Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj se postupně stává zásadní a nedílnou součástí rozvoje obcí a měst. Zvláště v poslední době nabývá rozměr udržitelnosti na významu a v následujících letech budou například z evropských prostředků podporovány zejména takové aktivity, které jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje. Řada samospráv v udržitelnosti vidí důležitý aspekt rozvoje a cestu, kterou se chtějí vydat.

V této rubrice vám přinášíme aktuální informace a přímo zde se můžete seznámit s důležitými dokumenty udržitelného rozvoje, mezi které patří: Dokumenty k Agendě 2030 či Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti SMART City

Další dokumenty a informace najdete níže v podrubrikách a článcích.

Udržitelnému rozvoji se věnují všichni pracovníci Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů – v případě dotazů se na nás můžete obrátit, kontakty najdete zde.

 

11.01.2023

Zajímáte se o Inovační fond?

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář.

02.01.2023

Radkin Honzák

V prosinci jste mohli zhlédnout vystoupení Dany Drábové v rámci již druhého ročníku Inspiračního fóra SMO ČR. Na leden jsme si pro Vás připravili příspěvek Radkina Honzáka, ve kterém se věnoval důsledkům chronického nadměrného stresu jako je vyhoření a možnostem jeho předcházení.

15.12.2022

Možnosti obcí v rámci politiky rozvoje venkova EU v období 2023–2027: východiska, geopolitika, plošné a projektové intervence

Přinášíme vám podrobnosti o schváleném Strategickém plánu Společné zemědělské politiky pro období 2023-2027. Článek je zaměřen jednak na obecná východiska strategického plánování EU a aktuálních geopolitických výzev a zároveň představuje výčet klíčových možností pro financování v rámci plánovaných plošných a projektových intervencí politiky rozvoje venkova EU.

08.12.2022

Jaké jsou příležitosti pro kohezni politiku po roce 2027? Na to odpověděl odborný seminář o Integrovaných územních nástrojích pořádaný Svazem v rámci českého předsednictví v Radě EU

7. prosince 2022 se konal v Bruselu v budově Evropského Výboru regionů odborný seminář s názvem „Územní dimenze a Integrované územní nástroje: minulost, současnost a příležitost pro kohezní politiku po roce 2027“. Tento seminář pořádal Svaz měst a obcí ČR s Českou národní delegací ve Výboru regionů za podpory MMR a ve spolupráci s Evropskou komisí. Jednalo se o jednu z řady aktivit, které Česká národní delegace během Českého předsednictví v Radě EU pořádala.

05.12.2022

Různorodé zkušenosti samospráv v oblasti integrace cizinců a uprchlíků

Přinášíme vám shrnutí a výstupy z dalšího webináře z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR, který přinesl příklady z praxe měst a obcí, zaměřené na podporu integrace cizinců.

02.12.2022

Jaké bylo Inspirační fórum Svazu měst a obcí 2022

Voda, památky a starostenské starosti rezonovaly na 2. ročníku Inspiračního fóra  Svazu měst a obcí 2022.

14.11.2022

Potenciál místní ekonomiky 2022

Přijměte pozvání na čtvrtou konferenci Potenciál místní ekonomiky 2022, kterou pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

14.11.2022

Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel

Projekt „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“, jeho výstupy a kde je najít.

11.11.2022

Litevské zkušenosti se zálohováním PET lahví a plechovek

Webinář se uskuteční online 22. listopadu 2022 od 10:00 a bude mít simultánní překlad. Link pro připojení Vám bude zaslán předem emailem. Více informací najdete v přiložené pozvánce.

08.11.2022

Jak na dostupnost a udržitelnost bydlení?

Sdílené bydlení má mnohá pozitiva a je vhodné nejen pro mladé.

07.11.2022

Vzdělávácí seminář „SMART řešení pro města, obce a regiony: od teorie k praxi“

Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní vzdělávací seminář s názvem „SMART řešení pro města, obce a regiony: od teorie k praxi“, který se bude konat 23. a 24. 11. 2022 (středa a čtvrtek, 9:00 - 16:30 hod.) v prostorách Kampusu Hybernská (Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město, Praha 1).

18.10.2022

Konference SMO ČR: Přenos zkušeností z EU k samosprávám zemí Východního partnerství

Svaz ve spolupráci s partnery pořádá v rámci projektu mezinárodní konferenci "Perspektivy a přenos transformační zkušenosti ve vztahu k odolnosti samospráv". Uskuteční se 4. 11. 2022 v Liberci a bude věnována krizovému managementu, obnově Ukrajiny či otázkám energetické soběstačnosti.

