20.06.2016

Informace pro obce: jak nakládat s majetkem po 1. červenci 2016

Na základě požadavků z Komory obcí Kancelář Svazu zpracovala informační materiál o tom, co přináší poslední novela zákona o obcích. Nejdůležitější je část týkající se majetkových dispozic, kde dochází k určitým pozitivním změnám týkajícím se inženýrských sítí, komunikací a nehmotných nemovitých věcí.

Na základě požadavků z Komory obcí Kancelář Svazu zpracovala informační materiál o tom, co přináší poslední novela zákona o obcích.

Nejdůležitější je část týkající se majetkových dispozic, kde dochází k určitým pozitivním změnám týkajícím se inženýrských sítí, komunikací a nehmotných nemovitých věcí jako jsou věcná břemena a zástavní právo a část věnovaná kompetencím orgánů obcí. Zde dochází po 16 letech k zásadní změně ve vyhrazených kompetencích rady obce, kdy rozhodování o nájmech a výpůjčkách a potažmo tedy i pachtech a výprosách přechází do nevyhrazených kompetencí rady obce.

Vše máte v přehledných krocích vysvětleno a pokud by přesto přetrvávaly nějaké pochybnosti o správném postupu, obracejte se na Mgr. Ludmilu Němcovou, tel.: 234 709 723, e-mail: nemcova@smocr.cz.