27.02.2024

Přinášíme vám shrnutí dvou lednových webinářů Hodinka

V lednu 2024 proběhly hned dva webináře Hodinka: první z nich přinesl informace k metodice výkonu řídící kontroly a druhý byl věnován novele zákoníku práce.

Webinář Hodinka k tématu Metodiky výkonu řídící kontroly
24. ledna 2024 Svaz měst a obcí pořádal další ze svých pravidelných Hodinek regionálního rozvoje, tentokrát na téma Metodika výkonu řídící kontroly. Lektorem webináře byl certifikovaný interní auditor ve veřejné správě – konzultant/expert Mgr. Miloš Kvapil. Zabývali jsem se tématem, jak nastavit účinný vnitřní kontrolní systém a jak zajistit řádný výkon finanční kontroly všech finančních a majetkových operací. Prostor byl věnován připravovanému zákonu o účetnictví (uzavřeno mezirezortní připomínkové řízení, bude projednáno LRV) a možnostem „outsourceovat“ účetní služby. V závěru byly představeny možnosti digitalizace a využití prvků umělé inteligence při výkonu řídící kontroly.

 

Webinář Hodinka k problematice novely zákoníku práce
Další z webinářů z cyklu Hodinka regionálního rozvoje proběhl 30. ledna 2024 a byl pořádán ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, jehož zástupci Mgr. Vladimír Horna a JUDr. Michael Košnar prezentovali na velmi žádané a hojně diskutované téma novely zákoníku práce, resp. její vybrané aspekty s akcentem na dohody konané mimo pracovní poměr a novou úpravu týkající se práce z domova. Jedná se o tzv. transpoziční novelu, kterou byla Česká republika povinna implementovat do svého právního řádu. Hlavní změny jsou navázány na digitalizaci, potřeby praxe zejm. v souvislosti s obdobím covid (institut výkonu práce na dálku + problém nákladů). Novela reaguje také na problematiku přesčasů ve zdravotnictví. 

Účastníci webináře se dozvěděli o zásadních změnách, které novela přinesla – jako je limit počtu hodin u dohody o provedení práce, povinnost zaměstnavatele rozvrhnout pracovní dobu do směn a způsob, jakým musí být tato nová povinnost provedena včetně možnosti výjimek u určitých povolání (např. dobrovolní hasiči). Zástupci MPSV dále informovali o změnách týkajících se výpovědí v případě dohod, práva na dovolenou včetně její výměry, nepřetržitého odpočinku, příplatků apod. Zmíněno bylo také téma informační povinnosti zaměstnavatele, práce na dálku či novinky při doručování, kde došlo např. k rozvolnění při volbě způsobu doručování ze strany zaměstnavatele (již není vyžadován souhlas s doručením do datové schránky). 

 

Ilona Masopustová, Claudia Šrámek
Legislativní a právní sekce Kanceláře SMOČR