25.05.2016

Města a obce nesouhlasí s rozšířením pravomocí NKÚ. Návrh, který počítá s další kontrolou, zítra projedná Senát

Senát má ve čtvrtek 26. května 2016 projednat rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Konkrétně tisky č. 266 a 287. Svaz měst a obcí ČR s dalším kontrolním orgánem nesouhlasí, zjednodušeně řečeno říká: "V kontrolách, které jsou dnes duplicitní, často i multiplicitní, je nejdříve třeba udělat pořádek. Nikoliv přidávat další kontrolní orgán."

Senát má ve čtvrtek 26. května 2016 projednat rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Konkrétně tisky č. 266 a 287. Svaz měst a obcí ČR s dalším kontrolním orgánem nesouhlasí, zjednodušeně řečeno říká: "V kontrolách, které jsou dnes duplicitní, často i multiplicitní, je nejdříve třeba udělat pořádek. Nikoliv přidávat další kontrolní orgán."

V kontextu s kontrolami se nedávno uskutečnil seminář, kde mimo jiné zaznělo: "Pokud se chce utlumit vlastní činnost, zahltí se přemírou různých kontrol. Týká se to soukromého i veřejného sektoru. Už v současné době jsou veškeré veřejné prostředky pod externí kontrolou. Kontroluje je celá řada subjektů, které při kontrole na několik dnů doslova zablokují činnost zejména malých obcí. A těch malých je v České republice 90 %. Starostové se pak nemohou starat o své občany, ale o kontrolory. Na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu je navíc absurdní, že mu nepředcházela žádná analýza už existující kontrolní činností přesto, že ji požadovala Sněmovna i Senát." Další informace najdete zde.

Níže si můžete přečíst podrobný materiál Svazu měst a obcí ČR k rozšíření pravomocí NKÚ. Tato aktualizovaná verze zevrubně zdůvodňuje, proč není vhodné v uvedené podobě rozšíření kontrolní působnosti NKÚ schválit.

Z materiálu se mimo jiné dozvíte:

  • jakému množství kontrol obce podléhají a jak tyto kontroly (a kontrolní závěry) nejsou vzájemně koordinované,
  • proč není možné, aby NKÚ kontrolovalo a posuzovalo, co jsou potřeby a zájmy občanů obce,
  • že projednávaný zákon o řízení a kontrole veřejných financí uvedené problémy neřeší.

Další informace najdete v zápise ze senátního semináře k problematice NKÚ a ve vládním materiálu, který obsahuje  přehled stávajících kontrol. Oba dokumenty jsou rovněž ke stažení níže.