        - cíle finanční kontroly

        - organizační zajištění finanční kontroly

 • Veřejnosprávní kontrola

        - Zákon o kontrole

        - Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu

        - VSK u zřízených p.o.

 • Vnitřní kontrolní systém

        - povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců

        - předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola

        - záznam o kontrole

        - praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky

        - příklad řídící kontroly u výdajů

        - příklad řídící kontroly u příjmů

 • Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky.
 • Změny předpisů, které už vedly k nedávné aktualizaci směrnic
 • informace o předpokládaných změnách předpisů, které mohou k aktualizaci vést – zejména konsolidační balíček s účinností již k 1.1.2024 a k 1.7.2024
 • Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost, Souhrnné informace o zjištěních uvedených v ročních zprávách a v informacích předaných MFČR
 • Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.
 • Shrnutí, workshop, závěr

 Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

 • Legislativní rámec v r.2023 i pro r.2024 – zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416/2004 Sb., změny u dotací poskytovaných Regionálními radami, nově pro příjemce těchto dotací – oprávnění provádět kontroly, změny v systému promíjení odvodů a sankcí od r. 2022
 • Informace o připravovaném zákonu o řízení a kontrole veřejných financí a předpokládané propojení s novým zákonem o účetnictví pro vybrané účetní jednotky
 • Roční zprávy v metodice MFČR, aktuální výklady, vzhledem ke struktuře roční zprávy nutno upravit programy příslušných kontrol
 • Informace MFČR a MVČR, metodická pomoc Centrální harmonizační jednotky – aktuální informace jak k provádění řídících kontrol, tak ke správnému vykázání dotací a k jejich kontrole
 • Zákon o finanční kontrole

        - vymezení pojmů

        - obecná formulace finanční kontroly

        - cíle finanční kontroly

        - organizační zajištění finanční kontroly

 • Veřejnosprávní kontrola

        - Zákon o kontrole

        - Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu

        - VSK u zřízených p.o.

 • Vnitřní kontrolní systém

        - povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců

        - předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola

        - záznam o kontrole

        - praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky

        - příklad řídící kontroly u výdajů

        - příklad řídící kontroly u příjmů

 • Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky.
 • Změny předpisů, které už vedly k nedávné aktualizaci směrnic
 • informace o předpokládaných změnách předpisů, které mohou k aktualizaci vést – zejména konsolidační balíček s účinností již k 1.1.2024 a k 1.7.2024
 • Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost, Souhrnné informace o zjištěních uvedených v ročních zprávách a v informacích předaných MFČR
 • Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.
 • Shrnutí, workshop, závěr

 Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Posluchači by po absolvování semináře měli být sami schopni sepsat v civilní věci dovolání tak, aby nebylo Nejvyšším soudem pro nepřípustnost odmítnuto.

Obsah semináře

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud v současnosti odmítne pro nepřípustnost či neprojednatelnost přes 80 % civilních dovolání, bude předmětem semináře praktický „návod“ jak se vyvarovat nejčastějších chyb a nedostatků při sepisu dovolání a jak naopak argumentovat, aby dovolání Nejvyšší soud věcně projednal. Předmětem semináře budou i související otázky (placení soudních poplatků v dovolacím řízení, otázky povinného zastoupení, odklad vykonatelnosti rozhodnutí a právní moci, náklady dovolacího řízení apod.)

Určeno: pro advokáty, kteří zastupují klienty v civilním řízení, právníky měst a obcí, orgánů státní správy a samosprávy, pokud podávají dovolání nebo vystupují v dovolacím řízení.


 JUDr. David Vláčil

Předseda senátu Nejvyššího soudu

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Seznámit zastupitele a úředníky územních samosprávných celků s novou právní úpravou stavebního práva - zákonem č. 283/2021 Sb., který postupně nabývá účinnosti.
 • Upozornit na nejdůležitější změny, které uvedený zákon přináší.
 • Porovnat starou a novou právní úpravu.

Kurz je určen všem, kteří při výkonu své funkce nebo pracovní agendy aplikují stavební zákon. Nejedná se však o vzdělávání zaměřené na začátečníky. Je zacílen spíše na ty, kteří se v oblasti stavebního práva už nějaký čas pohybují.

 • Základní parametry, cíle a principy nového stavebního zákona.
 • Nová organizace stavební správy.
 • Změny v územním plánování.
 • Povolování staveb v jednotném povolovacím procesu.
 • Kolaudace a odstraňování staveb.

 JUDr. Jan Brož Ph.D. | Ing. Renáta Pintová Králová

Vykonává advokátní praxi zaměřenou na oblast správního práva, v rámci které efektivně využívá svých důkladných teoretických znalostí získaných absolvovaným studiem v oboru „Správní právo a právo životního prostředí“ a díky své aktivní účasti na odborných konferencích po celé Evropě. Současně od absolvování studia práva působí v akademické sféře mj. i jako externí vyučující katedry práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V rámci své specializace se intenzivně věnuje především veřejnému stavebnímu právu, územnímu plánování, právu životního prostředí, komunálnímu právu, dotacím a další veřejné podpoře, hernímu právu a správnímu trestání (a je též spoluautorem hojně citovaného komentáře k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Ve všech těchto oblastech též již několik let úspěšně zastupuje klienty jak před správními orgány, tak před správními soudy a Ústavním soudem.

Jan Brož je místopředsedou a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky, rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a rozkladové komise ministra zdravotnictví. Dále je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

V rámci své legislativní praxe poskytuje klientům (a to jak z řad soukromého, tak veřejného sektoru) též odborné služby při tvorbě i připomínkování návrhů zákonů. Mezi nejvýznamnější zde patří rekodifikace (veřejného) stavebního práva, na které významně participuje kontinuálně již od roku 2018, a to včetně navazujících novelizací.


|

Absolventka oboru "Podnikání a řízení ve stavebnictví" na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Pracovala na stavebním úřadu Magistrátu hlavního města Prahy. Spolupracovala na tvorbě nového stavebního zákona. Od roku 2007 poskytuje odborné konzultace v oblasti stavebního práva, mj. při přípravě prováděcích právních předpisů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Je členkou České společnosti pro stavební právo, členkou rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a zkušební komisařkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Jako lektorka zajišťuje kurzy zaměřené na aplikaci stavebního zákona a příslušných prováděcích předpisů. V této oblasti také publikuje (např. v bulletinu Stavební právo).  


Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury (dříve liniový zákon) po poslední rozsáhlé změně provedené s účinností od 1. 1. 2024 zákonem č. 465/2023 Sb. se zaměřením na postupy obecního nebo krajského stavebního úřadu podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a speciální úpravu zákona o urychlení výstavby pro určitá řízení u jednotlivých druhů staveb v režimu tohoto zákona. Současně budou účastníci semináře seznámeni s judikaturou správních soudů. Nedílnou součástí semináře budou odpovědi na dotazy účastníků. Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů, zástupcům dotčených orgánů, odborné veřejnosti.

Obsah

Cílem zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury je zavedení speciálních nástrojů k urychlení majetkoprávní přípravy, povolování těchto staveb i urychlení následného soudního přezkumu. Komplikovanost právní úpravy zákona o urychlení výstavby spočívá v tom, že některé odlišnosti od obecné úpravy správního řádu nebo stavebního zákona jsou společné pro všechny druhy staveb, jiné dopadají pouze na jeden či více druhů staveb, nebo pouze na určité stavby jednoho druhu.

Program

·       Nástroje urychlení výstavby

·       Odlišnosti společné pro všechny druhy staveb a speciální režim u jednotlivých druhů staveb v působnosti obecního stavebního úřadu

·       Speciální úprava společného jednání stavebního úřadu a dotčených orgánů

·       Speciální úprava pro budování infrastruktury elektronických komunikací

·       Omezený rozsah dokumentace pro povolení dopravní infrastruktury

·       Vyvlastnění spolu s povolením záměru u určitých druhů staveb

·       Odlišnosti soudního přezkumu

·       Judikatura správních soudů

·       Diskuse
 JUDr. Vladimíra Sedláčková

Bývalá dlouholetá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Jako členka autorského kolektivu spolupracovala na několika komentářích stavebního zákona a dlouhodobě publikuje v odborných časopisech. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Rovněž je členkou České společnosti pro stavební právo a v současné době se věnuje samostatné přednáškové činnosti.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury (dříve liniový zákon) po poslední rozsáhlé změně provedené s účinností od 1. 1. 2024 zákonem č. 465/2023 Sb. se zaměřením na postupy obecního nebo krajského stavebního úřadu podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a speciální úpravu zákona o urychlení výstavby pro určitá řízení u jednotlivých druhů staveb v režimu tohoto zákona. Současně budou účastníci semináře seznámeni s judikaturou správních soudů. Nedílnou součástí semináře budou odpovědi na dotazy účastníků. Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů, zástupcům dotčených orgánů, odborné veřejnosti.

