10.12.2014

Starostové nejsou úrazově pojištěni ze zákona. Platby odvádí zbytečně!

Povinnost zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu se nevztahuje na uvolněné členy zastupitelstva. V jejich případě nastupuje obecná odpovědnost obce za škodu vzniklou při výkonu veřejné funkce.

Podle námi zjišťovaných informací tuto nesprávnou praxi zachovává většina obcí. Nastal tedy čas znovu si připomenout, jak je to vlastně s úrazovým pojištěním.

Situace v právní úpravě úrazového pojištění zaměstnanců je již několik let přechodná, přestože byl přijat zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Právě v tomto zákoně se úrazové pojištění dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstev nově upravuje. Nicméně tento zákon, u něhož byla několikrát posunuta účinnost, má začít platit (možná) až od roku 2017. Do té doby platí ustanovení zákoníku práce, které je obecným ustanovením o náhradě škody a pojištění pracovního úrazu se týká jen a pouze zaměstnaců. To znamená, že odvody zaměstnavatele (obce)  za uvolněné členy zastupitelstva jsou zbytečné, protože ze zákoníku práce nemohou být pojištěni.

Přestaňte tedy pojistné odvádět a namísto toho si sjednejte v komerční pojistce pojištění odpovědnosti za úraz. O vyplacené prostředky požádejte pojišťovnu - máte právo na platby za tři roky zpětně, ostatní jsou bohužel již promlčené. Neplaťte zbytečně zbytečnost!

Mgr. Ludmila Němcová, legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu