24.10.2012

Plošné rušení stavebních úřadů nebude, ujistil Svaz ministr Jankovský

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský potvrdil na jednání se zástupci Svazu, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních úřadů. Podotkl, že tuto otázku je potřeba klást pouze v ojedinělých případech, kdy se na daném úřadu uskuteční velmi malý počet řízení za rok. K takovému kroku by ale mohlo dojít až na základě zpracované analýzy počtu provedených úkonů za rok na daném úřadu a jejího pečlivého vyhodnocení.

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský potvrdil na jednání se zástupci Svazu dne 22. října 2012, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních úřadů. Podotkl, že tuto otázku je potřeba klást pouze v ojedinělých případech, kdy se na daném úřadu uskuteční velmi malý počet řízení za rok. K takovému kroku by ale mohlo dojít až na základě zpracované analýzy počtu provedených úkonů za rok na daném úřadu a jejího pečlivého vyhodnocení.

Svaz je znepokojen záměrem ministerstva vytvořit stavební „superúřad“, kdy by se jednotlivé stavební úřady staly detašovanými pracovišti ústředního orgánu státní správy a zařadily se tak mezi desítky dekoncetrátů státní správy, působících již dnes v území. Podle předsedy Svazu Dana Jiránka je důležitý zejména jednotný formát ukládání všech dat a sjednocení praxe v odvolacích řízeních a není potřeba nic dalšího. Antonín Lízner upozornil, že tímto krokem se fakticky narušuje dosavadní smíšený model veřejné správy. Bylo by podle něj vhodné nejprve seriózně debatovat právě otázku fungování tohoto modelu jako takového.

Dále zástupci Svazu upozornili pana ministra na problém nemožnosti regulace počtu osob v bytech. Jde o časté případy, kdy se z rodinných domů stávají ubytovny a radnice čelí problémům vyplývajícím z kumulace velkého počtu osob v bytech. Nemohou s tím však nic dělat, jelikož toto nelze řešit v rámci klasických nájemních vztahů. Na jednání bylo dohodnuto, že Svaz vyvine společně s MMR úsilí, aby MPSV stanovilo normu max. počtu osob na m2 jako podmínku pro hrazení doplatku na ubytovnách. S ministerstvem zdravotnictví pak budou řešeny otázky zpřísnění hygienických norem. 

Posledním tématem byla příprava na budoucí období čerpání fondů EU, kde má Svaz s MMR velmi dobrou dlouhodobou spolupráci. MMR by mělo iniciovat setkání, na kterých by se pravidelně setkávali zástupci MMR, Svazu a AK ČR s českými europoslanci a projednávali by možnosti společného postupu. 

Svaz na jednání zastupovali jeho předseda Ing. Dan Jiránek, člen Předsednictva a místopředseda Komory obcí Antonín Lízner a vedoucí oddělení vnějších vztahů Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.