25.01.2013

Metodika pro obce k jejich povinnostem podle zákona o archivnictví a spisové službě

Na webových stránkách ministerstva vnitra odboru dozoru a kontroly veřejné správy byla nově zveřejněna metodika pro obce k jejich povinnostem podle zákona o archivnictví a spisové službě. Spisová služba je v posledních letech předmětem velmi rychlého a bouřlivého vývoje.

Na webových stránkách ministerstva vnitra odboru dozoru a kontroly veřejné správy byla nově zveřejněna metodika pro obce k jejich povinnostem podle zákona o archivnictví a spisové službě. Spisová služba je v posledních letech předmětem velmi rychlého a bouřlivého vývoje. Rychle se měnící právní předpisy v této oblasti a nástup informačních technologií nutí státní správu a územní samosprávu k nepřetržitému sledování vyvíjející se legislativy a také k používání technických prostředků, které mají spisovou službu ulehčit a zjednodušit. Pro snadnější orientaci a pochopení povinností obcí v oblasti spisové služby vypracovalo proto ministerstvo vnitra materiál shrnující nejdůležitější povinnosti obcí.

Petra Kubařová