15.02.2013

Z iniciativy Svazu vznikla pracovní skupina k odměňování starostů

Praha, 14. února 2013

Zástupci Svazu, Asociace krajů, Sdružení místních samospráv, MPSV a MF se sešli na Ministerstvu vnitra, aby otevřeli diskusi ke změně systému odměňování členů zastupitelstev. Svaz požaduje, aby se odměny aktuálně vrátily na úroveň roku 2010 a v dalším časovém horizontu se nastavil

Praha, 14. února 2013

Zástupci Svazu, Asociace krajů, Sdružení místních samospráv, MPSV a MF se sešli na Ministerstvu vnitra, aby otevřeli diskusi ke změně systému odměňování členů zastupitelstev. Svaz požaduje, aby se odměny aktuálně vrátily na úroveň roku 2010 a v dalším časovém horizontu se nastavil nový systém odměňování, který by vycházel z postavení členů zastupitelstev jako politiků. Současná podoba totiž připomíná odměňování úředníků a je také tak nahlížena. Že se od roku 2003, kdy bylo nařízení vlády vydáno, celý systém pokřivil, potvrzuje i ministerstvo vnitra. Došlo k rozevření nůžek v odměňování uvolněných a neuvolněných starostů a místostarostů, a to především na malých obcích. Takový rozdíl ale není opodstatněný, protože kompetence bez ohledu na uvolněnost či neuvolněnost zůstávají stejné, či se ještě navyšují. Letitá argumentace MPSV proti jakémukoliv navyšování nebo změně systému vychází ze srovnávání s platovými poměry státních úředníků bez ohledu na fakt, že zastupitelé nejsou zaměstnanci, nemají nárok na bonusy ani na odměny, svým rozhodováním „nesou kůži na trh“ a nezatěžují státní rozpočet. Přítomní zástupci se většinově shodli, že je třeba navrhnout novou spravedlivější formu, která bude odlišovat postavení členů zastupitelstev obcí v „platovém“ systému veřejné správy.

Mgr. Ludmila Němcová - Kancelář Svazu měst a obcí ČR