Obsah

Cílem zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury je zavedení speciálních nástrojů k urychlení majetkoprávní přípravy, povolování těchto staveb i urychlení následného soudního přezkumu. Komplikovanost právní úpravy zákona o urychlení výstavby spočívá v tom, že některé odlišnosti od obecné úpravy správního řádu nebo stavebního zákona jsou společné pro všechny druhy staveb, jiné dopadají pouze na jeden či více druhů staveb, nebo pouze na určité stavby jednoho druhu.

Program

·       Nástroje urychlení výstavby

·       Odlišnosti společné pro všechny druhy staveb a speciální režim u jednotlivých druhů staveb v působnosti obecního stavebního úřadu

·       Speciální úprava společného jednání stavebního úřadu a dotčených orgánů

·       Speciální úprava pro budování infrastruktury elektronických komunikací

·       Omezený rozsah dokumentace pro povolení dopravní infrastruktury

·       Vyvlastnění spolu s povolením záměru u určitých druhů staveb

·       Odlišnosti soudního přezkumu

·       Judikatura správních soudů

·       Diskuse
 JUDr. Vladimíra Sedláčková

Bývalá dlouholetá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Jako členka autorského kolektivu spolupracovala na několika komentářích stavebního zákona a dlouhodobě publikuje v odborných časopisech. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Rovněž je členkou České společnosti pro stavební právo a v současné době se věnuje samostatné přednáškové činnosti.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (4 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení s problematikou autorizované konverze včetně přípravy k úspěšnému zvládnutí zkoušky z konverze na žádost.

Obsah semináře

 • Co je konverze
 • Kdy konvertovat na žádost a kdy z moci úřední
 • Postup provádění konverze
 • Kdy se konverze neprovede
 • Evidence konverze
 • Správní poplatky včetně osvobození konverze
 • Nejčastější problémy při provádění konverze
 • Úložiště doložek
 • Úschovna doložek
 • Praktická ukázka konverze

 Ing. Helena Duffková

Digitální a informační agentura, odbor eGovernmentu, kde má na starost věcnou stránku Czech POINT a je gestorem služby  autorizované konverze dokumentů.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (4 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení s problematikou autorizované konverze včetně přípravy k úspěšnému zvládnutí zkoušky z konverze na žádost.

Obsah semináře

 • Co je konverze
 • Kdy konvertovat na žádost a kdy z moci úřední
 • Postup provádění konverze
 • Kdy se konverze neprovede
 • Evidence konverze
 • Správní poplatky včetně osvobození konverze
 • Nejčastější problémy při provádění konverze
 • Úložiště doložek
 • Úschovna doložek
 • Praktická ukázka konverze

 Ing. Helena Duffková

Digitální a informační agentura, odbor eGovernmentu, kde má na starost věcnou stránku Czech POINT a je gestorem služby  autorizované konverze dokumentů.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je podat účastníkům širší náhled na problematiku náhradní rodinné péče u dětí romského etnika na základě aktuálních odborných poznatků i praktické zkušenosti.

Obsah semináře

Etnicita – vymezení pojmů etnikum, národnost, národ, zjišťování etnicity (důvody, způsob, překážky)

Náhradní rodinná péče – formy, legislativní ukotvení, proces zprostředkování, mezikrajová spolupráce

Historie NRP ve vztahu k romským dětem a její proměny

Co nám říkají statistiky a výzkumy v oblasti NRP romských dětí v současnosti - ERRC 2011, VÚPSV 2021

Etnicita jako významný faktor při zprostředkování NRP – konsekvence odlišnosti, předsudky, mýty

Žadatelé-příslušníci minority - zkušenosti u nás a v zahraničí; příbuzenská a „cizí“ péče

Identita dítěte v NRP – identita osobní, sociální, etnická; dvojí vs. smíšená identita

Možnosti podpory identity u dítěte z minority, resp. jiného etnika, než jsou pečující osoby – v pečující rodině, v původní rodině, mimo rodinu

Služby a podpora pro rodiny, které pečují o děti romského etnika

Příklad dobré praxe – Projekt Amaro drom|Naše romské dítě a jeho aktivity

Doporučená literatura

Vančáková, M. Romské dítě v náhradní rodině. Praha: Rozum a cit, 2008

Vančáková, M. Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2011

Kol. autorů. Romské děti žijící mimo vlastní rodinu. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2007

Zpráva o stavu romské menšiny v ČR. Vláda, 2021 [https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/Zprava-o-stavu-romske-mensiny-2020.pdf]

Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030. Vláda, 2021 [https://www.vlada.cz/assets/ppov/zmocnenkyne-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/Strategie-rovnosti--zacleneni-a-participace-Romu-2021---2030---textova-cast_OK.pdf]

Doživotní trest: Romské děti v ústavní péči v České republice. Budapešť, Maďarsko: Evropské centrum pro práva Romů, 2011 [http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/dozivotni-trest-romske-deti-v-ustavni-peci-v-ceske-republice-20-june-2011.pdf]

Šimíková, I., Jelínek, M., Obrovská, L. Analýza vhodných přístupů k určování etnické příslušnosti osob a sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR. Praha: VÚSP [http://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_468.pdf]

Barvíková, J., Paloncyová, J. Zprostředkování náhradní rodinné péče u dětí romského etnika. Praha: VÚSP, v tisku.


 Mgr. Martina Vančáková

Mgr. Martina Vančáková vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově, kde studovala také obor romistika. Aktuálně působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oddělení koncepce náhradní rodinné péče, kde participuje na zajištění všech součástí agendy NRP, tedy legislativní, metodické i kontrolní činnosti. Vedle toho přednáší odborné i široké veřejnosti, působí jako lektorka v přípravách budoucích pěstounů a osvojitelů, školí pěstouny pro vícero organizací. Je matkou dvou dětí a dlouhodobou pěstounkou, dovedla do dospělosti dvě přijaté děti romského etnika. V roce 2005 založila a vede zážitkově-vzdělávací projekt na podporu identity romských dětí v náhradní rodinné péči Amaro Drom|Naše romské dítě. Publikovala příručky Romské dítě v náhradní rodině (Praha: Rozum a cit, 2008) a Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči (Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2011), podílela se na publikaci Romské děti žijící mimo vlastní rodinu (Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2007).

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je podat účastníkům širší náhled na problematiku náhradní rodinné péče u dětí romského etnika na základě aktuálních odborných poznatků i praktické zkušenosti.

Obsah semináře

Etnicita – vymezení pojmů etnikum, národnost, národ, zjišťování etnicity (důvody, způsob, překážky)

Náhradní rodinná péče – formy, legislativní ukotvení, proces zprostředkování, mezikrajová spolupráce

Historie NRP ve vztahu k romským dětem a její proměny

Co nám říkají statistiky a výzkumy v oblasti NRP romských dětí v současnosti - ERRC 2011, VÚPSV 2021

Etnicita jako významný faktor při zprostředkování NRP – konsekvence odlišnosti, předsudky, mýty

Žadatelé-příslušníci minority - zkušenosti u nás a v zahraničí; příbuzenská a „cizí“ péče

Identita dítěte v NRP – identita osobní, sociální, etnická; dvojí vs. smíšená identita

Možnosti podpory identity u dítěte z minority, resp. jiného etnika, než jsou pečující osoby – v pečující rodině, v původní rodině, mimo rodinu

Služby a podpora pro rodiny, které pečují o děti romského etnika

Příklad dobré praxe – Projekt Amaro drom|Naše romské dítě a jeho aktivity

Doporučená literatura

Vančáková, M. Romské dítě v náhradní rodině. Praha: Rozum a cit, 2008

Vančáková, M. Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2011

Kol. autorů. Romské děti žijící mimo vlastní rodinu. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2007

Zpráva o stavu romské menšiny v ČR. Vláda, 2021 [https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/Zprava-o-stavu-romske-mensiny-2020.pdf]

Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030. Vláda, 2021 [https://www.vlada.cz/assets/ppov/zmocnenkyne-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/Strategie-rovnosti--zacleneni-a-participace-Romu-2021---2030---textova-cast_OK.pdf]

Doživotní trest: Romské děti v ústavní péči v České republice. Budapešť, Maďarsko: Evropské centrum pro práva Romů, 2011 [http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/dozivotni-trest-romske-deti-v-ustavni-peci-v-ceske-republice-20-june-2011.pdf]

Šimíková, I., Jelínek, M., Obrovská, L. Analýza vhodných přístupů k určování etnické příslušnosti osob a sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR. Praha: VÚSP [http://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_468.pdf]

Barvíková, J., Paloncyová, J. Zprostředkování náhradní rodinné péče u dětí romského etnika. Praha: VÚSP, v tisku.


 Mgr. Martina Vančáková

Mgr. Martina Vančáková vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově, kde studovala také obor romistika. Aktuálně působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oddělení koncepce náhradní rodinné péče, kde participuje na zajištění všech součástí agendy NRP, tedy legislativní, metodické i kontrolní činnosti. Vedle toho přednáší odborné i široké veřejnosti, působí jako lektorka v přípravách budoucích pěstounů a osvojitelů, školí pěstouny pro vícero organizací. Je matkou dvou dětí a dlouhodobou pěstounkou, dovedla do dospělosti dvě přijaté děti romského etnika. V roce 2005 založila a vede zážitkově-vzdělávací projekt na podporu identity romských dětí v náhradní rodinné péči Amaro Drom|Naše romské dítě. Publikovala příručky Romské dítě v náhradní rodině (Praha: Rozum a cit, 2008) a Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči (Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2011), podílela se na publikaci Romské děti žijící mimo vlastní rodinu (Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2007).