14.10.2022

Projekt SMOČR: Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství

Svaz měst a obcí ČR pod záštitou ministra zahraničních věcí Jana Lipavského připravuje projekt, který je oficiální doprovodnou akcí v rámci letošního předsednictví České republiky v Radě EU.

11.10.2022

Výroba a sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů v obcích

Komora obnovitelných zdrojů energie připravuje pásmo workshopů s cílem poskytnout zájemcům o využití obnovitelných zdrojů energie praktické informace k realizaci takových projektů.

03.10.2022

Jak na dostupnost a udržitelnost bydlení? Význam a metodika sociálního bydlení

Přiměřená kapacita sociálních bytů je často nezbytná pro realizaci bytové politiky obcí, pro udržení žádoucích sociodemografických parametrů, sociodemografické diverzity i sociální koheze.

26.09.2022

Dlouhodobá integrace uprchlíků očima měst a obcí

Již druhý webinář v rámci cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR byl věnován vývoji situace ve městech a obcích v souvislosti s přítomností uprchlíků z Ukrajiny na jejich území. Tentokrát se webinář zaměřil na možnosti dlouhodobé integrace uprchlíků ve městech a obcích, na to, jak samosprávy zvládají jejich začlenění do systému vzdělávání, na trh práce a do běžného života.

22.09.2022

Jak samosprávy zvládají příliv a integraci uprchlíků - výstupy dotazníkového šetření

Přinášíme vám výstupy dotazníkového šetření, které Svaz provedl v červnu 2022. Šetření odráží pohled měst a obcí na vývoj situace související s pobytem a integrací uprchlíků z Ukrajiny, a to zejména z hlediska finanční zátěže a kapacit samospráv.

08.09.2022

Zapojte se do programu PROSPECT+

Od roku 2017 vyvíjí PROSPECT+ jedinečný program pro rozvíjení kapacit místních a regionálních samospráv pro inovativní financování opatření v oblasti energetiky a klimatu.

30.06.2022

Špičková řešení pro monitorování životního prostředí, kontrolu kvality a zabezpečení

PCA Technologies Ltd. nabízí inovativní řešení pro monitorování životního prostředí a civilní / vojenskou bezpečnost.

30.06.2022

ODPADY – SUROVINY – ENERGIE. NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

Klastr WASTen byl založen dne 23. 12. 2015 jako zapsaný spolek. Členy sdružení jsou inovativní české podniky, dodavatelé špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště.

30.06.2022

Udělej to bezdrátově

Mezi společnostmi, jejichž zástupci Vám na Kontaktním dnu starostů 16. června na pražském Žofíně představili inovativní řešení a osvědčené postupy pro správu věcí veřejných byla i organizace IQRF Alliance, která sdružuje společnosti zaměřené na úsporné vytápění, dálkově řiditelné osvětlení, monitorovanou sanitární techniku, bezdrátové přístupové systémy, senzoriku pro budovy i venkovní prostory.

30.06.2022

Inteligentní řešení pro nakládání s odpady

Smart odpadové řešení pro města a obce Vám představila firma Sensoneo, jež všechny své nástroje vyvíjí a vyrábí na Slovensku. Jejich nástroje jsou zaměřené na inteligentní správu odpadu, digitalizaci odpadové infrastruktury, optimalizaci svozu a svozových tras, automatizaci procesů a férové motivační programy.

30.06.2022

Nový život kamerám

Software pro správu videa (VMS) Milestone XProtect® spojuje všechny části skládačky pro video dohled dohromady v dokonalé kombinaci a vytváří řešení, které udržuje lidi i majetek v bezpečí pro dnešek i zítřek.

28.06.2022

Myslíme elektricky

Česká firma First Green Industries městům a obcím na Kontaktním dnu starostů na Žofíně představila, jak pracovat při úpravě terénu, na stavbách a veřejných prostranstvích bez hluku, emisí a s až o 90% nižšími náklady.

28.06.2022

Pomáháme s digitalizací měst, obcí, příspěvkových organizací

Firma Galileo, která se specializuje na pomoc s digitalizací obcí, představila na Kontaktním dnu starostů na Žofíně 16. června 2022 komplexní řešení od tvorby webových stránek s originálním responzivním designem včetně legislativních nároků, přes automatické propojení informací, komunikaci s občany ve formě mobilní aplikace V OBRAZE, rozesílání SMS a emailů, propojení na sociální sítě, až po vlastní českou výrobu elektronických úředních desek.

14.06.2022

Více peněz na výsadbu stromů a Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

MŽP schválilo navýšení dotačních prostředků na podporu výsadby stromů a Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. V obou případech došlo k navýšení z důvodu velkého zájmu a vyčerpání původně alokovaných prostředků.

14.06.2022

MŽP přispěje 600 milionů na nákup elektromobilů a aut na vodík pro obce, veřejnoprávní sféru a neziskový sektor

Ministerstvo životního prostředí otevřelo 6.6. 2022 výzvu na podporu ekologické dopravy, na kterou půjde 600 milionů Kč z Národního plánu obnovy. Dotace je určená na nákup vozidel s alternativním pohonem – tedy elektromobilů a vozidel s vodíkovým pohonem, a to včetně pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektromobilů.

08.06.2022

Jak bojovat proti klimatické změně regionálně? K vyplnění mezinárodního dotazníku byly přizvány i české obce a města. Zapojíte se?

Boj proti klimatické změně se vede nejenom na úrovni států a národních vlád, ale také na úrovni regionální. Dotazník CDP-ICLEI sbírá klimatická data měst a krajů z celého světa a podporuje účinné strategie v boji proti globálnímu oteplování. Mezi oslovenými je letos i 29 měst a krajů z České republiky.

03.06.2022

Evropská investiční banka žádá obce a města o spolupráci

Během druhého čtvrtletí 2022 bude Evropská investiční banka (EIB) provádět průzkum mezi obcemi, zaměřený na infrastrukturu v obcích, jejich investiční potřeby, případné překážky a možnosti jak je překonat. Obrátí-li se na vás v této věci zástupce EIB, věnujte prosím chvíli svého času tomuto průzkumu.

03.06.2022

Pakt starostů a primátorů: Zásadní je snaha o energetické úspory

Zástupci iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii na setkání s národními partnery zdůraznili, že v současné době budou zásadní mimo jiné energetické úspory jako jeden z možných prostředků snížení energetické závislosti na Rusku.

31.05.2022

Uprchlická situace očima měst a obcí

V pořadí třetí Hodinka regionálního rozvoje SMOČR byla zaměřena na téma více než aktuální: uprchlickou krizi pohledem obcí a měst. Samosprávy jsou nuceny řešit každodenní realitu uprchlíků a právě jejich postřehy, zkušenosti a podněty byly základem tohoto setkání.

25.05.2022

Příležitost zeptat se zástupců ministerstev na cokoli, co Vaši obec trápí!

A to již 16. černa 2022 v rámci Kontaktního dne starostů v pražském Paláci Žofín.

16.05.2022

Celostátní síť pro venkov rozšiřuje agendu

S novým programovacím obdobím Společné zemědělské politiky 2023-2027 se bude měnit a rozšiřovat agenda a úkoly Celostátní sítě pro venkov (dále CSV/ Síť), která bude nově vykonávat činnosti národní sítě Společné zemědělské politiky. To bude zahrnovat jak rozšíření cílů i úkolů, tak i zahrnutí nových témat do aktivit Sítě.

09.05.2022

Jak na dostupnost a udržitelnost bydlení? Využití územních plánů s regulačními prvky

Jednou ze základních podmínek plynulého doplňování bytového fondu a tím i zajištění dostupnosti bydlení ve měste či obci je zajištění vhodných pozemků pro bytovou výstavbu. Tohle je současně i jeden z významných cílů územního plánování.

29.04.2022

Dešťová voda: bohatství, s nímž bychom se měli naučit pracovat

Přinášíme vám shrnutí druhého webináře z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMO ČR, jehož tématem bylo hospodaření s dešťovou vodou v zastavěných oblastech. V rámci webináře byla mimo jiné představena metodika k nakládání s dešťovou vodou a příklad z praxe města Žďár nad Sázavou přinesl zajímavé zkušenosti s realizací tzv. zelené střechy.

28.04.2022

Souhrnná zpráva k projektu "Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel" je nyní dostupná i pro starostky a starosty

Projekt zpracovalo ČVUT a nyní své výstupy předává dále. Svaz měst a obcí podpořil projekt jako aplikační garant.

