SAFETY4TMF

Společně předcházet přírodním katastrofám – SAFETY4TMF

Svaz měst a obcí České republiky a Ostravská univerzita jsou partnery právě schváleného mezinárodního projektu Koordinované činnosti v oblasti prevence a zvládání katastrof na zařízeních pro nakládání s hlušinou prováděné orgány, obcemi a dalšími zúčastněnými stranami pro řešení snižující nadnárodní rizika a nebezpečí, ID DRP0200484 realizovaného v rámci dotačního programu Interreg Danube spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt SAFETY4TMF sdružuje celkem 16 partnerských organizací z 10 zemí podunajského regionu: Maďarska, které je projektovým leaderem, Česka, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Moldavska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska. Projekt byl zahájen 1. 1. 2024 a potrvá do 30. 6. 2026.

Safety4tmf_logo_2024.jpg

15.02.2024

První setkání partnerů projektu SAFETY4TMF

První setkání partnerů projektu SAFETY4TMF - Koordinované činnosti v oblasti prevence a zvládání katastrof na zařízeních pro nakládání s hlušinou prováděné orgány, obcemi a dalšími zúčastněnými stranami pro řešení snižující nadnárodní rizika a nebezpečí, ID DRP0200484 realizovaného v rámci dotačního programu Interreg Danube spolufinancovaného Evropskou unií, se uskutečnilo online dne 15. 2. 2024.