05.12.2022

Různorodé zkušenosti samospráv v oblasti integrace cizinců a uprchlíků

Přinášíme vám shrnutí a výstupy z dalšího webináře z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR, který přinesl příklady z praxe měst a obcí, zaměřené na podporu integrace cizinců.

Listopadový webinář z cyklu Hodinka regionálního rozvoje SMOČR přinesl příklady z praxe měst a obcí, zaměřené na podporu integrace cizinců. Webinář vznikl ve spolupráci se Sdružením pro integraci a migraci.

Petr Syrový z Úřadu městské části Praha 13 představil zkušenosti s projektem „Společná adresa“ a zdůraznil nutnost spolupráce radnice se základními a mateřskými školami, včetně dalšího vzdělávání pedagogů při práci s dětmi cizinců. Vyzdvihl rovněž kontinuální podporu ze strany městské části v této oblasti, jež má celkově pozitivní vliv na integrační procesy.

Lenka Šafránková Havlíčková představila zajímavé zkušenosti města Brna spojené se zaváděním služeb interkulturní práce do struktur samosprávného úřadu. Interkulturní pracovníci jsou zaměstnanci magistrátu, kteří sami v naprosté většině mají osobní zkušenost s imigrací a jejichž úkolem je zprostředkovat bezpečný kontakt cizinců s místním prostředím či úřady, pomoci jim v řešení různých životních situacích apod. Součástí jejich práce je například terénní práce, mediace konfliktů, tlumočení, poradenství a při tom všem jim mimo jiné pomáhá znalost dané komunity, z níž obvykle pochází. Činnost interkulturních pracovníků vítají rovněž pracovníci českých úřadů, kteří s cizinci řeší různé záležitosti. Město Brno bylo za tuto činnost mimo jiné oceněno na mezinárodní úrovni.

Tématem vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem se zabýval Jan Heinrich ze společnosti META, o.p.s. Zdůraznil význam metodické podpory školám, kurzů českého jazyka, podpory volnočasových aktivit či kurzů pro děti i rodiče. Klíčovou roli hraje koordinátor a spolupráce napříč pedagogickým sborem; dle zkušeností se téměř v každé škole objeví nějaké potíže, které je však většinou možno řešit. Objevují se také nejasnosti v kompetencích, tedy kdo má integraci ve vzdělávání řešit.

Na webináři rovněž zaznělo, že samosprávami poměrně hojně využívané finanční prostředky na podporu integračních aktivit poskytované ministerstvem vnitra budou kráceny a žadatelé se budou muset poohlédnout i jinde. Využít bude možno například Operační program Zaměstnanost či prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu. Více informací k aktuálním dotačním možnostem pro samosprávy najdete níže pod textem v pdf dokumentu Integrace uprchlíků - přehled dotačních možností pro města a obce.

Níže pod textem rovněž najdete všechny prezentace představené v rámci webináře.

Barbora Láníčková
Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

Akce vznikla za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci dotačního programu Integrační služby
pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022.