10.10.2022

Pozvánka na webinář k představení výzev na podporu dětských skupin a rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb

Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovolují pozvat na další Hodinku regionálního rozvoje – tentokrát zaměřenou na představení výzev Budování dětských skupin a Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb, které jsou vypsány v rámci Národního plánu obnovy. Webinář se uskuteční ve středu 19. října 2022 v čase 9,30 – 11,30 hod. on-line prostřednictvím MS TEAMS.

V kontextu dostupných dotačních programů tyto výzvy Národního plánu obnovy představují jedinečnou možnost na podporu předškolního vzdělávání a budování pobytových sociálních služeb, a to především pro obce a města, na které primárně tyto výzvy cílí. Je potřeba upozornit na nedostatečné alokace a velký převis poptávky z území v jiných dotačních programech, ať už jsou to národní dotační tituly nebo IROP 2021-2027. Např. výzva na Mateřské školy v rámci IROP 2021-2027 nedokáže zdaleka pokrýt poptávku z území a pobytové sociální služby včetně domů s pečovatelskou službou a domy pro seniory nebudou v programovém období 2021-2027 z IROP podporovány vůbec.

Výzvy Budování kapacit dětských skupin a Rozvoj a modernizace materiálně-technické základny sociálních služeb jsou již vyhlášené od jara 2022, ale ještě stále je zde dostatečná alokace pro podporu dalších projektů. Níže naleznete odkazy na aktuálně vyhlášené výzvy s konkrétní specifikací podmínek:

Výzva č. 31_22_002 Budování kapacit dětských skupin
Výzva č. 31_22_003 Rozvoj a modernizace materiálně-technické základny sociálních služeb

Cílem webináře je představit výzvy, podmínky pro žadatele a zodpovědět dotazy k správnému nastavení žádosti o podporu potencionálních žadatelů. Seminář se také zaměří na představení specifik a podmínek podpory Národního plánu obnovy.

Webinář je určen pro volené i nevolené zástupce obcí a měst a jejich příspěvkových organizací a pro potencionální a vážné zájemce o podporu.

Program webináře, středa 19. října, 9,30 - 11,30 hod.

9,30 – 10,30      Představení výzvy č. 31_22_002 Budování kapacit dětských skupin
                          Jana Knížová, Odbor realizace programů ESF, MPSV

10,30 – 11,30    Představení výzvy č. 31_22_003 Rozvoj a modernizace materiálně-technické základny sociálních služeb
                          Tomáš Novotný, ředitel odboru ostatních evropských fondů, MPSV

Na webinář se můžete registrovat se můžete prostřednictvím on-line formuláře do 17. října 2022. Budeme rádi za sdílení pozvánky mezi vašimi kolegy, které by webinář mohl zajímat.

K webináři se připojíte prostřednictvím tohoto odkazu: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Mgr. Gabriela Hůlková, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů SMO ČR