HODINKA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE SMO ČR

Udržitelný přístup k rozvoji samospráv se stal inspirací k vytvoření cyklu s názvem H⌚DINKA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE SMO ČR. Jedná se o řadu webinářů, přednášek a setkání zaměřených na odborná témata i příklady dobré praxe spojené s regionálním (a tedy i udržitelným) rozvojem. Akce jsou určeny především našim členům, tedy představitelům samospráv a jsou připravovány Kanceláří Svazu ve spolupráci s odborníky i zástupci samospráv, kteří se podělí o své zkušenosti. V této rubrice najdete potřebné informace k připravovaným i proběhlým webinářům tak, aby vám co nejvíce pomohly zorientovat se v daném tématu a pomohly při rozhodování o budoucím vývoji vaší obce či města.

02.01.2024

Webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje, tentokrát na téma "Metodika výkonu řídící kontroly"

Využijte naše pozvání k webináři na téma Metodika výkonu řídící kontroly, který se bude konat dne 23. 1. 2024 v čase 10.00-11.30. Webinář je bezplatný a Svaz měst a obcí ČR ho pořádá v rámci cyklu Hodinka regionálního rozvoje.

01.12.2023

Strategické plánování pomáhá tvořit lepší budoucnost i tvář měst a obcí

Ať už krajské město či malá obec, strategické plánování je pro budoucí rozvoj samospráv zásadní. Listopadová Hodinka přinesla inspirativní pohled velkého a středního města, malé obce i architektů na tuto oblast.

02.11.2023

Dobrovolné svazky obcí jsou zdrojem inspirace a dokáží velké věci

Další webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR přinesl v říjnu inspirativní pohled na možnosti, které nabízí spolupráce v rámci dobrovolných svazků obcí. Zástupci tří zapojených obcí se podělili o zajímavé zkušenosti s fungováním sběru odpadů, organizací veřejné dopravy či vedení účetnictví v rámci DSO.

13.10.2023

V rámci Hodinky se setkali zástupci Svazu v regionálních stálých konferencích

Online setkání v rámci zářijové Hodinky umožnilo zástupcům SMOČR v regionálních stálých konferencích vyměnit si zkušenosti s komunikací v jednotlivých krajích a byli také seznámeni s aktuálním stavem implementace programového období 2021-2027.

23.05.2023

Hodinka regionálního rozvoje: Dětské skupiny a infrastruktura sociálních služeb

Další webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMO ČR přinesl velmi praktické informace k aktuálním výzvám na budování dětských skupin a k podpoře infrastruktury sociálních služeb.

16.05.2023

MIXIN 2023: Webinář na téma Základní pravidla kyberhygieny

Chcete předejít kyberbezpečnostním incidentům? Pojďte si s námi projít kyberhygienou a připravit se tak na NIS 2. Webinář je určen pro všechny zaměstnance úřadu a je zdarma.

24.04.2023

MIXIN 2023: Webinář na téma Digitální technické mapy - Královéhradecký kraj

Digitální technické mapy byly jedním z našich témat v rámci Krajských setkání Svazu tento rok. Královéhradecký kraj však o toto téma přišel, a proto 2. května 2023 nabízíme náhradní termín prostřednictvím webináře.

21.04.2023

MIXIN 2023: Webinář na téma Připojení obcí I. a II. typu k Centrálnímu místu služeb

Jaké obce a proč se musí k CMS připojit a jak? Na tyto a další otázky Vám 6. června 2023 odpoví další webinář z cyklu MIXIN 2023. Webinář je určen zástupcům obcí I. a II. typu.

13.04.2023

Chystáme další webinář z cyklu MIXIN 2023. Tentokrát na téma NIS 2 – dopad na města a obce a nový zákon o kyberbezpečnosti.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii, tzv. Směrnice NIS2, přináší změny v oblasti kybernetické bezpečnosti, jež nastanou současně s účinností nového zákona o kybernetické bezpečnosti zhruba v druhé polovině roku 2024.

31.01.2023

Hodinka: Aktuální výzvy a zkušenosti samospráv z programu Horizont Evropa

Rok 2023 otevřel první letošní webinář Hodinka a přinesl informace k aktuálním výzvám a velmi inspirativní zkušenosti samospráv zapojených v programu Horizont Evropa.

05.12.2022

Různorodé zkušenosti samospráv v oblasti integrace cizinců a uprchlíků

Přinášíme vám shrnutí a výstupy z dalšího webináře z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR, který přinesl příklady z praxe měst a obcí, zaměřené na podporu integrace cizinců.

10.10.2022

Pozvánka na webinář k představení výzev na podporu dětských skupin a rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb

Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovolují pozvat na další Hodinku regionálního rozvoje – tentokrát zaměřenou na představení výzev Budování dětských skupin a Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb, které jsou vypsány v rámci Národního plánu obnovy. Webinář se uskuteční ve středu 19. října 2022 v čase 9,30 – 11,30 hod. on-line prostřednictvím MS TEAMS.

26.09.2022

Dlouhodobá integrace uprchlíků očima měst a obcí

Již druhý webinář v rámci cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR byl věnován vývoji situace ve městech a obcích v souvislosti s přítomností uprchlíků z Ukrajiny na jejich území. Tentokrát se webinář zaměřil na možnosti dlouhodobé integrace uprchlíků ve městech a obcích, na to, jak samosprávy zvládají jejich začlenění do systému vzdělávání, na trh práce a do běžného života.

31.05.2022

Uprchlická situace očima měst a obcí

V pořadí třetí Hodinka regionálního rozvoje SMOČR byla zaměřena na téma více než aktuální: uprchlickou krizi pohledem obcí a měst. Samosprávy jsou nuceny řešit každodenní realitu uprchlíků a právě jejich postřehy, zkušenosti a podněty byly základem tohoto setkání.

29.04.2022

Dešťová voda: bohatství, s nímž bychom se měli naučit pracovat

Přinášíme vám shrnutí druhého webináře z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMO ČR, jehož tématem bylo hospodaření s dešťovou vodou v zastavěných oblastech. V rámci webináře byla mimo jiné představena metodika k nakládání s dešťovou vodou a příklad z praxe města Žďár nad Sázavou přinesl zajímavé zkušenosti s realizací tzv. zelené střechy.

29.03.2022

Pakt starostů a primátorů: Dobrá komunikace a osvěta je základ

Webinář k iniciativě Pakt starostů a primátorů pro klima a energii 16. března byl prvním v novém cyklu „Hodinka regionálního rozvoje SMOČR“. Přinesl řadu velmi inspirativních příkladů, například jak město Židlochovice v praxi plánuje řešit udržitelné bydlení v nově budované čtvrti. Zástupce MŽP představil mimo jiné možnosti financování aktivit v rámci Paktu. Přinášíme vám shrnutí výstupů z tohoto webináře včetně prezentací.

28.03.2022

Evropská investiční banka podporuje města obce

I přes turbulentní počátek března, pro Vás Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) připravil na 8. března 2022 online seminář zaměřený na možnost podpory investičních projektů pro města a aglomerace. O čem tato akce byla?

24.02.2022

Evropská investiční banka: možnost podpory investičních projektů pro větší města a aglomerace

SMO ČR připravil společně s Evropskou investiční bankou webinář pro města nad 25 tisíc obyvatel, na kterém jim EIB představí možnosti financování jejich strategických projektů a velkých investic. Již 8. března.