25.03.2013

Blíží se změna tiskového zákona?

Novela tiskového zákona byla předmětem jednání Svazu s Ministerstvem kultury a Sdružením místních samospráv. Návrh, který upravuje právo zastupitelů na zveřejňování jejich příspěvků v obecních periodikách a který prošel připomínkovým řízením, legislativní radou vlády i vládou samotnou, je v Poslanecké sněmovně.

Novela tiskového zákona byla předmětem jednání Svazu měst a obcí ČR s Ministerstvem kultury a Sdružením místních samospráv ČR. Návrh, který upravuje právo zastupitelů na zveřejňování jejich příspěvků v obecních periodikách a který prošel připomínkovým řízením, Legislativní radou vlády i vládou samotnou, je nyní znovu podrobován diskusi v souvislosti s poslaneckým pozměňovacím návrhem, který by mohl vnést do zákona přísná sankční opatření pro obce, které nebudou chtít zveřejňovat příspěvky „opozičních“ zastupitelů. Svaz s tímto opatřením zásadně nesouhlasí, nikoliv že by nesouhlasil s posílením role opozice a jejího ústavního práva na svobodu projevu, ale protože to považuje za vlamování do samostatné působnosti obcí. Není možné, aby stát (v návrhu Ministerstvo kultury) sankcionoval obec za výkon její samostatné působnosti a "objektivně" posuzoval míru zavinění a výši sankce, když je k tomu určen nezávislý soud, jak vládní návrh novely předpokládá. Domníváme se, že původně navrhovaná úprava je dostatečná a že zohledňuje zájmy všech zastupitelů na zveřejňování jejich názorů v obecních periodikách a zároveň i jejich vynutitelnost. Za Kancelář Svazu se jednání zúčastnili Jaromír Jech a Ludmila Němcová.