07.04.2022

Jak na dostupnost a udržitelnost bydlení? Význam strategických plánů a proč je vhodné je využít

Proč může být strategický plán využit na podporu dostupnosti a udržitelnosti bydlení?

29.03.2022

Pakt starostů a primátorů: Dobrá komunikace a osvěta je základ

Webinář k iniciativě Pakt starostů a primátorů pro klima a energii 16. března byl prvním v novém cyklu „Hodinka regionálního rozvoje SMOČR“. Přinesl řadu velmi inspirativních příkladů, například jak město Židlochovice v praxi plánuje řešit udržitelné bydlení v nově budované čtvrti. Zástupce MŽP představil mimo jiné možnosti financování aktivit v rámci Paktu. Přinášíme vám shrnutí výstupů z tohoto webináře včetně prezentací.

28.03.2022

Evropská investiční banka podporuje města obce

I přes turbulentní počátek března, pro Vás Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) připravil na 8. března 2022 online seminář zaměřený na možnost podpory investičních projektů pro města a aglomerace. O čem tato akce byla?

14.03.2022

Jak na dostupnost a udržitelnost bydlení? Význam vstupních dat

V roce 2021 jsme v Informačních servisech (č. 4, 5) představili projekt „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“ a 30 opatření, která mohou prostřednictvím strategických plánů zavést města a obce na podporu dostupnosti a udržitelnosti bydlení na svém území. V tomhle roce se na některá z těchto opatření podíváme blíže. Začneme významem opatření spojených s analýzou stavu a prognóz vývoje.

09.03.2022

Budoucnost měst – vize a zkušenosti Velké Británie

UDRŽITELNÁ MĚSTA – Jak udělat z našich měst lepší a udržitelná místa pro život? Sledujte online v úterý 15. března 2022 od 13 do 15 hodin.

01.03.2022

Jaké máte zkušenosti při jednání se správci státních podniků Povodí na Vašem území?

Budeme rádi, pokud nám zašlete své zkušenosti se správami státních podniků Povodí na lehejcek@smocr.cz například při řešení pozemkových úprav nebo i v jiných situacích.

12.01.2022

Energetickou chudobu nedopustíme

Praha 12. ledna 2022, Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) navazuje na již dost kritickou situaci v oblasti cen za elektrickou energii a teplo. Další ohrožení může přijít v řádu několika málo let. Proto již nyní, kdy lze vznést připomínky za ČR u Komise EU připravil a rozeslal jednoznačnou pozici naší vládě a doufá a věří, že ji ve svých připomínkách zohlední.

08.12.2021

Vítězem soutěže Inspirativní region je Jihlava!

Ve čtvrtek 2. prosince 2021 se v pražském Kampusu Hybernská uskutečnilo dlouho očekávané vyhlášení vítězů soutěže Inspirativní region agentury CzechInvest. Výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková byla členem poroty.

07.12.2021

Staňte se inspirací pro ostatní evropská města

Městům, která se do iniciativy zapojí, bude poskytnuta podpora v technických, regulatorních a finančních oblastech. K tomu všemu bude vyčleněných 350 milionů euro na podporu výzkumu a inovací.

23.11.2021

Budoucnost digitalizace ve venkovských oblastech

Chcete se zapojit do dvou workshopů projektu Desira, který hledá odborníky na digitalizaci, problematiku venkovských oblastí a zároveň s praktickými zkušenostmi s fungováním samospráv?

05.10.2021

19. ročník Evropského týdne regionů a měst

Od 11. do 14. října 2021 bude probíhat 19. ročník Evropského týdne regionů a měst s podtitulem „Together for Recovery“.

30.09.2021

Mezinárodní online platforma „Mayors Action Plan“ zahájila svou činnost

V září tohoto roku zahájila svou činnost mezinárodní online platforma „Mayors Action Plan“ , která má sloužit pro výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe v různých oblastech, která města aktuálně řeší: posílení odolnosti měst, zlepšení kvality života ve městech, možnosti využití udržitelných zdrojů energie či dostupnosti bydlení.

10.08.2021

Náklady na provoz základních a středních škol v odlehlých a venkovských oblastech budou růst, do budoucna je třeba vytvářet školní klastry, říká nová studie OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v červnu představila novou studii věnovanou budoucnosti základního a středního školství v řídce osídlených venkovských oblastech. Přináší přehled mezinárodně srovnatelných nákladů a rovněž možné prognózy a z nich vyplývající doporučení.

