Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj se postupně stává zásadní a nedílnou součástí rozvoje obcí a měst. Zvláště v poslední době nabývá rozměr udržitelnosti na významu a v následujících letech budou například z evropských prostředků podporovány zejména takové aktivity, které jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje. Řada samospráv v udržitelnosti vidí důležitý aspekt rozvoje a cestu, kterou se chtějí vydat.

V této rubrice vám přinášíme aktuální informace a přímo zde se můžete seznámit s důležitými dokumenty udržitelného rozvoje, mezi které patří: Dokumenty k Agendě 2030 či Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti SMART City

Další dokumenty a informace najdete níže v podrubrikách a článcích.

Udržitelnému rozvoji se věnují všichni pracovníci Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů – v případě dotazů se na nás můžete obrátit, kontakty najdete zde.

KARTY INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 2023

Karty investičních příležitostí jsme pro vás připravili v rámci projektu Podpora kapacit a kompetencí českých obcí a měst pro udržitelný rozvoj s podpořeného dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Rozbalte si karty s tématy, které vás nejvíce zajímají.

 

26.03.2024

Jakým aktivitám se věnuje vaše DSO? Prosíme o pomoc s dotazníkovým sběrem dat.

Pokud je vaše obec členem aktivního DSO a dosud jste nevyplnili dotazník Svazu měst a obcí ČR, prosíme, abyste tak učinili v prodlouženém termínu do 2.4.

18.03.2024

Energetické plánování a úspory: příležitost i nutnost pro budoucnost samospráv

V březnu proběhl další webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR, který se věnoval tématu energetického plánování z pohledu měst a obcí. Přinesl aktuální informace o možnosti zapojení samospráv do Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, včetně finanční podpory ze strany ministerstva životního prostředí. Podporu aktivit obcí a měst v oblasti energetiky představilo také ministerstvo průmyslu a obchodu.

27.02.2024

Přinášíme vám shrnutí dvou lednových webinářů Hodinka

V lednu 2024 proběhly hned dva webináře Hodinka: první z nich přinesl informace k metodice výkonu řídící kontroly a druhý byl věnován novele zákoníku práce.

27.02.2024

Hodinka v únoru: Aplikace ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi (srážky z dávek) – tzv. „3x a dost“

Díky webináři Hodinka se zájemci dozvěděli aktuální informace k problematice srážek z dávek pomoci v hmotné nouzi za účelem úhrady pokut za určité typy přestupků.

21.02.2024

Zapojte se do průzkumu k implementaci politik Green Dealu na lokální úrovni

Společné výzkumné středisko Evropské komise se obrací na starosty, aby spolupracovali na výzkumu implementační fáze Evropské Zelené dohody.

19.02.2024

Chcete se zapojit do 3. výzvy u programu INTERREG EUROPE a zajímá Vás problematika záborů půdy?

Německé výzkumné centrum BBSR, které je zároveň kontaktním místem pro evropské programy, požádalo české ministerstvo pro místní rozvoj o předání zájmu o navázání partnerství pro budoucí projekt Interreg s názvem „Greening Land Use Policy through Circular Land Management (Green LUPO)“.

22.01.2024

Automatizace a digitalizace obchodu

Kongres Samoška na podporu domácího maloobchodního trhu umožňuje setkání členů maloobchodních aliancí, družstev, jednotlivých maloobchodníků, velkoobchodů, dodavatelů i zástupců státních a profesních organizací se koná 31. ledna v Clarion Congress Hotelu Olomouc.

18.01.2024

Průmysl, města i státní správa podporují zrychlení renovací budov v ČR

Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMO ČR, se zúčastnila závěrečného osmého kulatého stolu evropské iniciativy "Smart Finance for Smart Buildings", který nedávno přivedl dohromady více než padesát zástupců průmyslu, odborníků, státních a samosprávných institucí, aby společně diskutovali o 50 opatřeních urychlujících renovace budov v České republice.

20.12.2023

Směrnice o energetické náročnosti budov

Evropská komise vydala na přelomu roku další ze směrnic implementujících ambiciózní klimatickou politiku Unie. Tentokrát jde o čtvrtou novelu směrnice o energetické účinnosti budov. Hlavním cílem směrnice je minimalizace produkce skleníkových plynů a dosažení energetické soběstačnosti u budov. Směrnice významně ovlivní nároky na budovy ve vlastnictví veřejné správy a dotkne se tak i majetku měst a obcí. V tomto článku představíme ze směrnice to nejdůležitější.

19.12.2023

Karta investičních příležitostí: Maloobchod v obcích

Přinášíme vám textovou podobu další z karet investičních příležitostí, jejichž prostřednictvím Svaz zpracovává pro potřeby samospráv aktuální témata z pohledu současných trendů, bariér či příležitostí a možností financování. V textu najdete informace k aktuální situaci týkající se maloobchodu ve venkovských obcích, kde za pozornost stojí zejména současný trend rozvoje různých forem automatizovaných prodejen.

01.12.2023

Strategické plánování pomáhá tvořit lepší budoucnost i tvář měst a obcí

Ať už krajské město či malá obec, strategické plánování je pro budoucí rozvoj samospráv zásadní. Listopadová Hodinka přinesla inspirativní pohled velkého a středního města, malé obce i architektů na tuto oblast.

02.11.2023

Dobrovolné svazky obcí jsou zdrojem inspirace a dokáží velké věci

Další webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR přinesl v říjnu inspirativní pohled na možnosti, které nabízí spolupráce v rámci dobrovolných svazků obcí. Zástupci tří zapojených obcí se podělili o zajímavé zkušenosti s fungováním sběru odpadů, organizací veřejné dopravy či vedení účetnictví v rámci DSO.

13.10.2023

V rámci Hodinky se setkali zástupci Svazu v regionálních stálých konferencích

Online setkání v rámci zářijové Hodinky umožnilo zástupcům SMOČR v regionálních stálých konferencích vyměnit si zkušenosti s komunikací v jednotlivých krajích a byli také seznámeni s aktuálním stavem implementace programového období 2021-2027.

09.10.2023

Konference MĚ100 přivítá významného nizozemského urbanistu Martijna Kanterse

Již 8. ročník studentské vědecké konference o ekonomice v měřítku města nebo regionu se uskuteční 23. 11. 2023 v Praze.

21.08.2023

Města a obce všech velikostí se mohou zapojit do dvou nových tematických partnerství Urbánní agendy EU

Evropská partnerství pro potraviny a pro města rovnosti hledají do svých řad nové členy. Uplatnit se mohou malé obce i středně velká města. Díky členství se budete podílet na definování evropských cílů, vytváření analýz a přípravě plánů pro politiky EU a jejich financování. Potkáte se také s kolegy ze zahraničí a můžete s nimi sdílet své strasti i radosti.

10.08.2023

3. ročník mezinárodního Fóra starostů proběhne na počátku října v Ženevě

Akce je příležitostí pro setkání a sdílení praktických zkušeností vedoucích představitelů místních samospráv z Evropy, Severní Ameriky a Asie v oblasti plnění cílů Agendy 2030 pro udržitelný, inkluzivní a odolný rozvoj měst a řešení s tím souvisejících problémů na regionální a globální úrovni.

07.08.2023

Podzimní workshopy k SDGs pro municipality

Zajímá vás téma udržitelnosti? Chtěli byste se dozvědět více o 17 cílech udržitelného rozvoje (SDGs) a možnostech jejich implementace na lokální úrovni? Jednou z příležitostí bude trojice podzimních workshopů pořádaná Charitou ČR ve spolupráci s partnery.

28.07.2023

Veřejná konzultace k Strategickému rámci ČR 2030

Ministerstvo životního prostředí spustilo veřejnou konzultaci k dokumentu Strategický rámec Česká republika 2030, zaměřenému na dlouhodobý udržitelný rozvoj. Široká odborná veřejnost se může do konzultace zapojit do 21. srpna 2023.

24.07.2023

Evropská cena pro bezbariérová města pro rok 2024

Evropská komise v červenci vyhlásila další ročník ocenění pro bezbariérová města. Do 18. září mohou města nad 50 tisíc obyvatel přihlásit do celoevropské soutěže své strategie, iniciativy či konkrétní opatření, která zpřístupňují město lidem se zdravotním postižením a seniorům.

27.06.2023

Leží vám na srdci rozvoj venkova v ČR? Hledáme nové členy Pracovní skupiny Venkov, zemědělství, lesnictví

Hledáme nové aktivní členy Pracovní skupiny Venkov, zemědělství, lesnictví, která od roku 2021 funguje v rámci Svazu měst a obcí ČR. Vaše praktické zkušenosti a znalost potřeb venkova pomohou řešit témata, která ovlivňují současný venkov.

20.06.2023

Zapojte se do evropského projektu pro tranzici k čisté energetice

Plánuje vaše město nebo obec přechod na čisté zdroje energie a využilo by technickou podporu pro navržení a implementaci konkrétního plánu či strategie pro danou tranzici? Pak se můžete zapojit do konsorcia několika evropských měst a dalších subjektů, které bude žádat na takový projekt finanční podporu z výzvy komunitárního programu LIFE.

16.06.2023

Výzva k předkládání projektů pro inovativní udržitelný rozvoj měst

Hledáte finanční podporu pro zelená řešení, udržitelný cestovní ruch nebo podporu talentů ve městě? S případnými projekty vám může pomoci druhá výzva pro inovace ve městech z Evropské urbánní iniciativy (EUI). Parametry výzvy představí několik prezenčních i online seminářů.

13.06.2023

Semináře k plnění cílů udržitelného rozvoje na úrovni samospráv

Během června 2023 se v několika českých městech uskuteční série seminářů o cílech udržitelného rozvoje OSN v místní praxi.

25.05.2023

Jak naplánovat rozvoj města – participativně, strategicky, efektivně

Tak zní název konference, která se bude konat 14. června 2023 od 9:30 v pražském Hotelu Marianeum, s možností online připojení.

23.05.2023

Jak posílit zabezpečení veřejného prostoru?

Na to odpoví zahraniční konference „Od reakce k očekávání: budoucnost bezpečnostních strategií ve veřejném prostoru“, která se bude konat 13. června 2023 v německém Mannheimu.

23.05.2023

Hodinka regionálního rozvoje: Dětské skupiny a infrastruktura sociálních služeb

Další webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMO ČR přinesl velmi praktické informace k aktuálním výzvám na budování dětských skupin a k podpoře infrastruktury sociálních služeb.

15.05.2023

Seminář k implementaci iniciativy Nový evropský Bauhaus v Česku a na Slovensku

Zajímá vás, jak začlenit zásady unijní iniciativy Nový evropský Bauhaus do právě připravovaných projektů? Pak nepropásněte seminář „New European Bauhaus v Česku a na Slovensku“, který se bude konat 20. června 2023 v Brně.

11.05.2023

Informační seminář k financování Town Twinningu z programu CERV

Ve středu 7. června 2023 od 10 do 13 hodin se koná online informační schůzka k aktuálně otevřené výzvě pro Town Twinning z komunitárního programu „Občané, rovnost, práva a hodnoty“ (CERV), kterou pořádá Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

11.05.2023

Globální cena pro udržitelný rozvoj ve městech

Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) ve spolupráci s městem Šanghaj pořádá 1. ročník Globální ceny pro udržitelný rozvoj ve městech (tzv. Šanghajská cena), která oceňuje významné počiny municipalit při dosahování cílů udržitelného rozvoje a při implementaci závazků Agendy 2030 včetně Nové agendy pro města (NUA).

10.05.2023

Evropská cena za sociální služby

Zavedli jste ve Vaší obci či městě inovativní způsob poskytování sociálních služeb, který je orientován na osobní potřeby, dobře koordinován mezi různými organizacemi a experty a pomáhá lidem žít nezávislý život v rámci místní komunity? Pak můžete Váš projekt zapojit do celoevropské soutěže.

10.05.2023

Online workshop o energetických hodnotových řetězcích

Zajímají Vás finanční příležitosti z programu Horizont Evropa pro transformaci energetiky na konkurenceschopnou, udržitelnou, inkluzivní a čistou formu dodávek? Pak se připojte na webinář pořádaný Sítí národních kontaktních míst pro klastr ke „klimatu, energetice a mobilitě“ (GREENET), který se koná 19. května od 10 do 14 hodin.

06.04.2023

Italsko-české business fórum k budoucnosti měst a obcí

19. dubna 2023 se v barokní kapli Italského kulturního institutu koná konference o podnikatelských příležitostech v digitálním a udržitelném rozvoji měst a obcí.

06.04.2023

Podpora rozvoje regionů 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje ke dni 6. dubna 2023 výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2023 v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova a podprogramu Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli s příjmem žádostí od 2. května 2023.

27.03.2023

Průzkum o roli měst a regionů v implementaci cílů udržitelného rozvoje

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci s Evropským výborem regionů a Sítí pro řešení udržitelného rozvoje (SDSN) organizuje online průzkum zaměřený na pokrok v aplikaci 17 cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) na lokální a regionální úrovni.

