13.10.2023

V rámci Hodinky se setkali zástupci Svazu v regionálních stálých konferencích

Online setkání v rámci zářijové Hodinky umožnilo zástupcům SMOČR v regionálních stálých konferencích vyměnit si zkušenosti s komunikací v jednotlivých krajích a byli také seznámeni s aktuálním stavem implementace programového období 2021-2027.

Záměrem setkání bylo podělit se o zkušenosti se zástupci Svazu v jednotlivých RSK se zaměřením na to, jak v rámci krajů funguje komunikace s ostatními samosprávami, zda by zástupci uvítali ze strany kanceláře Svazu konkrétní podporu apod.

Účastníkům byla představena prezentace shrnující aktuální stav implementace programového období 2021-2027 a informace týkající se Národního plánu obnovy. V rámci probíhajícího programového období 2021-2027 jsou již vyhlášeny výzvy, které představují více než 70% alokované částky. S účinností od 1.11.2023 byla vládou schválena změna spolufinancování ze strany žadatelů. Tato změna se netýká žadatelů v méně rozvinutých regionech a HSOÚ. Představeny byly rovněž aktuální informace k operačním programům IROP, OP Jan Amos Komenský, Zaměstnanost plus, OP ŽP, OP Spravedlivá transformace a dalším.  

Případné podněty, dotazy apod. mohou zástupci SMOČR v RSK zasílat na e-mail lanickova@smocr.cz  

 

Barbora Láníčková
Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

 

 

MMR Povinna publicita_logo a věta.png