28.07.2021

Zapojte se do veřejných konzultací

Prostřednictvím veřejných konzultací máte možnost vyjádřit svůj názor na záběr a zaměření nových iniciativ, na jejich priority a na přidanou hodnotu souvisejících opatření přijímaných na úrovni EU a můžete se tak zapojit i do hodnocení stávajících politik a právních předpisů.

26.07.2021

Balíček „Fit for 55“ představen

Evropská komise představila soubor opatření, jejichž cílem je učinit politiky EU v oblasti klimatu, využívání půdy, energetiky, dopravy a zdanění vhodné ke snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

24.06.2021

Evropský klimatický pakt

Zveme vás k účasti na zahajovací akci největší iniciativy v oblasti klimatu v EU Evropský klimatický pakt, která se bude konat současně ve všech členských státech dne  29. června 2021 v online formátu.

14.06.2021

Pakt starostů a primátorů přináší samosprávám nové příležitosti

V květnu uspořádal Svaz webinář věnovaný tématu Paktu starostů a primátorů pro klima a energii (Covenant of Mayors). Webinář přinesl zajímavé a ryze praktické informace o samotné iniciativě, o možnostech samospráv jak se zapojit a dále zkušenosti měst Prahy a Písku, která jsou v Paktu již zapojena.

09.06.2021

Jaké jsou potřeby venkovských oblastí napříč Evropou?

V květnu představila Rada evropských obcí a regionů (CEMR) klíčové priority místních samospráv v oblasti rozvoje venkova. Do diskusí o budoucnosti venkovských oblastí se zapojuje i Svaz a nyní vám přinášíme aktuální postřehy z probíhající debaty.

31.05.2021

Bojujeme za lepší životní prostředí ve městech

Svaz podporuje výstavbu nové infrastruktury pro hromadnou dopravu, nicméně stejně tak důležitá je i modernizace stávající sítě této dopravy.

25.05.2021

Green Week 2021 je tady!

A i Vy se můžete připojit.

16.05.2021

Jednoduchá osvětlovací příručka

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo příručku s doporučeními pro šetrné moderní osvětlování.

16.05.2021

Udržitelné finance v EU

Evropská komise vydala přelomový soubor opatření k podpoře udržitelných financí v EU, mění pravidla hry pro finanční sektor, velké a kótované střední podniky a „zelené investice“.

06.05.2021

Zajímá vás otázka dostupného a udržitelného bydlení?

SMO ČR se účastnil jako garant projektu „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“. Co mohou udělat města a obce ve prospěch dostupnosti a udržitelnosti bydlení na svém území?

06.05.2021

Budoucnost Evropy je i naše budoucnost

Zapojte občany vašeho města nebo obce do celoevropské debaty, kterou představuje Konference o budoucnosti Evropy. Jedná se o vůbec první podobnou akci, jejímž cílem je zapojit co nejširší evropskou veřejnost do debaty o budoucím směřování „starého kontinentu“. Konference probíhá od 9. května 2021 a jejím hlavním záměrem je umožnit nám, občanům EU, vyjádřit nejen naše potřeby a názory, ale také návrhy směřující k zajištění co nejlepších životních podmínek našich potomků.

06.05.2021

Regionální výhled OECD na rok 2021: Řešení krize spojené s COVID-19 a přechod na nulové emise skleníkových plynů

5.5.2021 zpřístupnilo OECD novou publikaci, ve které zkoumá dopady a řešení krize spojené s pandemií COVID-19 jako příležitost k uchopení řešení klimatických výzev.

23.04.2021

Zkušenosti Bratislavy a Štrasburku s udržitelným rozvojem

Dvě evropská města – Bratislava a Štrasburk – se v rámci webináře podělily o své zkušenosti s Referenčním rámcem pro udržitelná města. Jedná se o nástroj pro plánování a monitoring udržitelného rozvoje ve městech. Podívejte se, jak se daří zahrnovat udržitelnost do života měst i v současné složité situaci.

20.04.2021

Pozvánka na webinář: Představení Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí

28. dubna od 9:00 do 11:30 chystá Svaz pro své členy i nečleny interaktivní online webinář na toto téma.

15.04.2021

Digitální gamechanger: Jak se evropská města přizpůsobují dopadům pandemie COVID-19 na pracovní místa a dovednost obyvatel

Jaký trvalý dopad bude mít pandemie na pracovní místa a dovednosti jejich obyvatel v evropských městech? Na stránkách Evropské komise v sérii Urban Blog se v minulém týdnu objevil první článek z nové série Digitální Gamechanger.

