11.06.2014

Novela Ústavy rozšiřující kompetence NKÚ zůstává „zaparkovaná“ v Senátu

Novelu Ústavy dnes projednaly dva senátní výbory. V dopoledních hodinách Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který projednávání přerušil a v odpoledních hodinách Ústavně právní výbor, který projednávání rovnou zamítl. 

Novelu Ústavy dnes projednaly dva senátní výbory. V dopoledních hodinách Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který projednávání přerušil a v odpoledních hodinách Ústavně právní výbor, který projednávání rovnou zamítl. V obou případech byly argumenty senátorů stejné – chybějící  doprovodná novela zákona o NKÚ. Ta byla sice v Poslanecké sněmovně původně předložena současně s návrhem novely Ústavy, ale pak byla zamítnuta a vrácena k přepracování. Stávající návrh novely Ústavy navíc doznal v Poslanecké sněmovně oproti původnímu návrhu významnou změnu  týkající se dalšího rozšíření okruhu kontrolovaných osob, a je proto otázkou, kdo a jak připraví nový návrh novely zákona o NKÚ, když se jednalo o poslanecký návrh. A senátoři prý rozhodně novelu Ústavy bez tohoto doprovodného zákona neschválí, protože není jasné, jak bude zohledněno zvláštní postavení územních samospráv a jejich ústavně zaručeného práva na samosprávu, tedy rozhodování o nakládání s veřejnými prostředky.

V rámci debaty na výborech několikrát zaznělo, že současná míra kriminalizace rozhodování zastupitelstev a rad obcí, kdy si policie a následně státní zastupitelství osobuje právo hodnotit co je pro obec účelné a hospodárné, překračuje meze zaručené ústavní svobody. A právě kontrolní zjištění NKÚ, pokud by nebyly stanoveny mantinely, co může při kontrolách hodnotit, by se mohly stát jednoduchým podkladem pro další trestní oznámení.