31.01.2023

Hodinka: Aktuální výzvy a zkušenosti samospráv z programu Horizont Evropa

Rok 2023 otevřel první letošní webinář Hodinka a přinesl informace k aktuálním výzvám a velmi inspirativní zkušenosti samospráv zapojených v programu Horizont Evropa.

Aktuální výzvy a příležitost v rámci programu Horizont Evropa představila paní Veronika Korittová, zástupkyně národního kontaktního místa programu, Technologické centrum AV ČR:

Výzva mise Města - 100 klimaticky neutrálních a chytrých měst do roku 2030
Společná výzva mise Města a mise Adaptace na změnu klimatu (obě výzvy mají  uzávěrku 27. dubna 2023)
Další příležitosti pro města  - výzva D4 – Vysoce energeticky účinný a klimaticky neutrální fond budov - výzva má  uzávěrku 20. dubna 2023

Program Horizont Evropa zároveň slouží jako zdroj informací o dobré praxi pro města.

Praktické zkušenosti se zapojením do projektů Horizont Evropa sdílel představitel města Písek pan Miloš Prokýšek, zástupce SMART Písek. Město se mj. zaměřilo na bateriová úložiště, prokognitivní osvětlení, větrání s rekuperací a CO2 řízením, modernizaci IT vybavení a celkové zvýšení povědomí o těchto i dalších možných opatřeních a jejich přínosech.

Barbora Láníčková
Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

MMR Povinna publicita_logo a věta.png