Bezpečnost

V rubrice „Bezpečnost“ průběžně informujeme o aktualitách z oblasti bezpečnosti, které se týkají obcí. Obsahem rubriky jsou články týkající se legislativy, dále informace o vyhlášených dotačních řízeních, seminářích, konferencích a jiných akcí zaměřených na bezpečnostní problematiku.

Mgr. Claudia Šrámek (dříve Varhol)

garant rubriky

28.02.2024

Memorandum o spolupráci se Svazem obecních a městských policií má zajistit efektivní spolupráci strážníků s obcemi

Memorandum podepsal předseda SMO ČR František Lukl a Martin Macháček, předseda SOMP. Podpis tohoto memoranda je vyústěním dlouhodobé podpory Svazu měst a obcí ČR činnosti obecních a městských policií a jejich efektivní roli v Integrovaném záchranném systému. Memorandum zastřeší užší spolupráci jak v oblasti legislativního procesu, tak i sdílení dobré praxe a předávání zpětné vazby přímo z území.

07.02.2024

Vzory DPP a DPČ pro dobrovolné hasiče k dispozici!

Generální ředitelství HZS vypracovalo pro využití při sjednávání pracovněprávního vztahu s členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce vzory dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně souvisejících dokumentů.

11.01.2024

Rozvrhování směn dobrovolných hasičů na DPP/DPČ provizorně vyřešeno výkladem MPSV!

MPSV a GŘ HZS vydaly společné stanovisko k aplikaci části třetí – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

15.12.2023

Metodika k dokumentaci německých hrobek – nové informace

Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo Svaz o šíření informace ohledně metodiky ministerstva týkající se německých hrobek. S koncem roku 2023 nastane majetkoprávní změna pro nabývání opuštěných nemovitostí sloužících k pohřbívání včetně německých hrobek.

27.11.2023

POL-POINT kontaktní místo policie

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje připravilo nový způsob komunikace občana s policií.

30.10.2023

Zábavní pyrotechnika a regulace? Dotazník HZS

Hasičský záchranný sbor žádá obce o vyplnění krátkého dotazníku. Z důvodu požárů způsobených zábavní pyrotechnikou na území České republiky mimo jiné zvažuje legislativní úpravu v používání pyrotechnických výrobků. Prosíme o odpovědi nejpozději do 14. 11. 2023.

09.06.2023

Videozáznam webináře "KONČÍCÍ NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ PRO DRŽITELE DOČASNÉ OCHRANY“

Webinář „KONČÍCÍ NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ PRO DRŽITELE DOČASNÉ OCHRANY“ byl uspořádán v květnu 2023 Týmem koordinace integrace uprchlíků z Ukrajiny v Olomouckém kraji a Centrem pro cizince Jihomoravského kraje.

07.06.2023

Obec a město jako poskytovatel místa výkonu trestu obecně prospěšných prací

Již 27 let jsou obce a města významnými aktéry trestní politiky ČR, působí totiž jako místa výkonu trestu obecně prospěšných prací (dále jen trest OPP).

07.06.2023

Výzva pro zřizovatele, ředitele i učitele škol – přihlaste své školy a třídy do Pěšky do školy!

306 škol a týmů a přes 72 000 dětí. To jsou výsledky loňské akce Pěšky do školy. Ta meziročně ztrojnásobila počet dětí, které se do výzvy aktivní mobility organizace Pěšky městem zapojily. Celorepubliková výzva konaná v rámci Evropského týdne mobility (16. – 22. 9. 2023) má za cíl aktivaci dětí k pravidelnému pohybu i zvýšení dopravní bezpečnosti v okolích škol.

24.05.2023

Jak na vizuální identitu

Organizace Czechdesign ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj vydala publikaci Doporučení pro obce: Jak na vizuální identitu, která je zdarma k dispozici jak online, tak v tištěné podobě.

15.05.2023

Desatero rad

MPO zveřejnilo manuál na ochranu zákazníků proti nekalým praktikám při nákupu fotovoltaiky.

12.05.2023

Konference CEE Summit 2023 zaměřená na screening a léčbu infekčních nemocí

Společnost Podané ruce vás srdečně zve k účasti na konferenci CEE Summit 2023, která se zaměří na screening, návaznost péče a na léčbu virové hepatitidy typu C, HIV a dalších infekčních nemocí zejména u lidí užívajících drogy. Konference se bude konat prezenčně ve dnech 15. - 16.06.2023 v Praze.

02.05.2023

Znáte projekt Místo pro všechny?

