06.04.2016

Některé obce budou muset vrátit majetek zpět státu včetně bezdůvodného obohacení

Úřad pro zastupování státu o věcech majetkových informoval, že některé obce budou muset vrátit majetek státu. Jde o případy, kdy samosprávy nepodaly návrh na vklad do katastru nebo žalobu na určení vlastnického práva. 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) o tom informoval Svaz měst a obcí na společném jednání. Jde o případy, kdy obce nepodaly návrh na vklad do katastru nebo žalobu na určení vlastnického práva v podle § 8 zákona č. 172/1991 Sb. Dnem 1. dubna 2013 takový majetek automaticky přechází na stát. Svaz má k dispozici seznam 216 obcí jichž se tato povinnost bude týkat a ÚZSVM bude nyní žádat o vydání majetku včetně příslušenství a bezdůvodného obohacení od 1. dubna 2013 zpětně. Pro více informací kontaktujte Mgr. Ludmilu Němcovu, tel.: 234 709 723, nemcova@smocr.cz.