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 23:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení správních orgánů I. a II. stupně s aktuální problematikou obstrukčních taktik a postupů účastníků správních řízení o přestupcích v silničním provozu a doporučí, jak zajistit potřebné uplatňování práv účastníků řízení a přitom současně předcházet maření smyslu a účelu přestupkového řízení.

Obsah semináře

Seminář se bude věnovat aktuálním obstrukčním taktikám účastníků přestupkových řízení v silničním provozu z pohledu praxe odvolacího orgánu v kontextu judikatury NSS, a to zejména v problematikách:

 • Efektivní dokazování a vedení řízení
 • Kdy není třeba ústní jednání
 • Použitelnost audio a videozáznamů
 • Jak vést ústní jednání, kontakt s účastníkem, zmocněncem, svědky
 • Jak reagovat na nejčastější námitky v řízení
 • Podjatost, požadavky na veřejné jednání
 • Neúplná podání – řešení dosud známých situací
 • Doručování – praktické návody
 • Jak na některé šikanózní žádosti o poskytnutí informací
 • Omluvy z jednání i s ohledem na opatření proti šíření nemocí
 • Řešení konkrétních situací předestřených účastníky kurzu

Určeno pro odborné referenty ORP i krajských úřadů, kteří vedou přestupkové řízení podle zákona č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb. na úrovni I. i II. stupně.


 Mgr. Michal Tichý

Právník oddělení dopravy a správních agend na Krajském úřadu Karlovarského kraje. Spoluautor komentáře k zákonu č.13/1997 Sb., a komentáře k zákonu č.56/2001 Sb. Přednáší a zkouší v rámci ZOZ jak obecnou, tak i zvláštní část pro předmět přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. i u zkoušek podle zákona č. 250/2016 Sb. Je odvolacím orgánem KÚ, který zastupuje i u soudu v řízení o správních žalobách.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je výklad (objasnění) institutů procesního práva významných pro působení OSPOD v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé.

Obsah semináře

Seminář se postupně ve třech samostatných tematických částech zaměří na 1. obecné procesní otázky a zahájení řízení, 2. předběžná opatření (předpoklady pro nařízení, změnu, zrušení, vykonatelnost, doba trvání), 3. dokazování a rozhodování zejména ve věcech péče o nezletilé dítě, jeho výživy, styku s ním, rodičovské odpovědnosti, ústavní výchovy, jiných výchovných opatření a pěstounské péče včetně vykonatelnosti soudních rozhodnutí, předpokladů pro jejich změnu/zrušení v budoucnu, příkladů z praxe a vzájemné výměny profesních zkušeností v rámci diskuze. Dle časových možností a významu pro praxi budou případně zařazena další (v době konání semináře) aktuální témata vztahující se k této agendě. 


 Mgr. Jana Boudová Zvěřinová

Předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální problematikou zákona o pohřebnictví. Pozornost bude věnována novým poznatkům z kontrolní a dohledové činnosti, nejčastějším pochybením a cestám, jak se vyhnout přestupkům v pohřebnictví. Rozebrána bude problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací nového občanského zákoníku na úseku pohřebnictví, pro aktuální poznatky z kontrol na pohřebištích a z aplikační praxe.

Obsah semináře

 • Zákon o pohřebnictví - přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti v aplikační praxi
 • Nové poznatky z kontrolní činnosti
 • Přestupky v pohřebnictví a jak jim předcházet
 • Praktické postupy v agendě pohřebnictví
 • Sociální pohřby – povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby), jednání s pozůstalými, kteří odmítají sjednat pohřeb, problematika poradenství pro pozůstalé, hledání osob blízkých zemřelému a komunikace s rodinou zemřelého.
 • Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
 • Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – rozbor častých chyb.
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
 • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi.
 • Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
 • Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.
 • Provozování veřejných pohřebišť a krematorií. Vybraná problematika řádů pohřebišť, sociálních hrobů, nájemních smluv k hrobům a povinnou regulaci cen
 • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxe

 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci měst a obcí, v jejichž gesci je problematika pohřebnictví, problematika sociálních pohřbů, ale i zaměstnanci hřbitovů, hrobníci, pohřební služby a krematoria.


 Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D.

Pracovník Ministerstva pro místní rozvoj (2000), iniciátor novely zákona o pohřebnictví a vzniku prvního oddělení pohřebnictví ve státní správě (2016). Působí  jako poradce pro pozůstalé, je zakládajícím členem pracovní skupiny pro poradenství pro pozůstalé a autorem knihy Pohřebnictví (Praha: Linde 2013) a řady odborných článků. Při Národním ústavu odborného vzdělávání založil pracovní skupinu pohřebnictví, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy 12 profesí jako hrobník, administrátor hřbitova, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník a další.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální problematikou zákona o pohřebnictví. Pozornost bude věnována novým poznatkům z kontrolní a dohledové činnosti, nejčastějším pochybením a cestám, jak se vyhnout přestupkům v pohřebnictví. Rozebrána bude problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací nového občanského zákoníku na úseku pohřebnictví, pro aktuální poznatky z kontrol na pohřebištích a z aplikační praxe.

Obsah semináře

 • Zákon o pohřebnictví - přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti v aplikační praxi
 • Nové poznatky z kontrolní činnosti
 • Přestupky v pohřebnictví a jak jim předcházet
 • Praktické postupy v agendě pohřebnictví
 • Sociální pohřby – povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby), jednání s pozůstalými, kteří odmítají sjednat pohřeb, problematika poradenství pro pozůstalé, hledání osob blízkých zemřelému a komunikace s rodinou zemřelého.
 • Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
 • Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – rozbor častých chyb.
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
 • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi.
 • Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
 • Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.
 • Provozování veřejných pohřebišť a krematorií. Vybraná problematika řádů pohřebišť, sociálních hrobů, nájemních smluv k hrobům a povinnou regulaci cen
 • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxe

 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci měst a obcí, v jejichž gesci je problematika pohřebnictví, problematika sociálních pohřbů, ale i zaměstnanci hřbitovů, hrobníci, pohřební služby a krematoria.


 Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D.

Pracovník Ministerstva pro místní rozvoj (2000), iniciátor novely zákona o pohřebnictví a vzniku prvního oddělení pohřebnictví ve státní správě (2016). Působí  jako poradce pro pozůstalé, je zakládajícím členem pracovní skupiny pro poradenství pro pozůstalé a autorem knihy Pohřebnictví (Praha: Linde 2013) a řady odborných článků. Při Národním ústavu odborného vzdělávání založil pracovní skupinu pohřebnictví, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy 12 profesí jako hrobník, administrátor hřbitova, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník a další.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je výklad (objasnění) institutů procesního práva významných pro působení OSPOD v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé.

Obsah semináře

Seminář se postupně ve třech samostatných tematických částech zaměří na 1. obecné procesní otázky a zahájení řízení, 2. předběžná opatření (předpoklady pro nařízení, změnu, zrušení, vykonatelnost, doba trvání), 3. dokazování a rozhodování zejména ve věcech péče o nezletilé dítě, jeho výživy, styku s ním, rodičovské odpovědnosti, ústavní výchovy, jiných výchovných opatření a pěstounské péče včetně vykonatelnosti soudních rozhodnutí, předpokladů pro jejich změnu/zrušení v budoucnu, příkladů z praxe a vzájemné výměny profesních zkušeností v rámci diskuze. Dle časových možností a významu pro praxi budou případně zařazena další (v době konání semináře) aktuální témata vztahující se k této agendě. 


 Mgr. Jana Boudová Zvěřinová

Předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze

Více informací a objednávka

On-line školení

 15:00 - 16:00 (0 hod)


 Cena on-line: 0,-

 Pro členy SMO: 0,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Seznámit účastníky webináře s on-line Poradnou pro obce, její strukturou, funkcionalitami (typy služeb) a principy využívání.
 • Pomoci klientům s orientací a vyhledáváním v databázi. 
 • Předvést Poradnu pro obce jako užitečný nástroj zastupitelů/úředníků při výkonu jejich funkce.
 • Usnadnit každodenní práci s předpisy v různých právních oblastech.

Webinář je určen zastupitelům, úředníkům, dalším zaměstnancům obcí, městysů, (statutárních) měst, případně dalším zájemcům o aktivní využívání služeb právní poradny.

 

 • Struktura a funkcionality Poradnyproobce.cz.
 • Principy využívání Poradnyproobce.cz.
 • Systém vyhledávání v databázi.  
 • Předvedení Poradnyproobce.cz na příkladu.
 • Jak správně položit dotaz, kdy a jak obdržím odpověď.
 • Jak službu objednat, kolik to stojí (cenové balíčky, paušál, kredity, …).
 • Vzájemné vazby Poradnyproobce.cz a KVB vzdělávání (např. bezplatný měsíční poradenský servis po kurzu). 