Projekt realizuje Odbor pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj. V jeho rámci nabízí bezplatné semináře a poradenství v oblasti komunikace složitých, citlivých a polarizujících sociálních témat, které jsou určené zástupcům samospráv.

24.04.2023

Energošmejdi opět na scéně

„Někdo přijde a nabízí velmi výhodné smlouvy. Bohužel jsou to ty praktiky, které byly i v minulosti – tedy rychle podepište, rychle udělejte, zítra bude pozdě,“ popisuje v rozhovoru pro ČT24 současný stav výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková.

03.04.2023

Jak mohou obce a města bojovat s energošmejdy u dveří

Každá obec může zakázat podomní aktivity energetických zprostředkovatelů nebo zástupců dodavatelů energií na celém svém území či v části obce. Výslovně to umožňuje § 11p energetického zákona.

21.03.2023

Svaz se zasadil o vytvoření další typové činnosti složek IZS

Nový soubor typové činnosti složek IZS při společném zásahu upravuje postup v případě nálezu nelegálního skladu nebezpečných látek a odpadů (dále jen „STČ 17/B IZS“). Svaz měst a obcí ČR vytvoření tohoto dokumentu inicioval – jedná se totiž o situace, s nimiž se města a obce v praxi potýkají. Zástupci Svazu se pravidelně účastnili jednání pracovní skupiny, kterou MV-generální ředitelství HZS ČR jako věcný gestor této agendy k vytvoření této typové činnosti zřídilo.

07.02.2023

Revize krizové legislativy – přijímáme Vaše podněty!

Hasičský záchranný sbor ČR v souvislosti s přípravou revize krizové legislativy připravil několik otázek týkajících se zákona o integrovaném záchranném systému. Prosíme o Vaše odpovědi do 24. února.

02.02.2023

Odborná konference Den bezpečnějšího internetu se uskuteční 7. února

Dne 7. 2. 2023 si budeme připomínat Den bezpečnějšího internetu. Ministerstvo vnitra, Odbor prevence kriminality a sdružení CZ.NIC si Vás dovolují pozvat na odborný panel ke Dni bezpečnějšího internetu „#Safer Internet Day“, který se uskuteční dne 7. 2. 2023 od 12.00 hod. v Experience Magenta Centru, OC Arkády Pankrác, Praha 4.

11.11.2022

Kde se vzal vlčí mák

Na polích ve Flandrech divoké máky rostou, tam mezi kříži, řada za řadou. Zde ležíme. Nahoře mezi červánky, je možná slyšet zpívat skřivánky, zde dole kanony jen svoji píseň řvou.

08.11.2022

Spolupráce Policie ČR s mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy

Dne 29. listopadu 2022 proběhne od 9:00 v on-line videokonferenční formě workshop za účasti z řad všech relevantních cílových skupin (tj. zástupci měst a obcí, městských a obecních policií a odborných útvarů Policie ČR). Tématem bude „Spolupráce s dalšími subjekty (orgány obce, další státní orgány, nestátní neziskové organizace)“, podrobněji viz přiložený program.

05.10.2022

Mimořádná výzva Programu prevence kriminality na místní úrovni reaguje na uprchlickou vlnu

Ministerstvo vnitra vyhlásilo mimořádnou výzvu Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo
ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Výzva je koncipována jako průběžná i „víceletá“. Žádost na uznatelné náklady za rok 2022 musí být však podána ještě v roce 2022.

20.09.2022

Aktuální bezpečnostní hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především

Ve dnech 3. – 4. listopadu 2022 pořádá Středočeský kraj Odbor bezpečnosti a krizového řízení KÚSK, Asociace bezpečná škola z. s. a Vzdělávací institut Středočeského kraje konferenci Aktuální bezpečnostní hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především.

19.09.2022

Začala akce Pěšky do školy. Účastní se jí rekordních 70 tisíc dětí

16. září začal Evropský týden mobility. Součástí nejvýznamnější sdružené kampaně na podporu udržitelné mobility jsou mimo jiné projekty podporující komunitní soužití a ekologii Zažít město jinak či Mezinárodní den bez aut, a výzva určená primárně školákům a jejich rodičům – Pěšky do školy.

27.07.2022

ÚP ČR je připraven pomoci obyvatelům i obcím z Hřenska

Úřad práce ČR nabízí pomocnou ruku všem lidem, které postihl požár v oblasti Hřenska. Je připraven pomoci jak samotným občanům, jimž živel nenávratně poškodil majetek, tak i obcím při odstraňování následných škod. Jejich starostové se mohou obracet na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR.

02.05.2022

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) varuje

Hackerské útoky mohou pro napadené znamenat i porušení nařízení GDPR.

