17.10.2012

Vláda na základě požadavku Svazu přerušila projednávání novely zákona o obcích

Projednávání materiálu ve vládě dne 26. září 2012 bylo přerušeno do konce listopadu 2012 a současně bylo ministrovi vnitra uloženo, aby v součinnosti s místopředsedkyní vlády vytvořil pracovní skupinu k dořešení stávajících rozporů v návrhu zákona se zástupci Svazu měst a obcí ČR. Vláda k tomuto kroku přistoupila na základě dopisu předsedy Svazu, ve kterém Svaz s odkazem na legislativní pravidla vlády požaduje vrácení materiálu do meziresortního připomínkového řízení, a to s ohledem na zásadní změny, jež materiál doznal v průběhu legislativního procesu.

Projednávání materiálu ve vládě dne 26. září 2012 bylo přerušeno do konce listopadu 2012 a současně bylo ministrovi vnitra uloženo, aby v součinnosti s místopředsedkyní vlády vytvořil pracovní skupinu k dořešení stávajících rozporů v návrhu zákona se zástupci Svazu měst a obcí ČR. Vláda k tomuto kroku přistoupila na základě dopisu předsedy Svazu, ve kterém Svaz s odkazem na legislativní pravidla vlády požaduje vrácení materiálu do meziresortního připomínkového řízení, a to s ohledem na zásadní změny, jež materiál doznal v průběhu legislativního procesu.

O co vlastně Svazu jde?  Zákon o obcích je základním stavebním kamenem činnosti obce, stejně jako je ústava pro stát, a neměl by být proto neustále atakován návrhy na změnu. Novela byla připravena v rámci naplňování Strategie boje proti korupci, proti které Svaz nemá a nemůže mít žádné námitky, ale výsledek již příliš zasahuje do samostatné působnosti obcí. Novela se také po ukončení připomínkového řízení zásahem Legislativní rady vlády ještě třikrát změnila. Silná námitka zazněla proti prodeji majetku dražbou, protože se tak vytrácí rozhodovací autonomie a nedá se ovlivnit účel použití. Další připomínky Svaz vznesl ke zveřejňování smluv, k aktivní legitimaci zastupitele obce žalovat za obec náhradu škody, k omezení veřejnoprávních smluv. Svazové připomínky nebyly zcela vypořádány, ale do vlády šel materiál s tvrzením, že je předkládán bez rozporu, což byl i jeden z důvodů svazového protestu.

Budeme prosazovat co nejjednodušší, transparentní úpravu, která bude v souladu se Strategií i potřebami obcí a měst. Společné jednání proběhne 23. října 2012 na Ministerstvu vnitra. O výsledku jednání vás budeme informovat.

Ludmila Němcová