HODINKA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE SMO ČR

Udržitelný přístup k rozvoji samospráv se stal inspirací k vytvoření cyklu s názvem H⌚DINKA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE SMO ČR. Jedná se o řadu webinářů, přednášek a setkání zaměřených na odborná témata i příklady dobré praxe spojené s regionálním (a tedy i udržitelným) rozvojem. Akce jsou určeny především našim členům, tedy představitelům samospráv a jsou připravovány Kanceláří Svazu ve spolupráci s odborníky i zástupci samospráv, kteří se podělí o své zkušenosti. V této rubrice najdete potřebné informace k připravovaným i proběhlým webinářům tak, aby vám co nejvíce pomohly zorientovat se v daném tématu a pomohly při rozhodování o budoucím vývoji vaší obce či města.

11.06.2024

Bezplatný webinář "Podpora dostupného bydlení – dotační programy Státního fondu podpory investic."

SMO ČR a Státní fond podpory investic si vás dovolují pozvat 21. června v čase od 9:30 do cca 11:30 hod. na webinář Podpora dostupného bydlení – dotační programy Státního fondu podpory investic.

17.04.2024

Programy Interreg přináší samosprávám cenné zkušenosti a výhodu do budoucna

Hodinka 9. dubna 2024 byla zaměřena na přímo řízené programy EU (Interreg Central Europe, Interreg Europe), které představují do budoucna významnou příležitost pro samosprávy, které se chtějí zapojit do mezinárodních projektů a realizovat tak jedinečné tzv. měkké projekty. Spoluprací s partnery získají praktické informace, příklady dobré praxe a know-how. Díky zapojení do těchto programů mohlo město Nový Bydžov začít s řešením staré ekologické zátěže a městská část Praha – Suchdol zlepšila systém veřejné dopravy a propojení s okolními obcemi.

15.04.2024

Hodinka tentokrát na téma: Změny v dani z nemovitých věcí

Svaz měst a obcí ČR si Vás dovoluje pozvat na bezplatný webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje na téma Změny v dani z nemovitých věcí, který se bude konat dne 18.4.2024 v čase 14.00 – 15. 30 hod.

18.03.2024

Energetické plánování a úspory: příležitost i nutnost pro budoucnost samospráv

V březnu proběhl další webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR, který se věnoval tématu energetického plánování z pohledu měst a obcí. Přinesl aktuální informace o možnosti zapojení samospráv do Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, včetně finanční podpory ze strany ministerstva životního prostředí. Podporu aktivit obcí a měst v oblasti energetiky představilo také ministerstvo průmyslu a obchodu.

27.02.2024

Přinášíme vám shrnutí dvou lednových webinářů Hodinka

V lednu 2024 proběhly hned dva webináře Hodinka: první z nich přinesl informace k metodice výkonu řídící kontroly a druhý byl věnován novele zákoníku práce.

27.02.2024

Hodinka v únoru: Aplikace ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi (srážky z dávek) – tzv. „3x a dost“

Díky webináři Hodinka se zájemci dozvěděli aktuální informace k problematice srážek z dávek pomoci v hmotné nouzi za účelem úhrady pokut za určité typy přestupků.

01.12.2023

Strategické plánování pomáhá tvořit lepší budoucnost i tvář měst a obcí

Ať už krajské město či malá obec, strategické plánování je pro budoucí rozvoj samospráv zásadní. Listopadová Hodinka přinesla inspirativní pohled velkého a středního města, malé obce i architektů na tuto oblast.

02.11.2023

Dobrovolné svazky obcí jsou zdrojem inspirace a dokáží velké věci

Další webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR přinesl v říjnu inspirativní pohled na možnosti, které nabízí spolupráce v rámci dobrovolných svazků obcí. Zástupci tří zapojených obcí se podělili o zajímavé zkušenosti s fungováním sběru odpadů, organizací veřejné dopravy či vedení účetnictví v rámci DSO.

13.10.2023

V rámci Hodinky se setkali zástupci Svazu v regionálních stálých konferencích

Online setkání v rámci zářijové Hodinky umožnilo zástupcům SMOČR v regionálních stálých konferencích vyměnit si zkušenosti s komunikací v jednotlivých krajích a byli také seznámeni s aktuálním stavem implementace programového období 2021-2027.

23.05.2023

Hodinka regionálního rozvoje: Dětské skupiny a infrastruktura sociálních služeb

Další webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMO ČR přinesl velmi praktické informace k aktuálním výzvám na budování dětských skupin a k podpoře infrastruktury sociálních služeb.

16.05.2023

MIXIN 2023: Webinář na téma Základní pravidla kyberhygieny

Chcete předejít kyberbezpečnostním incidentům? Pojďte si s námi projít kyberhygienou a připravit se tak na NIS 2. Webinář je určen pro všechny zaměstnance úřadu a je zdarma.