16.03.2022

Pomoc pro lidi užívají drogy v ČR

Leták určený příchozím z Ukrajiny, kteří by potřebovali adiktologickou pomoc.

15.03.2022

Nález nelegální drogové laboratoře

Nová typová činnost složek IZS při společném zásahu v případě nálezu nelegální drogové laboratoře STČ 17/A IZS.

11.03.2022

Přechod čerpání centrálních agend eGovernmentu a agend přenesené působnosti do KIVS/CMS.

KIVS/CMS významně posiluje bezpečnost komunikace jednotlivých složek veřejné správy.

28.02.2022

Důrazné varování pro obce z NAKIT

Národní agentura pro komunikační a informační technologie varuje obce.

06.12.2021

Testy se samosprávám opět proplácet nebudou

Do datové schránky Svazu byla na vědomí doručena odpověď Ministerstva zdravotnictví (MZ), ve které Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění vysvětluje, proč nebudou samosprávám propláceny testy.

30.11.2021

Jednání Ústředního krizového štábu

Vlastimil Picek, starosta města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, informuje o dalším jednání (29.11.) Ústředního krizového štábu, jehož je členem.

02.11.2021

Národní konference Nelegální návykové látky 2021

Dne 2. prosince 2021 v 9:00 proběhne Národní konference s názvem Nelegální návykové látky 2021, konaná sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Formát konference bude vzhledem k vývoji epidemiologické situace online.

05.10.2021

Metodické doporučení pro obce v souvislosti se zrušením bezdoplatkových zón

Ministerstvo vnitra vydalo v souvislosti se zrušením možnosti obcí vyhlásit opatření obecné povahy oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ze strany Ústavního soudu metodické doporučení.

08.09.2021

Svazu se podařilo prosadit covidové odměny i pro strážníky

I díky velké podpoře představitelů Svazu měst a obcí ČR byla vládou schválena mimořádná odměna pro městské a obecní strážníky, kteří se velkou měrou podíleli na boji s covidem.

23.04.2021

Pozvánka na workshopy

Dovolujeme si Vás pozvat na workshopy na téma „Systém vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších klíčových osob ve veřejné správě“. Workshopy se uskuteční ve dnech 11. května 2021 od 13.00 do 15.00 hodin a 3. června 2021 od 13.30 do 15.30 hodin, on-line, prostřednictvím aplikace Jitsi Meet.

21.04.2021

Varování před kybernetickými útoky

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) informuje o zvýšeném riziku kybernetických útoků vůči České republice.

09.04.2021

Braňte se kybernetickým útokům

V České republice se orgány veřejné správy, školská zařízení, ale i nemocnice stávají stále častěji terčem sofistikovaných kybernetických útoků. Jednou z priorit Integrovaného regionálního operačního programu je proto podpora kybernetické bezpečnosti informačních systémů veřejné správy a nemocnic. V dalších letech budou podpořeny projekty za téměř 7,5 miliardy korun.

07.04.2021

Mezinárodní předvolba u čísel tísňového volání

Některé oficiální internetové stránky měst a obcí v ČR uvádějí kontakty na národní čísla tísňového volání a jednotné evropské číslo tísňového volání s tzv. mezinárodní telefonickou předvolbou. Tedy ve formátu +420 a příslušné číslo tísňového volání.

10.03.2021

Prodej techniky Horské služby ČR

V elektronické dražbě si můžete koupit vyřazenou techniku od Horské služby.

08.03.2021

Koordinační dohody – dotazování

Jak ve vašem městě/obci funguje spolupráce s Policií ČR?
Za účelem zefektivnění spolupráce mezi Policií ČR a územní samosprávou (městskou/obecní policií) připravilo Policejní prezidium České republiky krátký dotazník s důrazem na problematiku uzavřených koordinačních dohod.

05.03.2021

Vznik virtuálního asistenčního centra pomoci HZS ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky spustil webové stránky tvhasici.cz, které slouží jako virtuální asistenční centrum pomoci.

25.02.2021

Nová evidence skutečných majitelů

Poslanecká sněmovna schválila v lednu tohoto roku s účinností od 1. 6. 2021 nový zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

16.02.2021

Nový průvodce ÚNMZ má pomoct v boji s pandemií, k dispozici je zdarma

Publikace popisuje povinnosti při zavádění funkčních a bezpečných prostředků na trh a provádí je složitým procesem posouzení shody. Rovněž reaguje na výzvy zákonodárců, se kterými se Ministerstvo průmyslu a obchodu shodlo na potřebě vytvoření praktické metodiky zabývající se požadavky na zdravotnické a osobní ochranné prostředky.

