29.03.2022

Pakt starostů a primátorů: Dobrá komunikace a osvěta je základ

Webinář k iniciativě Pakt starostů a primátorů pro klima a energii 16. března byl prvním v novém cyklu „Hodinka regionálního rozvoje SMOČR“. Přinesl řadu velmi inspirativních příkladů, například jak město Židlochovice v praxi plánuje řešit udržitelné bydlení v nově budované čtvrti. Zástupce MŽP představil mimo jiné možnosti financování aktivit v rámci Paktu. Přinášíme vám shrnutí výstupů z tohoto webináře včetně prezentací.

Jak na úvod webináře zdůraznila výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková, význam a role měst a obcí je (nejen) v krizích zcela zásadní, a v poslední době zažíváme těchto krizových situací bohužel celou řadu (pandemie covid, válka na Ukrajině a příliv uprchlíků). Právě v těchto dobách se jasně ukazuje nenahraditelná role samospráv v praktické rovině – přímá a konkrétní pomoc těm, kteří ji potřebují, propojení s partnerskými městy bez prostředníků a médií, znalost místního prostředí a jasné zacílení na aktuální potřeby, lidský přístup.

Iniciativa Pakt starostů a primátorů pro klima a energii se snaží připravovat podmínky pro zlepšení prostředí ve městech a obcích i v budoucnu. Snaží se o to například tím, že v jeho rámci zapojená města a obce mohou vypracovat tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (angl. zkratka SECAP), díky němuž mají lepší přehled o aktuální situaci i možnostech zlepšení do budoucna. Jak zmínil Jaroslav Kepka z Ministerstva životního prostředí, v současné době mohou města zapojená do Paktu starostů a primátorů v rámci výzvy Národního programu Životní prostředí až do srpna 2022 žádat o prostředky na zpracování plánů SECAP. Více informací o této výzvě najdete zde.

Zástupkyně Evropské komise paní Kateřina Fortun zdůraznila, že bavíme-li se například o nutnosti snížit počet aut ve městech, je potřeba zároveň zlepšit a zpřístupnit ostatní infrastrukturu – veřejnou dopravu, podmínky pro cyklodopravu apod. Kromě Paktu starostů a primátorů zmínila K. Fortun další iniciativu – Evropský klimatický pakt – který je především zaměřen na sdílení dobré praxe a zkušeností, osvětu a podporu informovanosti.

Právě dobrá informovanost, osvěta a komunikace směrem k občanům byla v následné diskusi často zmiňována jako základní předpoklad pro pochopení a přijetí záměrů či projektů měst a obcí. Zaznívaly zkušenosti s určitou ustáleností v myšlení lidí, kteří jen velmi neochotně přijímají možné změny. Zástupci měst v diskusi rovněž zdůraznili práci s mladými lidmi a studenty či žáky: od nich je nutno začít, vychovávat je tak, aby chápali, proč je důležité pokusit se chovat udržitelně a že i jednotlivec může každodenním rozhodováním leccos ve svém okolí ovlivnit.

Velmi zajímavý byl příspěvek pana Jana Vituly, starosty města Židlochovice, které je od roku 2020 aktivně zapojeno v Paktu starostů a primátorů. Zapojení do Paktu bylo dle slov pana starosty pokračováním již započatých aktivit a opatření směřujících ke zlepšení celkového prostředí ve městě: tvorba mokřadů, pasivní škola, snížení objemu odpadů či práce s lidmi bez domova. Město v současné době pracuje na svém plánu SECAP a chce na svém území vybudovat tzv. chytrou čtvrť – „Chytré Líchy“. Její „chytrost“ nespočívá ani tak v množství technologií, jako spíše v kombinaci řady aspektů zlepšujících celkové klima a prostředí: vegetace, použité materiály, voda, doprava, sociální rozměr apod. Na projektu spolupracovali i se sociology a rádi by alespoň některé prvky z této nově vznikající čtvrti použili také ve stávající zástavbě města. Rovněž v Židlochovicích mají vyzkoušeno, že dobrá komunikace s občany se vyplácí a funguje. 

Jak opakovaně zaznělo, změna vždy začíná v myšlení lidí a na to se (nejen) starostové zaměřují – na práci s veřejností, komunikaci, osvětu a vzájemnou spolupráci. Nebývá to jednoduché, ale pro začátek je to nutnost a dobrá komunikace záměrů je základem pozdějšího úspěchu i vzájemných dobrých vztahů.

Níže najdete ke stažení prezentace z tohoto webináře.

Barbora Láníčková
Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů