17.10.2013

Odměny projedná ještě vláda v demisi

V polovině října obdržel Svaz k připomínkování novelu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Ministerstvo vnitra se touto záležitostí začalo zabývat právě na základě dlouhodobého požadavku Svazu.

V současnosti je již v připomínkovém řízení novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, a to právě na základě dlouhodobého požadavku Svazu měst a obcí ČR. V roce 2010 totiž zasáhla krize a v rámci solidarity s platovou sférou veřejné správy odměny v roce 2011 poklesly o 5 % a zpátky se již nevrátily. Svaz proto prosazuje navrácení výše odměn alespoň na úroveň roku 2010. Nejde přitom jen o samotné navýšení tabulky, ale i o odstranění nepoměru mezi odměnou uvolněného a neuvolněného starosty. Z  analýzy MV totiž vyplynulo, že největší rozdíl mezi odměnami je u obcí do 1000 obyvatel. Přitom neuvolněný a uvolněný starosta má ty samé kompetence a tu samou odpovědnost a rozdíl přitom činí až 60 %. Ministerstvo vnitra v předloženém materiálu upřednostňuje variantu nezvyšovat odměny paušálně, ale řešit pouze rozdíl mezi uvolněným a neuvolněným starostou.Proto Svaz žádá vládu ČR, aby schválila takovou variantu, která bude znamenat zvýšení měsíčních odměn na úroveň roku 2010 a stanovení koeficientu až 0,6 měsíční odměny uvolněného starosty pro stanovení měsíční odměny neuvolněného starosty s účinností od  1. ledna 2014.