11.01.2021

Aktualizovaná Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami

Ministerstvo vnitra vytvořilo v roce 2017 ve spolupráci s dalšími relevantními subjekty Metodickou příručku pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami, kterou v roce 2020 aktualizovalo a rozšířilo o nová relevantní témata.

11.01.2021

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021

Ministerstvo vnitra vyhlásilo Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 („Program PK 2021“). Termín pro podání žádostí je do 15. 2. 2021.

08.01.2021

Upozornění k používání videokonferenčních služeb

Z pochopitelných důvodů se v poslední době množí dotazy ohledně bezpečnosti používaných videokonferenčních služeb, a to i v souvislosti s informacemi, které Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v minulosti publikoval.

05.01.2021

Osvobození od úhrady časového poplatku pro vozidla hasičů, obecní policie a dalších vozidel

Státní fond dopravní infrastruktury vydal informace k institutu osvobození od úhrady časového poplatku (dle § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a k jeho podání v hromadné formě. Osvobození od úhrady dle zmíněného zákona se týká např. vozidel s výstražnými světly složek IZS, vozidel HZS a JSDH označených nápisem „HASIČI“ či vozidel městské či obecní policie označené příslušným nápisem, či vozidel provozovaných domovy pro osoby se zdravotním postižením, která tyto osoby přepravují.

01.12.2020

On-line forma primární prevence má smysl

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky se na svém jednání dne 5. listopadu 2020 shodla, že v situaci, kdy není možné realizovat programy primární prevence prezenčně, je vhodnou alternativou on-line forma.

29.10.2020

Manuál lokální integrace pomůže i menším městům a obcím

Manuál lokální integrace je unikátní publikací určenou zejména zaměstnancům a zaměstnankyním úřadů místních samospráv, kteří v praxi řeší každodenní otázky vzájemného soužití migrantů/migrantek a většinové české společnosti.

25.08.2020

Zjištění dopadů krize COVID-19 na jednotky požární ochrany zřizované a financované obcemi

Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů (AV JSDH) připravila s podporou Svazu měst a obcí ČR dotazník, který má za cíl zjistit dopady krize COVID-19 na jednotky požární ochrany zřizované a financované obcemi. Poslední dobou se definují náklady na řešení této situace (zejména spolků a neziskových organizací), ale stále je málo slyšet o dobrovolných jednotkách, které nemalou, ale spíše zásadní měrou, jako základní složky IZS, přispěly k řešení této události, a AV JSDH má v úmyslu právě k tomuto otevřít diskuzi. S řešením událostí kolem COVID-19 jsou ovšem spojené náklady, které ovlivní financování jednotek i do budoucna. Z toho důvodu je potřeba zjistit, na kolik tato událost jednotky, respektive obce, stála a bude stát prostředků. Dalším smyslem dotazníku je zjistit stav informovanosti a kvality spolupráce v rámci IZS, státní správy a samosprávy, s ohledem na budoucí potřeby při obdobných událostech. Věříme, že tato data přispějí k jasné definici nákladů i v souvislosti s financováním obcí, respektive zvýšení nákladů obcí a dopadů na ně.

21.08.2020

Zabezpečte se – bezpečný domov

Jménem Ministerstva vnitra nám dovolte Vás pozvat na odborný seminář pro veřejnost „Zabezpečte se – bezpečný domov“, který se koná 24. září 2020. Seminář pořádá MV ČR ve spolupráci s Policií ČR, Cechem mechanických zámkových systémů a se společností ABF, a. s. jako doprovodný program 31. ročníku stavebního veletrhu For Arch 2020 v Praze, Letňanech.

18.08.2020

Norské fondy, Program CZ 20 „Vnitřní věci“, klíčová aktivita PDP 4 – možnost zapojení obcí a měst je stále otevřená

Jménem Policie ČR si Vám opětovně dovolujeme nabídnout možnost zapojení do jedné z klíčových aktivit předem definovaného projektu (PDP 4) Programu CZ 20 „Vnitřní věci“ Norských fondů pod názvem „Vytvoření nového modelu spolupráce mezi Policií ČR a územní samosprávou“, který zároveň představuje její primární cíl.

30.07.2020

Pozvánka na panelovou diskusi ke kyberkriminalitě a kyberbezpečnosti

V pondělí 5. října 2020 od 10:00 proběhne v budově Ministerstva vnitra (Nad Štolou, Praha 7), panelová diskuse odborníků k problematice kyberkriminality a kyberbezpečnosti. Panelovou diskusi pořádá odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra spolu s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Záštitu nad touto diskusí, která je součástí „Festivalu bezpečného internetu 2020“, převzal ministr vnitra ČR, Jan Hamáček.

13.02.2020

Kybernetická bezpečnost v popředí zájmu

 Článek je určen pouze pro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...

24.01.2020

Zapojte se do projektu „Spolupráce mezi státní policií, mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy“

Policejní prezidium ČR ve spolupráci s odborem bezpečnostní politiky MV ČR připravuje projekt zaměřený na spolupráci mezi Policií ČR a obecními/městskými policiemi a sdílení dobré praxe v rámci této spolupráce.

27.03.2019

Ministerstvo vnitra připravilo vzor nové vyhlášky umožňující obcím efektivněji regulovat problémové technoparty

Obce budou moci výrazně lépe regulovat problémové technoparty, a to i díky jasně stanoveným povinnostem organizátora a nově také účastníka akce. Ministerstvo vnitra připravilo vzor obecně závazné vyhlášky, která obcím na jejich území umožní řešit problémy s konáním technoparty. 

27.03.2019

Nesprávná praxe obcí při pronájmu stacionárních měřicích zařízení (radarů)

Ministerstvo vnitra zveřejnilo informace týkající se nesprávné praxe obcí při pronájmu stacionárních měřicích zařízení (radarů) ve vztahu k § 79a zákona o silničním provozu.

21.02.2019

Výpadek centrální databáze administrace zakázek NEN

Situaci s vypadlým systémem NEN Svaz měst a obcí již sleduje a jeho zástupci připravují výzvu pro ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o řešení celé situace.

14.12.2018

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil dotační Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019. Priority Programu na rok 2019 jsou: Systém prevence kriminality, Pomoc obětem trestné činnosti, Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže, Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách a Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).

03.12.2018

Komentář k zákonu o obecní policii

Vydavatelství Wolters Kluwer na podzim letošního roku vydalo komentář, jenž přináší ucelený výklad zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, k právnímu stavu ke dni 25. 5. 2018. Seznamuje čtenáře s faktickým fungováním obecních a městských policií v České republice, právy a povinnostmi strážníků s návaznými pravomocemi uvedené v jiných právních předpisech. 

09.11.2018

Dotační program "Protidrogová politika MZ" - termín do 15. listopadu 2018

Dovolujeme si upozornit na blížící se termín pro možnost podání případných návrhů projektů pro příští rok v dotačním programu "Protidrogová politika MZ". V rámci tohoto dotačního programu lze podpořit i projekty zaměřené na plnění dílčích aktivit v působnosti resortu zdravotnictví obsažených v Akčních plánech pro oblast kontroly tabáku a omezení škod působených alkoholem a další. Termín pro předložení žádostí je do 15. 11. 2018.

29.10.2018

Sjednocení hodnostního označení strážníků v České republice

Na 49. pravidelném zasedání Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy bylo přijato Prohlášení, které vede k jednotnému hodnostnímu označení strážníků v České republice.

04.04.2018

Seznam dotačních titulů k péči o hroby

Ministerstva pro místní rozvoj ČR vypracovalo aktuální seznam dotačních titulů, které je možné částečně využít k péči o opuštěné hroby či hřbitovy.

13.11.2017

Doporučený postup v případě konání akcí typu technoparty

Ministerstvo vnitra zpracovalo zcela nové metodické doporučení. Je rozděleno do tří částí – postup obce před konáním akce typu technoparty, postup obce v průběhu konání akce typu technoparty a konečně postup obce po skončení akce typu technoparty. Rovněž informuje starosty obcí o kompetencích Policie České republiky a obecní policie.

30.08.2017

Nález Ústavního soudu, který zrušil "lavičkové vyhlášky" měst

Města, zejména na severu Čech např. Rotava, Varnsdorf, Litvínov začala vydávat obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“), které zakazovaly sezení na jiných stavebních částech, předmětech a zařízeních, které nejsou k takovému účelu určeny např. schodiště, palisády odpadkové koše. K tomuto kroku

21.07.2017

Stanovisko MV k zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich k oprávněné úřední osobě

Seznamte se s odpovědí Ministerstva vnitra, na které jsme se obrátili s žádostí o stanovisko k otázce, zda oprávněné úřední osoby zařazené do obecního úřadu mohou projednávat přestupky (pouze) příkazem na místě bez splnění kvalifikačních požadavků podle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.