 


 JUDr. Mgr. Lukáš Váňa Ph.D.

Advokát, který se specializuje na právo územních samospráv a problematiku financování územních samosprávných celků. V letech 2001–2008 působil na pozici vedoucího právníka Svazu měst a obcí České republiky. V letech 2007–2010 byl členem pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády České republiky, v současnosti je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

Podílel se na řízení projektu financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí České republiky zaměřeného na právní poradenství obcím. Působil v realizačním týmu projektu Ministerstva vnitra k podpoře prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů. Dlouhodobě přednáší problematiku zákona o obcích. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem respektované publikace „Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2008“.

 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář je zaměřen na problematiku jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě. Seznamuje účastníky s právní úpravou péče jednoho rodiče, společné péče a střídavé péče, kterou obsahuje občanský zákoník. Účastníci budou seznámeni s odlišnostmi a podmínkami, které jsou u těchto forem péče stanoveny a s vhodností užití té které péče, stejně jako s případnými přesahy forem péče do vyživovací povinnosti k dítěti. Podrobně budou probrány aspekty střídavé péče, neboť v této oblasti ještě stále panuje v některých otázkách poměrně zásadní diskuse. Budou také seznámeni s judikaturou, která se k formám péče vztahuje a podstatným způsobem tak dotváří právní rámec této úpravy. Seminář nabídne také prostor pro dotazy, reakce a podněty účastníků, aby byl jeho obsah co nejvíce přiblížen jejich praxi.

Obsah semináře

 • Prameny práva úpravy porozvodové péče o dítě
 • Odlišnosti a podmínky forem porozvodové péče o dítě, vývoj podmínek pro střídavou péči.
 • Judikatura úpravy porozvodové péče o dítě
 • Rekapitulace stěžejních bodů vzdělávacího programu, reflexe, naplnění očekávání účastníků. Evaluace.

 JUDr. Pavel Kotrady

soudce, Okresní soud Vsetín

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář je zaměřen na problematiku jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě. Seznamuje účastníky s právní úpravou péče jednoho rodiče, společné péče a střídavé péče, kterou obsahuje občanský zákoník. Účastníci budou seznámeni s odlišnostmi a podmínkami, které jsou u těchto forem péče stanoveny a s vhodností užití té které péče, stejně jako s případnými přesahy forem péče do vyživovací povinnosti k dítěti. Podrobně budou probrány aspekty střídavé péče, neboť v této oblasti ještě stále panuje v některých otázkách poměrně zásadní diskuse. Budou také seznámeni s judikaturou, která se k formám péče vztahuje a podstatným způsobem tak dotváří právní rámec této úpravy. Seminář nabídne také prostor pro dotazy, reakce a podněty účastníků, aby byl jeho obsah co nejvíce přiblížen jejich praxi.

Obsah semináře

 • Prameny práva úpravy porozvodové péče o dítě
 • Odlišnosti a podmínky forem porozvodové péče o dítě, vývoj podmínek pro střídavou péči.
 • Judikatura úpravy porozvodové péče o dítě
 • Rekapitulace stěžejních bodů vzdělávacího programu, reflexe, naplnění očekávání účastníků. Evaluace.

 JUDr. Pavel Kotrady

soudce, Okresní soud Vsetín

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Změny v souvislosti s přijetím dvou novel zákoníku práce a úsporným balíčkem . Jak zacházet s dohodami v praxi, poskytnutí komplexních informací k jejich změnám od 1. ledna 2024, vysvětlení, co vše musí nově mzdová účetní sledovat a co musí hlásit na Českou správu sociálního zabezpečení.

Taktéž bude vysvětleno, kdy a za jakých podmínek vznikne zaměstnanci pracujícímu na DPP a DPČ právo na dovolenou nebo jak nově vymezit pracovní úkol.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

*změna v odvodech sociálního pojištění - kdo a za jakých podmínek ho bude nově odvádět

*přehled, kolik má zaměstnanec uzavřených DPP  - kdo je povinen je hlásit České správě sociálního zabezpečení + pokuty za nesplnění + kdo bude mít povinnost odvádět pojištění při překročení měsíčního limit

*nové vymezení rozsahu práce v DPP (konkrétní úkol)

*vymezení doby, na kterou se DPP uzavírá (lze ji uzavřít i na dobu neurčitou?)

*překážky v práci u DPP a DPČ

*nové rozvržení pracovní doby

*která ustanovení zákoníku práce se neuplatní u DPP a DPČ

*zrušení DPP a DPČ

*dovolená u DPP a DPČ – za jakých podmínek vznikne 


 JUDr. Zdeněk Hejhal

Bývalý dlouholetý vedoucí pracovněprávního oddělení a zastupující ředitel odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se podílel na novelizacích zákoníku práce a dalších souvisejících pracovněprávních předpisech. Působil rovněž ve funkci ředitele personálního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky a nyní je ředitelem Odboru řízení lidských zdrojů Kanceláře prezidenta republiky.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 990,-

 Pro členy SMO: 3 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Změny v souvislosti s přijetím dvou novel zákoníku práce a úsporným balíčkem . Jak zacházet s dohodami v praxi, poskytnutí komplexních informací k jejich změnám od 1. ledna 2024, vysvětlení, co vše musí nově mzdová účetní sledovat a co musí hlásit na Českou správu sociálního zabezpečení.

Taktéž bude vysvětleno, kdy a za jakých podmínek vznikne zaměstnanci pracujícímu na DPP a DPČ právo na dovolenou nebo jak nově vymezit pracovní úkol.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

*změna v odvodech sociálního pojištění - kdo a za jakých podmínek ho bude nově odvádět

*přehled, kolik má zaměstnanec uzavřených DPP  - kdo je povinen je hlásit České správě sociálního zabezpečení + pokuty za nesplnění + kdo bude mít povinnost odvádět pojištění při překročení měsíčního limit

*nové vymezení rozsahu práce v DPP (konkrétní úkol)

*vymezení doby, na kterou se DPP uzavírá (lze ji uzavřít i na dobu neurčitou?)

*překážky v práci u DPP a DPČ

*nové rozvržení pracovní doby

*která ustanovení zákoníku práce se neuplatní u DPP a DPČ

*zrušení DPP a DPČ

*dovolená u DPP a DPČ – za jakých podmínek vznikne 


 JUDr. Zdeněk Hejhal

Bývalý dlouholetý vedoucí pracovněprávního oddělení a zastupující ředitel odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se podílel na novelizacích zákoníku práce a dalších souvisejících pracovněprávních předpisech. Působil rovněž ve funkci ředitele personálního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky a nyní je ředitelem Odboru řízení lidských zdrojů Kanceláře prezidenta republiky.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení účastníků s nejzásadnějšími dopady systemizace služebních a pracovních míst dle zákona o státní službě do služebního poměru státních zaměstnanců zejména se zaměřením na navazující změny služebního poměru. V průběhu semináře budou účastníkům poskytnuty nejen základní informace o právní úpravě systemizace, její změny a změny organizační struktury v kontextu jejich dopadů do služebního poměru, ale zejména o průběhu správního řízení ve věci změn služebního poměru na systemizaci bezprostředně navazujících, a to i z pohledu aktuální judikatury správních soudů.

Obsah semináře

 • systemizace, změna systemizace, změna organizační struktury
 • dopady systemizace do služebního poměru (změna platové třídy, stanovení zákazu konkurence, stanovení požadavku státního občanství České republiky, zrušení služebního místa)
 • odvolání ze služebního místa představeného
 • převedení na jiné služební místo
 • zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů
 • skončení služebního poměru

 Mgr. Karel Moravec

Expert na problematiku státní služby s dlouholetou praxí v oblasti správního řízení na prvním i druhém stupni. Jako vedoucí oddělení a posléze jako ředitel odboru v ústředním správním úřadu se od zavedení zákona o státní službě do praxe více jak 7 let specializoval na správní řízení ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení účastníků s nejzásadnějšími dopady systemizace služebních a pracovních míst dle zákona o státní službě do služebního poměru státních zaměstnanců zejména se zaměřením na navazující změny služebního poměru. V průběhu semináře budou účastníkům poskytnuty nejen základní informace o právní úpravě systemizace, její změny a změny organizační struktury v kontextu jejich dopadů do služebního poměru, ale zejména o průběhu správního řízení ve věci změn služebního poměru na systemizaci bezprostředně navazujících, a to i z pohledu aktuální judikatury správních soudů.

Obsah semináře

 • systemizace, změna systemizace, změna organizační struktury
 • dopady systemizace do služebního poměru (změna platové třídy, stanovení zákazu konkurence, stanovení požadavku státního občanství České republiky, zrušení služebního místa)
 • odvolání ze služebního místa představeného
 • převedení na jiné služební místo
 • zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů
 • skončení služebního poměru

 Mgr. Karel Moravec

Expert na problematiku státní služby s dlouholetou praxí v oblasti správního řízení na prvním i druhém stupni. Jako vedoucí oddělení a posléze jako ředitel odboru v ústředním správním úřadu se od zavedení zákona o státní službě do praxe více jak 7 let specializoval na správní řízení ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je objasnit právní úpravu cestovních náhrad a usnadnit jejich praktickou aplikaci.

