26.11.2012

Dohodu Svazu měst a obcí a České pošty bereme vážně

Generální ředitel České pošty Petr Zatloukal na jednání Komory obcí dne 22. listopadu 2012 ve Velkém Oseku potvrdil, že Dohoda Svazu a České pošty podepsaná v prosinci roku 2009 stále platí. Předmětem této dohody je především poskytování informací ze strany České pošty o připravovaných změnách v její organizaci a činnosti mající vliv na poskytování poštovních služeb ve městech a obcích. Petr Zatloukal konstatoval, že na základě této Dohody nebyla v roce 2012 trvale zavřena žádná pošta, aniž by nedošlo k dohodě s obcí na změně obsluhy území.

Generální ředitel České pošty Petr Zatloukal na jednání Komory obcí dne 22. listopadu 2012 ve Velkém Oseku potvrdil, že Dohoda Svazu a České pošty podepsaná v prosinci roku 2009 stále platí. Předmětem této dohody je především poskytování informací ze strany České pošty o připravovaných změnách v její organizaci a činnosti mající vliv na poskytování poštovních služeb ve městech a obcích. Petr Zatloukal konstatoval, že na základě této Dohody nebyla v roce 2012 trvale zavřena žádná pošta, aniž by nedošlo k dohodě s obcí na změně obsluhy území.

Generální ředitel ČP informoval, že pro tento rok bylo ze strany České pošty vytipováno zhruba sto obcí, ve kterých je pošta ekonomicky ztrátová a v nichž se se starosty jednalo o možné změně zajišťování poštovních služeb. V 17 případech po vzájemné domluvě vznikla Výdejní místa, v 7 případech obslužný typ Partner. Tam, kde k žádné domluvě nedošlo, byla poštovní služebna nadále ponechána, některé obce se ale Česká pošta pokusí oslovit znovu. 

Přítomní starostové však zástupce České pošty upozornili, že v některých obcích přece jenom k uzavření pošty došlo, i když údajně pouze dočasně. Několik konkrétních příkladů z Trutnovska uvedla starostka Holovous Martina Berdychová. S podobnou praxí se ale setkali i starostové v jiných částech republiky. Petr Zatloukal ujistil, že v těchto obcích jde skutečně jen o dočasné uzavření, k němuž došlo převážně z personálních důvodů (odchody do důchodu, výpovědi, nemoci atd.), někde pak z důvodu rekonstrukce objektu nebo vypršení nájemní smlouvy. Přislíbil, že tam, kde jsou příčinou personální důvody, vypíše Česká pošta do konce března 2013 výběrová řízení, která se budou konat za přítomnosti starostů dotčených obcí. Seznam dočasně uzavřených pošt obdrží Svaz na vědomí. 

Generální ředitel ČP se dále zavázal, že do konce roku 2012 zašle Svazu také seznam dalších vytipovaných obcí, ve kterých již proběhla jistá šetření a v nichž by se s tamními starosty mělo jednat o změně způsobu poštovní obsluhy v roce 2013. Ubezpečil, že dle platné Dohody se Svazem budou obce, kterých se to týká, informovány o zamýšlené změně minimálně šest měsíců předem. K žádným direktivním změnám obsluhy také nedojde, pokud se na ní obě strany neshodnou. 

Na jednání ve Velkém Oseku bylo dále dojednáno, že obce, ve kterých bude navrženo zřídit vzhledem k malému počtu úkonů Výdejní místo, si budou moci po individuálním projednání s Českou poštou zřídit vyšší typ – Partnera, pokud si budou schopny tuto službu samy dofinancovat. 

Závěrem Petr Zatloukal nabídl starostům právní pomoc při výkladu uzavíraných smluv mezi obcí a Českou poštou o zřízení některého z nových typů obslužného místa. Kontakt bude zaslán do Kanceláře Svazu. O dalších jednáních budeme opět informovat. Nejbližší by se mělo konat 18. dubna 2013, kde by zástupci České pošty měli mimo jiné informovat i o budoucnosti Pošty v plně liberalizovaném tržním prostředí.   

Lenka Zgrajová