20.12.2012

Správní poplatek za tomboly v roce 2013 zůstává v režimu roku 2012

Upozorňujeme všechny, kteří plánují v roce 2013 pořádat tomboly, že ministr financí prodloužil platnost rozhodnutí o prominutí části poplatku.

Upozorňujeme všechny, kteří plánují v roce 2013 pořádat tomboly, že ministr financí prodloužil platnost rozhodnutí o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o provozování tomboly do 31. 12. 2013. Částka 5 000 Kč se tak opět snižuje na 500 Kč.

Text rozhodnutí, které vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 naleznete v příloze.

Namísto tomboly mohou organizátoři také uspořádat soutěž, anketu nebo jinou akci o ceny, kdy se organizátor zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem, nepeněžité výhry. Ty u jednoho provozovatele v jednom kalendářním roce nesmějí přesáhnout částku 200.000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nesmí přesáhnout 20.000 Kč. Pořádání takových akcí je potřeba oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu (ve smyslu vyhlášky MF č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií) nejpozději 15 dní předem. Oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky není zpoplatněna. Samo ministerstvo financí tento postup nepřímo provozovatelům tombol posvětilo. Řešením by tedy mohlo být při vstupu na ples číslovat přijaté vstupenky. Kdo projeví zájem zúčastnit se soutěže o ceny, ten může zaplatit drobný poplatek za "vhoz" ústřižku své vstupenky do slosovací nádoby. Namísto tomboly tak proběhne pouze slosování o ceny, které není podrobeno tak přísné právní úpravě.

Více stále platných informací o tombolách naleznete v článku Přichází soumrak vesnických plesů?