10.05.2024

Připravujeme 1. kulatý stůl stakeholderů projektu SAFETY4TMF

Hlavním tématem úvodního setkání k projektu připravovaného na národní úrovni bude provoz a bezpečnosti odkališť na území České republiky. Na setkání zveme zástupce státní správy, samosprávy i soukromého sektoru, kteří jsou přímo zainteresovaní do správy a ochrany odkališť, nebo jsou v těsném sousedství. Cílem je základním způsobem popsat, co to odkaliště jsou, jakou legislativou se řídí jejich správa, zajímat nás bude i praxe při správě odkališť.

 

Program webináře
První setkání se stakeholdery projektu Safety4TMF
21. května 2024 9 – 12hodin

9:00hod 
Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., Ostravská Univerzita, přední evropský odborník na tématiku odkališť

9:15hod
Mgr. Kamila Bláhová, starostka města Litvínov a Místopředsedkyně SMO ČR pro evropské záležitosti

9:30hod
Mgr. Richard Vereš, starosta Městského obvodu Slezská Ostrava, 1. místopředseda Komise životního prostředí SMO ČR

9:45hod
Ing. Alexandra Skopcová, Ředitelka odboru environmentálních rizik a ekologických škod, Ministerstvo životního prostředí ČR

10:00hod
plk. Ing. Miroslav Lukeš, Ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení, Generální ředitelství HZS ČR

10:15hod
Mgr. Pavel Lukeš, Vedoucí oddělení programů nadnárodní a mezinárodní spolupráce, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

10:30hod
Ing. Pavel Vostárek, Vedoucí odboru ekologie, Diamo, státní podnik

10:45hod přestávka

11:00hod
Mgr. Martina Lehmannová, Sekce regionálního rozvoje, zahraničních vztahů a projektů

11:15hod Diskuse