13.04.2021

Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Veřejná prostranství jsou místa, která jsou nejviditelnější vizitkou obce a která jsou také nejvíce využívaná. Podoba veřejných prostranství má vliv na kvalitu života a spokojenost obyvatel obce.

07.04.2021

Evropská cena pro veřejný sektor (EPSA) 2021

Evropský institut veřejné správy (EIPA) vyhlašuje každé dva roky Evropskou cenu pro veřejný sektor (EPSA). Tato cena je udělována nejlepšímu a nejvíce inovativnímu projektu v rámci evropských veřejných správ. Účelem této ceny je sdílení dobré praxe a podpora inovativních projektů napříč evropskými veřejnými správami. Oficiálními partnery Evropské ceny pro veřejný sektor 2021 je Evropská komise, Rakousko, Maďarsko, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko. Přihlásit své inovativní projekty můžete do 3. května.

26.03.2021

Nová lipská charta dostupná i v češtině

Přinášíme vám českou verzi dokumentu Nová lipská charta, která vychází z původně schválené Lipské charty o udržitelných evropských městech z roku 2007. Nový dokument reaguje cíleněji na aktuální celosvětové výzvy pro udržitelnost a kvalitu života v evropských městech v následujících letech.

26.03.2021

Zapojujeme města do klimatických řešení

Účastníci již proběhlého webináře Zapojujeme města do klimatických řešení i ostatní zájemci najdou jeho záznam i řadu odkazů na publikace, tiskovou zprávu a další níže v článku.

19.03.2021

Zajímá vás otázka dostupného a udržitelného bydlení?

SMO ČR se účastnil jako garant projektu „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“.

01.03.2021

Územní přístup k cílům udržitelného rozvoje ve Vikenu v Norsku

WEBINÁŘ: 12. března 2021 | 12:00 – 14:00 (SEČ) | Virtuální událost (zoom)

01.03.2021

Jsou Vaše virtuální služby efektivní a užitečné?

Na Svaz měst a obcí se obrátil Luc Lagrandeur, profesor Laurentské univerzity (Sudbury, Kanada), který v současné době pracuje na výzkumu modelu virtuální organizace pro místní samosprávy.
Účelem jeho studie je měření míry virtuality místní správy v její nabídce elektronických služeb a dále měření vnímané kvality a vnímané užitečnosti modelu virtuální organizace.

18.02.2021

Evropský Zelený týden 2021 se blíží!

Zapojte se i Vy!

04.02.2021

Z jednání Regionální komise Svazu 29.1. 2021

Z programu jednání: nastavení národních dotačních titulů, priority Svazu na období 2021-2023 v oblasti regionálního rozvoje, ustanovení Pracovní skupiny Svazu pro udržitelný rozvoj, informace o nové odpadové legislativě a informace o přípravě programového období EU 2021-2027.

04.02.2021

Důležité dokumenty k tématu udržitelného rozvoje

Přinášíme informace o základních dokumentech, které pomohou zorientovat se v tématu udržitelného rozvoje jak z celosvětového pohledu, tak z hlediska situace v ČR.

21.01.2021

Téma udržitelného rozvoje nabývá na aktuálnosti

Svaz měst a obcí ČR považuje udržitelnost za velmi důležitou součást rozvoje. Chceme se tomuto tématu věnovat více a proto jsme 15. prosince 2020 uspořádali webinář k udržitelnému rozvoji. Shrnutí hlavních výstupů, videozáznam a prezentace najdete v článku níže.

31.12.2020

Šedá je teorie, pestrá je praxe: Paleta přístupů českých a moravských obcí k udržitelnému rozvoji

Na počátku prosince 2020 proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření na zmapování praktických přístupů místních samospráv k posilování udržitelnosti jejich současného a budoucího rozvoje. Šetření se zúčastnilo 407 českých a moravských měst, které svojí strukturou a základními parametry poskytly velmi reprezentativní vzorek respondentů.

14.12.2020

Vyznáte se v evropských fondech po roce 2020?

Nových i staronových fondů EU je zajisté mnoho. Máte v nich ale jasno? Pokud ne, přinášíme Vám matici, kterou za účelem zpřehlednění přineslo Ministerstvo pro místní rozvoj.

07.12.2020

Evropský rok železnice 2021 se blíží!

Dovolujeme si Vám zprostředkovat informace Výboru regionů k iniciativě místních a regionálních samospráv k chystanému Evropskému roku železnice 2021.