Obsah semináře

 • Právní předpisy, které tvoří úpravu cestovních náhrad.
 • Povinnost zaměstnavatele poskytovat cestovní náhrady a povinnost součinnosti zaměstnance při jejím plní a jejich právní ukotvení.
 • Obecná charakteristika úpravy cestovních náhrad, včetně výkladu úpravy ve vztahu k zásadě „co není zakázáno, je dovoleno“.
 • Vztah úpravy cestovních náhrad ke sjednanému místu výkonu práce a k pravidelnému pracovišti pro účely cestovních náhrad (§ 34, 34 a, 42 a 43 zákoníku práce).
 • Určování podmínek pracovní cesty, jejich dodržování zaměstnancem, změny určených podmínek a jejich vliv na vyúčtování cestovních náhrad.
 • Vztah úpravy cestovních náhrad pro tzv. podnikatelskou sféru a tzv. rozpočtovou sféru a vazba na zákony o daních z příjmů a o pojistném na zdravotní a na sociální pojištění.
 • Podrobnější výklad úpravy poskytování jednotlivých cestovních náhrad (zejména jízdné, stravné a zahraniční stravné).

        Dotazy posluchačů.


 JUDr. Helena Úlehlová

JUDr. Helena Úlehlová pracovala dlouhodobě na Ministerstvu práce a sociálních věcí, zejména na úseku legislativy, odměňování za práci a cestovních náhrad. Je spoluautorkou zákoníku práce, právních předpisů k jeho provedení a zákona o státní službě. Je členkou pracovní komise pro oblast pracovního práva Legislativní rady vlády a autorských kolektivů odborných publikací a komentářů k zákoníku práce. Publikovala řadu odborných článků k problematice odměňování a cestovních náhrad.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je objasnit právní úpravu cestovních náhrad a usnadnit jejich praktickou aplikaci.

Obsah semináře

 • Právní předpisy, které tvoří úpravu cestovních náhrad.
 • Povinnost zaměstnavatele poskytovat cestovní náhrady a povinnost součinnosti zaměstnance při jejím plní a jejich právní ukotvení.
 • Obecná charakteristika úpravy cestovních náhrad, včetně výkladu úpravy ve vztahu k zásadě „co není zakázáno, je dovoleno“.
 • Vztah úpravy cestovních náhrad ke sjednanému místu výkonu práce a k pravidelnému pracovišti pro účely cestovních náhrad (§ 34, 34 a, 42 a 43 zákoníku práce).
 • Určování podmínek pracovní cesty, jejich dodržování zaměstnancem, změny určených podmínek a jejich vliv na vyúčtování cestovních náhrad.
 • Vztah úpravy cestovních náhrad pro tzv. podnikatelskou sféru a tzv. rozpočtovou sféru a vazba na zákony o daních z příjmů a o pojistném na zdravotní a na sociální pojištění.
 • Podrobnější výklad úpravy poskytování jednotlivých cestovních náhrad (zejména jízdné, stravné a zahraniční stravné).

        Dotazy posluchačů.


 JUDr. Helena Úlehlová

JUDr. Helena Úlehlová pracovala dlouhodobě na Ministerstvu práce a sociálních věcí, zejména na úseku legislativy, odměňování za práci a cestovních náhrad. Je spoluautorkou zákoníku práce, právních předpisů k jeho provedení a zákona o státní službě. Je členkou pracovní komise pro oblast pracovního práva Legislativní rady vlády a autorských kolektivů odborných publikací a komentářů k zákoníku práce. Publikovala řadu odborných článků k problematice odměňování a cestovních náhrad.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 990,-

 Pro členy SMO: 3 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

V rámci kurzu bude představena problematika projednávání a rozhodování případů tzv. rodinného práva soukromého (úprava péče, výživy a styku, věci pro dítě významné, na nichž se rodiče nedohodnou). Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s teoretickými východisky a principy spolupráce, oprávněními a povinnostmi zúčastněných subjektů a sesíťováním jejich kompetencí, včetně příkladů možného nastavení interdisciplinárních procesů. Teoretický výklad bude doplněn kazuistikami a judikaturou.

Účastník vzdělávacího programu si jeho úspěšným absolvováním prohloubí vědomosti o právním rámci interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé, tj. o oprávněních a povinnostech jednotlivých subjektů a o relevantní judikatuře, osvojí si dovednost zvolit adekvátní metodu interdisciplinární spolupráce v závislosti na předmětu soudního řízení a procvičí si získané vědomosti a dovednosti na konkrétních příkladech. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci OSPOD.

Obsah semináře

 1. Teoretická východiska a principy interdisciplinární spolupráce
 • pozitivní a negativní závazek státu při respektování
 • participační práva nezletilých
 • koncept nejlepšího zájmu nezletilého dítěte
 1. Moderní opatrovnická justice
 • přístup zaměřený na řešení problémů
 • interdisciplinární přístup
 • přístup založený na vědeckých důkazech
 • trauma zohledňující přístup
 1. Oprávnění, povinnosti a procesy soudu, OSPOD a poskytovatelů odborné pomoci
 • normativní úprava postupů jednotlivých subjektů interdisciplinární spolupráce
 • možnosti, překážky a limity vzájemné spolupráce

 Mgr. Vladimír Polák

Soudce, který je inspirován cochemskou praxí, nastavil procesy interdisciplinární spolupráce subjektů zúčastněných na projednávání a rozhodování věcí rodinného práva soukromého v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně. Problematice rozhodování soudu ve věcech péče o nezletilé se věnuje též v rámci lektorské činnosti. V současné době působí jako místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

V rámci kurzu bude představena problematika projednávání a rozhodování případů tzv. rodinného práva soukromého (úprava péče, výživy a styku, věci pro dítě významné, na nichž se rodiče nedohodnou). Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s teoretickými východisky a principy spolupráce, oprávněními a povinnostmi zúčastněných subjektů a sesíťováním jejich kompetencí, včetně příkladů možného nastavení interdisciplinárních procesů. Teoretický výklad bude doplněn kazuistikami a judikaturou.

Účastník vzdělávacího programu si jeho úspěšným absolvováním prohloubí vědomosti o právním rámci interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé, tj. o oprávněních a povinnostech jednotlivých subjektů a o relevantní judikatuře, osvojí si dovednost zvolit adekvátní metodu interdisciplinární spolupráce v závislosti na předmětu soudního řízení a procvičí si získané vědomosti a dovednosti na konkrétních příkladech. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci OSPOD.

Obsah semináře

 1. Teoretická východiska a principy interdisciplinární spolupráce
 • pozitivní a negativní závazek státu při respektování
 • participační práva nezletilých
 • koncept nejlepšího zájmu nezletilého dítěte
 1. Moderní opatrovnická justice
 • přístup zaměřený na řešení problémů
 • interdisciplinární přístup
 • přístup založený na vědeckých důkazech
 • trauma zohledňující přístup
 1. Oprávnění, povinnosti a procesy soudu, OSPOD a poskytovatelů odborné pomoci
 • normativní úprava postupů jednotlivých subjektů interdisciplinární spolupráce
 • možnosti, překážky a limity vzájemné spolupráce

 Mgr. Vladimír Polák

Soudce, který je inspirován cochemskou praxí, nastavil procesy interdisciplinární spolupráce subjektů zúčastněných na projednávání a rozhodování věcí rodinného práva soukromého v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně. Problematice rozhodování soudu ve věcech péče o nezletilé se věnuje též v rámci lektorské činnosti. V současné době působí jako místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Na základě porozumění aktuálním trendům a konkurenčnímu prostředí na trhu práce porozumíte motivacím a požadavkům uchazečů o zaměstnání. Naučíte se je efektivně oslovovat a využívat k tomu adekvátní inzertní a marketingové postupy a nástroje pro správu a řízení náborového procesu.

Obsah semináře

Trendy na trhu práce.

Změna životních postojů, motivací a požadavků uchazečů.

Nejžádanější benefity.

Konkurence na trhu práce: jak se snaží firmy přilákat zaměstnance; kde získat informace o mzdách a benefitech ostatních zaměstnavatelů.

Zdroje uchazečů: možnosti inzerce, sociálních sítí, externí databáze životopisů, neformální zdroje.

Jak oslovovat lidi na LinkedIn, Facebook, Instagram, atd.

Jak napsat inzerát, který zaujme: osvědčené tipy a čeho se vyvarovat.

Nástroje pro správu náboru, budování vlastní databáze, měření a vyhodnocování.

Využití umělé inteligenci při náboru.


 Ing. Jiří Halbrštát

Je manažerem náboru a marketingu největší české personální agentury ManpowerGroup. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze pracuje ve společnosti ManpowerGroup od roku 2003. Aktuálně je zodpovědný za náborovou strategii, marketing, komunikaci a analýzy trhu práce. Zveřejní více než 10 průzkumů a studií, které monitorují trendy na trhu práce v ČR i globálně.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Detailně seznámit posluchače s problematikou mezinárodních aspektů matričního práva (včetně problematiky jména a příjmení), a to jak s postupy podle vnitrostátního práva, tak s postupy podle multilaterálních úmluv i dvoustranných úmluv o právní pomoci a podle nařízení EU. Cílem je též přiblížit posluchačům judikaturu Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva a českých soudů s významem pro agendu matrik, jména a příjmení.