20.03.2023

Přijměte výzvu a zapojte se do celoevropského projektu na podporu zelené a digitální tranzice

Přechod na uhlíkově neutrální, digitalizovanou, sociálně odpovědnou a konkurenceschopnou ekonomiku měst a obcí nyní může být ještě snazší. Místním samosprávám v tom může pomoci iniciativa Evropské komise Intelligent Cities Challenge (ICC) , která propojuje evropská města a obce, poskytuje expertní konzultace a pomáhá s vytvářením a realizací strategií ke konceptu smart cities a jiných inovativních řešení místních potřeb.

31.01.2023

Hodinka: Aktuální výzvy a zkušenosti samospráv z programu Horizont Evropa

Rok 2023 otevřel první letošní webinář Hodinka a přinesl informace k aktuálním výzvám a velmi inspirativní zkušenosti samospráv zapojených v programu Horizont Evropa.

11.01.2023

Zajímáte se o Inovační fond?

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář.

04.01.2023

Možnosti obcí v rámci politiky rozvoje venkova EU v období 2023–2027: východiska, geopolitika, plošné a projektové intervence

Přinášíme vám podrobnosti o schváleném Strategickém plánu Společné zemědělské politiky pro období 2023-2027. Článek je zaměřen jednak na obecná východiska strategického plánování EU a aktuálních geopolitických výzev a zároveň představuje výčet klíčových možností pro financování v rámci plánovaných plošných a projektových intervencí politiky rozvoje venkova EU.

02.01.2023

Radkin Honzák

V prosinci jste mohli zhlédnout vystoupení Dany Drábové v rámci již druhého ročníku Inspiračního fóra SMO ČR. Na leden jsme si pro Vás připravili příspěvek Radkina Honzáka, ve kterém se věnoval důsledkům chronického nadměrného stresu jako je vyhoření a možnostem jeho předcházení.

08.12.2022

Jaké jsou příležitosti pro kohezni politiku po roce 2027? Na to odpověděl odborný seminář o Integrovaných územních nástrojích pořádaný Svazem v rámci českého předsednictví v Radě EU

7. prosince 2022 se konal v Bruselu v budově Evropského Výboru regionů odborný seminář s názvem „Územní dimenze a Integrované územní nástroje: minulost, současnost a příležitost pro kohezní politiku po roce 2027“. Tento seminář pořádal Svaz měst a obcí ČR s Českou národní delegací ve Výboru regionů za podpory MMR a ve spolupráci s Evropskou komisí. Jednalo se o jednu z řady aktivit, které Česká národní delegace během Českého předsednictví v Radě EU pořádala.

05.12.2022

Různorodé zkušenosti samospráv v oblasti integrace cizinců a uprchlíků

Přinášíme vám shrnutí a výstupy z dalšího webináře z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR, který přinesl příklady z praxe měst a obcí, zaměřené na podporu integrace cizinců.

02.12.2022

Jaké bylo Inspirační fórum Svazu měst a obcí 2022

Voda, památky a starostenské starosti rezonovaly na 2. ročníku Inspiračního fóra  Svazu měst a obcí 2022.

14.11.2022

Potenciál místní ekonomiky 2022

Přijměte pozvání na čtvrtou konferenci Potenciál místní ekonomiky 2022, kterou pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

14.11.2022

Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel

Projekt „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“, jeho výstupy a kde je najít.

11.11.2022

Litevské zkušenosti se zálohováním PET lahví a plechovek

Webinář se uskuteční online 22. listopadu 2022 od 10:00 a bude mít simultánní překlad. Link pro připojení Vám bude zaslán předem emailem. Více informací najdete v přiložené pozvánce.

08.11.2022

Jak na dostupnost a udržitelnost bydlení?

Sdílené bydlení má mnohá pozitiva a je vhodné nejen pro mladé.

07.11.2022

Vzdělávácí seminář „SMART řešení pro města, obce a regiony: od teorie k praxi“

Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní vzdělávací seminář s názvem „SMART řešení pro města, obce a regiony: od teorie k praxi“, který se bude konat 23. a 24. 11. 2022 (středa a čtvrtek, 9:00 - 16:30 hod.) v prostorách Kampusu Hybernská (Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město, Praha 1).

