11.03.2022

Přechod čerpání centrálních agend eGovernmentu a agend přenesené působnosti do KIVS/CMS.

KIVS/CMS významně posiluje bezpečnost komunikace jednotlivých složek veřejné správy.

Po diskusi s Ministerstvem vnitra, Odborem hlavního architekta eGovernmentu, bylo přijato rozhodnutí, že je nezbytné, aby všechny obce s rozšířenou působností s okamžitou platností a bezodkladně dokončily přechod čerpání centrálních agend eGovernmentu (SZR-ISZR, CzP, DS…) a agend přenesené působnosti do KIVS/CMS (Komunikační infrastruktura veřejné správy, Centrální místo služeb).

Ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy vyplývá povinnost obcí rozšířenou působností při komunikaci se službami eGovernmentu výhradně používat infrastrukturu KIVS/CMS místo doposavad používaného volného internetu.

 

Ze společného šetření se Správou základních registrů bylo zjištěno, že řada obcí s rozšířenou působností ještě takto neučinila. Přesměrování je tak třeba i s ohledem na zajištění bezpečnosti komunikace provést bezodkladně.

 

Ing. Oldřich Kalina, MV ČR, OHA

Mgr. Alena Klimtová, DiS., garantka KISMO