14.01.2014

Svaz již není v boji za změnu volebního systému sám

Téma změny stávajícího volebního systému do zastupitelstev obcí, po které volá celá řada členů Svazu i jejich občanů, se pravidelně diskutuje nejen na zasedáních nejrůznějších orgánů Svazu (poslední Sněm nevyjímaje), ale i na jednáních s představiteli výkonné či zákonodárné moci.

Téma změny stávajícího volebního systému do zastupitelstev obcí, po které volá celá řada členů Svazu i jejich občanů, se pravidelně diskutuje nejen na zasedáních nejrůznějších orgánů Svazu (poslední Sněm nevyjímaje), ale i na jednáních s představiteli výkonné či zákonodárné moci. Z konkrétnějších aktivit Svazu na tomto poli můžeme zmínit i připomínky k návrhu nového volebního zákona, které Svaz uplatnil v rámci meziresortního připomínkového řízení, kdy požadoval změnu stávajícího volebního systému tak, aby mandát získali ti kandidáti, kteří získají od voličů nejvíce hlasů a to bez ohledu na volební stranu, za kterou kandidují, tedy bez jakýchkoliv dalších „přepočtů“ (jde o systém tzv. neomezeného hlasování). Svůj návrh doprovodil i konkrétním návrhem paragrafového znění. V zájmu zvýšení povědomí o aspektech volebních systémů Svaz také umístil na své webové stránky aplikaci Volební kalkulačka, která obsahuje hypotetické výsledky voleb do zastupitelstev obcí v roce 2010, pokud by se namísto stávajícího modelu použil právě Svazem navrhovaný volební systém.

Nyní požadavek na Svazem navrhovanou změnu volebního systému uplatnilo i hnutí Nezávislí a zorganizovalo petici za zavedení systému neomezeného hlasování. Chcete-li ji podpořit, můžete si z našich stránek stáhnout petiční arch.