18.10.2022

Konference SMO ČR: Přenos zkušeností z EU k samosprávám zemí Východního partnerství

Svaz ve spolupráci s partnery pořádá v rámci projektu mezinárodní konferenci "Perspektivy a přenos transformační zkušenosti ve vztahu k odolnosti samospráv". Uskuteční se 4. 11. 2022 v Liberci a bude věnována krizovému managementu, obnově Ukrajiny či otázkám energetické soběstačnosti.

14.10.2022

Projekt SMOČR: Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství

Svaz měst a obcí ČR pod záštitou ministra zahraničních věcí Jana Lipavského připravuje projekt, který je oficiální doprovodnou akcí v rámci letošního předsednictví České republiky v Radě EU.

11.10.2022

Výroba a sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů v obcích

Komora obnovitelných zdrojů energie připravuje pásmo workshopů s cílem poskytnout zájemcům o využití obnovitelných zdrojů energie praktické informace k realizaci takových projektů.

03.10.2022

Jak na dostupnost a udržitelnost bydlení? Význam a metodika sociálního bydlení

Přiměřená kapacita sociálních bytů je často nezbytná pro realizaci bytové politiky obcí, pro udržení žádoucích sociodemografických parametrů, sociodemografické diverzity i sociální koheze.

26.09.2022

Dlouhodobá integrace uprchlíků očima měst a obcí

Již druhý webinář v rámci cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR byl věnován vývoji situace ve městech a obcích v souvislosti s přítomností uprchlíků z Ukrajiny na jejich území. Tentokrát se webinář zaměřil na možnosti dlouhodobé integrace uprchlíků ve městech a obcích, na to, jak samosprávy zvládají jejich začlenění do systému vzdělávání, na trh práce a do běžného života.

22.09.2022

Jak samosprávy zvládají příliv a integraci uprchlíků - výstupy dotazníkového šetření

Přinášíme vám výstupy dotazníkového šetření, které Svaz provedl v červnu 2022. Šetření odráží pohled měst a obcí na vývoj situace související s pobytem a integrací uprchlíků z Ukrajiny, a to zejména z hlediska finanční zátěže a kapacit samospráv.

08.09.2022

Zapojte se do programu PROSPECT+

Od roku 2017 vyvíjí PROSPECT+ jedinečný program pro rozvíjení kapacit místních a regionálních samospráv pro inovativní financování opatření v oblasti energetiky a klimatu.

30.06.2022

Špičková řešení pro monitorování životního prostředí, kontrolu kvality a zabezpečení

PCA Technologies Ltd. nabízí inovativní řešení pro monitorování životního prostředí a civilní / vojenskou bezpečnost.

30.06.2022

ODPADY – SUROVINY – ENERGIE. NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

Klastr WASTen byl založen dne 23. 12. 2015 jako zapsaný spolek. Členy sdružení jsou inovativní české podniky, dodavatelé špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště.

30.06.2022

Udělej to bezdrátově

Mezi společnostmi, jejichž zástupci Vám na Kontaktním dnu starostů 16. června na pražském Žofíně představili inovativní řešení a osvědčené postupy pro správu věcí veřejných byla i organizace IQRF Alliance, která sdružuje společnosti zaměřené na úsporné vytápění, dálkově řiditelné osvětlení, monitorovanou sanitární techniku, bezdrátové přístupové systémy, senzoriku pro budovy i venkovní prostory.

30.06.2022

Inteligentní řešení pro nakládání s odpady

Smart odpadové řešení pro města a obce Vám představila firma Sensoneo, jež všechny své nástroje vyvíjí a vyrábí na Slovensku. Jejich nástroje jsou zaměřené na inteligentní správu odpadu, digitalizaci odpadové infrastruktury, optimalizaci svozu a svozových tras, automatizaci procesů a férové motivační programy.

30.06.2022

Nový život kamerám

Software pro správu videa (VMS) Milestone XProtect® spojuje všechny části skládačky pro video dohled dohromady v dokonalé kombinaci a vytváří řešení, které udržuje lidi i majetek v bezpečí pro dnešek i zítřek.

28.06.2022

Myslíme elektricky

Česká firma First Green Industries městům a obcím na Kontaktním dnu starostů na Žofíně představila, jak pracovat při úpravě terénu, na stavbách a veřejných prostranstvích bez hluku, emisí a s až o 90% nižšími náklady.

