30.07.2015

Sakrální stavby v obcích stát letos podpoří 50 miliony korun

Ministerstvo pro místní rozvoj rozdělí 50 milionů korun z dotačního titulu na podporu obnovy drobných sakrálních staveb v obcích mezi 273 projektů.

Ministerstvo pro místní rozvoj rozdělí 50 milionů korun z dotačního titulu na podporu obnovy drobných sakrálních staveb v obcích mezi 273 projektů.

„Drobné sakrální památky dotvářejí nezaměnitelné kouzlo vesnic a celého našeho venkova. O tyto svědky dob minulých, jež tolik přispívají k malebnosti krajiny, je třeba pečovat,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci přispěje k rekonstrukci těchto památek, které nejsou ve vlastnictví církve.