Obsah semináře

 • Postavení mezinárodních smluv v hierarchii právních norem platných v České republice
 • Význam mezinárodního práva pro matriční agendu
 • Vnitrostátní právní úprava s dopadem do matriční agendy:
  • Zákon o mezinárodním právu soukromém ve vazbě na statusové otázky relevantní pro matriční agendu
  • Zákon o matrikách – mezinárodní aspekty
  • Nařízení vlády o přepisu znaků, ve kterých se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
 • Mezinárodní úmluvy s dopadem do matriční agendy:
  • Vídeňská úmluva o konzulárních stycích
  • Evropská úmluva o ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky (Úmluva o apostile)
  • Unijní právní úprava
  • Evropská charta regionálních či menšinových jazyků
 • Evropská nařízení s dopadem do matriční agendy:
  • Nařízení EU o vícejazyčných standardních formulářích
  • Nařízení EU o systému IMI
  • Nařízení EU Brusel II bis
 • Judikatura relevantní na úseku matrik, jména a příjmení:
  • Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva
  • Judikatura českých soudů
 • Užití cizozemských listin a jejich ověřování:
  • Superlegalizace – pojem, význam, postup
  • Apostila – pojem, význam, postup
  • doklady předkládané bez vyššího
 • Mezinárodní aspekty rodičovství
  • podmínky určování otcovství s mezinárodním prvkem
  • osvojení
  • rodičovství stejnopohlavních párů
  • náhradní mateřství
 • Mezinárodní aspekty jména a příjmení
  • volba právní úpravy
  • matriční zápisy cizojazyčných jmen a příjmení českých občanů
  • matriční zápisy jmen a příjmení
  • změna cizojazyčného jména a příjmení
  • jména a příjmení příslušníků národnostních menšin
 • Výměna matrik
 • Uznávání cizozemských rozhodnutí ve statusových věcech
 • Úřední překlady do českého jazyka, transkripce nelatinských znaků do latinky
 • Zápis do zvláštní matriky
 • Vydávání vícejazyčných standardních formulářů (vč.  praktické ukázky)
 • Využívání systému IMI

 JUDr. Jitka Morávková

Právnička specializující se na oblast veřejné správy, zejména problematiku matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů. V letech 2002 až 2021 působila na Ministerstvu vnitra, kde po svém odchodu ze státní služby až do roku 2023 fungovala jako externí poradce pro matriku a její digitalizaci. Od roku 2003 lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Detailně seznámit posluchače s problematikou mezinárodních aspektů matričního práva (včetně problematiky jména a příjmení), a to jak s postupy podle vnitrostátního práva, tak s postupy podle multilaterálních úmluv i dvoustranných úmluv o právní pomoci a podle nařízení EU. Cílem je též přiblížit posluchačům judikaturu Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva a českých soudů s významem pro agendu matrik, jména a příjmení.

Obsah semináře

 • Postavení mezinárodních smluv v hierarchii právních norem platných v České republice
 • Význam mezinárodního práva pro matriční agendu
 • Vnitrostátní právní úprava s dopadem do matriční agendy:
  • Zákon o mezinárodním právu soukromém ve vazbě na statusové otázky relevantní pro matriční agendu
  • Zákon o matrikách – mezinárodní aspekty
  • Nařízení vlády o přepisu znaků, ve kterých se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
 • Mezinárodní úmluvy s dopadem do matriční agendy:
  • Vídeňská úmluva o konzulárních stycích
  • Evropská úmluva o ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky (Úmluva o apostile)
  • Unijní právní úprava
  • Evropská charta regionálních či menšinových jazyků
 • Evropská nařízení s dopadem do matriční agendy:
  • Nařízení EU o vícejazyčných standardních formulářích
  • Nařízení EU o systému IMI
  • Nařízení EU Brusel II bis
 • Judikatura relevantní na úseku matrik, jména a příjmení:
  • Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva
  • Judikatura českých soudů
 • Užití cizozemských listin a jejich ověřování:
  • Superlegalizace – pojem, význam, postup
  • Apostila – pojem, význam, postup
  • doklady předkládané bez vyššího
 • Mezinárodní aspekty rodičovství
  • podmínky určování otcovství s mezinárodním prvkem
  • osvojení
  • rodičovství stejnopohlavních párů
  • náhradní mateřství
 • Mezinárodní aspekty jména a příjmení
  • volba právní úpravy
  • matriční zápisy cizojazyčných jmen a příjmení českých občanů
  • matriční zápisy jmen a příjmení
  • změna cizojazyčného jména a příjmení
  • jména a příjmení příslušníků národnostních menšin
 • Výměna matrik
 • Uznávání cizozemských rozhodnutí ve statusových věcech
 • Úřední překlady do českého jazyka, transkripce nelatinských znaků do latinky
 • Zápis do zvláštní matriky
 • Vydávání vícejazyčných standardních formulářů (vč.  praktické ukázky)
 • Využívání systému IMI

 JUDr. Jitka Morávková

Právnička specializující se na oblast veřejné správy, zejména problematiku matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů. V letech 2002 až 2021 působila na Ministerstvu vnitra, kde po svém odchodu ze státní služby až do roku 2023 fungovala jako externí poradce pro matriku a její digitalizaci. Od roku 2003 lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení účastníků s aktuální novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi a diskuze nad praktickými případy. Účastníci si svou účastí prohloubí poznatky z oblasti aplikace zákona a umožní jim získat aktuální informace a dovednosti, jak správně aplikovat zákonné normy při efektivním rozhodování při vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi.

 

V rámci semináře se seznámíte s aktuálním výkladem zákona o pomoci v hmotné nouzi ve světle novel a ve vazbě na Metodické pokyny MPSV. Výklad lektor s dlouholetými zkušenostmi na MPSV povede se zřetelem na problematické okruhy, které přináší praxe, aktuální situaci v systému pomoci v hmotné nouzi, novely zákona o pomoci v hmotné nouzi a další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy. Lektor ve svém výkladu také upozorní na nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi na základě metodických pokynů.

 

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům sociálních odborů obcí a krajů, pracovníkům úřadů práce a dalším zájemcům o tuto problematiku z řad pomáhajících profesí.

 

Obsah semináře:

- aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi

- změny v ostatních dávkových systémech dotýkající se
   systému pomoci v hmotné nouzi

- současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi:

- zrušení opatření obecné povahy a zda se připravuje  
   nějaká náhrada opatření

- předávání informací obcí Úřadu práce ČR ohledně pokut

- srážení pokut z dávek pomoci v hmotné nouzi

- mimořádná okamžitá pomoc, podmínky pro nárok, výši a
   její poskytování

- příspěvek na živobytí, podmínky pro nárok, výši a jeho
   poskytování

- dávka mimořádné okamžité pomoci a její poskytování

- doplatek na bydlení, podmínky pro nárok, výši a jeho
   poskytování

- příklady výpočtu dávek

- nejčastější problémy, které se vyskytují při aplikaci
   zákona a jejich řešení

- metodika a její využití v praxi

- řešení specifických situací osob v hmotné nouzi

 

Seminář je akreditován MPSV i MV!


 Mgr. Petr Beck

Ministerstvo práce a sociálních věcí - vedoucí odd. pomoci v hmotné nouzi a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Zkušební komisař u zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při řízení o nepojistných sociálních dávkách, akreditovaný lektor, spoluautor praktických komentářů příslušné legislativy.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení účastníků s aktuální novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi a diskuze nad praktickými případy. Účastníci si svou účastí prohloubí poznatky z oblasti aplikace zákona a umožní jim získat aktuální informace a dovednosti, jak správně aplikovat zákonné normy při efektivním rozhodování při vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi.

 

V rámci semináře se seznámíte s aktuálním výkladem zákona o pomoci v hmotné nouzi ve světle novel a ve vazbě na Metodické pokyny MPSV. Výklad lektor s dlouholetými zkušenostmi na MPSV povede se zřetelem na problematické okruhy, které přináší praxe, aktuální situaci v systému pomoci v hmotné nouzi, novely zákona o pomoci v hmotné nouzi a další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy. Lektor ve svém výkladu také upozorní na nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi na základě metodických pokynů.

 

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům sociálních odborů obcí a krajů, pracovníkům úřadů práce a dalším zájemcům o tuto problematiku z řad pomáhajících profesí.

 

Obsah semináře:

- aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi

- změny v ostatních dávkových systémech dotýkající se
   systému pomoci v hmotné nouzi

- současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi:

- zrušení opatření obecné povahy a zda se připravuje  
   nějaká náhrada opatření

- předávání informací obcí Úřadu práce ČR ohledně pokut

- srážení pokut z dávek pomoci v hmotné nouzi

- mimořádná okamžitá pomoc, podmínky pro nárok, výši a
   její poskytování

- příspěvek na živobytí, podmínky pro nárok, výši a jeho
   poskytování

- dávka mimořádné okamžité pomoci a její poskytování

- doplatek na bydlení, podmínky pro nárok, výši a jeho
   poskytování

- příklady výpočtu dávek

- nejčastější problémy, které se vyskytují při aplikaci
   zákona a jejich řešení

- metodika a její využití v praxi

- řešení specifických situací osob v hmotné nouzi

 

Seminář je akreditován MPSV i MV!


