21.02.2019

Výpadek centrální databáze administrace zakázek NEN

Situaci s vypadlým systémem NEN Svaz měst a obcí již sleduje a jeho zástupci připravují výzvu pro ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o řešení celé situace.

K situaci s vypadlým systémem NEN sdělila výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková: „Od účastníka našeho Krajského setkání v Jihlavě jsme se dozvěděli o vypadlém systému NEN, tedy centrální databázi/administraci zakázek, a že to znamená, že některé zadávací dokumenty zakázek za poslední měsíc a půl jsou nepřístupné. Je to pro nás úplně nová zpráva, nicméně Svaz ji samozřejmě začal okamžitě řešit a jeho zástupci připravují výzvu pro ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o řešení celé situace, a to zejména negativních dopadů do probíhajících zadávacích řízení. Zaměříme se i na možnou finanční újmu a její kompenzaci obcím a obnovu a zajištění dalšího bezpečného provozu.

Stanovisko ministerstva pro místní rozvoj: „Velmi nás mrzí nastalá situace, která byla způsobena sadou lidských pochybení na straně provozovatele. Pracovníci NEN průběžně kontaktují každého zadavatele a řeší s ním každou dotčenou zakázku. Již od víkendu NEN běží v bezpečném provozu - tj. zadavatelé jej mohou využívat pro nové veřejné zakázky.“

Další informace naleznete zde: https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Provozni-udalost-NEN.

Odpovědi MMR k nastalé situaci
V současnosti víme o cca 50 veřejných zakázkách dotčených provozní událostí, v hodnotě několika desítek milionů Kč, které budou muset být znovu vyhlášeny. Nicméně důvodem pro jejich zrušení a opětné vypsání nemusí být pouze provozní událost NEN. Někteří zadavatelé rušili zakázky i z jiných důvodů (žádná nabídka, atd.).
• Bude možné tato data obnovit, nebo je bude nutné do systému zadat znovu? Nedisponuje provozovatel Tesco SW nějakou zálohou?
V současnosti stále probíhají práce na obnově dat. Vedle toho se připravuje řešení pro případné ruční znovuvložení dat do systému.
• Můžete nějak specifikovat technický problém, ke kterému v systému došlo?
Došlo k porušení pracovních postupů na straně provozovatele. Pracovník nerealizoval správu infrastruktury tak, jak je uloženo.
• Jaké důsledky vyvodíte vůči provozovateli NEN?
V současné době probíhá detailní právní posouzení nastalé situace, a to jak z pohledu smluvních sankcí, tak další spolupráce.
• Zvažujete kompenzace pro dotčené zadavatele?
V současné době probíhá detailní právní posouzení nastalé situace, a to jak z pohledu smluvních sankcí, tak i případných kompenzací. Každá takováto případná žádost o náhradu škody bude ze strany MMR posouzena a v návaznosti na výsledek posouzení se učiní další kroky. V rámci smlouvy s provozovatelem NEN je ustanoven tzv. „regres škody“, tj. v případě nutnosti uhradit vzniklou škodu bude MMR toto vyžadovat po provozovateli NEN.

Bližší informace nejsme schopni poskytnout, a to jak z důvodu toho, že NEN je kategorizován jako tzv. „kritická informační infrastruktura“ dle zákona o kybernetické bezpečnosti, tak z důvodu případných budoucích právních sporů.