21.03.2024

17 partnerů z 10ti zemí debatovalo v Ostravě o bezpečnosti odkališť v podunajské oblasti Evropy

Ve dnech 19. a 20. března proběhl Kick-off meeting zástupců všech 17 partnerů projektu SAFETY4TMF. Setkání probíhalo v prostorách Ostravského muzea a celkem se ho zúčastnilo na 35 osob fyzicky a další se připojily online. Zástupci přijeli z Maďarska, které je projektovým leaderem, Česka, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Moldavska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska.

Program setkání byl připraven pracovníky Ostravské univerzity v těsné spolupráci s kolegy ze Svazu měst a obcí a v koordinaci s pracovníky vedoucího partnera projektu, kterým je Ministerstvo veřejné správy a regionálního rozvoje Maďarska.

Cílem setkání bylo důkladně představit jednotlivé etapy projektu, jejich témata a řešení úkolů, které tvoří náplň projektu. Důležitá byla také podrobná debata o obsahu, terminologii a legislativních odlišnostech, které se mírně liší v každé z deseti participujících zemí. Debatovalo se o metodice. Snad nejvýraznější byla debata o pojmu stakeholder, kdo je vlastně stakeholderem pokud řešíme téma odkališť? na počátku velmi krátký seznam se nakonec rozrostl na mnoho položek, což ukazuje, že ochrana životního prostředí není jen otázkou v gesci organizací jako je Ministerstvo životního prostředí, ale má skutečně velké přesahy.

Setkání mělo nejenom pestrý obsah, ale také i formu. Tradičně pojaté informativní přednášky střídaly workshopy, hlasování v různých elektronických nástrojích. Organizátoři dokázali aktivně zapojit nejen ty, kteří se akce zúčastnili přímo na místě v Ostravském muzeu, ale i ty, co z různých důvodů nemohli dorazit a připojovali se pouze online. Obě skupiny se tak dokázaly obohacovat o své nápady a postřehy k projektu a společně vytyčovali trasu kolejích, po kterých projekt až do 30. 6. 2026 pojede!

 

Připojujeme fotografie z akce:

SAFETY4TMF_15-1.jpg

SAFETY4TMF_01.jpg

SAFETY4TMF_02.jpg

SAFETY4TMF_03.jpg

SAFETY4TMF_04.jpg

SAFETY4TMF_05.jpg

SAFETY4TMF_07.jpg

SAFETY4TMF_08.jpg

SAFETY4TMF_09.jpg

SAFETY4TMF_10.jpg

SAFETY4TMF_11.jpg

SAFETY4TMF_12.jpg

SAFETY4TMF_13.jpg

SAFETY4TMF_14.jpg

SAFETY4TMF_16.jpg