14.06.2016

Hasiči, záchranáři a policejní útvary jsou pro IROP jednou z priorit. Dvě miliardy korun jsou k dispozici

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu Integrovaného regionálního operačního programu. Přes dvě miliardy korun půjde na podporu stanic základních složek Integrovaného záchranného systému. Žádosti lze podávat začátkem příštího měsíce.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu Integrovaného regionálního operačního programu. Přes dvě miliardy korun půjde na podporu stanic základních složek Integrovaného záchranného systému. Žádosti lze podávat začátkem příštího měsíce.

Podpora je zaměřena na výstavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky Integrovaného záchranného systému (IZS) za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Příjemci podpory mohou být Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR; hasičské záchranné sbory krajů; Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně); Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů; státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností. Projekty budou realizovány na exponovaných územích podle přílohy č. 8 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Pro žadatele je připraveno přibližně 1,78 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí max. 314 mil. Kč. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 1. července 2016 do 31. prosince 2017.

Více informací k vyhlášené výzvě naleznete zde.