11.07.2017

Metodické materiály k vydávání OZV týkajících se výše místních poplatků

Ministerstvo vnitra aktualizovalo své metodické materiály k vydání obecně závazných vyhlášek týkajících se výše zmíněných místních poplatků a kompletně aktualizovalo metodický materiál k obecně závazné vyhlášce, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

07.07.2017

Dotazník k přípravě věcného návrhu zákona o připravenosti obyvatel k obraně státu

Žádáme vás o vyplnění dotazníku k přípravě věcného návrhu zákona o připravenosti obyvatel k obraně státu. Vaše odpovědi poslouží jako jeden z klíčových podkladů pro vytvoření výše uvedeného věcného záměru zákona. Dotazník zpracovalo Ministerstvo obrany. Termín odevzdání je do 28. července 2017.

30.06.2017

Bezpečnostní standardy pro pořadatele letních festivalů

V současné době věnuje Česká republika zvýšenou pozornost prevenci teroristických útoků a jiných závažných násilných činů na místech s vysokou koncentrací obyvatelstva a nízkou úrovní zabezpečení např. sportovní utkání, kulturní a společenské akce. K zajištění bezpečnostních standardů lze využít připojené doporučení pro pořadatele (i obce jsou v některých případech pořadatelé) sportovních, kulturních a společenských akcí, které zpracovalo Ministerstvo vnitra.

23.06.2017

Metodiky k problematice zákazu kouření a požívání alkoholu na veřejném prostranství

Využijte metodický materiál zpracovaný Ministerstvem vnitra k problematice zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství a k problematice zákazu kouření.

29.05.2017

Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami

Metodika popisuje možnosti samospráv, jak problematickému stavu na území obce předejít nebo jak tento stav napravit. Řeší čtyři oblasti: ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti, poskytování ubytování pro pracovníky průmyslových zón, poskytování zdravotní péče a průmyslové zóny z pohledu územního plánování. Obsahuje tak například základní informace o konkrétních preventivních programech Ministerstva vnitra, popisuje možnosti obce zřídit obecní policii a její pravomoci v oblasti silničního provozu a ochrany veřejného pořádku. Dále také popisuje právní rámec kontroly zahraničních pracovníků a ubytoven.

13.05.2017

Zúčastněte se průzkumu dopadů provozování hazardních her v obcích

Obracíme se na vás s prosbou o spolupráci na průzkumu dopadů provozování hazardních her v obcích. Studii provádí Úřad vlády. Její výsledky budou využity při hodnocení nové regulace provozování hazardních her v ČR a jejích dopadů.

24.02.2017

Dotace na vybavení pro hasiče, záchranáře a policii na venkově

Díky této výzvě v rámci komunitně vedeného místního rozvoje bude možné pořídit techniku a vybavení pro hasiče, záchranáře a policejní složky v územích, kde je třeba řešit následky klimatických problémů a zároveň v území místních akčních skupin, které si podporu integrovaného záchranného systému zvolily jako jednu ze svých priorit.

06.10.2016

Seminář k loternímu zákonu

Seminář pořádá Česká komora loterního průmyslu při Hospodářské komoře ČR a jedná se o postavení obcí dle zákona o hazardních hrách a o dani z hazardních her.

19.09.2016

Granty pro oblast národnostních menšin v Praze

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017".

19.09.2016

Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2017 v programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin.

19.09.2016

Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin

Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2017 výběrové dotační řízení na projekty v Programu podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice.

12.09.2016

Národní linka pro odvykání kouření

Dne 1. 9. 2016 byla spuštěna bezplatná Národní linka pro odvykání kouření (NLOK) 800 350 000 s provozní dobou PO-PÁ 10-18 h. Odkaz na NLOK je umístěn na Národních stránkách pro podporu odvykání kouření www.koureni-zabiji.cz.

01.09.2016

Rodinných oslav se změna ohledně nočního klidu netýká

Řada akcí, které se nedají předvídat, se koná i po 22.00 hodině. Dosud výjimky z dodržování nočního klidu (v době od 22:00 do 6:00 h) povolovala rada města či obce. Od října však tuto kompetenci mít nebude a po dobu nočního klidu by se tak měly konat pouze akce uvedené v obecně závazné vyhlášce. Jak situaci řešit, stanovuje metodika Ministerstva vnitra.

 

25.07.2016

Školení na téma nové právní úpravy o hazardu

Ministerstvo financí pořádá 19. září 2016 školení na téma nové právní úpravy provozování hazardních her, daně z hazardních her a její správy. Určeno je pro krajské metodiky a zástupce statutárních měst. Bude se konat v Praze na Ministerstvu financí.