24.04.2023

MIXIN 2023: Webinář na téma Digitální technické mapy - Královéhradecký kraj

Digitální technické mapy byly jedním z našich témat v rámci Krajských setkání Svazu tento rok. Královéhradecký kraj však o toto téma přišel, a proto 2. května 2023 nabízíme náhradní termín prostřednictvím webináře.

21.04.2023

MIXIN 2023: Webinář na téma Připojení obcí I. a II. typu k Centrálnímu místu služeb

Jaké obce a proč se musí k CMS připojit a jak? Na tyto a další otázky Vám 6. června 2023 odpoví další webinář z cyklu MIXIN 2023. Webinář je určen zástupcům obcí I. a II. typu.

13.04.2023

Chystáme další webinář z cyklu MIXIN 2023. Tentokrát na téma NIS 2 – dopad na města a obce a nový zákon o kyberbezpečnosti.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii, tzv. Směrnice NIS2, přináší změny v oblasti kybernetické bezpečnosti, jež nastanou současně s účinností nového zákona o kybernetické bezpečnosti zhruba v druhé polovině roku 2024.

31.01.2023

Hodinka: Aktuální výzvy a zkušenosti samospráv z programu Horizont Evropa

Rok 2023 otevřel první letošní webinář Hodinka a přinesl informace k aktuálním výzvám a velmi inspirativní zkušenosti samospráv zapojených v programu Horizont Evropa.

05.12.2022

Různorodé zkušenosti samospráv v oblasti integrace cizinců a uprchlíků

Přinášíme vám shrnutí a výstupy z dalšího webináře z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR, který přinesl příklady z praxe měst a obcí, zaměřené na podporu integrace cizinců.

10.10.2022

Pozvánka na webinář k představení výzev na podporu dětských skupin a rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb

Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovolují pozvat na další Hodinku regionálního rozvoje – tentokrát zaměřenou na představení výzev Budování dětských skupin a Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb, které jsou vypsány v rámci Národního plánu obnovy. Webinář se uskuteční ve středu 19. října 2022 v čase 9,30 – 11,30 hod. on-line prostřednictvím MS TEAMS.

26.09.2022

Dlouhodobá integrace uprchlíků očima měst a obcí

Již druhý webinář v rámci cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR byl věnován vývoji situace ve městech a obcích v souvislosti s přítomností uprchlíků z Ukrajiny na jejich území. Tentokrát se webinář zaměřil na možnosti dlouhodobé integrace uprchlíků ve městech a obcích, na to, jak samosprávy zvládají jejich začlenění do systému vzdělávání, na trh práce a do běžného života.

31.05.2022

Uprchlická situace očima měst a obcí

V pořadí třetí Hodinka regionálního rozvoje SMOČR byla zaměřena na téma více než aktuální: uprchlickou krizi pohledem obcí a měst. Samosprávy jsou nuceny řešit každodenní realitu uprchlíků a právě jejich postřehy, zkušenosti a podněty byly základem tohoto setkání.

29.04.2022

Dešťová voda: bohatství, s nímž bychom se měli naučit pracovat

Přinášíme vám shrnutí druhého webináře z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMO ČR, jehož tématem bylo hospodaření s dešťovou vodou v zastavěných oblastech. V rámci webináře byla mimo jiné představena metodika k nakládání s dešťovou vodou a příklad z praxe města Žďár nad Sázavou přinesl zajímavé zkušenosti s realizací tzv. zelené střechy.

29.03.2022

Pakt starostů a primátorů: Dobrá komunikace a osvěta je základ

Webinář k iniciativě Pakt starostů a primátorů pro klima a energii 16. března byl prvním v novém cyklu „Hodinka regionálního rozvoje SMOČR“. Přinesl řadu velmi inspirativních příkladů, například jak město Židlochovice v praxi plánuje řešit udržitelné bydlení v nově budované čtvrti. Zástupce MŽP představil mimo jiné možnosti financování aktivit v rámci Paktu. Přinášíme vám shrnutí výstupů z tohoto webináře včetně prezentací.

28.03.2022

Evropská investiční banka podporuje města obce

I přes turbulentní počátek března, pro Vás Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) připravil na 8. března 2022 online seminář zaměřený na možnost podpory investičních projektů pro města a aglomerace. O čem tato akce byla?

24.02.2022

Evropská investiční banka: možnost podpory investičních projektů pro větší města a aglomerace

SMO ČR připravil společně s Evropskou investiční bankou webinář pro města nad 25 tisíc obyvatel, na kterém jim EIB představí možnosti financování jejich strategických projektů a velkých investic. Již 8. března.