 Mgr. Petr Beck

Ministerstvo práce a sociálních věcí - vedoucí odd. pomoci v hmotné nouzi a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Zkušební komisař u zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při řízení o nepojistných sociálních dávkách, akreditovaný lektor, spoluautor praktických komentářů příslušné legislativy.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah je zaměřen na dluhové poradenství v rámci sociální práce a sociálního poradenství podle platných právních předpisů, dále je řešen obsah, limity a etické aspekty poskytování dluhového poradenství poskytovaného sociálními pracovníky; je zaměřen na poradenství klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené problémy s dluhy, na problematiku dluhové legislativy v rámci hmotného práva jako je občanský zákoník, v rámci procesního práva jako je občanský soudní řád, zákon o zvláštních řízeních soudních, exekuční řád, v rámci insolvenčního práva. Dále je kurz zaměřen na formy řešení úpadku, oddlužení a konkurz atp. 

Obsah semináře

 • Úvod do problematiky vč. základního legislativního rámce, základní informace o tématu, lektorovi
 • Požadavky na pracovníky poskytující dluhové poradenství:
  Práce dluhového poradce
  Konkrétní postup při řešení nepříznivé situace klienta
 • Základní pojmy v rámci řešení dluhů
  Průřez terminologií k tématu
  Postup při zpracování žádostí o oddlužení
 • Exekuce, dlužník, exekutor a jeho povinnosti
  Mobiliární exekuce
  Podklady pro přípravu návrhů na povolení oddlužení
  Exekuční řád - základy

 Mgr. Ilona Kolářová

Odborník v oblasti sociálních služeb a sociální práce.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah je zaměřen na dluhové poradenství v rámci sociální práce a sociálního poradenství podle platných právních předpisů, dále je řešen obsah, limity a etické aspekty poskytování dluhového poradenství poskytovaného sociálními pracovníky; je zaměřen na poradenství klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené problémy s dluhy, na problematiku dluhové legislativy v rámci hmotného práva jako je občanský zákoník, v rámci procesního práva jako je občanský soudní řád, zákon o zvláštních řízeních soudních, exekuční řád, v rámci insolvenčního práva. Dále je kurz zaměřen na formy řešení úpadku, oddlužení a konkurz atp. 

Obsah semináře

 • Úvod do problematiky vč. základního legislativního rámce, základní informace o tématu, lektorovi
 • Požadavky na pracovníky poskytující dluhové poradenství:
  Práce dluhového poradce
  Konkrétní postup při řešení nepříznivé situace klienta
 • Základní pojmy v rámci řešení dluhů
  Průřez terminologií k tématu
  Postup při zpracování žádostí o oddlužení
 • Exekuce, dlužník, exekutor a jeho povinnosti
  Mobiliární exekuce
  Podklady pro přípravu návrhů na povolení oddlužení
  Exekuční řád - základy

 Mgr. Ilona Kolářová

Odborník v oblasti sociálních služeb a sociální práce.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Víte, při jakém typu kontroly se použije kontrolní řád a kdo je povinen se jím řídit? Odpověděli jste na obě otázky ano, ale potýkáte se ve své praxi s jeho uplatňováním? Pak přijďte na náš seminář k zákonu o kontrole vedený Ing. Tomášem Pöslem, který Vás seznámí nejen s důležitými hledisky právní úpravy, ale i praktickými aspekty kontroly, s nimiž se během své bohaté praxe setkal. Probrány budou kromě významných otázek, jakými jsou vymezení předmětu kontroly a její samotný průběh i dílčí problémy, s nimiž se v praxi setkáváme. Takovými okruhy jsou například možnost provádět úkony předcházející kontrole, problematika přizvaných osob, možnost opravy nesprávností, k nimž v průběhu kontroly nebo v protokolu o kontrole došlo a v neposlední řadě i otázka sankcí a jejich ukládání, ve vazbě na dosažení účelu kontroly (detailní obsah semináře viz. níže).

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou a praktickými aspekty realizace procesu kontroly dle zákona o kontrole (kontrolního řádu).

Obsah semináře

 • Působnost kontrolního řádu.
 • Kontrolní orgán, kontrolovaná osoba.
 • Kontrola a její předmět.
 • Úkony předcházející kontrole.
 • Pověření ke kontrole.
 • Průběh kontroly.
  • zahájení kontroly;
  • práva a povinnosti kontrolujícího;
  • práva a povinnosti kontrolované osoby;
  • další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby);
  • odebírání vzorků;
  • protokol o kontrole;
  • námitky a jejich vyřizování;
  • sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky);
  • ukončení kontroly;
 • Speciální úprava zvláštních institutů.
  • kontrola výkonu státní správy;
  • povinnost mlčenlivosti;
  • oprava neprávností a došetření věci;
  • nahlížení do spisu;
  • náklady kontroly;
  • převzetí kontroly nadřízeným orgánem;
  • spolupráce kontrolních orgánů;
  • zveřejňování informací o kontrolách;
  • plánování kontrol;
  • vztah ke správnímu řádu;
  • vzory úkonů, rozhodnutí a oznámení související s aplikací kontrolního řádu.

Kurz je určen všem pracovníkům, jejichž náplní práce je kontrolní činnost.


 Ing. Tomáš Pösl

Vedoucí oddělení kontroly MV ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Odborník s dlouholetou praxí v oblasti odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků a v oblasti kontroly a dozoru veřejné správy.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Víte, při jakém typu kontroly se použije kontrolní řád a kdo je povinen se jím řídit? Odpověděli jste na obě otázky ano, ale potýkáte se ve své praxi s jeho uplatňováním? Pak přijďte na náš seminář k zákonu o kontrole vedený Ing. Tomášem Pöslem, který Vás seznámí nejen s důležitými hledisky právní úpravy, ale i praktickými aspekty kontroly, s nimiž se během své bohaté praxe setkal. Probrány budou kromě významných otázek, jakými jsou vymezení předmětu kontroly a její samotný průběh i dílčí problémy, s nimiž se v praxi setkáváme. Takovými okruhy jsou například možnost provádět úkony předcházející kontrole, problematika přizvaných osob, možnost opravy nesprávností, k nimž v průběhu kontroly nebo v protokolu o kontrole došlo a v neposlední řadě i otázka sankcí a jejich ukládání, ve vazbě na dosažení účelu kontroly (detailní obsah semináře viz. níže).

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou a praktickými aspekty realizace procesu kontroly dle zákona o kontrole (kontrolního řádu).

Obsah semináře

 • Působnost kontrolního řádu.
 • Kontrolní orgán, kontrolovaná osoba.
 • Kontrola a její předmět.
 • Úkony předcházející kontrole.
 • Pověření ke kontrole.
 • Průběh kontroly.
  • zahájení kontroly;
  • práva a povinnosti kontrolujícího;
  • práva a povinnosti kontrolované osoby;
  • další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby);
  • odebírání vzorků;
  • protokol o kontrole;
  • námitky a jejich vyřizování;
  • sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky);
  • ukončení kontroly;
 • Speciální úprava zvláštních institutů.
  • kontrola výkonu státní správy;
  • povinnost mlčenlivosti;
  • oprava neprávností a došetření věci;
  • nahlížení do spisu;
  • náklady kontroly;
  • převzetí kontroly nadřízeným orgánem;
  • spolupráce kontrolních orgánů;
  • zveřejňování informací o kontrolách;
  • plánování kontrol;
  • vztah ke správnímu řádu;
  • vzory úkonů, rozhodnutí a oznámení související s aplikací kontrolního řádu.

Kurz je určen všem pracovníkům, jejichž náplní práce je kontrolní činnost.


 Ing. Tomáš Pösl

Vedoucí oddělení kontroly MV ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Odborník s dlouholetou praxí v oblasti odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků a v oblasti kontroly a dozoru veřejné správy.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Na základě porozumění aktuálním trendům a konkurenčnímu prostředí na trhu práce porozumíte motivacím a požadavkům uchazečů o zaměstnání. Naučíte se je efektivně oslovovat a využívat k tomu adekvátní inzertní a marketingové postupy a nástroje pro správu a řízení náborového procesu.

Obsah semináře

Trendy na trhu práce.

Změna životních postojů, motivací a požadavků uchazečů.

Nejžádanější benefity.

Konkurence na trhu práce: jak se snaží firmy přilákat zaměstnance; kde získat informace o mzdách a benefitech ostatních zaměstnavatelů.

Zdroje uchazečů: možnosti inzerce, sociálních sítí, externí databáze životopisů, neformální zdroje.

Jak oslovovat lidi na LinkedIn, Facebook, Instagram, atd.

Jak napsat inzerát, který zaujme: osvědčené tipy a čeho se vyvarovat.