21.10.2020

Jak by podle Vás měly vypadat venkovské oblasti?

Právě to je téma, které nyní zajímá Evropskou komisi. Neváhejte se proto zapojit do veřejné konzultace.

31.07.2020

Revize pokynů regionální podpory 2014 -2020

Evropská komise zahájila dne 23. 7. 2020 veřejnou konzultaci týkající se revidovaných Pokynů k regionální podpoře 2014 - 2020.

20.07.2020

Jak bude vypadat Společná zemědělská politika po roce 2020?

Pravděpodobně všichni znáte Program rozvoje venkova (PRV), ten se ovšem v novém programovém období změní na Strategický plán společné zemědělské politiky ČR. Níže Vám přinášíme základní informace o tom, co tato změna znamená.

17.07.2020

Pomozte formovat novou podobu digitálního vzdělávání v Evropě!

Vyjádřete svůj názor na digitální vzdělávání v Evropě ve veřejné konzultaci k novému Akčnímu plánu pro digitální vzdělávání.

01.07.2020

Zkuste provozovat informační střediska EUROPE DIRECT v období 2021–2025 a získejte až 30 400 eur

Dovolujeme si Vás informovat, že Evropská komise v současné chvíli hledá partnerské organizace, které budou v České republice provozovat informační střediska EUROPE DIRECT v období 2021–2025.

24.06.2020

Předsednictví ČR v Radě EU se blíží

Česká republika se v druhé polovině roku 2022 podruhé v historii stane předsedající zemí Rady Evropské Unie. Klíčovou část každého předsednictví představují jeho programová náplň a priority. Do jejich utváření se nyní můžete zapojit i Vy.

06.05.2020

Stanovisko Svazu k budoucí podobě politiky soudržnosti a dalších politik po r. 2020

Stanovisko je určeno pro vládu ČR i orgány Evropské unie a reaguje na očekávané změny Víceletého finančního rámce a sektorové legislativy v souvislosti s dopady pandemie COVID-19 a obsahuje konkrétní návrhy, které obce a města ČR považují ve vztahu k připravované politice soudržnosti za klíčové, což je především zacílení programů EU k co nejrychlejší obnově ekonomik evropských zemí.

15.04.2020

Stanovisko Svazu k čerpání prostředků z EU fondů v programovém období 2014-2020 a nová opatření navrhovaná s ohledem na pandemii COVID-19

Stanovisko Svazu reaguje na aktuální dopad pandemie COVID-19 na implementaci evropských fondů v programovém období 2014-2020, vyzývá vládu, aby nedocházelo k zásadním změnám v oblasti ESI fondů bez konzultace s místními samosprávami. Zdůrazňuje, že projekty měst a obcí je třeba vnímat jako vhodný nástroj pro rozjezd ekonomiky po krizi a žádá o uplatnění maximálně flexibilního přístupu u projektového řízení ze strany řídicích orgánů.

24.03.2020

Zapojte se do výzvy inteligentních měst (ICC)

Evropská komise zahajuje novou iniciativu s názvem Výzva Inteligentních měst (ICC). Přihlásit můžete i Vaši obec, a to až do 29. května 2020. Cílem Výzvy je podpořit technologickou transformaci umožňující vybudovat zelenou Evropu a podpořit inteligentní a udržitelný růst ve všech evropských městech.

18.03.2020

INFORMACE ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE O OPATŘENÍCH EVROPSKÉ KOMISE Z HLEDISKA VEŘEJNÉ PODPORY TÝKAJÍCÍ SE MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI COVID-19

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s ohledem na role svěřené mu zákonem č. 215/2004 Sb. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje tímto informuje o opatřeních, které Evropská komise vydala v oblasti veřejné podpory týkající se koordinovaného postupu ve věci mimořádné události COVID-19.

27.02.2020

Podporované aktivity z EU fondů po roce 2020

V přiloženém dokumentu naleznete výsledky dotazníkového šetření s názvem Analýza poptávky a připravenosti projektů pro období 2021-2027. Svaz měst a obcí ČR pro vás připravil kompletní soupis odpovídající diskuzím k lednu 2020.

06.02.2020

Program IROP pro období 2021-2027 se představí ve všech regionech ČR

V průběhu března a dubna letošního roku se v regionech po celé ČR uskuteční semináře, které zájemcům představí Integrovaný regionální operační program pro období 2021 - 2027.