24.06.2016

reSITE 2016 nabídl recepty, jak se mají města 21. století připravit na migraci. A lákat nové rezidenty

V Praze skončila 5. výroční konference reSITE 2016: Města a migrace. Registrovalo se rekordních 844 návštěvníků z 23 zemí, včetně 77 zástupců českých a zahraničních médií. reSITE 2017 se uskuteční 22. a 23. června. (Foto: 1. den reSITE 2016 © Tomáš Princ)

14.06.2016

Hasiči, záchranáři a policejní útvary jsou pro IROP jednou z priorit. Dvě miliardy korun jsou k dispozici

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu Integrovaného regionálního operačního programu. Přes dvě miliardy korun půjde na podporu stanic základních složek Integrovaného záchranného systému. Žádosti lze podávat začátkem příštího měsíce.

08.06.2016

reSITE 2016: světoví experti přivezou do Prahy řešení migrace ve městech

Praha přivítá 16. a 17. června reSITE 2016. Na jednu z nejvýznamnějších architektonických a urbanistických událostí Evropy, která se koná pod záštitou Svazu měst a obcí ČR, experti z celého světa přivezou úspěšná řešení, jak se mohou města Evropy a Západu bezbolestně vyrovnat s přílivem nových obyvatel. (Foto www.resite.cz: Catalytic Action Joana Dabaj Riccardo Conti ©Lorenzo Conti)

07.06.2016

Nová výzva OPŽP podpoří protipovodňové varovné systémy

Projekty varovných, hlásných, předpovědních a výstražných protipovodňových systémů a digitální povodňové plány lze podpořit z nové výzvy OPŽP. Žádosti mohou příspěvkového organizace podávat od 1. července do konce letošního srpna. Připraveno je 150 milionů korun.

02.04.2016

Komunikační platforma Ministerstva spravedlnosti k Rejstříku trestů

Ministerstvo spravedlnosti, které má v gesci realizaci evidenci přestupků, vytvoří komunikační platformu k Rejstříku trestů ve vztahu k všem zainteresovaným subjektům. Veškeré informace budou k dispozici na webových stránkách  a facebooku k Rejstříku trestů.

09.03.2016

Dejte vědět, jak to u vás vypadá s hazardem. Do 30. dubna. Děkujeme!

Obracíme se na vás s prosbou o spolupráci při sběru dat, která budou jedním z podkladů pro vypracování výroční zprávy o stavu hazardního hraní v České republice za rok 2015. Zapojíte se vyplněním dotazníku na http://dotaz1.drogy-info.cz/index.php/391733/lang-cs, a to do 30. dubna 2016.

04.01.2016

Na zakoupení techniky pro Integrovaný záchranný systém lze využít více než 1,75 miliardy z IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu s názvem „Technika pro integrovaný záchranný systém“. Na projekty jsou připraveny téměř 2 miliardy korun. 

22.10.2015

Starostové budou dostávat informace z Integrovaného záchranného systému

Rychlost předávání informací v krizových situacích byla hlavním tématem jednání zástupců předsednictva Svazu s vedením Ministerstva vnitra. Představitelé samospráv budou dostávat sms přímo z Integrovaného záchranného systému.

04.09.2015

Společné prohlášení Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR k interpretaci Výroční zprávy BIS ČR týkající se hospodaření krajů, měst a obcí

Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR konstatují, že mediální interpretace obsahu Výroční zprávy BIS ČR za rok 2014, publikovaná během dneška médii s využitím zprávy ČTK, neoprávněně a bez jakýchkoliv konkrétních důkazů plošně poškozuje kraje, města a obce. 

16.04.2015

Světový týden bezpečnosti na silnicích

Na bezpečnost dětí v silničním provozu se zaměřuje již třetí Světový týden bezpečnosti silničního provozu. Vyhlášen je na 4. až 10. května. Zapojit se mohou všichni včetně měst a obcí.

16.04.2015

Průzkum problematiky hazardu ve městech a obcích

V souvislosti se Zprávou o stavu hazardního hraní v České republice za rok 2014, kterou zpracovává Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR, vyplňte, prosím, elektronický dotazník.

01.10.2014

Primátoři statutárních měst Ústeckého kraje apelují na vládu a Parlament, aby řešily sociální situaci

Změnit systém vyplácení sociálních dávek, zabránit jejich zneužívání či vytvořit registr přestupků. To jsou mimo jiné témata prohlášení primátorů Děčína, Chomutova, Mostu, Teplic a Ústí nad Labem určeného vládě, poslancům a senátorům.

12.08.2014

Ministryně Helena Válková píše předsedovi Svazu

Podle ministryně Heleny Válkové je centrální evidence přestupků potřebným nástrojem, který umožní adekvátní reakci společnosti na opakovaně spáchané protiprávní jednání. Píše to v dopise předsedovi Svazu měst a obcí ČR Danu Jiránkovi. 

