27.03.2015

Tabulky odměn jsou ve Sbírce zákonů

Vyšla Sbírka zákonů, kde je novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.  Od 1. dubna 2015 tak automaticky stoupnou odměny uvolněným členům zastupitelstev. Neuvolněným je může zpravidla navýšit zastupitelstvo. 

Konečně dnes vyšla Sbírka zákonů, kde je novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.  Od 1. dubna 2015 tak automaticky stoupnou odměny uvolněným členům zastupitelstev. Neuvolněným (pokud nejsou usnesením zastupitelstva obce stanoveny v "nejvyšší výši podle nařízení vlády") může odměny navýšit zastupitelstvo. Teprve od usnesení zastupitelstva obce navýšení odměn platí. Více na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.