22.01.2020

Vyhrajte ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER)

Až do 31. března 2020 je možné zasílat přihlášky do soutěže o cenu pro Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER) pro rok 2021. Cílem tohoto ocenění je především podpora regionů a měst, které jsou průkopníky v realizaci inovativních podnikatelských strategií, jež vedou k vytvoření lepšího podnikatelského prostředí prostřednictvím chytrých aplikací, podpoře malých a středních podniků (MSP) a start-upů.

20.12.2019

Analýza dopadů suburbanizace: Jak obce prožívají příliv městského obyvatelstva

Již dříve jsme vás informovali o setkáních se zástupci obcí Olomouckého a Ústeckého kraje, zaměřených na to, jak se obcím a jejich obyvatelům žije v zázemí velkých měst. Setkání byla součástí analýzy suburbanizace, tedy jevu, který je nejen v České republice poměrně běžný. Zjednodušeně řečeno se jedná o odliv obyvatel z měst do obcí v jejich blízkém okolí. Tento jev se projevuje v různé míře ve všech krajích České republiky a do jisté míry ovlivňuje život v desítkách obcí. Velice důležité je zhodnotit jeho vliv a dopady na fungování a rozvoj obcí. Z tohoto důvodu v roce 2019 zpracovala Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro Svaz analýzu dopadů suburbanizace do rozpočtů obcí.

13.12.2019

Strategie regionálního rozvoje 2021-2027: pojďme si o ní povědět více

Představujeme vám Vládou ČR schválenou podobu Strategie regionálního rozvoje, jejíž ambicí je stanovit hlavní cíle a podobu regionální politiky ČR na období 2021-2027. Jedná se o národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje ČR, který definuje různé typy území na základě jejich potřeb i potenciálu.

02.12.2019

Jak se žije v zázemí velkých měst aneb zkušenosti obcí z Olomouckého a Ústeckého kraje

Na podzim letošního roku se uskutečnila dvě zajímavá setkání se zástupci obcí z Olomouckého a Ústeckého kraje. Cílem obou setkání bylo zjistit, jaký vliv má na život těchto obcí fakt, že se nachází v blízkosti velkých měst. Setkání byla součástí analýzy zaměřené na téma suburbanizace, tj. velmi zjednodušeně řečeno odlivu obyvatel z měst do obcí v jejich zázemí. Tato analýza je prováděna ve spolupráci Svazu a Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem a její výstupy budou následně shrnuty do uceleného dokumentu věnovaného vlivu suburbanizace na obce.

15.11.2019

IROP již rozdělil více než 100 miliard do regionů po celé České republice

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, překročil významný kulatý mezník. Již více než 100 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo rozděleno mezi 6 567 projektů po celé České republice. V přepočtu je tak na projekty rozděleno 79 % prostředků, které má IROP k dispozici. Z rozdělených peněz pak již bylo proplaceno příjemcům bezmála 40 miliard korun.

02.07.2019

Norské fondy: druhá otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy

Žádosti mohou být předkládány do 25. 6. 2020 nebo do vyčerpání alokace. POZOR: Tato výzva je zaměřena pouze na spolupráci subjektů z ČR a Norska. 

26.06.2019

Přeshraniční spolupráce je v posledních desetiletích největším úspěchem Evropy

Hranice brzdí hospodářský rozvoj regionů, které na nich leží. Evropská územní spolupráce (Interreg) pomáhá i periferní regiony měnit na lepší místo pro život. Jde o nejevropštějším ze všech fondů Evropské unie, říká Pavel Branda.

Pavel Branda je místostarosta obce Rádlo, předsedou komise pro přeshraniční spolupráci Svazu měst a obcí ČR a také místopředsedou Asociace evropských hraničních regionů . Současně je členem české delegace v Evropském výboru regionů (CoR), kde se věnuje hlavně tématu přeshraniční spolupráce. Za CoR byl také zpravodajem pro zprávu o podpoře takzvaných People-to-people projektů.

24.05.2019

Norské fondy aktuálně

Přinášíme vám shrnutí aktuálních oblastí podpory finančního mechanismu EHP/Norska, který již řadu let umožňuje uskutečňovat projekty, založené na spolupráci partnerů z ČR, Islandu, Norska a Lichtenštejnska. S pomocí těchto financí již bylo realizováno množství projektů, které pomohly zlepšit život občanů a přinesly důležité poznatky z různých oblastí života.