01.03.2013

Návrh zákona o státních úřednících

Setkání u kulatého stolu na téma návrhu zákona o státních úřednících zorganizoval v Liberci předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Václav Horáček. Jednání se zúčastnili především starostové měst a obcí nebo tajemníci úřadů z Libereckého kraje. Za Svaz byl přítomen starosta obce Příšovice a člen Předsednictva Svazu Antonín Lízner a výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech.

Předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Mgr. Václav Horáček zorganizoval v Liberci dne 25. února 2013 pracovní setkání u kulatého stolu na téma návrhu zákona o státních úřednících. Jednání se konalo v prostorách Magistrátu města Liberec a zúčastnili se ho především starostové měst a obcí nebo tajemníci úřadů z Libereckého kraje.
Přítomni byli i reprezentanti neziskové organizace Good Governance, o. s., zástupci Transparency International, o. p. s., se nedostavili. Za Svaz byl přítomen starosta obce Příšovice a člen Předsednictva Svazu Antonín Lízner a výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech.
Cílem tohoto prvního kulatého stolu, jak zdůraznil předsedající Václav Horáček, bylo zahájit věcnou diskusi na téma nejenom úředníků státních, ale i vzájemných provázaností na zaměstnance a úředníky obecních úřadů. Je zapotřebí tvořit jeden zákon, obsahující všechny úředníky veřejné správy, od státních na ústřední úrovni až po ty obecní, či je lepší řešit jisté rozdílnosti pomocí dvou zákonů?
Zástupci Svazu vyjádřili především znepokojení nad tím, že Svazu nebyl návrh zákona vůbec poskytnut k připomínkování, byť Svaz je řádným připomínkovacím místem. Zároveň vyslovili přesvědčení, že není třeba tvořit zákony dva, ale v rámci jednoho náležitě zohlednit specifické podmínky různých úrovní veřejné správy. Liberecký kulatý stůl by pak měl mít pokračování v rámci běžné práce Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to i za účasti zástupců předkladatele návrhu zákona, tedy Ministerstva vnitra a dalších zásadních aktérů.

Související článek: Budoucnost zaměstnávání státních a obecních úředníků