SAFETY4TMF

Společně předcházet enviromentálním katastrofám – SAFETY4TMF

Svaz měst a obcí České republiky a Ostravská univerzita jsou partnery právě schváleného mezinárodního projektu Koordinované činnosti v oblasti prevence a zvládání katastrof na zařízeních pro nakládání s hlušinou prováděné orgány, obcemi a dalšími zúčastněnými stranami pro řešení snižující nadnárodní rizika a nebezpečí, ID DRP0200484 realizovaného v rámci dotačního programu Interreg Danube spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt SAFETY4TMF sdružuje celkem 17 partnerských organizací z 10 zemí podunajského regionu: Maďarska, které je projektovým leaderem, Česka, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Moldavska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska. Projekt byl zahájen 1. 1. 2024 a potrvá do 30. 6. 2026.

Safety4tmf_logo_2024.jpg

13.06.2024

Na zasedání 1. kulatého stolu stakeholderů projektu SAFETY4TMF

SMO ČR a Ostravská univerzita připravili úspěšné setkání 47 řešitelů a stakeholderů projektu o odkalištích SAFETY4TMF. Jedná se o důležitý nástroj zapojení různých zainteresovaných stran z různých sektorů problematiky zařízení pro nakládání s hlušinou (TMF). Toto široké spektrum subjektů zahrnovalo provozovatele a vlastníky TMF, starosty obcí, zástupce dvou odborů Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, akademické pracovníky a mnoho dalších.

10.05.2024

Připravujeme 1. kulatý stůl stakeholderů projektu SAFETY4TMF

Hlavním tématem úvodního setkání k projektu připravovaného na národní úrovni bude provoz a bezpečnosti odkališť na území České republiky. Na setkání zveme zástupce státní správy, samosprávy i soukromého sektoru, kteří jsou přímo zainteresovaní do správy a ochrany odkališť, nebo jsou v těsném sousedství. Cílem je základním způsobem popsat, co to odkaliště jsou, jakou legislativou se řídí jejich správa, zajímat nás bude i praxe při správě odkališť.

21.03.2024

17 partnerů z 10ti zemí debatovalo v Ostravě o bezpečnosti odkališť v podunajské oblasti Evropy

Ve dnech 19. a 20. března proběhl Kick-off meeting zástupců všech 17 partnerů projektu SAFETY4TMF. Setkání probíhalo v prostorách Ostravského muzea a celkem se ho zúčastnilo na 35 osob fyzicky a další se připojily online. Zástupci přijeli z Maďarska, které je projektovým leaderem, Česka, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Moldavska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska.

11.03.2024

Připravujeme setkání partnerů k projektu SAFETY4TMF v Ostravě

Jak zlepšit bezpečnost odkališť? Odpovědi bude hledat nadnárodní projekt, do kterého se zapojí Ostravská univerzita i Svaz měst a obcí ČR. Projekt bude slavnostně zahájen na Kick-off meetingu 19. a 20. března v prostorách Ostravského muzea, kam se sjedou zástupci všech partnerských organizací.

15.02.2024

První setkání partnerů projektu SAFETY4TMF

První setkání partnerů projektu SAFETY4TMF - Koordinované činnosti v oblasti prevence a zvládání katastrof na zařízeních pro nakládání s hlušinou prováděné orgány, obcemi a dalšími zúčastněnými stranami pro řešení snižující nadnárodní rizika a nebezpečí, ID DRP0200484 realizovaného v rámci dotačního programu Interreg Danube spolufinancovaného Evropskou unií, se uskutečnilo online dne 15. 2. 2024.