Nástroje pro správu náboru, budování vlastní databáze, měření a vyhodnocování.

Využití umělé inteligenci při náboru.


 Ing. Jiří Halbrštát

Je manažerem náboru a marketingu největší české personální agentury ManpowerGroup. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze pracuje ve společnosti ManpowerGroup od roku 2003. Aktuálně je zodpovědný za náborovou strategii, marketing, komunikaci a analýzy trhu práce. Zveřejní více než 10 průzkumů a studií, které monitorují trendy na trhu práce v ČR i globálně.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 11:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Vysvětlit dvojí režim získávání informací - formou nahlížení do spisu dle správního řádu a formou žádosti o poskytnutí informace dle informačního zákona.
 • Přiblížit obsahově relevantní judikaturu.
 • Upozornit na novinky, které v této záležitosti přinesla poslední novela informačního zákona.

Webinář je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří svou pracovní agendu vykonávají v režimu správního řádu.

 • Kdy řeší správní orgán nahlížení a kdy jde o poskytnutí informace? 
 • Slovíčkaření, nebo právní kvalifikace s významnými dopady?  
 • Vztah správního řádu a informačního zákona.
 • Stanoviska soudů a novela informačního zákona.

Webinář je součástí volného cyklu „Páteční matiné se správním řádem“. Tento cyklus nabízí detailní pohled na dílčí problémy aplikace zákona č. 500/2004 Sb. v podmínkách obcí a krajů. Webináře vedou zkušení odborníci na správní právo.

V rámci výkladu budou použity aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů. Obsah webináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu veřejné správy na všech úsecích.


 JUDr. Simeona Zikmundová LL.M.

Právnička, úřednice a manažerka. Od června 2022 státní tajemnice na Ministerstvu životního prostředí. Dříve působila jako vrchní ředitelka Nejvyššího kontrolního úřadu, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, ředitelka Krajského úřadu Kraje Vysočina, tajemnice Městského úřadu v Třebíči nebo jako ředitelka odboru práva na informace Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Patří mezi lektory a zkušební komisaře pro obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Jako akreditovaná lektorka vzdělávání dospělých a průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů se zaměřuje zejména na problematiku správního řízení, informačního práva, střetu zájmů nebo registru smluv.

Její lektorské motto: Pro rozvoj lze udělat téměř cokoli. 


Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonitostmi mluvené podoby českého jazyka a s tím, jak je důležité, aby byl správně a účelně užíván. Jedná se o zcela jinou formu používání češtiny než při psaní, což není vždy úplně zřejmé. A to zvláště v Česku, zemi, která si tradičně zakládá na psaní testů, vyplňování dotazníků… Mluvený projev ale otevírá (může otevřít) mnoho dveří, je základem skutečné komunikace a jakéhokoli mezilidského vztahu, ať už pracovního nebo osobního. Správné užívání mluvené češtiny je stejně důležité, jako správné společenské vystupování, etiketa, je to dokonce součást osobnostního profilu a toho, jak navenek působíme, stejně jako to, co máme na sobě apod. Primárním cílem je zvládat mluvený projev na veřejnosti, ať už při dialogických jednáních či při vystoupení typu prezentace apod.

Obsah semináře

 1. Před začátkem jakéhokoli mluveného projevu – jak odbourat nervozitu či přímo trému, jak správně dýchat, jak se dobře „naladit“…

 

 1. Zásadní rozdíly v typu užívání češtiny (čeština mluvená vs. čeština psaná, čeština obecná vs. čeština hovorová).

 

 1. Důležitost užívání správné formy mateřského jazyka, nikoli „hypersprávné“, samozřejmě ani vágní, regionalismy, které jsou častou chybou, ať už pocházejí z jakéhokoli koutu Čech, Moravy či Slezska.

 

 1. Základní obsahová pravidla mluveného projevu:

  - Užívejte jednoduché věty, nekomplikovaná souvětí, v činném tvaru, dbejte na správnou skladbu vět a souvětí.
  - Nepoužívejte v mluveném projevu zbytečnosti, různá klišé a floskule, ale ani takzvanou slovní vatu neboli výplňková slova a omezte „úřednosti“! Zapomeňte na ne každému známá cizí slova, na anglicismy, váš mluvený projev to nezkvalitní, naopak budete působit odtažitě a cize.
  - Dejte pozor na slova, která se pletou: např. standardní x standartní a další, třeba oblíbené výrazy epidemická versus epidemiologická, sté versus stoleté výročí a mnoho jiných.
  - Cokoli říkáte, nekomplikujte si to, udělejte si to tak, abyste se nedostali do „pasti“, typickým příkladem jsou nerozepsané zkratky či číslovky.
  - Snažte se zaujmout, nebojte se přinést příběh, to jakýkoli mluvený projev vždy „pozvedne“

 

 1. Přidaná hodnota mluveného projevu – modulace, užívání přízvuků, jak se dá s mluveným slovem „pohrát“, aby dokázal opravdu zaujmout.

 

 1. Rozdíl v připravenosti mluveného projevu – projev připravený vs. projev tzv. spatra.

 

 1. Praktická část: Účastníci si sami vyzkoušejí, jak něco přečíst, jak něco říct bez přípravy, budou mít možnost na cokoli se zeptat a sami zkusit najít optimální řešení „verbálního problému“.

 

 1. Shrnutí – desatero mluveného projevu.

 PhDr. Jakub Železný

Televizní novinář a vysokoškolský pedagog, od roku 1993 působí v médiích veřejné služby, nejprve v Českém rozhlase, v roce 1999 začal spolupracovat s Českou televizí, v současnosti pracuje v redakci zpravodajství ČT a přednáší na FSV UK. Věnuje se i lektorské činnosti, a to v oboru mluvená čeština.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonitostmi mluvené podoby českého jazyka a s tím, jak je důležité, aby byl správně a účelně užíván. Jedná se o zcela jinou formu používání češtiny než při psaní, což není vždy úplně zřejmé. A to zvláště v Česku, zemi, která si tradičně zakládá na psaní testů, vyplňování dotazníků… Mluvený projev ale otevírá (může otevřít) mnoho dveří, je základem skutečné komunikace a jakéhokoli mezilidského vztahu, ať už pracovního nebo osobního. Správné užívání mluvené češtiny je stejně důležité, jako správné společenské vystupování, etiketa, je to dokonce součást osobnostního profilu a toho, jak navenek působíme, stejně jako to, co máme na sobě apod. Primárním cílem je zvládat mluvený projev na veřejnosti, ať už při dialogických jednáních či při vystoupení typu prezentace apod.

Obsah semináře

 1. Před začátkem jakéhokoli mluveného projevu – jak odbourat nervozitu či přímo trému, jak správně dýchat, jak se dobře „naladit“…

 

 1. Zásadní rozdíly v typu užívání češtiny (čeština mluvená vs. čeština psaná, čeština obecná vs. čeština hovorová).

 

 1. Důležitost užívání správné formy mateřského jazyka, nikoli „hypersprávné“, samozřejmě ani vágní, regionalismy, které jsou častou chybou, ať už pocházejí z jakéhokoli koutu Čech, Moravy či Slezska.

 

 1. Základní obsahová pravidla mluveného projevu:

  - Užívejte jednoduché věty, nekomplikovaná souvětí, v činném tvaru, dbejte na správnou skladbu vět a souvětí.
  - Nepoužívejte v mluveném projevu zbytečnosti, různá klišé a floskule, ale ani takzvanou slovní vatu neboli výplňková slova a omezte „úřednosti“! Zapomeňte na ne každému známá cizí slova, na anglicismy, váš mluvený projev to nezkvalitní, naopak budete působit odtažitě a cize.
  - Dejte pozor na slova, která se pletou: např. standardní x standartní a další, třeba oblíbené výrazy epidemická versus epidemiologická, sté versus stoleté výročí a mnoho jiných.
  - Cokoli říkáte, nekomplikujte si to, udělejte si to tak, abyste se nedostali do „pasti“, typickým příkladem jsou nerozepsané zkratky či číslovky.
  - Snažte se zaujmout, nebojte se přinést příběh, to jakýkoli mluvený projev vždy „pozvedne“

 

 1. Přidaná hodnota mluveného projevu – modulace, užívání přízvuků, jak se dá s mluveným slovem „pohrát“, aby dokázal opravdu zaujmout.

 

 1. Rozdíl v připravenosti mluveného projevu – projev připravený vs. projev tzv. spatra.

 

 1. Praktická část: Účastníci si sami vyzkoušejí, jak něco přečíst, jak něco říct bez přípravy, budou mít možnost na cokoli se zeptat a sami zkusit najít optimální řešení „verbálního problému“.

 

 1. Shrnutí – desatero mluveného projevu.

 PhDr. Jakub Železný

Televizní novinář a vysokoškolský pedagog, od roku 1993 působí v médiích veřejné služby, nejprve v Českém rozhlase, v roce 1999 začal spolupracovat s Českou televizí, v současnosti pracuje v redakci zpravodajství ČT a přednáší na FSV UK. Věnuje se i lektorské činnosti, a to v oboru mluvená čeština.

Více informací a objednávka