28.03.2022

Evropská investiční banka podporuje města obce

I přes turbulentní počátek března, pro Vás Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) připravil na 8. března 2022 online seminář zaměřený na možnost podpory investičních projektů pro města a aglomerace. O čem tato akce byla?

   

Seminář obsahoval cenné informace o možnostech podpory, na kterou mohou města a aglomerace v rámci České republiky dosáhnout díky spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB).  Načasování je přitom více než aktuální – sotva se nejen česká společnost, ale také Evropa  a svět začal probouzet po pandemii Covid-19, začal veškeré dění společnosti ovlivňovat a měnit konflikt na Ukrajině.  Svaz měst a obcí, stejně jako EIB si jsou proto vědomi skutečnosti, že města a obce budou nutně potřebovat finanční prostředky pro realizaci inovačních řešení, která posílí jejich rozvoj a rezilienci přes investice do energetické úspory či vodárenské soustavy a dalších oblastí.

Jak v úvodu akce řekla výkonná ředitelka Svazu, Radka Vladyková - rezilientní obec je základním kamenem rezilientního státu a společnosti. Svaz měst a obcí České republiky proto věří, že možné financování projektů prostřednictvím zdrojů EIB pomůže k co nejrychlejšímu nastartování ekonomiky i k novým inovačním řešením, která budou komplexní a povedou k zvyšování odolnosti a flexibility našich samospráv. V současné době je navíc více než dříve patrné,  že je třeba hledat i dosud málo častá řešení, jako např. PPP projekty (PPP projekty jsou založeny na  spolupráci veřejného a soukromého sektoru, která vzniká za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru mj. pro zajištění veřejné infrastruktury), protože velké množství veřejných prostředků bude nyní směřována na jiné cíle (pomoc uprchlíkům apod.)

Evropská investiční banka, která tento seminář společně se Svazem organizovala, byla vytvořena v roce 1958 na základě Římských smluv jako finanční instituce Evropského hospodářského společenství.  Zahájení semináře se ujala paní Nathalie Binet, vedoucí kanceláře skupiny EIB v Praze.

Od zahájení působení EIB v České republice byly díky jejích zdrojům podpořeny investice za téměř 600 mld. Kč. Jen v loňském roce (2021) EIB v České republice podpořila projekty za takřka 30 mld. Kč. Jednalo se jak o projekty od samospráv, tak i finanční instituce a také obchodní společnosti.

V oblasti rozvoje měst podporuje EIB střední a větší města včetně aglomerací. Neznamená to ovšem, že menší města nemají na jejich finanční prostředky nárok, o tomto informoval v průběhu webináře pan Kamil Dörfler, hlavní specialista na městskou politiku. Pro menší města a obce jsou vhodné spíše produkty nabízené prostřednictvím zprostředkovatelů, kteří s EIB spolupracují[PC1] , jako je Národní rozvojová banka.. V rámci řešení bydlení EIB dlouhodobě podporuje sociální a dostupné nájemní bydlení (tj. obecní nájemní bydlení pro potřebné s veřejnou podporou). Preferovány jsou zejména rekonstrukce, v současné chvíli například ubytování pro uprchlíky, ale také řešení bydlení s pečovatelskou službou a to vše v podobě pronájmu. Kamil Dörfler v průběhu semináře informoval všechny účastníky také o dalších oblastech, na které lze získat finanční podporu, jedná se například o městskou dopravu, energetiku, zelené investice či například školství.

V rámci programu dále vystoupil pan Peter Chovan, specialista pro úvěry veřejnému sektoru v ČR. Ten ve svém vystoupení nejprve uvedl, že i přesto, že největším klientem EIB je v tomto kontextu stát, města a regiony jsou pro banku taktéž velmi důležité. Jako příklad zmínil města Brno, Ostravu či Plzeň, které podpořily ze zdrojů EIB. Zmínil také investice Pardubického kraje do projektů v oblasti zdravotnictví a další.

V semináři dále vystoupil pan Vincent Mansour, úvěrový specialista pro financování projektů, který ve svém vystoupení popisoval především výhody již zmíněného financování projektů prostřednictvím PPP.

V závěru semináře dále zazněla nabídka poradenství pro zadavatele z veřejného sektoru, které jim může EIB bezplatně poskytnout. Těmto oblastem se věnují expertky EIB Patrizia Fagiani a Desislava Kraleva.  Ty popsaly účastníkům programy jako je JASPERS, ADAPT a další.  Pan Andreas Piontek poté ještě představil městům již dobře známý program ELENA.

 

Prezentace z akce jsou ke stažení na stránkách Svazu měst a obcí, ze semináře byl pořízen záznam, v případě zájmu o nahrávku případně podkladové materiály neváhejte kontaktovat Mgr. Pavlínu Toporskou ze Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů na emailu toporska@smocr.cz.

 

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů