23.09.2014

V připomínkovém řízení je nyní novela nařízení vlády o platových poměrech

Připravovaná legislativa má zrušit zvláštní způsob určování platového tarifu, který zaměstnavateli umožňoval, aby určil zaměstnanci tarif v rozpětí od nejnižšího po nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. (Foto: seaskylab / FreeDigitalPhotos.net)

Novela ruší zvláštní způsob určování platového tarifu, který umožňoval zaměstnavateli zaměstnanci určit tarif v rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. Nově se navrhuje, že takový zvláštní způsob u obecních úřadů byl možný pouze u zaměstnanců zařazených do 1 až 5 platové třídy. V souvislosti s projednáváním návrhu zákona o státní službě se vláda zavázala, že se ve veřejných službách a správě vrátí k systému stanovení platových tarifů na základě obecně uznávané zásady, podle které se zkušeností roste výkonnost. Zvláštní způsob určení platových tarifů bude zachován v míře a z důvodů uplatňovaných před rokem 2011.

Současně se navrhuje pro rok 2015 zvýšit platové tarify o 3,5 % ve všech stupnicích, tedy pro všechny zaměstnance veřejných služeb a správy.

Pro cca 144 tisíc zaměstnanců, jejichž platy jsou financovány z rozpočtů územních samosprávných celků, by představovalo uvedené navýšení od 1. ledna 2015 částku ve výši cca 1,1 mld. Kč, tj. včetně příslušenství cca 1,5 mld. Kč. Průměrné zvýšení všech stupnic platových tarifů by činilo cca 650 Kč měsíčně/zaměstnanec.