28.06.2022

Pomáháme s digitalizací měst, obcí, příspěvkových organizací

Firma Galileo, která se specializuje na pomoc s digitalizací obcí, představila na Kontaktním dnu starostů na Žofíně 16. června 2022 komplexní řešení od tvorby webových stránek s originálním responzivním designem včetně legislativních nároků, přes automatické propojení informací, komunikaci s občany ve formě mobilní aplikace V OBRAZE, rozesílání SMS a emailů, propojení na sociální sítě, až po vlastní českou výrobu elektronických úředních desek.

14.06.2022

Více peněz na výsadbu stromů a Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

MŽP schválilo navýšení dotačních prostředků na podporu výsadby stromů a Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. V obou případech došlo k navýšení z důvodu velkého zájmu a vyčerpání původně alokovaných prostředků.

14.06.2022

MŽP přispěje 600 milionů na nákup elektromobilů a aut na vodík pro obce, veřejnoprávní sféru a neziskový sektor

Ministerstvo životního prostředí otevřelo 6.6. 2022 výzvu na podporu ekologické dopravy, na kterou půjde 600 milionů Kč z Národního plánu obnovy. Dotace je určená na nákup vozidel s alternativním pohonem – tedy elektromobilů a vozidel s vodíkovým pohonem, a to včetně pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektromobilů.

08.06.2022

Jak bojovat proti klimatické změně regionálně? K vyplnění mezinárodního dotazníku byly přizvány i české obce a města. Zapojíte se?

Boj proti klimatické změně se vede nejenom na úrovni států a národních vlád, ale také na úrovni regionální. Dotazník CDP-ICLEI sbírá klimatická data měst a krajů z celého světa a podporuje účinné strategie v boji proti globálnímu oteplování. Mezi oslovenými je letos i 29 měst a krajů z České republiky.

03.06.2022

Evropská investiční banka žádá obce a města o spolupráci

Během druhého čtvrtletí 2022 bude Evropská investiční banka (EIB) provádět průzkum mezi obcemi, zaměřený na infrastrukturu v obcích, jejich investiční potřeby, případné překážky a možnosti jak je překonat. Obrátí-li se na vás v této věci zástupce EIB, věnujte prosím chvíli svého času tomuto průzkumu.

03.06.2022

Pakt starostů a primátorů: Zásadní je snaha o energetické úspory

Zástupci iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii na setkání s národními partnery zdůraznili, že v současné době budou zásadní mimo jiné energetické úspory jako jeden z možných prostředků snížení energetické závislosti na Rusku.

31.05.2022

Uprchlická situace očima měst a obcí

V pořadí třetí Hodinka regionálního rozvoje SMOČR byla zaměřena na téma více než aktuální: uprchlickou krizi pohledem obcí a měst. Samosprávy jsou nuceny řešit každodenní realitu uprchlíků a právě jejich postřehy, zkušenosti a podněty byly základem tohoto setkání.

25.05.2022

Příležitost zeptat se zástupců ministerstev na cokoli, co Vaši obec trápí!

A to již 16. černa 2022 v rámci Kontaktního dne starostů v pražském Paláci Žofín.

16.05.2022

Celostátní síť pro venkov rozšiřuje agendu

S novým programovacím obdobím Společné zemědělské politiky 2023-2027 se bude měnit a rozšiřovat agenda a úkoly Celostátní sítě pro venkov (dále CSV/ Síť), která bude nově vykonávat činnosti národní sítě Společné zemědělské politiky. To bude zahrnovat jak rozšíření cílů i úkolů, tak i zahrnutí nových témat do aktivit Sítě.

09.05.2022

Jak na dostupnost a udržitelnost bydlení? Využití územních plánů s regulačními prvky

Jednou ze základních podmínek plynulého doplňování bytového fondu a tím i zajištění dostupnosti bydlení ve měste či obci je zajištění vhodných pozemků pro bytovou výstavbu. Tohle je současně i jeden z významných cílů územního plánování.

29.04.2022

Dešťová voda: bohatství, s nímž bychom se měli naučit pracovat

Přinášíme vám shrnutí druhého webináře z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMO ČR, jehož tématem bylo hospodaření s dešťovou vodou v zastavěných oblastech. V rámci webináře byla mimo jiné představena metodika k nakládání s dešťovou vodou a příklad z praxe města Žďár nad Sázavou přinesl zajímavé zkušenosti s realizací tzv. zelené střechy.