03.03.2014

Jednání zástupců Svazu se zástupci GŘ HZS

Na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru (dále jen „GŘ HZS“) se dne 14.2.2014 konalo jednání mezi zástupci Svazu a GŘ HZS.Tématem jednání bylo financování jednotek dobrovolných hasičů, které vyjíždějí mimo svůj hasební obvod. Svaz usiluje o to, aby byl členem Komise pro rozdělování

28.01.2014

Domovské právo

 V současné době sílí myšlenka obnovit institut tzv. domovského práva. Jeví se tedy účelným vyložit, co vše domovské právo ve své době obsahovalo a čím bychom se mohli inspirovat.

30.10.2013

Úhrada za tzv. „sociální pohřeb“.

V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů § 5 odst. 1 a 4 Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje obcím finanční úhradu ze státního rozpočtu za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení a jehož pohřbení zajistil obecní úřad

30.10.2013

Zřízení rozptylové loučky

 Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů neupravuje zřízení rozptylové loučky, přesto se tyto loučky zřizují ve většině měst a obcí.  Při zřízení rozptylové loučky je nutné dodržet některé důležité zásady. Založení rozptylové loučky i její vybavení na konkrétním pohřebišti je ovlivňováno místními podmínkami, zvyklostmi, frekvencí rozptylu, velikosti města nebo obce, ve kterém se nachází pohřebiště s rozptylovou loučkou. Přestože rozptylová loučka není hrobovým místem ani hrobovým zařízením, je to prostor sloužící k ukládání lidských ostatků. Důležitým faktorem bude tedy plocha rozptylové loučky, protože k rozptylu popela z jedné urny potřebujeme podle způsobu rozptylu 1-4m2. Provozovatel tedy musí zvážit frekvenci používání rozptylové loučky tak, aby zhodnotil počet rozptylů, které budou ve vegetačním období provedeny a tomu přizpůsobil velikost plochy rozptylové loučky. Trávník na rozptylové loučce by měl být udržován nejméně 4 cm, aby bylo možné mezi stébla trávy popel volně rozptýlit.

V každém případě je vhodné, aby prostor rozptylové louky byl oddělený od ostatních prostorů, ať již se jedná o cesty nebo hrobová oddělení. Může být také oddělena obrubníkem, dlážděnou cestičkou, nebo pěšinou, živým plotem nebo ozdobným kovaným plůtkem apod. Může být rovněž oddělena i svojí vyvýšeností nad ostatní terén.
Důležitou součástí rozptylové louky je i cesta nebo chodník nebo prostor, záleží na tvaru a velikosti, na kterém se mohou shromáždit pozůstalí při rozptylu, pokud chtějí být obřadu přítomni.Zpravidla je tento prostor od travnaté plochy oddělen, opět záleží na provozovateli jakým způsobem prostor stanoví.

Rozptylové loučky na menších hřbitovech jsou zařízeny skromněji, neboť slouží sporadicky k náboženskému nebo občanskému rozloučení s popelem zesnulého. Na větších hřbitovech je rozptylová loučka vybavena např.flambonem tzv. věčným ohněm, kamenným stolem nebo podstavcem, na kterém je urna s popelem před obřadem vystavena.

Dále je nezbytné, aby byl prostor rozptylové loučky označen tabulkou, která návštěvníky informuje o tom, že toto místo je rozptylovou loučkou s upozorněním, že není dovoleno návštěvníkům vstupovat na travnatou plochu tohoto prostoru. Také doporučujeme upozornit návštěvníky, kam mohou ukládat květinové dary nebo zapálené svíčky. V praxi se osvědčilo, že k tomuto účelu jsou vyhrazena určitá místa nebo prostory, zpravidla v krajích rozptylové loučky. V opačném případě dochází k živelnému šlapání na rozptylovou loučku a tedy pošlapání dříve rozptýlených ostatků anebo k vypálení trávníku zapálenými svíčkami.

Mgr. Miroslava Sobková
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

 

22.08.2013

Sankce zákazu pobytu.

 Od poloviny ledna letošního roku je podle přestupkového zákona možné uložit sankci zákazu pobytu. Touto sankcí dostaly obce razantnější nástroj proti osobám, které se na území obce často dopouštějí přestupků a nemají v obci trvalý pobyt. 

03.06.2013

Obce nemohou počítat s příjmy z loterií

V souvislosti s nálezy Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 6/13 a ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2315/12 si tímto dovolujeme připomenout, že v obcích, které mají vydánu obecně závaznou vyhlášku, jež na jejich území zcela zakazuje provoz loterií a jiných podobných her, zahájilo ministerstvo