19.03.2013

Termín zápisu do katastru se blíží!!!!!!

1) 31. březen 2013 je posledním dnem, kdy lze požádat o zápis historického majetku obcí do katastru nemovitostí podle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některého majetku z vlastnictví České republiky do majetku obcí nebo podat určovací žalobu. 2) Podle novely č. 173/2012 Sb. se obce musí přihlásit

1) 31. březen 2013 je posledním dnem, kdy lze požádat o zápis historického majetku obcí do katastru nemovitostí podle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některého majetku z vlastnictví České republiky do majetku obcí nebo podat určovací žalobu.

2) Podle novely  č. 173/2012 Sb. se obce musí přihlásit o další historický majetek, který nebylo možné dle z.č. 172/1991Sb. vydat, nejpozději do 31. března 2013 u příslušné organizační složky státu nebo státní organizace.

Návrh na zápis do katastru nemá předepsanou formu (rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. 10Ca 13/99 - 27). K samotnému zápisu nemusí dojít, pouhý podaný návrh postačí k odvrácení právní doměnky přechodu na stát i když návrh na zápis bude byť pro formální nedostatky odmítnut. Pak se obec musí domáhat zápisu do katastru nemovitostí určovací žalobou, případně odstraněním nedostatků původní žádosti. Majetková postavení obcí by tak nemělo být nijak zpochybňováno tím, že nejsou v současné době schopny předložit geometrické plány zaměřující polohu původních  nemovitostí ve zjednodušené evidenci (PK,EN,PP nebo GP) vůči stavu stavu katastru nemovitostí, pokud o zápis požádaly nebo požádají včas. Pokud obce podají návrh na zápis vlastnického práva, mělo by postačit nemovitosti identifikovat podle dostupných údajů s dovětkem, že návrh se podává z důvodu právní jistoty, aby byly odvráceny účinky právní domněnky  zpětného přechodu na stát.