10.10.2012

Blíží se termín ukončení zápisu do katastru!

Upozorňujeme, že novela zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí stanovila nejzazší lhůtu pro zápis vlastnických práv do katastru nemovitostí 31. března 2013. Nemovitosti nezapsané v katastru do tohoto data automaticky přechází od 1. dubna 2013 na stát.

Upozorňujeme, že zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, který byl novelizován zákonem č. 173/2012 Sb., stanovil v § 8 nejzazší lhůtu pro zápis vlastnických práv do katastru nemovitostí 31. března 2013. Nemovitosti nezapsané v katastru do tohoto data automaticky přechází od 1. dubna 2013 na stát.

Součástí zápisu pro pozemky, které je třeba zobrazit v katastrální mapě, je příslušný geometrický plán. To se týká především lesních pozemků.

Na splnění povinnosti mají obce ještě více než 5 měsíců, přesto starosty již nyní upozorňujeme na rychle ubíhající čas. Geometrické plány nejsou levné a je třeba s nimi v rozpočtu u některých z obcí počítat i v příštím roce.

Více informací vám poskytne Mgr. Ludmila Němcová, nemcova@smocr.cz