19.04.2013

Oprava přípojek na veřejných prostranstvích nebude zátěží pro občany

Ministerstvo zemědělství vyhovělo požadavkům Svazu a vzalo zpět svůj návrh, aby za opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních potrubí a přípojek pod veřejným prostranstvím platili vlastníci domů.

Rada Svazu na svém jednání dnešním zasedání v Třeboni přivítala, že Ministerstvo zemědělství vyhovělo požadavkům Svazu a vzalo zpět svůj návrh, aby za opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních potrubí a přípojek pod veřejným prostranstvím platili vlastníci domů.  Svaz tuto úpravu novely zákona o vodovodech a kanalizacích vnímal jako další finanční zátěž obyvatel obcí a měst.