28.04.2022

Souhrnná zpráva k projektu "Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel" je nyní dostupná i pro starostky a starosty

Projekt zpracovalo ČVUT a nyní své výstupy předává dále. Svaz měst a obcí podpořil projekt jako aplikační garant.

07.04.2022

Jak na dostupnost a udržitelnost bydlení? Význam strategických plánů a proč je vhodné je využít

Proč může být strategický plán využit na podporu dostupnosti a udržitelnosti bydlení?

29.03.2022

Pakt starostů a primátorů: Dobrá komunikace a osvěta je základ

Webinář k iniciativě Pakt starostů a primátorů pro klima a energii 16. března byl prvním v novém cyklu „Hodinka regionálního rozvoje SMOČR“. Přinesl řadu velmi inspirativních příkladů, například jak město Židlochovice v praxi plánuje řešit udržitelné bydlení v nově budované čtvrti. Zástupce MŽP představil mimo jiné možnosti financování aktivit v rámci Paktu. Přinášíme vám shrnutí výstupů z tohoto webináře včetně prezentací.

28.03.2022

Evropská investiční banka podporuje města obce

I přes turbulentní počátek března, pro Vás Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) připravil na 8. března 2022 online seminář zaměřený na možnost podpory investičních projektů pro města a aglomerace. O čem tato akce byla?

14.03.2022

Jak na dostupnost a udržitelnost bydlení? Význam vstupních dat

V roce 2021 jsme v Informačních servisech (č. 4, 5) představili projekt „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“ a 30 opatření, která mohou prostřednictvím strategických plánů zavést města a obce na podporu dostupnosti a udržitelnosti bydlení na svém území. V tomhle roce se na některá z těchto opatření podíváme blíže. Začneme významem opatření spojených s analýzou stavu a prognóz vývoje.

09.03.2022

Budoucnost měst – vize a zkušenosti Velké Británie

UDRŽITELNÁ MĚSTA – Jak udělat z našich měst lepší a udržitelná místa pro život? Sledujte online v úterý 15. března 2022 od 13 do 15 hodin.

01.03.2022

Jaké máte zkušenosti při jednání se správci státních podniků Povodí na Vašem území?

Budeme rádi, pokud nám zašlete své zkušenosti se správami státních podniků Povodí na lehejcek@smocr.cz například při řešení pozemkových úprav nebo i v jiných situacích.

12.01.2022

Energetickou chudobu nedopustíme

Praha 12. ledna 2022, Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) navazuje na již dost kritickou situaci v oblasti cen za elektrickou energii a teplo. Další ohrožení může přijít v řádu několika málo let. Proto již nyní, kdy lze vznést připomínky za ČR u Komise EU připravil a rozeslal jednoznačnou pozici naší vládě a doufá a věří, že ji ve svých připomínkách zohlední.

08.12.2021

Vítězem soutěže Inspirativní region je Jihlava!

Ve čtvrtek 2. prosince 2021 se v pražském Kampusu Hybernská uskutečnilo dlouho očekávané vyhlášení vítězů soutěže Inspirativní region agentury CzechInvest. Výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková byla členem poroty.

07.12.2021

Staňte se inspirací pro ostatní evropská města

Městům, která se do iniciativy zapojí, bude poskytnuta podpora v technických, regulatorních a finančních oblastech. K tomu všemu bude vyčleněných 350 milionů euro na podporu výzkumu a inovací.

23.11.2021

Budoucnost digitalizace ve venkovských oblastech

Chcete se zapojit do dvou workshopů projektu Desira, který hledá odborníky na digitalizaci, problematiku venkovských oblastí a zároveň s praktickými zkušenostmi s fungováním samospráv?

05.10.2021

19. ročník Evropského týdne regionů a měst

Od 11. do 14. října 2021 bude probíhat 19. ročník Evropského týdne regionů a měst s podtitulem „Together for Recovery“.

30.09.2021

Mezinárodní online platforma „Mayors Action Plan“ zahájila svou činnost

V září tohoto roku zahájila svou činnost mezinárodní online platforma „Mayors Action Plan“ , která má sloužit pro výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe v různých oblastech, která města aktuálně řeší: posílení odolnosti měst, zlepšení kvality života ve městech, možnosti využití udržitelných zdrojů energie či dostupnosti bydlení.

10.08.2021

Náklady na provoz základních a středních škol v odlehlých a venkovských oblastech budou růst, do budoucna je třeba vytvářet školní klastry, říká nová studie OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v červnu představila novou studii věnovanou budoucnosti základního a středního školství v řídce osídlených venkovských oblastech. Přináší přehled mezinárodně srovnatelných nákladů a rovněž možné prognózy a z nich vyplývající doporučení.

28.07.2021

Zapojte se do veřejných konzultací

Prostřednictvím veřejných konzultací máte možnost vyjádřit svůj názor na záběr a zaměření nových iniciativ, na jejich priority a na přidanou hodnotu souvisejících opatření přijímaných na úrovni EU a můžete se tak zapojit i do hodnocení stávajících politik a právních předpisů.

26.07.2021

Balíček „Fit for 55“ představen

Evropská komise představila soubor opatření, jejichž cílem je učinit politiky EU v oblasti klimatu, využívání půdy, energetiky, dopravy a zdanění vhodné ke snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

24.06.2021

Evropský klimatický pakt

Zveme vás k účasti na zahajovací akci největší iniciativy v oblasti klimatu v EU Evropský klimatický pakt, která se bude konat současně ve všech členských státech dne  29. června 2021 v online formátu.

14.06.2021

Pakt starostů a primátorů přináší samosprávám nové příležitosti

V květnu uspořádal Svaz webinář věnovaný tématu Paktu starostů a primátorů pro klima a energii (Covenant of Mayors). Webinář přinesl zajímavé a ryze praktické informace o samotné iniciativě, o možnostech samospráv jak se zapojit a dále zkušenosti měst Prahy a Písku, která jsou v Paktu již zapojena.

09.06.2021

Jaké jsou potřeby venkovských oblastí napříč Evropou?

V květnu představila Rada evropských obcí a regionů (CEMR) klíčové priority místních samospráv v oblasti rozvoje venkova. Do diskusí o budoucnosti venkovských oblastí se zapojuje i Svaz a nyní vám přinášíme aktuální postřehy z probíhající debaty.

31.05.2021

Bojujeme za lepší životní prostředí ve městech

Svaz podporuje výstavbu nové infrastruktury pro hromadnou dopravu, nicméně stejně tak důležitá je i modernizace stávající sítě této dopravy.

25.05.2021

Green Week 2021 je tady!

A i Vy se můžete připojit.

16.05.2021

Jednoduchá osvětlovací příručka

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo příručku s doporučeními pro šetrné moderní osvětlování.

16.05.2021

Udržitelné finance v EU

Evropská komise vydala přelomový soubor opatření k podpoře udržitelných financí v EU, mění pravidla hry pro finanční sektor, velké a kótované střední podniky a „zelené investice“.

06.05.2021

Zajímá vás otázka dostupného a udržitelného bydlení?

SMO ČR se účastnil jako garant projektu „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“. Co mohou udělat města a obce ve prospěch dostupnosti a udržitelnosti bydlení na svém území?

06.05.2021

Budoucnost Evropy je i naše budoucnost

Zapojte občany vašeho města nebo obce do celoevropské debaty, kterou představuje Konference o budoucnosti Evropy. Jedná se o vůbec první podobnou akci, jejímž cílem je zapojit co nejširší evropskou veřejnost do debaty o budoucím směřování „starého kontinentu“. Konference probíhá od 9. května 2021 a jejím hlavním záměrem je umožnit nám, občanům EU, vyjádřit nejen naše potřeby a názory, ale také návrhy směřující k zajištění co nejlepších životních podmínek našich potomků.

06.05.2021

Regionální výhled OECD na rok 2021: Řešení krize spojené s COVID-19 a přechod na nulové emise skleníkových plynů

5.5.2021 zpřístupnilo OECD novou publikaci, ve které zkoumá dopady a řešení krize spojené s pandemií COVID-19 jako příležitost k uchopení řešení klimatických výzev.

23.04.2021

Zkušenosti Bratislavy a Štrasburku s udržitelným rozvojem

Dvě evropská města – Bratislava a Štrasburk – se v rámci webináře podělily o své zkušenosti s Referenčním rámcem pro udržitelná města. Jedná se o nástroj pro plánování a monitoring udržitelného rozvoje ve městech. Podívejte se, jak se daří zahrnovat udržitelnost do života měst i v současné složité situaci.

20.04.2021

Pozvánka na webinář: Představení Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí

28. dubna od 9:00 do 11:30 chystá Svaz pro své členy i nečleny interaktivní online webinář na toto téma.